Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “nyanlända”

Nyanländas väg till arbete

written by jacob, on Mar 3, 2016 12:21:29 AM.

Thomas Gür skriver om att nyanländas väg till arbetsmarknaden är ännu svårare än vad tidigare statistik har visat. Efter 7 år så är det bara 25% av de nyanlända som har ett heltidsarbete. Det är vad jag skulle vilja kalla ett katastrofalt misslyckande.

Integration är i grund och botten väldigt enkelt. För att bo och verka i Sverige måste man tala svenska. Grammatiskt god, nästan brytningsfri svenska. Inget annat duger om man ska kunna få ett jobb där man måste prata med andra människor - d.v.s. de flesta jobb över huvud taget. Allt annat går att lösa. Kan du språket kan du fråga om hur man beter sig i Sverige i olika kulturella situationer.

I Sverige skapar vi fel förväntningar, placerar människor i fel förhållanden och agerar fel när människor kommer hit.

Vi låter inte människor börja med SFI förrän de har fått sitt uppehållstillstånd, i stället för att kräva att de börjar plugga svenska samma dag de anländer. Det skickar signalen att språket inte är så viktigt. Du klarar dig bra med ditt modersmål. Vi kallar in tolkar i massor av situationer, där vi borde utsätta de anländande för obehaget att vara tvungna att göra sig förstådda på svenska. Vi kör med bräcklig engelska för att det är lite lättare att kommunicera så. Signalen ska vara stark från början. Ska du bo i Sverige ska du lära dig svenska.

Sedan hamnar invandrarna i områden med sina landsmän, utan behov av att interagera med det svenska samhället. Svårt att motverka, men vi måste hitta bättre lösningar än vad vi har nu.

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bara ha människor i omgivningen som pratar det språket. Jag vet, för jag lärde mig franska på en sommar på det sättet. Mitt kanske stoltaste ögonblick här i livet var när jag tog upp ett par franska liftare mot slutet på sommaren och blev tagen för fransman. I Sverige gör vi tvärt om. Vi stuvar in 20 personer som inte kan svenska i en sal med en lärare och var sin bok. Läraren kan interagera med en elev i taget, övriga 19 får försöka lära sig svenska av varandra. Hur mycket svenska man lär sig av en person som inte kan språket lämnas som uppgift åt läsaren att lista ut.

Ett tips är att tänka på att det bara är 25% av de nyanlända har ett heltidsjobb efter 7 år i Sverige. Det är nämligen ett bra mått på hur bra svenska de talar.