Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “internpolitik”

PIFS, PAFS, PUFS

written by jacob, on Aug 2, 2013 9:35:47 PM.

Då och då läcker det in trådar från Pirater I Fritt Samtal i mitt Facebookflöde. Den sista tiden har dessa läckor gjort mig allvarligt bekymrad över tillståndet i Piratpartiet.

PIFS befolkas av ett ganska stort antal aktiva pirater. Medlemmar i både styrelse och ledning deltar (men det är långt ifrån alla i styrelse och ledning som är med i gruppen). För att göra en lång historia kort, så har trådarna som har läckt in i mitt flöde innehållit en mängd pajkastning som jag bara kan beteckna som beklämmande och som får 3-åringars krig i sandlådan att framstå som mogna och välövervägda.

Min reaktion är - Hur kan ni bära er åt så och se er själva i spegeln? Skäms ni inte över att vara så småaktiga? Hur kan ni tro att något blir bättre av att man slänger in en extra gliring i vad som ser ut att vara ett försök till försoning? Hur kan ni ta er själva och era egon på så stort allvar?

Vi har två val att vinna. Vi har en historisk uppgift att fylla. Vi har inte tid och utrymme för småaktiga interna strider.

Enda glädjeämnet i sammanhanget är att ingen av mina favoritpirater har varit inblandad i bråket. Så nu vet du… Om du har varit inblandad så är du inte en av mina favoriter. ;-) Tough shit.

Om du har varit inblandad i bråket bör du göra följande:

  1. Gå och ställ dig i skamvrån och tänk över vad du har gjort. Fundera framför allt över hur ditt agerande har påverkat partiet i stort och folk utanför kotteriet som har diskuterat i PIFS. Tänk också över om ditt agerande har förbättrat eller försämrat våra möjligheter att nå politiskt inflytande.
  2. När du kommer ut ur skamvrån, kom till mig och säg “Tack, magistern”, “F’låt magistern”
  3. Gå till dem du har haft kontroverser med och be dem om ursäkt från djupet av ditt hjärta. Saker sägs i stridens hetta som aldrig borde sagts. Det krävs ett visst mått av mod att erkänna för sig själv att man hör till dem som gått för långt och lika mycket mod till att erkänna det för omgivningen. Om du har det modet har du fortfarande potential för att representera Piratpartiet. Om du saknar resningen att lösa upp situationen på ett fredligt sätt så tycker jag att du inte är mogen att föra Piratpartiets talan i större sammanhang.

För övrigt så är Facebook inget vettigt diskussionsforum. Det saknar vettig trådning och har urusel hantering av historik.

Styrelsen och kandidaturprocessen

written by jacob, on Nov 10, 2009 9:46:00 PM.

Det är intressant att se att det har kommit en massa kritik av styrelsens beslut om att förlänga perioden för att kandidera till Piratpartiets riksdagslista. Jag tror att de som kritiserar beslutet inte har funderat särskilt djup kring alternativen.

Det har kommit in för få kandidater i norr och det har kommit in för få kvinnor.

  • Ett alternativ är då att stänga kandidaturen och bygga listor av dem som har kandiderat. Detta ger listor som minskar vår attraktionskraft på väljare, och styrelsen skulle kritiseras för ett sådant beslut.
  • Ett annat alternativ är att utanför kandidaturprocessen handplocka personer till listorna. Styrelsen skulle kritiseras för korridormygel.
  • Ytterligare ett alternativ är att bara öppna för fortsatt registrering av kvinnor och norrlänningar. Styrelsen kritiseras för bristande jämlikhet.
  • Alternativet att hålla registreringen öppen för alla ytterligare en tid ger oss förhoppningsvis tillräckligt många kandidater, och ger dem som inte har bestämt sig ytterligare några dagar att fundera. Styrelsen får naturligtvis kritik för att ha frångått sina egna regler, men av de tillgängliga alternativen tycker jag att de har valt det minst onda.

Det är alltid lätt att kritisera andras beslut, om man bortser från konsekvenserna av andra alternativ som fanns att välja bland.

Även om styrelsen inte hade valt det bästa alternativet bör man vara försiktig med sin kritik. I Armens Taktikreglemente stod det "Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla ligger en chef mer till last än misstag i fråga om val av medel." I modert språk betyder det att det är viktigare att fatta ett beslut än exakt vad beslutet är, bara det för verksamheten framåt.

Att sitta i riksdagen eller ens finnas med på riksdagslistan är inte en belöning för troget arbete. De som ger oss störst chans att komma in i riksdagen och de som ger oss störst möjlighet att påverka när vi väl är där, det är dem vi ska ha på våra valsedlar. Vi måste fokusera på målet. Så länge vägen dit kantas av god vilja och öppet sinnelag så är detaljerna i utförandet inte så väsentliga.