Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “styrelsen”

Styrelsemöte i Piratpartiet

written by jacob, on Mar 1, 2016 10:43:00 PM.

I helgen hade jag glädjen att vara värd för Piratpartiets styrelsemöte. Det jag såg ger gott hopp inför framtiden.

Under lördagen avhandlades formaliapunkter i rask takt. Trots en del tuffa spörsmål lyckades styrelsen snabbt enas i varje fråga, och mötet kunde ajourneras kl 17, en timme innan planerad tid. Söndagen hade vikts för djupare diskussioner. Först kom en diskussion om hur styrelsen ska verka för att Piratpartiets ideologi ska utvecklas och förtydligas. Det var mycket uppfriskande att se hur styrelsen koncentrerade sig på att hålla en hög abstraktionsnivå och undvek att gå in på detaljer och vad vår ideologi verkligen ska innehålla. Innehållet är en senare diskussion. Sedan följde en diskussion runt ett dokument om vad styrelsen ska ha för långtidsplan. Jag följde inte den, men den verkat ha avlöpt mycket väl den med. Mötet var slut kl 14, 4 timmar innan deadline. Historiskt har styrelsen haft ett antal restpunkter när tiden för mötet har tagit slut.

Att mötet blev så effektivt tror jag beror på persondynamiken i den nya styrelsen. Josef, som sammakallande, höll hårt i trådarna och tillät inga utsvävningar. Björn bidrog med att hålla stenhårt fokus på vad som skulle bestämmas, vad som skulle göras eller vad som skulle diskuteras. Anton tillför fakta och kunskaper om hur saker är och hur partiet verkligen fungerar. Carl-Johan tillför vyn om hur världen utanför partiet ser på oss. Magnus lyssnar och sammanfattar och bidrar därigenom till konsensus. På det här mötet var Emma, CMB och Martin med per videokonferens. Det är en inte helt lätt sak, men Emma var aktiv i mötet och tillförde kloka balanserade synpunkter, som vanligt. CMB och Martin var lite mer osynliga. På det här mötet ingick också Mattias Bjärnemalm i dynamiken, som adjungerad till mötet. Mab tillför idag en politisk erfarenhet och en ideologisk stringens som har vuxit fram ur flera års arbete i EU-parlamentet.

Med en ny partiledning på plats tror jag det finns förutsättningar för en renässans för Piratpartiet.

En bra styrelse för Piratpartiet

written by jacob, on Apr 28, 2011 8:15:00 PM.

Jag skrev ett blogginlägg i måndags, med avsikt att publicera det torsdag kväll. Jag argumenterade för hur viktigt styrelsevalet var och hur viktigt det är att inte människor sitter med flera roller i över- och underordnade organisationer. Resonemanget är överspelat nu, men min lista på styrelsekandidater är så när som på en person oförändrad.

Jag vill ha en stark, självständig och representativ styrelse. Det kräver styrelsemedlemmar som är beredda att arbeta, har initiativförmåga och som inte har allt för starka band till personer i ledningen.

Sammankallande

Marit Deldén har gjort ett bra jobb som sammankallande, men hon sitter i partiledningen. Av den anledningen föredrar jag Mattias Bjärnemalm som sammankallande. Han är kompetent och har en självständighet från partiledningen som jag tror är nödvändig för att styrelsen ska fungera riktigt bra. Formellt ska sammankallande ingå i partiledningen, men jag ser det mest som en sambandsfunktion mellan styrelse och ledning. Marit sitter dessutom på ett styrelsemandat redan. Om hon blir vald till sammankallande kommer det inte att återbesättas på det här medlemsmötet.

Ordinarie val

Rick Falkvinge

Rick har valt att lämna partiledningen men har fortfarande ambitioner att vara med och styra Piratpartiet. Jag tycker vi kan visa den respekt för partiets grundare som det innebär att välja in honom i styrelsen.

JP Anderson

JP är en självständig person och han blir den ende representanten från Västra Distriktet i mitt förslag.

Emil Isberg

Emil är en av Piratpartiets mest aktiva medlemmar. Han har sjävständiga åsikter och en skarp analysförmåga.

Henrik Brändén

Jag känner inte Henrik närmre, men det jag har sett får honom att framstå som eftertänksam och erfaren. Att han varit aktiv Socialdemokrat gör att han har insikter om det politiska livet som få av oss har.

Emma Nyström

Jag vet ingenting om Emma, men hon har nominerats av Opassande och det duger som rekommendation för mig.

Fyllnadsval

De flesta kandidaterna faller bort på grund av att de redan har listats. Christoffer Willenfort sitter redan som suppleant och blir kvar i styrelsen oavsett om han blir vald nu. Han har skött sitt uppdrag med all heder, så jag hoppas att vi får välja om honom nästa år.

Anders S Lindbäck

Anders och jag har bekämpat mjukvarupatent tillsammans långt innan Piratpartiet grundades. Jag är glad att han har kandiderat till fyllnadsvalet. Jag tror han är precis den lugna och strukturerade människotyp som gör att styresearbetet kommer att flyta mycket bättre.

Torbjörn Wester

Torbjörn, som bloggar som Infallsvinkel har drivit en aktiv kampanj för att bli invald i styrelsen. Normalt är jag lite skeptisk till den nivån av entusiasm, men i Torbjörns fall tror jag att han drivs av en genuin vilja att förändra styrelsen.

Sammanfattninsgvis tror jag att det här blir en bra styrelse för partiet. Vi har fortfarande inte en fullständig separering mellan partiledning och styrelse, men vi är på god väg. En majoritet av ledamöterna kommer att kunna fatta beslut utan att behöva ta hänsyn till allt för nära relationer till personer i ledningen. Det är så styrelser fungerar bäst. Det finns massor av empirisk forskning som visar att så är fallet.

Ris och ros till Piratpartiets styrelse

written by jacob, on Mar 15, 2011 7:23:44 PM.

Piratpartiet skulle igår ha haft styrelsemöte. Det blev inställt eftersom inte många nog dök upp för att det skulle vara behörigt. Det här är bedrövligt och borde över huvud taget inte kunna hända. Styrelsen är partiets högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Det fanns en lång lista av viktiga beslut att fatta.

Om problemet är att vi har haft så många avhopp och syrelseledamöter som släppt uppdraget utan att ha folkvett nog att avgå, att vi inte längre kan samla ihop en beslutsmässig styrelse bör revisorerna ingripa. Om det var ett tillfälligt problem med kommunikation bör ett extramöte utlysas omgående, så att erforderliga beslut kan fattas.

Nu var 5 ledamöter närvarande och dessa ska berömmas för sin plikttrogenhet. Det är dock inte det som förtjänar mest beröm. Styrelsemötet var nämligen mycket väl förberett. Det fanns ett förslag till dagordning med bakgrundsinformation och förslag till beslut i samtliga frågor. Det här är ett skolexempel på hur det ska se ut. Om styrelsen inte hade haft några synpunkter på någon punkt kunde mötet ha avhandlats på 10 minuter. Förberedelserna gör att man inte äter folks tid med onödiga diskussioner. Bara de frågor där det finns kontroverser behöver diskussionstid.

Jag är övertygad om att Marit Deldén som sammankallande har gjort nästan hela förberedelsearbetet. Samtidigt som det är värt allt beröm i världen, så vill jag varna för konsekvenserna. Genom att inte ställa krav på att andra ledamöter bereder ärenden bränner man ut sig som sammankallande. Alla ska delta och dra sin del av lasset - delad börda är lätt börda.

Det är troligen för sent att bygga en sådan arbetsform för nuvarande styrelse, den ska bara sammanträda 2 gånger till. Däremot så är det nödvändigt att nästa styrelse börjar direkt med arbetsformer där utskott och individuella ledamöter tar ansvar för beredning av frågorna.