Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “medlemsmöte”

Intryck från vårmötet

written by jacob, on May 13, 2012 10:37:41 PM.

Det har redan hunnit skrivas en del om vårmötet Klara ser spretighet och katastrof, Magnihasa ser trötthet efter information overload, Anton Nordenfur uppmärksammar medlemsmotioner som gått igenom och HAX är försiktigt positiv till breddningen av den politiska plattformen.

Själv så gillar jag väldigt mycket av vad jag har sett. Mötet har avlöpt utan skandaler och negativa incidenter. Breddingen har skett på flera områden. Till skillnad från Klara ser jag det som en styrka att vi breddar oss utan generalplan och systematik. Jag tror nämligen att ett parti ska byggas från medlemsinitiativ och ett öppet diskussionsklimat. Inte från enskild person eller grupps strategiska plan för hur vi ska vinna väljarnas förtroende. Förtroendet kommer ur en bred förankring i medlemsbasen. En bred politik för Piratpartiet byggs fläckvis. När medlemmar hittar områden och vinklingar som stämmer överens med Piratpartiets värdegrund så växer politiken fram organiskt. Där Klara ser kaos ser jag något vackert som är värt att vårda.

Där Magnihasa ser trötthet ser jag inspiration. Vi har fått förstärkning till styrelsen med flera erfarna och arbetsvilliga personer. Anton Nordenfurs entusiasm går inte att ta miste på och jag räknar med att övriga nyvalda känner medlemmarnas förtroende och gör det bästa av det. Den sittande styrelsen har gjort underverk när det gäller stabilitet och förutsättningar för politisk utveckling. Jag kan inte tala för hela Piratpartiet, men ni har i alla fall mitt odelade förtroende.

Där Anton uppmärksammar motionerna och den lätt spretande sakpolitiken vill jag uppmärksamma att vi med bred majoritet har röstat igenom ett nytt principprogram, som är väl genomarbetat och förankrat. Arbetet bakom har (så vitt jag vet) främst gjorts av Henrik Brändén och Anna Troberg, som har förtjänat en enorm bukett med beröm för detta. Alla andra inblandade likaså.

Jag vill också uppmärksamma att vi har röstat igenom en tuff EU-kritisk politisk plattform. Den kommer att vara jätteviktig i EU-valet 2014, där vi kommer att vara ett tydligt alternativ till Moderaternas ställa-in-sig-i-ledet-politik, Socialdemokraternas indifferens och Vänsterpartiets ofokuserade EU-kritik. Vi är tydliga med vad som är dåligt med EU och vad som måste förändras för att det ska bli bättre. Det har inget annat parti.

Jag håller med HAX om att breddningen till bostadspolitik, energipolitik med mera inte har i valkampanjen till EU att göra. EU-kritik och våra kärnfrågor i integritet, rättssäkerhet och immaterialrätt är rätt fokus.

Till skillnad från HAX är jag mer än försiktigt positiv till utfallet från mötet. Breddningen har inte varit urskiljningslös. Orealistiska förslag och att-satser har röstats ned med bred majoritet och medlemmarna har hittat en bra balans mellan breddning och vidöppna slussportar.

Jag tror att Piratpartiet har tagit ytterligare ett steg i mognadsprocessen. Somliga hänger inte med i utvecklingen och upplever det som händer som främmande och farligt. Själv ser jag fram emot ytterligare utveckling - breddning och fördjupning av vår politik. Mer stabilitet och förankring bland medborgarna. Det kommer säkert att leda till att vi blir mer lika de etablerade partierna, på gott och ont. Att bli mer konventionell utan att offra sin själ är en svår konst. Jag hoppas att vi lyckas med det.

Ännu ett nej tack

written by jacob, on Mar 18, 2012 11:40:00 PM.

Jag har åter igen blivit nominerat till Piratpartiets styrelse. Dessutom till valberedningen den här gången. Det är smickrande och uppmuntrande att det finns medlemmar som vill se mig i centrala positioner i partiet, men jag måste tyvärr tacka nej. Jag har tyvärr inte tid och arbetskapacitet att sköta sådana här uppdrag för närvarande. Mellan ledningsarbete i två företag och ett flertal ideella uppdrag finns det helt enkelt inte tid över.

Om man skulle betrakta mitt politiska bloggande som en arbetsuppgift skulle jag inte ha tid med det heller. Nu fungerar det tack och lov som en säkerhetsventil. Att tänka kreativt och skriva om aktuell politik blir för mig en avkoppling från trist pappersexercis och lösande av kniviga IT-logistiska problem. Det är för övrigt därför som min blogg är relativt fattig på länkar. Dels så är det ganska stort arbete att leta upp lämpliga referenser att änka till, dels så är det mina tankar om tingens tillstånd som är fokus för min blogg. Den handlar inte om nyhetsrapportering, den handlar om analys av skeenden.

Mitt nej tack till nomineringarna kommer dock som ett osökt tillfälle att dela ut beröm.

Först och främst vill jag ge en eloge till Piratpartiets valberedning. Ni har lyckats utföra er arbetsuppgift, vilket ingen annan valberedning har gjort, sedan jag blev medlem i partiet. Ni har dessutom gjort jobbet på ett snyggt och transparent sätt. Ni har fört Piratpartiet ett steg närmare den stabilitet som krävs för att vi ska vara en pålitlig politisk institution som har medborgarnas förtroende.

Mitt andra beröm går till partistyrelsen. Jag har i tidigare inlägg flera gånger skrivit om styrelsens arbete. Jag har stundtals varit rejält kritisk. Det är därför glädjande att kunna berömma styrelsen för ett transparent och välgjort arbete. Själv skulle jag kanske försöka göra mer styrelsearbete i utskott, för att minska belastningen på varje styrelsemedlem, men jag kan också ha förståelse för att man vill utveckla samarbetet i en samlad grupp i styrelsen, och därmed ha bättre koll på allt som händer.

Jag hoppas att vårens val till styrelsen tillför ytterligare några medlemmar som kan förstärka styrelsens arbete och dess förankring bland medlemmarna i olika delar av landet.

Att inte få som man vill

written by jacob, on Nov 6, 2011 9:12:16 PM.

Piratpartiet håller just nu medlemsmöte och omröstningar pågår. Den viktigaste omröstningsomgången är i full gång när jag skriver det här. Tidigare omgångar har sållat bort alternativ som jag personligen föredrar, så nu måste jag värdera varje motion/proposition mot avslag. Det är ett tufft jobb att funder över om det i föregående omgång vinnande förslaget är bättre än nuvarande ordning.

Det blir extra tufft av att man inte bara kan ta hänsyn till förslagens inneboende värde, utan också måste funder på dynamiska effekter. Om alla förslag faller så kommer det att ta musten ur förslagsställarna. De har ansträngt sig och föreslagit något som de anser är bra för Piratpartiet. Många gånger har det gått mycket möda och arbete i att producera förslaget. Därför måste det utvärderas efter andra kriterier än hur bra förslaget egentligen är. Om det inte orsakar skada så bör det godkännas, för det sänder signaler om att Piratpartiet är ett lyhört och förändringsbenäget parti.< /p>

Tyvärr har jag inte höga förväntningar på resultatet av omröstningen, för jag tror nämligen att medlemskåren redan är konservativ. Man ser mer till etablerade dogmer än till vad som levererar resultat i form av politiskt inflytande och möjlighet att förändra värden en liten bit i den egna riktningen.

Anden är villig men köttet är svagt

written by jacob, on Oct 9, 2011 1:02:49 AM.

Någon har nominerat mig till Piratpartiets styrelse och till posten som sammankallande. Eftersom nomineringar är anonyma så tror jag det här är det bästa stället att svara den som har nominerat mig.

Jag tror att jag har en del egenskaper som skulle vara värdefulla i styrelsen, men tyvärr har jag inte tillräckligt med tid att göra ett bra jobb för närvarande. Som företagare är man inte arbetstidreglerad och all min kraft går åt till att skapa framgång för närvarande. Därför skulle inte ett styrelseuppdrag i Piratpartiet få den uppmärksamhet som det förtjänar. Jag har en stark aversion mot folk som tar uppdrag för titel, ställning eller prestige. Att sitta i styrelsen är ett maktpåliggande uppdrag och den makten ska användas för att skapa goda resultat.

Därför har jag tackat nej till nomineringarna, och inte noterat lösenordet för att ändra mitt svar.

Jag vill däremot rekommendera några kandidater som har ställt upp. Jag tycker det är viktigt att det finns representanter från alla distrikt i styrelsen. Väst har inte alls varit representerat och det har varit ganska tunnt med folk från norr. Jag vill därför rekommendera att rösta på JP Andersson och Andreas Larsson. Det jag har sett av dem gör att jag tror att de kommer att tillföra mer till styrelsen än att bara representera sina landsändar. Jag vill också framföra mitt förtroende för Marit Deldén som sammankallande. Det är ett tufft jobb som jag tycker att hon har hanterat på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Jag tycker också att vi ska välja in Anders S Lindbäck i styrelsen. Han är en person som har koll på väldigt mycket och han är detaljorienterad på ett konstruktivt sätt. Jag har också förtroende för C Magnus Berglund, men ser honom hellre på posten som revisor än som styrelseledamot.