Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “DRM Amazon konsumenträtt rättssäkerhet”

Som vi alltid har sagt - DRM gör dig rättslös

written by jacob, on Oct 22, 2012 11:15:53 PM.

Norrmannen Martin Bekkelund skriver om hur Linn, en bekant till honom har berövats sin samling av e-böcker av Amazon. Det här är ett av de scenarion som Piratpartiet har varnat för som konsekvens av kombinationen upphovsrättslagstiftning och digitala kontrollmekanismer (DRM). Det finns ett element av bristande konsumentsskydd och undermålig rättssäkerhet i ekvationen också.

Linn har alltså blivit av med sin boksamling, som hon har köpt av Amazon, på grund av att de anser att hon tidigare har haft ett konto som de har stängt ned på grund av avtalsbrott. Företaget har vägrat lyssna på hennes argument och har vägrat rättelse, eller att ens specificera sina anklagelser. Företaget har i sina avtalsvillkor dikterat att de har rätt att stänga hennes tjänst och tillgången till de böcker hon har köpt.

Jag har själv varit sugen på att köpa en Kindle, men Amazons kontroll över apparaten har gjort mig tveksam, även om jag själv inte kan tänka mig att a) ha böcker som har ett låst format och b) ha böcker på läsaren som inte finns på ett annat medium som är i min fysiska ägo. Jag är kanske extrem på den punkten, men jag har faktiskt all musik jag lyssnar på på hårddisk med backup (och dessutom CD-skivor för en stor andel av musiken). Jag driver den här bloggen på en egen server med en mjukvara som heter Zine. Den är skriven i Python, så i värsta fall kan jag själv modifiera koden om det skulle uppstå problem. Zine utvecklas inte längre, men jag har bedömt att kontrollen är viktigare för mig än andra hänsyn. För den som inte programmerar själv blir valet annorlunda.

För att återvända till Amazon för ett ögonblick, så gör historien om Linn att jag blir tveksam till att köpa något från dem över huvud taget. Sådana företag förtjänar att kunderna överger dem, så att de går omkull, oavsett kvaliteten på deras tjänster i övrigt.

Jag tycker att fallet Linn är oerhört viktigt och jag hoppas att alla frihetssinnade bloggare ger det så stor spridning de kan. Det illustrerar hur en allt för stark upphovsrätt ger utrymme för oskäliga avtalsvillkor. Med kortare skyddstider och ett mer begränsat skydd läggs trycket på distributörerna att erbjuda en produkt som kunden gillar. Annars blir alternativet kopiering från nätet för privat bruk. Med förbud mot DRM blir kunden inte helt rättslös. Man kan lagra sitt material själv, även om många av bekvämlighetsskäl kommer att avstå. Med ett rimligt konsumentskydd och krav på rätssäkerhet så skulle företag som Amazon vara förbjudna att ha sådana avtalsvilkor att man kan bli avstängd från allt det material som man har köpt. De skulle också bli tvugna att ha en rätssäker process för klagomål och avtalsbrott.

Upphovsrätten och DRM-problemet finns redan bland de punkter som Piratpartiet driver aktivt. Återstår problemet med konsumentskydd. Det är något som fungerar ganska hyfsat på nationell nivå. I Sverige har vi Allmäna Reklammationsnämnden och Konsumentverket som på ett ganska rimligt sätt håller företagen borta från oskäliga villkor och annat fuffens. Liknande finns säkert i alla EU-länder. Värre blir det om jag köper saker från andra länder, ju längre bort, desto mer problem med att få rättelse. Med dagens globalisering är det ganska vanligt att folk köper prylar, bokar hotellrum och prenumererar på musik via postorder, från länder långt bort och företag som de nyss hittade på webben.

Därför behövs en internationell konsumenträtt och det vore en ypperlig fråga för Piratpartiet att driva. Den berör en stor del av samhället och vi är kanske det enda partiet som förstår problemet. Frågan måste drivas på EU-nivå, och där är vi faktiskt representerade. Jag tror att den tes vi ska driva är att internationell handel gynnas mer av att man förhandlar fram handelsavtal som skapar gemensamma regler för konsumenträtt än av avtal som likt ACTA riktar in sig på sanktioner mot människor som skapar eller innehar kopior av föremål och imateriella verk. Avtalen ska tvinga konsumentsskyddsorgan att driva skäliga krav mot företag i det egna landet för konsumenter i andra länder som är parter i avtalet.

Förutom den rena nyttan av sådana avtal så skulle det dessutom hålla EU:s stab av förhandlare sysselsatta under överskådlig tid. De skulle därför ha mindre möjlighet att arbeta med skadliga avtal under en lång period.