Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “wikileaks”

Wikileaks och messiassyndromet

written by jacob, on Oct 29, 2011 9:28:49 PM.

Julian Assange har nyligen gått ut med att Wikileaks stänger ned sina servrar på grund av att man inte lyckas få in tillräckligt med pengar för att fortsätta verksamheten. Han hävdar att man behöver c:a 20 miljoner kronor per år för att fortsätta bedriva verksamheten. Jag reagerar starkt på summan, eftersom jag vet ganska väl vad det kostar att driva en organisation.

Till att börja med så vill jag göra klart att jag ser en underliggande mening i utspelet. VISA, PayPal och andra betalningsförmedlare har stängt av Wikileaks utan att en domstol har fällt orgainsationen för något lagbrott. Det här är ett problem för det öppna samhället och för demokratin som vi har kännt den under det gångna århundradet. Privata organisationer ska inte ha rätt att diskriminera kunder utan att en domstol har fällt ett utslag som tvingar dem till att göra ett undantag. Ur det perspektivet står jag på Wikileaks sida.

Jag stödjer fortfarande WIkileaks grundidé om att avslöja sådant som regeringar och bolagsledningar vill ska undanhållas allmänhetens ögon, för att det visar fram dem som de är, i stället för att de projicerar den image de vill ha.

Däremot så tror jag att Julian Assange har drabbats av messiassyndromet. Han tror att han är en frälsare utöver det vanliga och att han ska belönas som en stjärna av episka mått. (Jesus som biblisk person led inte av något messiassyndrom. Han var frälsare utan några messiaslater.)

Om man ser rent krasst på Wikileaks som organisation så behöver den c:a 4 heltidstjänster plus ett antal serverdatorer. Det krävs c:a 3 maskiner hos 3 olika operatörer i 3 olika jurisdiktioner med full spegling mellan maskinerna. Högt räknat kostar detta 10 000 kr/månad. Summa 120 000 kr/år.

Som personal behöver man en systemadministratör som ser till att maskinerna fungerar perfekt, 2 redaktörer som redigerar och publicerar materialet samt en talesman som sköter publicitet. Utover detta krävs lite inhyrd hjälp för bokföring och redovisning.

Om detta kostar mer än 4 miljoner kronor om året så är någon i organisationen ruggigt överbetald. Ingen medarbetare borde kosta mer än 750 000 kr/år inklusive sociala avgifter, lokal, pensionsförsäkring och arbetsutrustning. Resterande 250 000 kr/ anställd bör lätt täcka kostnader för servrar, resor och annat.

Att hävda att Wikileaks borde kosta 20 miljoner kronor per år ser jag som ett utslag av hybris. Nåon har förlorat markkontakten helt.

Ett litet ljus i vintermörkret

written by jacob, on Dec 27, 2010 12:45:19 AM.

Den 19 november 2010 skrev jag ett inlägg där jag undrade varför vi aldrig hör politiska protester från kändisar. Det är därför med tillfredsställelse jag läser Anna Trobergs rapport om att ett antal kulturarbetare, med kända namn som Henning Mankell, skrivit ett upprop i Expressen till försvar för Wikileaks.

Jag hoppas och förväntar mig att många andra kända personer följer dessa personers exempel.

Leaky wicks from wikileaks

written by jacob, on Dec 3, 2010 3:00:57 AM.

Joshen säger att det man ska kommentera nu är Wikileaks, så då får jag väl göra det.

Det material som släppts innehåller nästan inget av nyhetsvärde. Move along. Upprördheten över att lite småsnuskiga hemligheter har kommit ur är lite mer intressant. Det visar vilka sprickfärdiga ballonger till egon som kända politiker har. Bästa beskrivningen jag kan komma på är fisförnäma, uppblåsta paddor med ömma tår ända upp i knävecken.

Det som är av nyhetsvärde, men som ingen talar om är hur amerikanska UD:s hemliga meddelanden från ambassaderna har hamnat hos Wikileaks. Enligt uppgifter som har spridits i pressen så är det menige Bradley Manning, en underrättelseassistent på en militärbas i Irak som har haft tillgång till materialet och smugglat ut det!

Hur i hela friden

  • har någon utanför UD över huvud taget tillgång till all deras korrespondens med ambassaderna?
  • kommer det sig att materialet går att nå från en bas i Irak, som potentiellt skulle kunna bli intagen eller infiltrerad av spioner?
  • ger man en sketen menig tillgång till allt material om kriget i Irak, kriget i Afghanistan och allt vad UD gör. Var inte hans jobb att analysera motståndarnas kommunikation och propaganda? Har amerikanerna aldrig hört uttrycket Den informationen behöver du inte för din tjänst!

Varför har inte huvuden rullat i Pentagon och UD? Om det är så här lätt att komma åt hemligheter så borde Kina, Ryssland och andra konkurrenter om världsherraväldet veta allt om USA:s statshemligheter.

Nej, det är inte diplomatin som har tagit skada, som Calle Bildt påstår, det är USA:s anseende som mäktig nation som har tagit skada. Det har visat sig vara en stor och klumpig pajas som har tagit på sig en gorillamask för att sätta skräck i världen.

Vilket ansvar har vi

written by jacob, on Aug 19, 2010 5:06:21 PM.

Anna Troberg har fått frågan i Rapport om vilket ansvar Piratpartiet tar, om oskyldiga skulle dö som följd av Wikileaks publicering av hemliga dokument.

Jag skulle vilja vända på frågan. Wikileaks dokumenterar hur oskyldiga människor har fått sätta livet till. Information som har undanhållits medborgarna i länder som har trupp i Afganistan. Om dessa uppgifter hade publicerats så hade vi kanske reagerat och ställt krav på att kriget ska föras med andra metoder som sparar människoliv.

Vilket ansvar tar USA och den svenska regeringen för de dödsfall som inträffat på grund av detta? Vilket ansvar har svenska folket som är förda bakom ljuset? Vem tar något ansvar över huvud taget? För den som styr ett land är uraktlåtenhet att handla en handling i sig.

Varje gång vi får frågor som den här så måste vi vända på myntet och se vad som finns på andra sidan. Det är först då vi ser vilken handling som är den moraliskt rätta.

Vem fan är Lars Gustafsson

written by jacob, on Aug 19, 2010 1:07:00 AM.

Helt plötsligt skriver alla tidningar om att en Lars Gustafsson har lämnat Piratpartiet. Triggern verkar ha varit att LG är kolumnist i Expressen och någon form av inne-person bland kulturjournalister. Själv har jag aldrig hört talas om LG, trots att jag betraktar mig som ganska väl bevandrad i svensk litteratur. Wikipedia har naturligtvis en artikel, så nu är jag inte längre okunnig om vem LG är. Däremot så är jag forfarande okunnig om varför det anses vara en viktig nyhet att han har lämnat Piratpartiet.

Lars Gustafsson har så vitt jag förstår aldrig varit i internationell tjänst med svenska militära förband. Han har troligen inte heller vistats i en krigszon. Jag tvivlar också på att han har analyserat det material som Wikileaks har publicerat, och som han hävdar är orsaken till människors död.

Lars Gustafsson har inte gjort sin hemläxa och han motiverar ett pathos-agerande med ett logos-argument. Om man läser Wikipedia-artikeln om Lars Gustafsson så borde han vara en person som står över ett sådant agerande, och kanske är det därför som ett större antal tidningsredaktörer har valt att publicera hans utträde utan att kritiskt granska hans argument. Han har i så fall levt på tidigare uppbyggd ethos.

Jag tror det var Winston Churchill som sade att "den som ger upp ett stycke av sin frihet för ett stycke säkerhet, förtjänar vare sig frihet eller säkerhet". Som medborgare i en demokrati som skickar trupp till Afganistan har vi rätt att veta vad som händer där. Vi har till och med en moralisk skyldighet att ta reda på vad som görs i Afganistan i våra namn. Vi har en moralisk skyldighet att styra vårt land så att människorna i Afganistan får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och leva drägliga liv. Om vi ska kunna leva upp till den skyldigheten måste vi få veta vad som händer. Det är så viktigt att det faktiskt står över vissa individers personliga säkerhet, för det handlar om vårt gemensamma ansvar och vår gemensamma frihet att fatta beslut om hur världen ska styras.

I en demokrati måste militära operationer anpassas till demokratins krav, för om man anpassar demokratin till de miltära operationerna så har man inte längre en demokrati - man har fascism med ett skådespel som visar upp en demokratisk kuliss. Som filosof borde Lars Gustafsson ha tänkt igenom de här frågeställningarna innan han i affekt publicerade sitt avståndstagande från Piratpartiet. Det är tydligt att han inte ägnat dem en tanke.

I en verklig demokrati publicerar myndigheterna alla de dokument som har hemligstämplats och sedan läckts till Wikileaks. I en verklig demokrati ställs krigsbrottslingar som utfört dokumenterade brott mot folkrätten inför rätta. I en verklig demokrati sluter alla partier upp bakom en organisation vars mål är att göra sanningen tillgänglig för medborgarna. I en verklig demokrati sätter politikerna militären på plats när de vill jaga organisationen som publicerar deras felsteg och smutsiga hemligheter.

Julian Assange har genom Wikileaks tagit på sig en oerhört svår uppgift och har hanterat den med bravur. Han har visat en fantastisk mängd civilkurage, och det gör mig oerhört stolt att tillhöra en organisation som har modet att ställa upp på samma sida och aktivt försvara det öppna samhället. Piratpartiet är det enda politiska parti i Sverige som aktivt verkar för våra mest grundläggande medborgerliga rättigheter.

Enade vi stå, söndrade vi falla

written by jacob, on Aug 17, 2010 10:24:33 PM.

Piratpartiet och Wikileaks har annonserat ett samarbete, där Wikileaks driver vissa av sina servrar hos Piratpartiet. Det är ett oerhört viktigt steg för att skydda sanningen och för att garantera att medborgarna kontrollerar staten, och inte vice versa.

Jag skrev för två veckor sedan om Wikileaks och varför de står Piratpartiet så nära. Jag har egentligen inget att tillägga.

Mörkermän på marsch

written by jacob, on Aug 3, 2010 8:10:00 PM.

Satamaran rapporterar om att den republikanska kongressledamoten Rogers yrkar på dödsstaff för menige Bradley Manning om han fälls för att ha lämnat ut material till Wikileaks. Samtidigt skriver förre presidentrådgivaren Marc Thiessen i sin kolumn i Washington Post att USA borde jaga Julian Assange, Wikileaks grundare, med medel som ligger långt utanför folkrätten. Han vill att USA ska utföra aktioner utanför sitt eget territorium, t.ex. på Island eller i Sverige.

Dessa båda herrar sitter allför nära USA:s maktcentrum för att deras uttalanden ska kunna avfärdas som verkningslösa hot från fascistiska extremister, och jag känner ett starkt obehag inför det hela.

I lördags höll jag ett tal på vårt torgmöte i Göteborg, om just Wikileaks, och hur viktig deras informationsspridning är för det öppna samhället och för vår demokrati. Jag återger det här, både som video och som text.


Nyligen så släppte Wikileaks 90 000 hemligstämplade dokument om kriget i Afganistan. Dokument som någon källa inom USA:s krigsorganisation valt att lämna ut för att världen ska få veta. Några av dokumenten beskriver övergrepp och dödande av oskyldiga människor som aldrig rapporterats av amerikanska myndigheter. Huvuddelen av dokumenten är krigsdagböcker och rapporter från rutinmässiga uppdrag. Tillsammans ger de en bild av vad som händer i Afganistan – en bild som både amerikanska och svenska regeringen vill undanhålla oss medborgare.

Det är nämligen så att kriget i Afganistan inte går speciellt bra, och de tror att de kan fixa till saken innan vi medborgare hinner fatta vad som pågår. Det kommer att misslyckas, för kriget i Afganistan utkämpas med kulor och krut, i stället för att föras som ett krig om människors hjärtan. När USA försöker hålla kontroll över hela landet borde man i stället skapa zoner där man verkligen kan erbjuda säkerhet, ekonomiska framsteg och utbildning. Afganer i allmänhet vill ha det samma som vi – bra jobb, en vettig inkomst, skolor åt barnen och fungerande sjukvård. Talibanerna kan inte erbjuda detta, medan USA skulle kunna ersätta en stor del av sin militära insats med hjälp till utveckling i de fredligare delarna av landet.

Jag har egen erfarenhet från FN-tjänst på Cypern och i Libanon. Speciellt i Libanon garanterades vår egen säkerhet av att vi var en viktig del av ekonomin. Vi var vänliga och trevliga och handlade alla sorters varor av lokalbefolkningen. I gengäld så varnade de oss för risker och arbetade aktivt för att element som inte gillade oss skulle hindras från att angripa oss.

USA's president vill inte erkänna att han saknar kontroll över situationen och insikt i hur man trappar ned en konflikt. I Sverige så saknar såväl moderater som socialdemokrater förståelse för att kriget i Afganistan inte går att vinna med nuvarande metoder. Man ställer sig solidariskt på storebror USA:s sida och hoppas på det bästa.

Det är därför som Wikileaks avslöjanden är så viktiga. Det är därför som Piratpartiet aktivt stödjer Wikileaks. Det är därför som Piratpartiet står berett att tillhandahålla servrar och internetanslutning om amerikanska myndigheter skulle lyckas stänga ned Wikileaks.

Vi medborgare måste få veta vad som verkligen händer, utan filtrering genom militära talesmän och fyrstjärniga generaler. Vi medborgare måste skapa oss en egen bild av vad som händer i Afganistan. Det är vi medborgare som är ansvariga för vilken regering vi har och därigenom vilken politik vi för i Afganistan. Som medborgare måste vi ha beslutsunderlag för vilken regering vi väljer.

Piratpartiet värnar om det öppna samhället, både ord och i handling. Piratpartiet agerar för öppenhet i politiken, både i Sverige och i EU-parlamentet. Piratpartiet värnar om meddelarskyddet, som hotas av FRA-lagen, datalagringsdirektivet och ACTA-överenskommelsen.

Vill du leva i ett fritt och öppet samhälle – stöd Wikileaks och rösta på Piratpartiet.