Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “ship-to-gaza”

Effektiv bojkott kräver arbete och planering

written by jacob, on Jun 1, 2010 12:32:41 AM.

När jag tidigare under kvällen var på demonstrationen i Brunnsparken, med anledningen av Israels bordning av Ship-to-Gaza-konvojen och dödande av fredliga biståndsvolontärer, var det flera talare som förordade en bojkott mot Israel.

Om en bojkott ska vara effektiv måste den vara heltäckande, och det var slående hur bristande talatrnas insikt om ämnet var. Det krävs organisation och systematik om man ska lyckas. Jag har redan min politiska aktivism utstakad, så jag kommer inte att ägna mig åt att organisera någon bojkott. Däremot kan jag ge några råd på vägen.

  • Grunden i en bojkott är att få allmänheten med sig. Begär av folk att de ska identifiera israeliska varor och avstå från att köpa dessa. Likaså bör allmänheten uppmanas att inte turista i Israel.
  • Nästa steg är att identifiera företag som har omfattande handel med Israel. Driv systematiska brevkampanjer för att få dessa företag att avstå från handel och investeringar. Allmänheten uppmanas sedan att bojkotta företag som inte lever upp till kraven. En webbsite med listor och uppdateringar är allt som krävs.
  • Israeliska fartyg och fartyg med destination Israel förklaras i blockad.
  • Israeliska flygplan och flygplan med destination Israel förvägras bränsle och service på flygplatser utanför Israel.
  • Trycket på företag som handlar med Israel ska inte bara komma genom bojkott av varor. Allmänheten bör uppmanas att inte äga aktier i företag som handlar med Israel och de bör uppmanas att välja fonder som inte investerar i Israel eller i bolag som handlar med Israel.
  • Precis som i fallet Sydafrika bör lagstiftning införas som gör det olagligt att investera i Israel så länge man förtrycker palestinierna.
  • USA lämnar varje år ett stort statligt bistånd till Israel. USA är världens mest skuldsatta nation. Genom att utöva påtryckningar på Kina, som äger en stor del av USAs statsskuld och genom att aktivt undvika investeringar som gynnar USA kan vi påverka amerikanerna att undanhålla sitt stöd till Israel så länge israelerna inte behandlar palestinierna på ett människovärdigt sätt.

Gaza - 22 år av blockad

written by jacob, on Jun 1, 2010 12:03:29 AM.

I nådens år 1988 var jag i FN-tjänst i Libanon. På den tiden var Gaza en relativt välmående liten enklav. Det fanns nästan inga israeliska bosättningar i området och gränsen mellan Israel och Gaza var i princip vidöppen. Intifadan hade pågått några månader, men det var mest något som hände på Västbanken. Många Gazabor var gästarbetare i Israel och en stor del av Israels elförsörjning kom från Gaza. Som rättroende jude kan man nämligen inte använda el som har producerats av judar under sabbaten. Gaza var lugnt. Gaza var välordnat. Gaza var allt annat än radikalt. Det var ingen slump att Yassir Arafat etablerade sig på Västbanken när han återvände till de ockuperade områdena.

Men under våren 1988 började Israel dra åt strypsnaran om Gaza. Man började kräva tillstånd för inresande till Gaza. Man började hindra palestinska gästarbetare från att komma in i Israel under helgerna. Det var de små stegens tyrrani och enligt min mening så är det dessa åtgärder som har framtvingat radikaliseringen av Gaza. Jag har tidigare talat om hur USA omedvetet har sått draktänder i Irak.

Israel är alltför kompetenta för att göra det omedvetet. Jag tror att ledande politiker och militärer i Israel med flit har framvingat en radikalisering av palestinierna i Gaza, för att de inte vill ha fred och för att de inte vill ha en lösning som ger palestinierna utrymme att leva och utvecklas. Jag vågar inte gissa varför de inte vill ha fred, för ISraels politiska struktur är mycket komplicerad. Det finns ultraortodoxa grupper som är undantagna från värnplikt, men som driver en mycket militant politik. Det finns stora grupper bosättare som lever på ockuperat område och som mycket aktivt gör allt för att sätta käppar i fredshjulet. Det finns militära ledare med sina egna agendor. Det finns ett civilt samhälle med inslag av såväl schizofreni som paranoia. Israel är på smalaste stället inte bredare än att man kan se från gränsen mot Västbanken ut till havet. Rädslan för att det finns illasinnade araber som vid första bästa tillfälle skulle driva in en kil där är ibland oerhört stark.

Resultatet är att man idag har en situation som man nätt och jämt kontrollerar. Vid den senaste inmarschen i Libanon så mötte man för första gången på effektivt motstånd från Hizbolla-milisen. Enda sättet man kunde komma på för att få slut på raketbeskjutningarna från Gaza var att besinningslöst beskjuta bostäder, skolor och sjukhus utan hänsyn till civila offer. Nu försöker man svälta Gaza till underkastelse, på samma sätt som tyskarna under andra världskriget försökte svälta gettot i Warszawa.

Det är beklämmande att man har lärt sig så lite av sin egen historia.

Piratpartiet är för medborgarrätt och folkrätt

written by jacob, on May 31, 2010 11:15:00 PM.

XORBOT skriver att strikt tolkat så bryter Anna Troberg mot den kandidatförklaring som alla riksdagskandidater har skrivit under, när hon uttalar sig om bordningen av Ship to Gaza.

Jag håller inte med. I vårt principprogram står det:

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Jag tolkar paragrafen som att Pirapartiet tar ställning för de grundläggande rättigheter som fastställs i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och i de traktat som styr folkrätten. Om så inte är fallet vill jag be om att bli utesluten ur partiet, för om vi inte är för mänskliga rättigheter har vi ingen moralisk värdegrund att stå på. Informationspolitiken kan inte hänga i luften. Den måste utgå från principen om alla människors lika värde och alla människors rätt att söka lyckan på sitt sätt.