Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “demokrati e-röstning”

E-röstning funkar inte

written by jacob, on Sep 14, 2014 1:32:26 PM.

Jag skrev en kommentar på en Facebook-tråd om E-röstning. Den blev så genomtänkt att jag vill bevara den lite längre än vad ett sådant medium medger.

  1. Röstningshandlingen är inte bevittnad. Det faktum att man går till en vallokal där det finns flera oberoende valförrättare och eventuellt andra vittnen i lokalen försvårar utövandet av påtryckningar mot den röstande.
  2. Överföringen av rösten via internet kan kapas. Det krävs extremt säkra protokoll i hela kedjan för att röstningsförfarandet ska vara säkert. Speciellt problematiskt är att användarens dator kan vara komprometterad och “bottad”. En man-in-the-middle-attack kan sättas in på många punkter i kedjan, även om platsen allra närmast användaren är mest sårbar.
  3. Programvaran för registrering och sammanvägning av rösterna. Det är troligen den del som är enklast att göra säker, men det är välkänt hur svårt det är att bygga programvara utan säkerhetshål. Medan det går att bevisa att ett program är osäkert så går det i princip inte att bevisa att det är säkert.

Det går att utforma ett E-röstningssystem som fungerar så länge ingen utför en systematisk attack mot det. Medan ett banksystem bara måste ta hänsyn till säkerhetsaspekten och banken kan logga allt som händer i systemet så måste ett E-röstningssystem hantera både säkerhet och anonymitet. Det innebär att man inte kan logga allt för att i ett senare skede kunna eliminera eventuellt fusk.

Den dagen någon gör ansträngningen och fuskar till sig vinsten i ett val så har hela systemet misslyckats. Att placera mörka fläckar på ark av cellulosa i ett system där handlingen bevittnas men inte vilket val man gjorde har visat sig vara mycket motståndskraftigt mot fusk i stor skala. Till och med det senaste Afganska valet var rimligt korrekt, eftersom folk hade lärt sig att varje steg i valprocessen måste bevittnas av parter med olika politisk tillhörighet. /p>

I dagens val är alla valobservatörer. Vid E-röstning är ingen det!