Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “fri programvara”

Fri programvara spar pengar i offentlig förvaltning

written by jacob, on Nov 27, 2012 12:36:00 AM.

Sedan 2008 har stadsförvaltningen i München använt sig av Linux och OpenOffice som kärna i sin IT-verksamhet. Planen var från början att flytta samtliga 14 000 arbetsplatser, men än så länge har man inte nått ända fram. I juni 2010 hade man flyttat över 3 000 arbetsplatser. Ett år senare var man uppe i 6 500 och idag ligger siffran på över 10 500.

På en förfrågan från gruppen “Freie Wähler”, som är partiobundna fulläktigeledamöter, har stadskansliet i München gjort en sammanställning av det ekonomiska utfallet av övergången. Deras slutsats är att systemkostnaden med det så kallade Limux-systemet har varit €24 miljoner, medan kostnaden för motsvarande Microsoftinstallation (med stadens normala rabatter) skulle ha varit €34 miljoner. En 30-procentig besparing. I systemkostnaderna har man räknat in utbildning, hårdvara, licenser, support, administration etc. Alla relevanta kostnader för att installera och driva systemet.

Översatt till svenska förhållanden skulle Stockholms stad kunna spara nästan lika mycket, för München och Stockholm är ungefär lika stora. Göteborg skulle kunna spara minst 10 miljoner kronor per år, troligen mer.

Besparingarna är bara den ena sidan av myntet. Öppenheten ger så många andra fördelar:

  • Man kan styr systemets vidareutveckling och beställa ny funktionalitet på en öppen marknad
  • Man kan undersöka systemet om man misstänker att det finns buggar eller spionkod i programvaran
  • Man kan ge medborgarna tillgång till programkod när de vill ta del av vad som görs i förvaltningen
  • Man får ett stabilare och mer tillförlitligt system enligt principen “Many eyeballs make all bugs shallow”
  • Om många offentliga institutioner använder samma fria programvara kan man få synergivinster. Idag tar den kommersiella aktören alla sådana vinster.
  • Kontrollen ligger hos myndigheten, inte hos leverantören

Byte till fri programvara i offentlig förvaltning bör vara en prioriterad fråga på alla nivåer i nästa val. Kommuner, landsting och statsförvaltningen ska byta till fri programvara av såväl demokratiskäl som för ren besparing av pengar.

Läs mer på h-online och den ursprungliga rapporten (på tyska).

Inbjudan till seminarium/frågestund med Richard Stallman

written by jacob, on Oct 12, 2011 5:13:00 PM.

Richard Stallman är grundare av rörelsen kring fri programvara. Han har aktivt arbetat för sina ideal i över 25 år. Han är programmerare, aktivist och visionär. Han reser världen runt för att föreläsa för stora samlingar människor.

I samband med att han ska vara keynote speaker på FSCONS (http://fscons.org) i Göteborg så har jag lyckats få honom att ställa upp på ett mindre och intimare evenemang med Piratpartiet. Det vi planerar är en modererad frågestund för att få en lite djupare förståelse för Richard Stallmans tankar än vad som framkommer vid hans normala föreläsningar.

Det hela inträffar Torsdag den 10 november kl 18:45 på Gnutiken, Övre Husargatan 27 i Göteborg

Lokalen är inte så jättestor, så därför har vi maximerat antalet deltagare till 50. Vill du komma krävs därför föranmälan. Det sker på http://pbf.openend.se. Det här har tidigare annonserats ut till Piratpartiets medlemmar i Västra Distriktet, så i skrivande stund finns det bara 11 platser kvar.

Jag rekommenderar också varmt att sätta sig in i Richards tankegångar innan seminariet. Det finns massor av material på Youtube och hos Free Software Foundation. T.ex. http://www.youtube.com/watch?v=yHBlxVj6-us