Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “demokrati”

En sociologisk analys av Sverigedemokraternas väljare

written by jacob, on May 31, 2014 12:08:50 AM.

Vi är många som tycker det är läskigt att Sverigedemokraterna har så stort väljarstöd som de har och vi är förfärade över hur likartade och värre partier ute i Europa drar till sig 25% av väljarkåren.

Det verkar vara något som händer när samhällsklimatet är turbulent. Vi kan se stora likheter med utvecklingen på 1930-talet, efter den stora depressionen. Då ledde de totalitära strömningarna till världskrig, och det är mycket möjligt att det är vad som kommer att hända igen - om vi inte lyckas vända samhällsutvecklingen. För att göra det måste vi sätta oss in i vad som driver människor att rösta på partier som Sverigedemokraterna.

Arketypen för en Sverigedemokratisk väljare är en man som nyligen har gått ut gymnasiet, med låga eller medelmåttiga betyg. Han är arbetslös och han bor på en mindre ort där industrijobben försvinner till fjärran östern. Eftersom han aldrig har haft ett arbete har han ingen A-kassa. Han bor därför kvar hos sina föräldrar. För att ta sig någonstans måste han ha bil och han äger därför en rishög med 15 år på nacken, alternativt så måste han låna morsans bil så snart han ska någonstans. Han har en väldigt traditionell syn på vad som är manliga och kvinnliga yrken. Det finns nämligen lokala jobb inom hemtjänst och äldrevård, men de går till traktens tjejer. Hans kamrater med studiebegåvning har för länge sedan flyttat till närmsta högskoleort för att studera vidare. Han går i någon form av stödåtgärd från Arbetsförmedlingen, men han har egentligen inget hopp om att någonsin få ett bra jobb.

I hans situation finns det bara ett parti som inger någon form av hopp. Sverigedemokraterna lovar att om man bara får stopp på invandringen så blir allt bra. Jobben kommer att komma tillbaka och det kommer att finnas gott om pengar till dem som händelsevis inte lyckas få något jobb ändå. Det är väldigt lockande och väldigt övertygande, för Alliansens tal om att skattesänkningar ska skapa jobb ser han igenom. Inga skattesänkningar kommer att göra honom lönsam, i jämförelse med en kines som jobbar för 15 kr/timme. Socialdemokraternas tal om att vi ska klara jobben genom investeringar är lika verklighetsfrämmande - han ser ju med egna ögon hur traktens industrier slår igen och flyttar österut. Miljöpartiets tal om att jobben ska komma från en grön omställning är abstrakt och obegripligt och vänsterns ohämmade utveckling av den offentliga sektorn ger inte några jobb som han vill ha. Han inser också att offentliga jobb kräver kraftigt höjda skatter och han ser inte att deras ekvation går ihop.

Medan vi och många andra ser mottagandet av asylsökande och stödjandet av anhöriginvandring som en medmänsklig självklarhet (ofta ur perspektivet att vi har vår försörjning tryggad), så ser han ett hot mot sin möjlighet att leva ett gott liv. Medan vi ser att invandrare på sikt genererar ett positivt bidrag till samhällsekonomin så ser han att de genererar kostnader nu. De får dessutom samhällsinsatser för att lära sig språk och yrkeskunskaper som ytterligare sänker hans utsikter.

Han röstar på SD för att han är rädd, och de är de enda som inger någon form av hopp. Att hoppet är falskt och bygger på osanna premisser spelar ingen roll. För att vara en lyckad människa måste man ha ett jobb, och SD är de enda som håller det hoppet vid liv.

De ungdomar som kommer att passa in i den här mallen kommer bara att bli fler och fler. Om 20 år har vi nog inga tillverkningsjobb kvar längre. Det är inte bara att jobben har flyttat, de har också automatiserats till en sådan grad att stora fabriker sköts av enstaka människor. Även jobb i hemtjänst, äldrevård och skola utförs troligen av robotar.

Om vi ska bryta deras utanförskap, och deras stöd för SD, måste vi erbjuda en annan mening i tillvaron. Att ha ett jobb för att vara någon måste sluta vara normen, men att göra något nyttigt måste fortfarande vara en källa till prestige och belöning. Att engagera sig i välgörenhet eller föreningsliv, eller att ägna sin tid åt att skapa konst måste få en högre status i samhället.

För försörjningen så har vi resurserna i samhället idag. Med automatiseringen kommer de att vara ännu större. Hur omfördelningen ska ske, så att alla får en grundläggande försörjning, är ett klurigt problem. Jag tror inte att nuvarande system för skapande av pengar skulle klara jobbet speciellt bra, men det finns många alternativa modeller att undersöka och experimentera med.

Det viktiga är att vi uppmärksammar problemet och börjar göra något åt det. Det är inte säkert att mänskligheten överlever ett tredje världskrig.

Att skydda demokratin

written by jacob, on May 10, 2014 7:26:36 PM.

Jag och Gustav Nipe publicerade idag en debattartikel i Göteborgsposten om hur skolan missköter sitt demokratiuppdrag. Göteborgsposten tyckte att artikeln var så intressant att de tog in den både i papperstidningen och webbupplagan. Den annonserades dessutom på webbupplagans förstasida.

Skolan är inte ensam om att missköta sitt demokratiuppdrag. Piratpartiet har blivit uteslutet från den stora partiledardebatten. Göteborgs kommun ger inte Park & Naturförvaltningen tydliga instruktioner om att politisk affischering med tillstånd ska få sitta kvar. Lerums kommun söker kollektivt affischeringstillstånd för alla partier i fullmäktige och sätter (för kommunens pengar) upp tavlor med affischplats enbart för partierna i fullmäktige. EN av tavlorna sitter dessutom precis utanför en förtidsröstningslokal. Piratpartiet i Skövde har skrivit till ett antal skolor för att få reda på vilka möjligheter det finns att komma och informera inför valet. De har inte fått ett enda svar, trots att skolorna är skyldiga att svara.

Det är inte för att ta på sig någon offerkofta och få folk att tycka synd om oss som jag skriver om det här. Det är för att det är ett allvarligt demokratiproblem. Det finns folk som inte tar demokratin och demokratiuppdraget på allvar. Människor som medvetet eller omedvetet förfördelar och utesluter mindre etablerade partier - partier som står för åsikter och värderingar som är obekväma. Det är tydligt att en del av problemet beror på okunskap och brist på professionalism, men det är lika tydligt att det finns dem som utesluter oss för att med flit skada oss. Det är människor vars moraliska kompass säger till dem att så länge jag inte åker fast är det ok.

Det handlar om människor som sitter på mycket makt i samhället - Rektorer, höga tjänstemän och politiker. Människor som dagligen hanterar personuppgifter av känslig natur. Med den moral som deras handlingar kring demokratiuppdraget återspeglar finns det mycket stor anledning till oro över deras hantering av medborgarnas privatliv.

Det duger därför inte att hålla god min i elakt spel. Vi är skyldiga demokratin att avslöja den korrumperade hanteringen av valkampanjen. Annars kommer övertrampen att fortsätta och demokratin att gradvis urholkas.

Jag kommer att begära ersättning av Park & Natur för nedplockat material, jag kommer att anmäla var enda skola som underlåtit att svara eller som diskriminerat oss i inbjudningarna. Vi kommer att undersöka vilka åtgärder vi kan sätta in mot Lerums kommun. Lika villkor för alla ska gälla. Nån jävla ordning får det ändå vara i en demokrati.