Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “gmo”

Farlig okunskap om genmodifierade grödor

written by jacob, on Mar 2, 2014 3:55:00 AM.

Ett antal personer i min bekantskapskrets har under senare tid gjort uttalanden om genmodifierade grödor som visar hur lite de har förstått. De hävdar att naturligt urval och växtförädling genom att välja ut och korsa organismer med utvalda egenskaper är det samma som att genmodifiera organismer, bara långsammare och mindre exakt.

Tyvärr så är det här ett resultat av grov okunskap om hur gener och epigenetik fungerar. Epigenetik handlar om de biokemiska processer som omger och styr genernas uttryck. Det är oerhört känsliga processer som styr åldrande, generering av olika typer av stamceller och skapandet av totipotenta stamceller (de som är grunden för en ny organism vid fortplantning).

Fortplantningsprocessen innehåller ett evolutionärt framvuxet regelverk som begränsar hur generna kan modifieras. Till exempel så får vi gener från båda våra föräldrar i alla de kromosomer som vi har fullständiga par av. Epigenetiken styr så att vissa av dem bara kan aktiveras om de kommer från våra mödrar. Andra aktiveras aldrig, eller aktiveras bara om organismen utsätts för stress.

Med genmodifikation kan man slå ut de här mekanismerna helt. Man kan introducera gener från en art i en annan, trots att genen aldrig skulle kunna uppkomma naturligt, och man kan modifiera gener så att organismen får egenskaper som den aldrig skulle kunna utveckla naturligt. Det inkluderar sådana egenskaper som att för överskådlig framtid göra stora arealer till döda zoner. Det är inte speciellt sannolikt att så sker, men det är fullt möjligt. Att över huvud taget skapa risken för något som skulle kunna utrota mänskligheten är minst sagt oansvarigt. Det är illa nog med de NBC-stridsmedel som finns utvecklade. Där är man i alla fall medveten om riskerna, och man arbetar hårt för att hålla sina stridsmedel under kontroll. Med GMO-grödor kommer vi inte att veta att något oväntat inträffar förrän det har hänt. Den dagen kan det vara för sent att göra något åt saken.

GMO är högriskprojekt, och bevisbördan måste alltid ligga på den som tar fram den genmodifierade organismen. Att visa att en organism är ofarlig är näst intill omöjligt och därför måste GMO omges med mycket hårdare restriktioner än idag. Odling på stora arealer i hermetiskt slutna miljöer, med gradvis introduktion av andra organismer, under tiotals år vore en process som skulle kunna ge rimlig säkerhet.

Just nu lever vi i en värld som ser ut så här. Det är mycket otillfredställande.

Edit: Jag rekommenderar boken The Epigenetics Revolution av Nessa Carey (Iconbooks 2012) för den som vill förkovra sig i ämnet.