Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “EU-politik”

TTIP i EU-debatten

written by jacob, on May 24, 2014 12:53:00 AM.

Jag har följt SVTs EU-debatt. Normalt ser jag inte alls på TV, men jag har idag gjort ett undantag.

Det är en rätt eländig samling debattörer man får möta. Marit Paulsen verkar mest trött. Marita Ulvskog hackar på Gunnar Hökmark för åsikter som han inte ens har. Kent Johansson pratar mycket men säger nästan ingenting. Lars Adaktusson säger att tillväxt är viktigare än klimat och miljöhänsyn, men gör det så inlindat att ingen ska förstå. Malin Björk klarar sig rätt så bra, men visar prov på Vänsterpartiets normala brist på verklighetsförankring. Isabella Lövin betraktar jag som debattens klara segrare. Tydliga budskap, varierad debatteknik, nytt material, lagom angrepp på andras politik och stort fokus på de egna frågorna.

Hur gick det då för vår egen Christian Engström?

Hyfsat, men inte bra är min bedömning. I första halvan av debatten är han nästan osynlig. Frågorna är i och för sig inte Piratpartiets fokusfrågor, men med vår breddning kan man våga ta ut svängarna lite mer. När det gäller miljöpolitik kan man vara betydligt mer offensiv. Genom vår allians med den gröna gruppen är vi näst bästa val när det gäller miljöfrågor (och bästa val när det gäller integritetsfrågor). Gör vårt medlemskap i den gröna gruppen till en tillgång i stället för att se det som ett tekniskt arrangemang. Väljarna ska känna att de gör ett bra miljöval genom att rösta på Piratpartiet.

I andra halvan så blir det bättre, men Christian tappar bollen i TTIP-debatten. När Ulvskog och andra påpekar att utkastet till avtal inte är känt, och att man inte kan bestämma sig förrän man vet vad det ska innehålla så är det öppet mål. Man påpekar då att det är just det som är det största problemet. Parlamentet får inget veta förrän avtalet är färdigförhandlat. Det finns inga konsultationer i förväg och det enda som ligger på parlamentet är att säga ja eller nej när allt är färdigförhandlat. Det är en enorm demokratisk brist. Nu sitter kommissionens tjänstemän och förhandlar utan demokratisk insyn. Vi vet att de påverkas av lobbyister, ofta avlönade av amerikanska bolag, som därmed sitter på båda sidor om förhandlingsbordet.

Det är den starkaste illustrationen man kan göra av allt som är fel med TTIP.

Argumentationen mot övervakning är i huvudsak bra, men jag ifrågasätter Christians fokus på internet. Det är något som är självklart för medborgarna idag och jag tror att det är mer pedagogiskt att tala om övervakningen i vardagen utan att nämna internet över huvud taget. Så snart man säger ordet så tänker folk på datorer och teknik. Vi vill att de ska tänka på skydd mot övervakning för sin person, sin familj och sitt hem.

När man, som vi, ligger på gränsen till att ta ett mandat så måste man spela ett högre spel. Det kom inget oväntat från Christians håll. Allt han sade har han sagt i debatter tidigare. Genom att presentera någon ny vinkel eller något nytt argument kan man få sina motdebattörer ur balans. Lyckas man med det så är chansen stor att de kläcker ur sig något dumt.

Ett annat problem är att Christian i princip alltid argumenterar rationellt och aldrig plockar fram emotionella argument. Visa egna känslor och knyt an till personliga erfarenheter. Det övertygar andra kategorier människor än nördarna.

En insats är den stora behållningen från kvällen. När Christian vägrar säga om han fildelar och får in en replik om att man inte ska ange sig själv så gör han det som är oväntat. Man kan också reflektera över hur många av de andra kandidaterna som ljuger när de håller upp den röda spaden.

Vi hade behövt en superinsats av vår toppkandidat, men tyvärr blev det mest ett meh. Vi får väl vara glada att motståndet var ganska klent.

Fildelningen är en icke-fråga

written by jacob, on May 13, 2014 8:12:20 PM.

Jag har, som enda EU-kandidat för Piratpartiet i Västra Götaland, varit ute på ganska många skoldebatter och bokbord vid det här laget. Jag började som nybörjare, men efter hand har jag vässat min argumentation och min debatteknik att jag får gratulationer från både publik och debattmotståndare.

Det intressanta är att jag i debatterna aldrig nämner fildelning eller internet. Dels för att frågorna som ställs inte sysslar med de frågorna, men också för att jag väljer att inte ta upp dem. Världen har gått vidare sedan 2009. Alla förstår redan vilken fantastisk uppfinning internet är. Fildelning är för de flesta ett accepterat faktum, ungefär som att gå mot röd gubbe. Några enstaka bokbordsbesökare vill prata fildelning och då börjar jag med att konstatera att det inte går att beivra fildelning utan att övervaka alla människors kommunikation, och att det inte är acceptabelt i ett fritt samhälle. Sedan frågar jag om fildelningen som pågår är ett samhällsproblem - om författare, musiker och andra artister svälter på grund av fildelning. Därefter använder jag statistik ur En reformerad upphovsrätt för att visa att musikerna har det bättre idag än innan fildelningen. Sedan försöker jag avsluta ämnet så snabbt jag kan. Lustigt nog är det bara vattenkammade killar som vill prata fildelning. Aldrig några tjejer och aldrig några killar som har en klädstil som indikerar att de skulle vara intresserade av en karriär som artist.

Det jag pratar om i mitt inledningsanförande är att vi vill få mandat i parlamentet för att driva en agenda (medan de flesta andra partier bara vill vara med och påverka. Jag hänvisar till vad vi har åstadkommit och berättar vad vi vill göra - reformera upphovsrätten, värna och utöka den fria rörligheten, arbeta för en jämlikare värld, där alla har har sina grundläggande mänskliga behov uppfyllda, och viktigast av allt - att arbeta för mänskliga rättigheter, grundläggande integritet och en nedmontering av övervakningssamhället. Jag ger Miljöpartiet credd för att de har lyckats med sin fiskeripolitik. Det ger en värdefull allierad i resten av debatten

De frågor som kommer sedan är så enkelspåriga och förutsägbara att jag har gjort ett dubbelsidigt A4-blad med standardsvar. Generellt så vet jag att jag har stöd i partiet för allt som innebär öppna gränser och fri rörlighet.

Fördelning av makt i EU vinner man lätt genom att ställa sig vid sidan av käbblet om mer eller mindre makt till nationell/lokal nivå och i stället prata om mer makt till parlamentet och mindre makt till icke valda byråkrater i ministerrådet och människor där man inte kan utkräva ansvar i kommissionen. Man kan dessutom syrligt påpeka för flytta makten från Bryssel-partierna att de säger emot sig själva när de senare i debatten vill flytta en massa makt till Bryssel. Jag brukar dessutom få chansen att påpeka att en eller annan fråga inte har i Bryssel att göra. I senaste debatten ville massor av partier att EU ska besluta om kvotering till bolagsstyrelser. Jag fick dagens största applåd när jag frågade vad i helvete EU hade med det att göra.

På miljöområdet gör jag det enkelt för mig. Jag hänvisar till att vi sitter i den Gröna gruppen och röstar för gruppens miljöpolitik i utbyte mot att gruppen driver vår integritetspolitik. Har jag gott om tid pratar jag om att vi vill minska sårbarheten i samhället genom distribuerad elproduktion, främst med solceller och att vi vill minska och helst helt ta bort patentens inlåsningseffekter på ny teknik.

Så värst mycket mer brukar inte diskuteras. Det är en väldigt torftig debattmiljö. Ofta får man en minut till ett avslutningsanförande. De flesta andra partiföreträdare bluddrar iväg med massor av svammel. Jag säger bara att vi vill till Bryssel för att vi har en agenda - Den som är övervakad är inte fri, och utan frihet är allt annat meningslöst.