Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “valutvärdering”

Ung Pirats valutvärdering

written by jacob, on May 23, 2011 11:05:27 PM.

Jag har lagt lite tid på att läsa Ung Pirats valutvärdering. Den är på 35 sidor och innehåller mycket tänkvärt material, så den tar lite tid att smälta.

Till att börja med vill jag ösa beröm över gruppen som har gjort utvärderingen. Ni har gjort ett efter omständigheterna strålande jobb.

Begränsad ekonomi har tyvärr gjort det omöjligt att göra förutsättningslösa intervjuer och därför kommer stora delar av underlaget från en självutvald grupp. Det begränsar de slutsatser man kan dra, men det gör inte utvärderingen värdelös. Tvärt om så finns det väldigt mycket material i den som pekar i vissa riktningar som man inte skulle förvänta sig av den självvalda gruppen. Hade man kunnat intervjua en slumpmässigt vald grupp skulle dessa faktorer troligen framträda ännu starkare.

Allra starkast framträder problemen “namn”, “smal politik” och “oseriöst intryck” - helt enkelt på grund av att de nämns av så många svaranden. Det är för övrigt i listan med kommentarer från de svarande som det största värdet i rapporten ligger. Gruppen har varit alltför diplomatisk i sina slutsatser av den feedback som har lämnats. I ett fall anser jag att slutsatserna dessutom har varit felaktiga. Man pekar på att Piratpartiet skulle ha fått dålig exponering i media på grund av blockpolitiken. Med tanke på Sverigedemokraternas exponering och efterföljande framgångar ser jag den förklaringen som direkt felaktig.

Ska jag våga mig på en egen teori så är vår brist på mediaexponering snarare ett utslag för att flera tunga aktörer på den svenska mediemarknaden ser Piratpartiet som ett direkt hot mot den egna verksamheten och därför har givit order till sina redaktioner att inte ge vår politik något utrymme. Jag ser det som en bättre förklaring än den i valutvärderingen, även om det säkert kan finnas andra modeller som fungerar ännu bättre.

Min egen slutsats av utvärderingen är att vi samtidigt måste vässa och bredda vår politik. Dels så behöver vi kondensera ned oss till ett fokusområde, inte tre. Det är väldigt tydligt att det området ska vara baserat på Integritet. Det innebär inte att vi ska snöa in på kameraövervakning, utan att vi måste ta ett helhetsgrepp om integritetsfrågan. Vi måste ha tydliga åsikter om rättsäkerhet, brott & straff, medborgarrätt, mänskliga rättigheter, offentlighetprincip och allt annat som påverkar vår personliga integritet. I övrigt så måste vi bredda vår politik och jag tror att det går att göra utifrån ett informationspolitiskt perspektiv. Det går att peka på brister i all offentlig verksamhet som beror på att man inte har anammat modern IT-teknik eller moderna forskningsrön. Det kan utgöra grunden för allt från skolpolitik till äldreomsorg och arbetsmarknadspolitik. Med en justerad politisk inriktning kanske ett namnbyte känns mer aktuellt.

Nu ska ni inte ta mina slutsatser och okritiskt göra dem till era egna. Läs rapporten, inklusive alla kommentarer. Räkna hur många kommentarer som går i varje riktning. Utgå inte från hur mycket du håller med den som har lämnat kommentaren utan fundera över hur många som har kommenterat på samma sätt och hur utfallet skulle ha varit om en neutral grupp hade kommenterat. Det är vägen till egen insikt.