Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “integritet”

Bra skrivet och agerat

written by jacob, on Jul 29, 2011 10:03:37 PM.

Den här bloggen är främst till för att framställa min syn på världen, men idag vill jag framhålla vad andra har sagt och gjort.

Torbjörn Wester har skrivit debattartikeln “Internet är det största hotet mot extrema rörelser“ och Anna Troberg har skrivit om att “Fredrik Reinfeldt tycks ha förlorat tron på styrkan i öppenhet och demokrati”. Båda debattartiklarna är mycket läsvärda och utgör en mycket stark och övertygande förklaring av värdet med ett öppet samhälle.

I andra nyheter så har Ung Pirat dragit en temporär kabel över gränsen till Finland. Det praktiska värdet av kabeldragingen är inte så stort men som symbolhandling och civilt motstånd mot statens intrång i våra fri- och rättigheter är det lysande.

Jag har börjat observera ett långsamt uppvaknande från min omgivning när det gäller frihetsfrågor. Det är fortfarande lång väg kvar, men insatser som dessa för oss närmare ett medvetande om hur grundläggande integritet är för ett fritt och öppet samhälle.

Lönsamhetskalkyl på kameraövervakning i hemtjänsten

written by jacob, on Sep 6, 2010 9:34:30 PM.

Låt oss säga att vi har ett distrikt med 120 äldre som behöver tittas till en gång varje kväll, förutom eventuellt arbete med mat, städning och annat som måste göras på dagtid. Det tar troligen en patrull 12 minuter att köra bil, hitta parkering, parkera, ta sig in i bostaden, göra kollen, registrera, ta sig ut till bilen för förflyttning till nästa vårdtagare. I allmänhet har hemtjänsten patruller med 2 personer. Låt oss också säga att vi behöver köra bil 500 meter för varje besök.

Patrullen kan då hinna med 40 hembesök på ett arbetspass och i vårt distrikt behöver vi därför 3 patruller. Den totala kostnaden för en kontroll per dygn blir då c:a 160 000 kr/månad, eller c:a 1300 kr per vårdtagare. Personalkostnaden är 156 000 kr och bilkostnaden är c:a 5 000 kr. Om vi rationaliserar och skickar hemtjänstpersonalen på ensampass nattetid (det tycker fack och arbetarskydd är en extremt dålig idé) kan vi komma ned i c:a 700 kr per vårdtagare och månad.

Om vi i stället lägger 100 kr per vårdtagare och månad på ett internetabonnemang och ytterligare 30 kr/månad i avskrivning på utrustning, så kan vi titta till samtliga vårdtagare ett par gånger per kväll och ändå bara nyttja ett par timmar av en persons arbetstid varje natt. Vi måste naturligtvis ha en jourpatrull, men den kan arbeta med andra uppgifter tills den behöver rycka ut (i exemplet med hembesök måste man också ha reservkapacitet för att kunna hantera att vårdtagaren behöver hjälp). Totalkostnaden för övervakningen blir därmed c:a 200 kr per vårdtagare och månad.

Lågt räknat har vi därför sparat 500 kr per vårdtagare och månad, samtidigt som vi erbjuder en bättre tjänst (dubbla antalet kontroller att allt är i sin ordning). För 500 kr per månad kan man leverera c:a 2 timmar andra tjänster, som t.ex. hjälp med duschning eller en extra städning.

På samma sätt som tekniken har ändrat förutsättningarna för musikdistribution så har den ändrat förutsättningarna för tillsyn av gamla i hemmen. De ekonomiska realiteterna gör att det är lönlöst att kämpa emot. Det vi måste kämpa för är att tillsynen sker på värdiga villkor som tar hänsyn till att även relativt hjälplösa personer har rätt till ett privatliv.

Övervakningskameror i vården

written by jacob, on Sep 6, 2010 5:00:00 PM.

Fredrik och Sysadminbloggen skriver om att hemtjänsten i Backa installerar webbkameror hos vissa vårdtagare och har synpunkter på att det är integritetskränkande. I det här fallet håller jag faktiskt inte med. Många äldre, framför allt kvinnor (eftersom deras makar ofta dött före dem), lever ensamma i normala lägenheter utspridda över allt i samhället. Man behöver inte vara speciellt skröplig för att tillhöra en riskgrupp, där fall och plötsliga sjukdomar kan göra att man blir liggande tills hjälp hinner anlända.

Jag behöver inte gå längre än till min egen släkt innan jag har flera exempel på människor som levt ensamma och varit fullt aktiva tills de drabbats av stroke och blivit liggande tills någon anhörig haft anledning att sakna dem. I ett fall dröjde det 14 dagar och i ett annat 2-3 dagar. Det är ett ovärdigt och plågsamt sätt att dö på, och vi ska inte utsätta människor för det i vår iver att skydda deras integritet.

I just det här fallet så är nämligen övervakning den tjänst vi vill tillhandahålla. De flesta gamla är så vitala att de klarar sig bra på egen hand större delen av tiden. De behöver oftast en insats någon gång under veckan eller någon gång per dygn. Att ha patruller som åker runt för att kolla att allt är ok är för dyrt, för resurskrävande och för miljöbelastande för att vara vettigt. Kameror i hemmen är ett sätt att förbättra tryggheten för de äldre samtidigt som man gör en liten rationalisering. Äldrevården är i stort behov av åtgärder som låter oss behålla eller förbättra kvaliteten trots att vi står inför en tid när det kommer att finnas extremt många gamla i förhållande till hur många det är som arbetar. Kameraövervakning är ett led i det.

Det viktiga i sammanhanget är att vårdtagaren får inflytande över ett antal faktorer:

  • Om det ska installeras några kameror över huvud taget
  • Var kamerorna ska sitta och hur de ska vara riktade
  • När kamerorna ska vara påslagna och vad personalen ska kontrollera
Det måste vara en tjänst som tillhandahålls vårdtagarna och inte ett redskap som installeras slentrianmässigt för att någon har bestämt att det är för ditt eget bästa.

Integritetsworkshop

written by jacob, on Dec 1, 2009 4:06:00 PM.

I går höll Piratpartiet Göteborg sin workshop om hur man skyddar sin integritet på Internet, speciellt med tanke på att FRA idag börjar avlyssna all internettrafik till och från Sverige. Det dök upp mellan 30 och 40 personer på Gnutiken som först fick lyssna på en draging av mig om hur kryptering, signering och checksummeberäkning går till. Min presentation finns här. Sedan tog Anders Billander vid och demonstrerade hur man praktiskt kan använda GPG (Gnu Privacy Guard). Efter en fikarast med kaka och bullar hembakade av pirater så pratade Anders Andersson om hur TOR fungerar och gav många praktiska tips om användande. Till sist så tog Kalle Vedin över och hjälpte deltagare som ville att installera I2P. Kvällen övergick i diverse tips och diskussioner kring integritet och klockan var närmare elva på kvällen innan det släcktes och låstes i Gnutiken.

Att döma av alla tacksamma kommentarer så var workshoppen mycket lyckad och jag tror att alla gick hem med ny kunskap och förståelse i bagaget.

Man skulle önska att det fanns fler politiker som förstod att kryptering och anonymisering är tillgängligt för gemene man, inklusive terrorister och kriminella. Det gör att FRA-spaningen inte bara är dyr, ineffektiv och integritetkränkande. Den är dessutom direkt skadlig, eftersom den skapar en falsk känsla av trygghet.