Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “ideologi”

Det som förenar oss

written by jacob, on May 12, 2015 10:55:00 PM.

Det har nyligen förts flera väldigt nyttiga debatter i Piratpartiets grupper på Facebook. Det är inte ett idealiskt forum, men det är där flest pirater lyckas samlas. Den första debatten fördes i en tråd om basinkomst, där man tydligt ser en grupp som inte tror på konceptet som sådant och en grupp som vill utveckla det. Sedan drog Emma igång en tråd som handlade om huruvida Piratpartiet var liberalt, eller inte. Åter igen så var det en grupp som vill att vi ska vara ett liberalt parti och en grupp som vill att vi ska vara något annat. Det här med något annat är en ganska diffus upplevelse. Det finns några som tycker att vi ska vara socialistiska, några som anser att vi ska vara socialliberaler och ganska många som inte vill ha någon traditionell stämpel.

Jag tror det här är en väldigt bra beskrivning av hur vi upplevs utifrån idag. Splittrade, lätt förvirrade med en styrningslös vidgning av partiprogrammet, men med en mycket sympatisk grundvärdering om övervakning och människors privatliv som sammanhållande faktor. Det finns naturligtvis fortfarande en massa människor som fortfarande har villfarelsen att vi handlar om fildelning, men det enda sättet att ändra på det är att nå ut med våra politiska budskap.

Jag tror att i stort så är den utomstående bilden av oss korrekt, därför att vi har i allt för hög grad debatterat det som skiljer oss åt. Det finns några radikala beslut i breddningen av vår politiska plattform som är mycket kontroversiella för en del medlemmar. De har livligt debatterat dem innan besluten och de har ofta bestämt sig för att lämna partiet efter besluten. Det är framför allt frågorna om basinkomst, drogpolitik och sexköpslagen som har fått känslorna att svalla.

Jag skulle hellre vilja fokusera på det som förenar oss. Där vi har fattat beslut i stor enighet, eller där vi förutsätter att vi tycker lika och inte ens har formulerat någon politik kring saken. Det är nämligen här vi kan leta för att bygga en sammanhållen politisk grundsyn. Jag ska göra ett försök att sammanfatta den grundsynen.

Humanistiska individualister

Att vi är individualister råder det ingen tvekan om. Våra interna debatter har alltid massor av åsikter och där kompromiss och inordnande i kollektivet aldrig finns på dagordningen. Vi är individualister för att vi ser varje människa som unik och med egna personliga rättigheter. Det framgår tydligt av vår syn på flyktingar och sexuella minoriteter. Vi kompromissar inte med en enda individs rättighet för något kollektivs åsikter eller bekvämlighet. Vi brinner för individens rättssäkerhet, vilket vi visar genom att avvisa övervakning av människor som inte är skäligen misstänkta för brott och genom att kräva transparenta rättsliga procedurer för dem som är.

Jag tror inte det finns mycket tvekan om att vi är humanister heller. Vi accepterar inte en samhällsordning där vi låter somliga leva i misär, medan andra lever i ett iögonenfallande lyxliv. Vi accepterar att det finns ett överföringssystem som ska ge alla människor en dräglig tillvaro och vår politik är inriktad mot att anpassa överföringssystemet efter den situation som råder idag och den som kommer imorgon. Att vi har olika åsikter om exakt hur anpassningen bör se ut är underordnat.

Vi skiljer oss från andra partier i att vänstern inte är individualister. De förordar kollektiva lösningar och lämnar individer som inte passar in i systemet därhän. Jämfört med högerns individualism så är vi annorlunda. Medan de poängterar friheten att förfoga över en större del av sin inkomst själv och att ha friheten att välja elbolag och barntillsyn så fokuserar vi på personlig integritet och social jämlikhet. Jämfört med alla andra partier så värnar vi individens rättigheter över kollektivets och statsmaktens strävan efter säkerhet.

Marknadskapitalister

Vi är marknadskapitalister, men inte på samma sätt som andra partier. Jag har nog bara en gång sett i våra diskussionsgrupper förorda planhushållning, och därför drar jag slutsatsen att vi är kapitalister. Samtidigt så är det tydligt att vi vill ha en reglerad kapitalism. Vi är inte anarkokapitalister. Vad som är udda i sammanhanget är att vi är mycket mer renodlade kapitalister än riksdagspartierna. De omhuldar möjligheten att tjäna pengar på ett antal olika monopol. Patent och ett långtgående skydd av ekonomisk upphovsrätt skapar monopol och förstör en effektiv marknad. Vi vill riva upp monopolen och skapa effektiva marknader. Riksdagspartierna ger gärna naturliga monopol till kommersiella aktörer, medan vi vill förstatliga sådan verksamhet, eftersom det stör den fria marknaden på olika sätt.

Antikorporativister

Vi har ett starkt motstånd mot storbolags inflytande över nationell lagstiftning och internationella avtal. Vi ogillar alla RIAAs och MPAAs lobbying och inflytande över svensk lagstiftning och hur svenska domstolar uttolkar lagen. Vi ogillar försök till internationella avtal som ACTA och TTIP på grund av att avtalstexterna har beställts av globala storföretag och deras lobbyorganisationer. Vi behöver utveckla vår politik på det här området från att vara ett motstånd mot det som händer just nu till att vara en vision om framtiden. Hur ska vi bryta storbolagens makt och bygga ett näringsliv där mindre bolag står för en större del av sysselsättning och som ger oss ett samhälle som inte kan utpressas av stora aktörer.

Här skiljer vi oss från de flesta riksdagspartier, som i ord och handling understödjer de stora bolagens framväxt och deras maktposition över den politik som förs. Speciellt stora syndare är moderaterna och socialdemokraterna som båda har fört en prokorporativisktisk agenda i decennier.

Kulturvänner

Vi förenas av en syn på kulturen som något som tillhör folket och som är ett gemensamt arv att förvalta, förändra och föra vidare. Andra partier ser kulturen som antingen en handelsvara som aktörer på en marknad ska använda till att maximera sin vinst, eller något som en elit sysslar med i statsunderstödda reservat.

Sammanfattning

Vi förenas av av ett antal viktiga faktorer, som skiljer oss åt från övriga partier. Det är en frihetlig ideologi som inte passar in i den traditionella konservativa-liberala-socialistiska uppdelningen av politisk åskådning. Det är snarare en syntes av alla dessa. Vad vi ska kalla den vet jag inte. Kanske är vår politik post-industriell eller post-modernistisk. I vilket fall så utgör det som vi har gemensamt en tydlig och sammanhållen politisk plattform, som skiljer sig tydligt från alla andra partier.

Det är dags för oss att framhålla det gemensamma och låta de 3 frågor som det råder kontrovers om degraderas till små roller i vår sakpolitik. Vi har tillräckligt med material i det vi är överens om för att stå ut som ett radikalt och nytänkande parti.