Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “politik”

Neelie Kroes talar väl om Piratrörelsen

written by jacob, on Jun 14, 2012 1:31:00 PM.

I dagens Svenska Dagblad har kommissionären Neelie Kroes skrivit en debattartikel om att Sverige bör anstränga sig ytterligare för att vara i framkanten på IT-utvecklingen. Det är inget speciellt med budskapet. Neelie Kroes är kommissionär för den digitala agendan och det är hennes jobb att jaga på EU-länderna så att de hänger med i utvecklingen.

Det som är anmärkningsvärt med artikeln är det sätt på vilket hon drar fram Piratpartiet och motståndet mot ACTA som positiva faktorer.

Internet har visserligen varit en ekonomisk framgång men det har varit sämre ställt på det politiska planet. För den unga generationen är kampen för nätfrihet vad gröna vågen var för 68-generationen och babyboomgenerationen. Den arabiska våren, debatten kring Acta och Piratpartiernas uppsving har visat att nätfrihet är en viktig fråga och något som våra politiker måste ta på fullaste allvar om de inte vill förlora makten.

När vi omnämns med med den nivån av respekt bland etablerade makthavare är det en indikation att vi har nått långt. Etablerade partier måste börja förhålla sig till vår politik och våra idéer. Kroes är väldigt rak när hon säger att de etablerade partierna måste ta ställning för nätfrihet, om de inte vill förlora makten. Det speglar visserligen ett cyniskt synsätt, där makten är det viktiga och värdegrunden är ett medel, men det är så jag ser på de etablerade partierna idag. De är beredda att omfamna vilken politik som helst, bara det lockar väljare.