Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “maskinsamhället”

Marschen mot maskinsamhället

written by jacob, on Jul 9, 2014 12:03:00 AM.

Jag har hittat ytterligare några intressanta diskussioner om vad den påbörjade automatiseringen av samhället får för konsekvenser. Den ena är en intervju som Vinod Khosla gör med Googles grundare, Larry Page och Sergey Brin. De är alla tre djupt inblandade i utvecklingen av de produkter och tjänster som kommer att ersätta stora mängder arbetstillfällen med maskiner. Det märks tydligt att de har funderat ganska länge på konsekvenserna av det de gör.

Den andra diskussionen är en TED-föreläsning där den ekonomiska teoretikern Andrew McAfee målar upp en bild av framtiden, som är mycket lik den jag har beskrivit i tidigare blogginlägg.

Jag kan varmt rekommendera att se båda om man vill förstå vart vi är på väg och om man vill fundera över vad det innebär för den politik som måste föras.

Som bjärt kontrast kan man läsa en debattartikel i dagens Svenska Dagblad av nationalekonomerna Agneta Kruse och Ann-Charlotte Stålberg. Den argumenterar att kvinnor inte är missgynnade av pensionssystemet. Det är en debatt som jag inte ska gå in på, men det som är intressant med artikeln är att den på traditionellt nationalekonomiskt manér likställer ökat antal arbetade timmar med ökad produktivitet och ökat välstånd.

Tiden då den kopplingen fanns är över. Ökat välstånd kommer mer och mer att vara kopplat till att vi arbetar färre och färre timmar och att färre och färre personer jobbar över huvud taget.

Det går i viss mån att fördela det nödvändiga arbetet mellan fler personer, där var och en arbetar mindre, men vi måste vara på det klara med att många kreativa arbeten kräver mycket tid från en person. Det går inte att dela vissa jobb mellan fler personer. T.ex. blir programvara bättre ju färre personer som har varit inblandade i produktionen. Det tar så lång tid att utbildas till och bygga upp erfarenhet som specialistkirurg, att man när man är klar måste jobba väldigt mycket för att klara av det behov av operationer som finns. Konst, musik och litteratur produceras bäst av enskilda personer. Hade det fungerat med att sätta 100 spökskrivare på att skriva färdigt A Song of Ice and Fire (böckerna som är förlaga till Game of Thrones) så hade Georeg R R Martin nog gjort det. Hade det gått att få en maskin att skriva texten så hade han nog investerat i en sådan.

Kontrasten mellan visionärerna i början av det här inlägget och de svenska nationalekonomerna är bara ett exempel på hur våra ekonomer och politiker saknar beredskap för den förändring som kommer. Här har Piratpartiet en fantastisk möjlighet att ta kommando och leda debatten. Det är vi, med vår teknikförståelse och vårt framtidsengagemang som kan arbeta fram lösningarna på den enorma sociala omvälvning vi står inför.