Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “skolpolitik”

Vatten på min kvarn

written by jacob, on Jan 5, 2015 10:26:00 PM.

Jag har tidigare skrivit här om behovet av ledarskap i skolan och jag fick igenom en motion om saken på senaste medlemsmötet.

Professor Martin Ingvar och journalisten Gunilla Eldh uttrycker i sin bok Hjärnkoll på skolan vad ett gott ledarskap i skolan kan göra. Den recenseras i en artikel i Svenska Dagbladet.

Undrar när FP och MP, som båda hårdprofilerar sig i skolfrågan, ska fatta galoppen.

Ett skolpolitiskt förslag för Piratpartiet

written by jacob, on Feb 7, 2011 10:28:15 PM.

Jag har utlovat en serie artiklar om möjliga utvidgningar av Piratpartiets politik. Det här är den första.

I Piratpartiets fokusområden så ryms skolpolitik under rubriken Kunskap. Det bör därför inte vara speciellt kontroversiellt att bredda våra politiska ställningstaganden till att omfatta skolan.

Sveriges Riksdag instiftade 1842 den allmäna folkskolan. Den var ursprungligen 6-årig och har i omgångar utökats till 9 år. År 1972 byggdes folkskolan ihop med läroverken till det som idag kallas grundskolan. Det innebar att alla blev potentiellt behöriga till gymnasiestudier oavsett skolform. Det blev dessutom vanligare att fortsätta studera efter den obligatoriska skolgången.

Redan 1842 var fokuset väldigt tydligt. De som gick hela sin skoltid i Folkskolan skulle utbildas till att vara lämpliga arbetare och de som gick i Läroverket skulle bli chefer och ämbetsmän. Fokus var på disciplin och att bli en kugge i det stora maskineriet. Att bli en bra arbetare. Någonstans i botten fanns ett allmänt bildningsideal och under nationalromantikens tidevarv såg man Sveriges ärorika historia som något som skulle läras ut i detalj.

Utan att överdriva allt för mycket kan man säga att skolan ser likadan ut idag som den gjorde för 100 år sedan. Att lära sig läsa och räkna är naturligtvis grundkunskaper som måste finnas i varje läroplan, men sedan finns det massor av onödiga och olämpliga ämnen i skolan som skulle kunna ersättas av bättre. Det spenderas enligt min mening för mycket tid på svensk stormaktshistoria och för lite tid på 1900-talshistoria. Det läggs för mycket tid på att lära sig vem som är justitieminsiter i Samhällskunskapen och för lite tid på hur man köper en bostadsrätt eller hur man driver ett företag. Det läggs för mycket tid på att lära sig historiska fakta och för lite tid på att leta källor och idka källkritik. Det läggs för mycket tid i läroböcker och för lite tid i originalkällor.

En piratpartistisk skolpolitik bör enligt min mening fokusera på att göra eleverna till självständiga medborgare som kan välja mellan att driva företag själva eller att ta en anställning. Medborgare som kan analysera flöden av information och avgöra vad som är hörsägen, referat eller originalkälla. Medborgare som sätter sig in i samhällsfrågor och deltar i diskussionerna, i stället för att passivt konsumera dem framför TV:n.

En sådan politik gör samhället starkare. Människor har fler alternativ och större kontroll när de ska styra sina liv. De blir mindre utlämnade till konjunkturens och statsmakternas nycker. De förmår bättre att värdera vad media och myndigheter säger. De blir förare i stället för passagerare i sina liv och i världens skötsel. Det fördelar makten jämnare mellan människor.

Det finns inget parti som har en sådan skolpolitik idag. Att tydligt formulera ett föslag till ny läroplan skulle ge Piratpartiet uppmärksamhet och initiativ i debatten. Det skulle bredda vår politik till ett område som är av största vikt för barnfamiljer - en grupp väljare som vi har svårt att attrahera idag. Det har också fördelen att det varken är höger- eller vänsterpolitik. Budskapet borde vara attraktivt för alla från moderater till vänsterpartister.

När vi går till val 2014 bör vi ha en tydligt formulerad skolpolitik, som syftar till att grundligt revidera vad skolan lär ut och hur den gör det.