Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “omvalet”

Så här skulle jag lägga upp en valkampanj

written by jacob, on Dec 6, 2014 2:59:19 PM.

Piratpartiet har nästan inga pengar och vi har en aktivistkår som är sliten efter 2 valkampanjer under 2014. Vi står just nu (i praktiken) utan partiledare och partiledning. Förutsättningarna kunde ha varit bättre.

Det betyder inte att vi ska ge upp och avstå från att vara med i valrörelsen. Om det är helt tyst om oss så försämrar det förutsättningarna i nästa ordinarie val och om vi lyckas få eko i media så förbättrar det våra framtida förutsättningar betydligt. Jag tycker att vi ska göra en dygd av våra svagheter.

Jag skulle göra en valkampanj med kaffepengar. Inte trycka valsedlar, inte göra några glättiga flygblad, inte göra några affischer, inte bekosta och bemanna valstugor.

Jag skulle göra ett svartvitt flygblad med ett enkelt budskap och jag skulle göra en enda A4-poster på kartong.

Jag skulle inte framhålla någon del av vår förträffliga politik förrän någon frågar vad vi egentligen vill.

Jag skulle helt och hållet kampanja med budskapet Riksdagspartierna har satt oss i den här skiten - vi tar ansvar för Sverige - rösta Pirat. Flygbladet skulle säga det och bara ha webbadressen till sidor med vår politik. Affischen skulle ha samma budskap och jag skulle enbart sätta upp den under riksdagspartiernas valaffischer på stan. Varje färgglad riksdagsparti-affisch skulle få ett enkelt bihang med vårt meddelande.

Jag skulle gå ut stort med att vår valbudget var liten - helst Piratpartiet satsar noll kronor på omvalet men räknar med att bli invalda. Jag skulle försöka få media att stort och brett förklara hur man kan rösta Pirat genom att skriva Piratpartiet på en tom röstsedel.

I den mån vi blir uppmärksammade i media skulle jag framhålla att vi är beredda att samarbeta i vilka konstellationer som helst, så länge vi får gehör för våra grundläggande hjärtefrågor. Jag skulle framhålla att vi helst ser blocköverskridande samarbeten för att få en handlingskraftig regering. Jag skulle undvika polemik om vår politik och i varje läge framhålla vårt ansvarstagande och att vi är en fristående kraft mellan det rödgröna blocket och alliansen.

Det finns ett stort missnöje bland medborgarna med det sätt som riksdagspartierna har hanterat budgeten och hela regeringsfrågan. Vår möjlighet ligger i att fånga upp missnöjet och konvertera det till en valframgång.

Lärdomar från en valkampanj

written by jacob, on May 26, 2011 12:30:00 AM.

Jag har skrivit den här sammanställningen för att det kanske finns lärdomar som man kan applicera på kommande kampanjer.

Utfallet i regionvalet var väldigt intressant av den anledningen att det fördes en kampanj med affischer och valstuga i Göteborg, medan det i övriga valkretsar endast förekom enstaka valaktiviteter. Utfallet var att vi fick 4 gånger så många röster i Göteborg med kranskommuner som i resten av regionen.

Förklaringen till det kan bara vara affischer och utdelade flygblad. Dessa har alltså haft positiv effekt.

Flygblad

Flygbladen har varit enkla, med text på båda sidor. Vi hade 2 sorter, en med korta paragrafer om varje punkt i vårt manifest och en med rubrikerna ur vårt manifest på ena sidan och en kondenserad form av principprogrammet på den andra sidan. Det senare flygbladet har fungera bäst. Det tyder på att en balans för flygbladen är mer detaljrikedom än fjolårets flygblad, men mindre text än ett fullmatat tvåsidigt A65.

Affischer

Störst påverkan har affischkampanjen haft. Det finns ett tydligt samband mellan personröster i Göteborg och de budskap som har funnits på affischerna. Varje kandidat har haft sin bild och en slogan på någon affisch (förutom Daniel Meggitt som inte levererade något fotografi).

Speciellt populära budskap har varit att skrota Västtrafiks biljettsystem och att använda fri programvara i skolorna.

Affischerna har varit ett intressant kapitel. Initialt var vi ensamma om att ha affischer i A3. Miljöpartiet har satsat stenhårt på A2 och övriga partier har kört storlek A1. De stora storlekarna krävs om man ska vända sig till bilister, medan A3 funkar bra längs gångstråk.

Affischproduktion

Jag har laminerat A3-affischer och satt upp i centrala Göteborg och på viktiga knutpunkter för lokaltrafiken. Jag har laminerat c:a 700 affischer och själv satt upp c:a 500 av dem under 3 veckors tid. Jag har satt upp ungefär 500 olaminerade affischer på anslagstavlor, men betraktar detta som bortkastat arbete. Det är sällan en affisch på en anslagstavla får sitta oöverklistrad mer än ett par timmar. Affischeringstillstånd och lyktstolpar är många gånger mer effektivt.

En A3-affisch kostar i runda tal en krona. Plasten för laminering kostar c:a 2 kr om man köper den från amazon.uk. Till det kommer kostnaden för att sätta upp laminerade affischer med buntband. Jag köpte en 1000-förpackning med 360 mm långa buntband för en kostnad av c:a kr 1:50/buntband. Det går normalt 2 eller 4 buntband för att få upp 2 affischer rygg mot rygg. Ett sådant paket kostar med andra ord 90 eller 12 kronor. Till detta kommer aktivisttid. Det går c:a 1 minut/affisch för laminering och c:a 1,5 minuter/affisch för uppsättning. De flesta rivs ned innan valdagen, men man behöver budgetera lite tid för att ta ned affischer också. För laminering så kan en person mata 2-3 lamineringsmaskiner, vilket krävs för att man ska komma upp i 1 laminerad affisch per minut.

Ska det vara någon mening med affischer i nästa val så bör de komma färdiglaminerade från butiken, i kit med buntband. Större affischer måste vara tryckta direkt på väderbeständig kartong. I höstas var vi 10 personer som jobbade en helkväll för att få ihop 60 väderbeständiga affischer på kartongbakgrund. Mycket slit för lite resultat.

Det kan vara värdefullt att notera att man skulle kunna skylta hela Göteborg med c:a 2000 affischer. Övriga 4 valkretsar i regionen behöver 500-1000 affischer var (om det finns aktivister som åker runt och sätter upp dem).

Intressant detalj i sammanhanget var att mot slutet av valkampanjen hade vi kopierats av Folkpartiet, Sjukvårdspartiet och Vägvalet.

Ledning

Initialt så gick det att leda hela kampanjföreberedelserna på en person. Valsedel, manifest, flygblad och affischer producerades i huvudsak av mig, med gott resultat. En kombination av dröjsmål från styrelsen och strul i distributionen gjorde att vi inte fick ut fullt värde av affischerna och flygbladen. Det krävs rejält med reservtid för att hantera allt som kan gå fel. Någon sådan fanns inte, vilket gjorde att kampanjen ute i landsbygdsvalkretsarna blev avslagen.

När det är en vecka kvar till kampanjstart räcker det inte längre med en person i ledningen. Det är mycket som ska planeras, påminnas, samordnas, packas, postas och levereras. Det måste då finnas flera personer som kan arbeta i en ledningsstab och som kan fungera som ett sammansvetsat team. Jag hade inte tillgång till något sådant team och hade inte tid eller resurser att bygga ett sådant. Därför så blev ett antal saker ogjorda i den här fasen.

När sedan kampanjen startar så finns det begränsade möjligheter att leda över huvud taget. Aktivisterna i varje valkrets ska vara upptagna med att genomföra redan planerade aktiviteter. Allt som inte är av rent opportunistisk karaktär ska redan vara planerat och det ska bara vara genomförande kvar.

Jag bedömde att jag gjorde bäst nytta genom att producera och sätta upp laminerade affischer och att skriva debattartiklar och insändare. Jag betraktar fortfarande den bedömningen som korrekt.

Den viktigaste lärdomen har jag sparat till sist. Den är att det inte hjälper mycket om man har bra affischer och effektiv valstuga. Man måste synas i media eller på annat sätt få fram sitt budskap till väljarna. Det är effektivt att dela ut flygblad och valsedlar i brevlådor. Man kan som SD köpa tjänsten från posten om man har råd. Det är extremt effektivt att synas i debattartiklar och på nyhetsplats, men för det är man beroende av pressens välvilja. Saknar man den har man en snöbolls chans i helvetet.

Innan man har prövat vet man inte vad man får för reaktion från media. Det var därför nödvändigt att ställa upp. Nästa gång kan utfallet bli ett annat. Den som inte tar risker har inte heller något att vinna.

Eftervalsanalys

written by jacob, on May 16, 2011 1:23:55 AM.

Valresultatet i regionvalet till VG-regionen är allt annat än lysande för Piratpartiet. Vi landar på 0,2% av väljarna. I Bohuslän har vi 0,2%, i Göteborg 0,4% och i övriga valkretsar 0,1%. Anledningen till att vi har högre andel röster i Bohuslän och Göteborg är att vi har drivit valkampanj i Göteborg och att vi har haft full täckning med valsedlar i Göteborg och de södra delarna av Bohuslän.

Anledningen till att vi inte ens når upp till förra årets 0,65% av rösterna är framför allt att vi helt har ignorerats av media. Trots försök med presskonferenser, och många debattartiklar och insändare så har vi sammanlagt fått 3 införanden - samtliga dessa i Skaraborg.

Valresultatet speglar också den den trend vi har haft under våren, där antalet medlemmar har fallit drastiskt. Det här var människor som förnyade sina medlemsskap för ett år sedan. De trodde på oss som parti då, men har nu valt att inte förnya. Att de förnyade sina medlemsskap i fjol tyder enligt min mening på att de tycker att våra ansträngningar för integritet och annat är viktigt. Att de släpper nu tror jag till stor del beror på att de inte betraktar oss som tillräckligt goda förvaltare av frågorna.

Vi hade troligtvis nått ett något bättre resultat om engagemanget i pairtiet för det här valet hade varit bättre. Det finns ett antal medlemmar i Göteborg, Trollhättan och Borås som har engagerat sig. Det finns en organisation i Skaraborg som fungerar. De har gjort ett jättejobb. Likaså finns det enstaka ledare som på sedvanligt sätt ställt upp och kört långa sträckor för valsedelsdistribution. Det har kommit stöd ifrån Halland och Värmland.

Jag vill tala väl om Johan “mlg” Karlsson, Jörgen Lindell och Gonte, som har hjälpt oss med IT-system, tryckning av flygblad och affischer, med mera. Enorm tidspress har gjort att en del saker inte blev precis som det var tänkt, men era insatser har uppskattats mycket. Gustav Nipe, förbundsordförande i Ung Pirat, har också ställt upp på ett väldigt bra sätt. Över huvud taget så är Ung Pirat just nu en förutsättning för att Piratpartiet ska kunna driva någon verksamhet i Västra Distriktet. Anna Troberg och Emma “opassande” har också dragit strån till stacken.

Därefter är det väldigt tunnt. I ett fungerande parti så träder det fram folk som vill hjälpa till när frågor om hjälp går ut. Tyvärr har förfrågningar om stöd till de andra distrikten inte ens bevärdigats med ett svar. Likaså har öppna och personliga förfrågningar om hjälp med att skapa trycksaker, webbsajt och valvideo mötts av total tystnad. Jag har fått designa de förstnämnda själv, samtidigt som jag har lärt mig verktygen. Någon valvideo blev det aldrig.

Var det då ett dåligt beslut att ställa upp? Nej, jag tror inte det. Att inte vara med hade sänt en sämre signal, och det hade dessutom inneburit att vi inte hade känt till sakernas verkliga tillstånd. Nu har vår nya styrelse en klar bild av hur Piratpartiet mår att utgå ifrån. Den självsmickrande bilden som målats upp under våren, med medlemmar som återvänder till att bli aktiva och att det finns en kader av partimedlemmar som är beredda att göra en insats med valsedelsutdelning och kampanjande är falsk. Det tar c:a 2 timmar att göra en valsedelsrunda på morgonen på valdagen. Är man inte beredd att offra så mycket av sin tid för en god sak har man inte mycket till engagemang. (Jag vet minst 5 personer i VG-regionen som stod på riksdagslistorna i höstas, som inte ens har bemödat sig med att lämna valsedlar till sin egen vallokal.)

Partiledning och styrelse har ett oerhört tufft jobb framför sig, och jag avundas dem inte. Själv har jag bränt mitt ljus i båda ändar för Piratpartiet under ett antal månader. Jag ska nu fokusera på mina företag och andra projekt. Jag tvivlar på att jag kommer att engagera mig djupare än att bära ut valsedlar på valdagen i framtiden.

Slutspurt i VG-valet - hjälp oss

written by jacob, on May 11, 2011 6:43:10 PM.

Det är nu bara några dagar kvar till valdagen i VG-regionen. Kampanjen har varit ömsom vin och ömsom vatten. Det är enomt svårt att få media att nämna oss. Vi har fått några bra artiklar i Skaraborg, men våra debattartiklar har nobbats och våra insändare har inte släppts in. Speciellt verkar Göteborgsposten betrakta oss som paria.

Däremot så har vi ett valprogram, affischer och flygblad som fungerar över förväntan väl. Vi får enormt mycket positiva kommentarer. Jag har till och med fått positiva reaktioner på vårt förslag om att släppa kulturen fri från funktionärer i Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Affischerna fungerar väldigt bra. De är främst till för att folk ska se att vi ställer upp, men konkreta budskap och människor på dem färbättrar intrycket av Piratpartiet. Format A3 innebär att det inte är någon idé att vända sig till bilister, så det blir mest affischering på spårvagnshållplatser och gångstråk där det passerar mycket människor. Format A3 innbär också att man kan köra dem i en lamineringsmaskin. Detta är lysande. Affischerna blir väderbeständiga, går att sätta på lyktstolpar och kräver massor av ansträngning för den som vill slita ned dem.

Med tanke på det positiva bemötande vi får så har vi kanske en chans att komma in i regionfullmäktige. Det vore därför väldigt synd om vi stupade på mållinjen. Vi behöver hjälp med att få ut valsedlar till vallokalerna på söndag. Vi lyckades med nöd och näppe få full täckning i höstas, och det är många medlemmar som har fallit ifrån sedan dess. Alla valkretsar behöver hjälp. Kontakta valkretsledaren i valkretsen där du kommer och hjälper till. Om du kommer inresande och hjälper oss så kan vi lova mat och husrum. Kommer du sedan till Göteborg på söndag kväll bjuder vi på valvaka i sällskap med trevliga pirater. Det blir spel, prat och en bit mat.

Det är mycket nu

written by jacob, on Apr 14, 2011 1:46:57 AM.

Jag är mitt inne i en tung period av valförberedelser. Valsedlarna är igenom sin period av inlämningsstrul. Alla kandidatförklaringar är på plats och tryckavgiften inbetald. Flygblad och affischer har gått till tryck. Det var mycket jobb med fotograferande och bildbehandling för 14 olika affischer. Reslutatet blev bra och jag tror det är många som kommer att vilja sprida dem. Vi trycker ganska stora upplagor, för det kostar nästan inget mer att trycka 500 stycken jämfört med 250.

Nästa projekt är valwebbsajt. Jag ska försöka hitta en stund på fredag att sätta ihop textmaterialet. Sedan har Mica lovat att göra det vackert. Samtidigt jagar jag våra rikskändisar för att få ned dem till VG-regionen för torgmöten och intervjuer. Det ger lite av samma känsla som att mjölka getter.

Ett annat projekt jag har lanserat är att aktivera bloggare att skriva debattartiklar. Jag skrev till 60 bloggare och har fått bra respons från några. Hade hoppats på mer, för bloggare är vana att skriva. Att klämma ur sig en debattartikel eller insändare de närmsta 3 veckorna borde vara en baggis för alla. Själv ska jag försöka hitta en dag då jag inte gör annat än skriver debattartiklar. Jag borde kunna få ihop 5-6 stycken av god kvalitet.

Debattartiklarna är vår möjlighet till framgång. Vi har ett attraktivt valmanifest. Ju fler som vet något om det, ju fler röster får vi. Jag tror vi kommer att behöva 25 000 röster för att komma in. Det kommer inte att räcka med flygblad och affischer för att övertyga så många om vår förträfflighet. Vi måste synas i massmedia.

Jag söker fortfarande folk som vill göra en valvideo.

De små, små detaljerna

written by jacob, on Apr 2, 2011 11:31:00 PM.

Om man skriver om Povel Rammel så avslöjar man sin ålder. Han var ganska gammal när han dog för 4 år sedan. I vilket fall, så var han en lysande ordsmed, med en förmåga att vrida och vända på formuleringar. I en av hans kupletter är refrängen “Det är det så, små detaljerna som gör det”. Eller, rättare sagt så är det en refräng till refrängen. Hela stycket är lite smått irriterande, men på ett sätt så att man aldrig glömmer det, även om det var 35 år sedan man hörde stycket sist.

Det var detta stycke jag osökt kom att tänka på när jag idag surfade in på Piratpartiets forum och såg det nyupplagda protokollet för styrelsemötet den 21 mars. I protokollet står det

Styrelsen beslutar
ATT: Godkänna valplattformen för regionval i Västra Götaland
- med de förändringar som Jakob (sic)- föreslår, alltså
1) inget ställningstagande om nolltaxa
2) inget ställningstagande om trängselskatt som sådan

Det skiljer sig nämligen i några små detaljer från det förhandsbesked jag fick från styrelsens sammankallande dagen efter mötet:
Vi har beslutat att godkänna att ni ska få ställa upp i omval med den kandidatursbas som ni presenterat för oss. Vi har även beslutat att godkänna ert valmanifest.

I 12 dagar har alltså arbetat med fel förutsättningar. Jag har jobbat på formuleringar som gör att ställningstaganden för nolltaxa och mot trängselskatter ska fungera och bilda en logisk enhet. Det var inte lätt, men det gick. Ur mitt perspektiv så handlar det om ett par dagars förlorat arbete, vilket är som kupletten, lite småirriterande.

Ur Piratpartiets perspektiv så finns det en oerhört viktig lektion att lära. Den här gången gick det bra, för det ingick inte i min plan att sprida budskapet omedelbart. Det manifest som jag har spridit som godkänt av styrelsen har funnits gömt i en tråd på Väst-delen av Piratpartiets forum, och det har presenterats i sin helhet på 2 bloggar. Ingen större skada skedd.

Men tänk nu för ett ögonblick att jag hade planerat en presskonferens till i fredags och gått ut med ett besked att Piratpartiet för första gången tydligt tar ställning i en fördelningsfråga. Det är nämligen vad vi gör med skrivningen i det omodifierade manifestet. En rådgivande omröstning förordade det alternativet med 18 röster mot 16.

Det hade inte gått att backa från ett sådant publikt ställningstagande och saken hade utöst ännu en kris i partiet. Det är till och med så att jag, om jag hade önskat det, med enkelhet skulle kunna utösa en kris om saken. Jag behöver bara dröja med att uppmärksamma styrelseprotokollet i 2 dagar så har beställningar av trycksaker gått så långt att vi inte längre kan backa.

Nu har jag ingen önskan om att skapa kriser, tvärt om så är kandidaturen i VG-regionen en av många ansträngningar för att göra Piratpartiet stabilare och mindre kriskänsligt. Jag kommer i morgon att omarbeta trycksakerna och ställa om argumentationen kring vårt valmanifest. Jag kommer också att informera kandidater och funktionärer om förändringarna.

Lektionen vi ska ta med oss är att i vissa lägen måste vi vara extra skärpta och noggranna i våra beslut och våra kommunikationer. Att ställa upp i val är inte ett rutinbeslut. Det är något som förtjänar extra uppmärksamhet. Jag har en analogi från min militära karriär. När man apterar en krutstubin på en sprägkapsel, när man kastar handgranat eller när man bedriver skjutövning med nyinryckta, då är man i en situation som kräver extra uppmärksamhet och extra noggrannhet. En liten detalj, som att man vänder apteringstången fel eller är otydlig i det man säger kan få enormt stora konsekvenser.

I skuggan av datalagringsdirektivet

written by jacob, on Mar 16, 2011 10:41:08 PM.

Datalagringsdirektivet är en viktig fråga och det är skönt att vi har ett år på oss att bilda opinion. I dess skugga pågår en liten men viktig debatt. Vi håller på att utforma valmanifestet för valet i VG-regionen och det finns några kontroversiella frågor som just nu debatteras. Det är ett dygn kvar tills manifestet ska lämnas till styrelsen, så det finns fortfarande möjlighet att tillföra nya vinklar i debatten. Det pågår också omröstningar om vissa detaljer i manifestet.

Glädjande nog är debatten väldigt konstruktiv och håller en ganska hög filosofisk nivå.

Kom och var med i den på Piratpartiets Forum.

Omvalet i väst och rikspolitik

written by jacob, on Mar 14, 2011 4:56:30 AM.

Min strategi från början har varit att vi ska ha ett valmanifest i VG-regionen som bär av egen kraft. Vi är på god väg dit. Det pågår diskussioner och omröstningar om manifestet på Piratpartiets forum just nu. Gå gärna dit och gör din röst hörd. Synpunkter och klagomål i efterhand kommer med glatt mod att ignoreras.

Från början trodde jag inte att vi skulle kunna driva någon kampanj som baseras på rikspolitik och EU-politik. Omständigheterna har förändrats.

När sådant händer ska man gripa tillfället i flykten.

Beslutet om att kräva maskinell hantering av kontanter är ett sådant tillfälle. Vi måste ställa oss på småhandlarnas sida. Småbutiker, torghandel, festivaler, korvhandlare, glasskiosker, lunchbarer, marknadsstånd, privatpraktiserande psykologer, läkare och tandläkare - alla har ett behov av att erbjuda sina kunder kontant betalning. Maskiner för hanteringen är både för dyra och för klumpiga för de flesta av dessa verksamheter. Regeringen har utlovat förenklingar för småföretagen, och det här går rakt emot deras löften. Det kommer att finnas ett missnöje med den nya regeln som är så stort att vi kan lyfta frågan från riksplanet till att påverka regionvalet.

Ett annat tillfälle som ska tas tillvara är Christian Engströms förslag i EU-parlamentet om att ändra upphovsrätten för verk som är översatta till blindskrift. De har hittills inte varit tillgängliga för synskadade utanför det land där översättningen gjordes, utan explicit licensiering från förlaget som har utgivningsrätten för det ursprungliga verket. Christian och Piratpartiet gör en insats för kulturspridning till människor som lider brist på kultur. Vi kan knyta detta till vår punkt om kulturspridning i regionen. Vi vill att verk som bekostats med offentliga medel ska släppas under lämplig CC-licens efter 5 år. Samma tid som vi vill begränsa upphovsrätten till.

Om vi får ut vårt budskap i dessa frågor kommer väljarna att se att vår politik är systematisk, genomtänkt och på deras sida mot maktfullkomlighet och ogenomtänkta beslut.

Rådgivande omröstningar om valmanifest

written by jacob, on Mar 11, 2011 4:48:50 AM.

Jag har postat 4 rådgivande omröstningar angående valmanifestet i för Piratpartiet i VG-regionen. De finns samlade här. Alla medlemmar i Piratpartiet är välkomna att delta i omröstningen, för vad vi gör i väst påverkar hela partiet.

Ett magiskt dussin

written by jacob, on Mar 10, 2011 11:09:00 PM.

För några timmar sedan ställde Tappe upp som kandidat till valsedeln i VG-regionen. Vi har därmed uppnått minimiantalet kandidater som jag har haft för att driva valförberedelserna vidare. Jag kommer att gå till styrelsen med kandidatlista och förslag till valmanifest. Om de godkänns kommer vi att gå igång med fundraiser för valkampanjen, tryckning av flygblad och allt annat som behövs för en valkampanj. Det kommer att vara ont om tid, så vi behöver starta förberedelserna redan innan styrelsen fattar sitt beslut, den 4 april.

För att underlätta styrelsens beslut så vill vi gärna ha fler kandidater på valsedeln. För att syrelsen inte ska behöva fundera över längden på kandidatlistan behöver vi 6 kandidater till. Vi har redan 12 kandidater som har ställt upp med en hög ambitionsnivå - jag känner de flesta av dem personligen och kan intyga att de är seriösa i sina engagemang. Du kan därför med gott samvete ställa upp med ambitionen att visa ditt stöd för att Piratpartiet ska kandidera i regionvalet. Även om du skulle röstas in på en plats högt upp på listan kan du begära nedflyttning innan listan fastställs. Kandiderar gör du här. För att vara valbar ska du ha rösträtt i VG-regionvalet.