Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “EU”

Storm i ett vattenglas

written by jacob, on Aug 2, 2012 10:44:23 PM.

Ett atal personer som skriver på Piratpartiet Live har börjat skriva om Eurons närstående kollaps. Vi har Hax, Anders Lindbäck och nu senast Fredrik som har kommit med dommedagsprofetsior. Självklart måre eiuron inte bra, men det kan vara värt att sätta saken i ett lite större perspektiv.

USA har en statsskuld på nästan 50 000 miljarder dollar. För varje dollar som spenderas av federala myndigheter i USA måste 40 cent lånas. Enda anledingen till att det är en ekvation som går ihop är att långivarna måste stötta den amerikanska ekonomin. Annars förlorar de allt,

Grekland är 1,2% av EU:s ekonomi. Att värdet på aktierna på en börs stiger eller sjunker med 1,2% är något som ofta händer på en enda dag. Självklart vore det en mycket negativ nyhet för vissa finansinstitut som är kraftigt exponerade mot Grekland, men en betalingsinställelse därifrån skulle ha mycket liten verklig påverkan. Enligt en analys som min bank har gjort har dessutom marknaden redan prisat in att Grekland faller.

Spanien är ett större problem. Krisen där har inte uppstått genom lurendrejeri och oansvarig spendering i statsförvaltningen. I stället så är det för stor optimism och för höga investeringar i fastigheter (både från byggare och privatpersoner) som skapat krisen. En arbetslöshet på 25% är också en huvudvärk för landets regering. Det innebär att man behöver pengar för att rädda banker och man behöver pengar för att hålla människor utan arbete flytande. Det innebär däremot inte att man måste hamna i en långvarig depression, där ingen vågar investera i framtida produktion. Chanserna att Spanien repar sig på ganska kort tid är goda, trots de hisnade summor som måste betalas ut i stöd nu. Jämför med Sveriges kris i början på 1990-talet. SEB var nära kollaps och staten gick in och tog över lån på fastigheter för mångmiljardbelopp. I slutänden så tjänade staten ganska mycket pengar på affären, men under tiden som krisen pågick så var den mycket kännbar för gemene man.

Jag tror att eurokrisen kommer att a rta sig på liknande sätt. Vi kommer att se en försvagad Euro, med konsekvens att import från Kina, USA och Sverige kommer att bli dyrare. Produktionen i alla Euroländer kommer att bli mer konkurrenskraftig. I Sverige kan vi glädja oss ät att dyra franska, italienska och spanska viner blir billigare, och att vi kan åka på solsemester för 10% mindre pengar. Många fler människor kommer att göra det.

Slitningarna inom Euron kommer att kvarstå under en längre tid. Det är möjligt att Grekland lämnar, men resten kommer nog att hålla ihop. Konsekvenserna av alternativen är allt för dramatiska för att tillåta någon mer att lämna.

Krisen används av Kommissionen och andra ivrare för Europas Förenta Stater för att driva en agenda av överstatlighet. Man gör i praktiken ingenting, men när krisen bedarrar på grund av devalveringen av Euron kommer man att hävda att den hävts av ett kraftfullt ingripamde från Kommissionen och ECB.

Piratpartiet bör ägna sig åt att tidigt exponera hur lite centrala EU-myndigheter egentligen påverkar, och driva en stark decentraliserad agenda.

Att styra samhället med TUL-metoden

written by jacob, on Apr 14, 2010 5:03:00 PM.

ACTA-bloggen skriver om att en ofta citerad uppgift om vad varumärkesförfalskning kostar amerikanska företag saknar grund i verkliga studier.

Under mina år på Chalmers och i näringslivet har vi använt en speciell beteckning för det här förfarandet. Det kallas för TUL-metoden, där TUL står för "Taget Ur Luften". Själva namnet, som ju låter seriöst när man bara nämner förkortningen är naturligtvis en anspelning på hur man genom att bygga på auktoritet och svänga sig med kryptiska termer kan ge sken av att vara mer trovärdig än man är.

TUL-metoden kan faktiskt vara bra i vissa sammanhang, där man är bättre betjänt av att ha en sifferuppgift att resonera runt, än att inte ha något alls. När det gäller stora och avgörande samhällsfrågor så är det helt förkastligt att bygga lagar, avtal och förändringar på så lös grund. Vi har faktiskt något som heter vetenskaplig metod, där varje uppgift i en rapport kan kontrolleras av oberoende parter. Tyvärr verkar det som om våra politiker är fullständigt obildade i ämnet och i stället använder hörsägen och lobbyism som grundval för sin samhällsbyggnad.

Det är dags att tänka om. Innan vi har en fullständig vetenskaplig utredning om skadeverkningarna av varumärkesförfalskning bör vi inte förhandla om dessa frågor i ACTA-avtalet. Med tanke på att EU-parlamentet ställt krav till komissionen att immaterialrättsfrågor som ligger vid sidan av ska exkluderas från förhandlingarna så finns det inte längre något kvar att förhandla om.

Bästa EU-ledare, dra er ur ACTA-förhandlingarna omedelbart. Det finns inget kvar att diskutera.

Orsak och verkan

written by jacob, on Apr 2, 2010 2:45:00 PM.

Svenska Dagbladet skriver om att kommissionären Cecilia Malmström har presenterat ett förslag som syftar till att stärka skyddet för dem som utsatts för barnpornografiksa brott. I förslaget så finns en del som handlar om att blockera adresser på internet som innehåller barnpornografiskt material.

Jag tror vi är många som vore beredda att ge upp ett stycke av vår frihet om vi kunde rädda ett stort antal barn från övergrepp. Tyvärr finns det ingenting som pekar på att blockering skulle ge ett sådant resultat, och om åtgärden inte har en tydlig och mätbar verkan så har vi sålt vår frihet för ingenting. Friheten är en skör blomma och den tål inte ovarsam behandling.

Det första man måste titta på när man överväger en åtgärd är historiska resultat. I Sverige, Finland och en del andra länder har man haft sådana här filter i flera år. Var finns statistiken som visar en minskning i övergreppen mot barn? Hur många barn kan vi rädda genom att ge upp vår frihet från censur? Det är det enda mått som är relevant!

Jag vet att tillskyndare av förslaget vill komma dragande med statistik om blockerade försök att komma åt material, men det är betydelselösa siffror. Det som den svenska blockeringen av barnporrsajter har åstadkommit är artificiell bristsituation för dem som laddar hem barnpornografiskt material. Det gör att pedofilerna idag använder sig av hemliga, ofta krypterade och anonymiserade kanaler för att ladda hem och samla på så mycket material som möjligt. Någon pratade häromdagen om en pedofil som hade en samling med 370 000 bilder. Det påminner om en samlarmani som utöses av att något är sällsynt eller svåråtkomligt, och därför attraktivt. Det är amatörmässigt och naivt i överkant för en kommissionär att tro att blockering kommer att förhindra spridningen av barnpornografiskt material. Tekniken för anonymisering och kryptering finns redan i flera olika former. Idag är den inte spridd till den breda allmänheten, men all censur driver utvecklingen framåt i högre tempo. Det skulle inte dröja många månader innan gemene man nyttjade tjänster som TOR och i2p för att ta reda på vad det är som myndigheterna vill hindra honom från att se.

Det mest effektiva sättet att skydda barn från övergrepp är att identifiera, straffa och övervaka dem som begår övergreppen. Det bästa verktyg man har för det är de bilder och filmer som produceras och sprids. Om trafiken drivs under jorden så har man försämrat och kanske förlorat det verktyget. Det leder till att förövarna hinner ge sig på fler barn innan de blir fast. Eftersom de flesta som producerar sådant här material är personer med obotliga störningar som kommer att fortsätta med sina övergrepp tills de fångas och döms så innebär det att mängden övergrepp kommer att öka. Det är cyniskt att utsätta fler barn för övergrepp för att samla politiska poäng och visa sig handlingskraftig.

Vad är då skadan som en blockeringsfunktion åstadkommer, utöver att försämra skyddet för barnen? Om man ska gå efter Finlands blockeringslista som för något år sedan läckte ut, så blockerades ett stort antal sajter som inte innehöll barnpornografiskt material. En del av dem saknade all form av sexuell anspelning och tillhörde organsationer eller företag som någon illvillig person ville skada. Missbruk sker av alla system och censursystem är speciellt lätta att missbruka. Det är en stark anledning till att vi ska undvika dem så långt det över huvud taget går.

Därför, Cecilia Malmström, vill jag att du talar om hur många barn vi räddar från övergrepp genom att tillåta censur av Internet. Jag vill att du detaljerat redovisar hur du har kommit fram till siffran, så att jag kan kontrollera dina metoder. Om du inte kan leverera en beräkning så måste du kasta förslaget i papperskorgen, för i så fall ger vi ifrån oss vår frihet för en okänd och troligtvis negativ nytta.

Öppen källkod och öppna standarder under attack i EU

written by jacob, on Mar 31, 2010 12:46:00 PM.

Sedan 2004 har EU haft en framsynt policy för att främja interoperabilitet, European Interoperability Framework (EIF). Den är nu under revision och läckta utkast visar att programvaruindustrins lobbygrupper har fått ett starkt inflytande över texten i förslaget. Computer World UK har ett intressant blogginlägg av Glyn Moody, som ger mer detaljer.

Nu är inte sista ordet sagt, för det pågår en konsultationsprocess där allmänheten och intresserade organisationer har möjlighet att lämna synpunkter. Det finns en inbjudan till konsultationen och ett interaktivt frågeformulär för den som vill lämna synpunkter.

Vi har tidigare sett att kommissionens tjänstemän faktiskt lyssnar på vad företag, ideella organisationer och enskilda säger, så därför är det viktigt att lämna svar på konsultationen. Det är tyvärr lite bråttom, för sista svarsdag är den 6 april.

Har du någon timme tillgänglig i påskhelgen vill jag uppmana dig att läsa Glyn Moody's artikel och sedan skriva ett svar på konsultationen där du säger att den gamla formuleringen av IEF som framhävde betydelsen av öpnna standarder och öppen källkod var bra, och att en ändring som ger mer utrymme för slutna kommersiella lösningar är skadlig.

Tillsammans kan vi stoppa den här attacken och stärka öppenheten i EU.