Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “polisen”

Buset i förorterna

written by jacob, on May 23, 2016 12:37:53 AM.

I en uppföljning till sitt inslag från Oxhagen i Örebro hade SVT en debatt med Anders Ygeman och Annie Lööf. Inslaget visade hur en maktlös poliskår utsätts för hot och trakasserier från ett gäng yngre män. I debatten lovade Ygeman hårdare lagstiftning mot den som hindrar blåljusmyndigheter i deras yrkesutövning och han vill införa jourdomstolar som snabbt kan leverera påföljd för den här typen av brott och för yrkeskriminella.

Just jourdomstolar tror jag är ett väldigt viktigt steg. Det finns forskning som visar att kriminella är sämre på att utvärdera konsekvenser som ligger långt in i framtiden, än vad laglydiga medborgare är. Det är därför väldigt viktigt att det finns ett nära samband mellan handling och konsekvens - mellan brott och straff. Normalt sett är jag ingen stor anhängare av Ygeman, men i det här fallet har han mitt fulla stöd.

Naturligtvis krävs det också positiva åtgärder för att stärka civilsamhället i de här utanförskapsområdena, men utan lag och ordning kan sådana åtgärder inte fungera.

Buset i förorterna

written by jacob, on May 23, 2016 12:37:28 AM.

I en uppföljning till sitt inslag från Oxhagen i Örebro hade SVT en debatt med Anders Ygeman och Annie Lööf. Inslaget visade hur en maktlös poliskår utsätts för hot och trakasserier från ett gäng yngre män. I debatten lovade Ygeman hårdare lagstiftning mot den som hindrar blåljusmyndigheter i deras yrkesutövning och han vill införa jourdomstolar som snabbt kan leverera påföljd för den här typen av brott och för yrkeskriminella.

Just jourdomstolar tror jag är ett väldigt viktigt steg. Det finns forskning som visar att kriminella är sämre på att utvärdera konsekvenser som ligger långt in i framtiden, än vad laglydiga medborgare är. Det är därför väldigt viktigt att det finns ett nära samband mellan handling och konsekvens - mellan brott och straff. Normalt sett är jag ingen stor anhängare av Ygeman, men i det här fallet har han mitt fulla stöd.

Naturligtvis krävs det också positiva åtgärder för att stärka civilsamhället i de här utanförskapsområdena, men utan lag och ordning kan sådana åtgärder inte fungera.

Polisens prioriteringar

written by jacob, on Sep 20, 2011 11:59:25 AM.

I ett inslag i Rapport berättas det att polisen vid över 6 000 tillfällen under förra året saknade resurser att rycka ut för att förhindra pågående grov brottslighet. Det rörde sig om uppenbar rattfylla, inbrott, misshandel, med mera. Det innebär att 16 gånger varje dag så utsätts allmänheten för risker för liv och egendom, som polisen inte kan ta hand om.

Att i det läget ha en styrka om 15 man avsatt för att spåra fildelare är en skymf mot oss medborgare. Det är polisens främsta uppgift att skydda oss som enskilda individer. Alla resurser måste användas till den uppgiften tills dess vi har en rimlig trygghet. Vi har som medborgare överlämnat vår rätt att använda våld för att skydda oss själva till polisen. Om de inte förmår hantera den uppgiften så leder det till att människor måste hantera sitt eget skydd, t.ex. genom att beväpna sig. Jag tror ingen skulle välkomna en sådan samhällsutveckling.

Polisen måste fokusera på att lösa sin grunduppgift innan de kan avsätta resurser för ekonomisk brottslighet och jakt på fildelare.