Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “decemberöverenskommelsen”

Decemberunderkastelsen

written by jacob, on Oct 10, 2015 3:09:27 PM.

I december förra året bestämde Alliansen sig för att lägga sig platt som en matta inför regeringens alla budgetförslag. Nu har KD kommit fram till att det inte var någon lysande idé och dragit sig ur överenskommelsen. Övriga Allianspartier drar en suck av lättnad. Nu kan de komma ur överenskommelsen utan att (rimligt) kunna bli kallade svikare av vänstern. Regeringen, med stödparti blir upprörd. Nu kan de inte bestämma som de vill, utan måste faktiskt förhandla och kompromissa i varje fråga. Livet är hårt och orättvist.

En förklaring för dem som känner sig lite dumma

written by jacob, on Dec 28, 2014 1:01:36 AM.

Emma förklarar hur hon känner sig lite dum som inte förstår spelet kring extravalet. Jag ser andra som kommer med oförstående kommentarer eller som känner sig svikna när de inte får det utlovade valet i mars.

Jag har en del erfarenhet av förhandlingar i internationella sammanhang och jag har ägnat mig åt spel som Diplomacy som ger intressanta insikter i vilka förhandlingspositioner som är möjliga att inta, och vilka som leder till låsta positioner och sammanbrutna förhandlingar.

Förspelet till att regeringen gick ut med meddelandet att man skulle utlysa nyval var att alliansen avvisade regeringens inviter om samarbete. Det är inget att förundras över. Det hade blivit en svekdebatt och ökad ström av väljare till SD från alla de borgerliga partierna. Dessutom var regeringens bud inte tillräckligt attraktivt. Därför satsade man allt på att visa enad front och göra livet surt för regeringen. Det lyckades rätt bra, och man fick regeringen att se svag ut. SD tog sin chans att ge regeringen en smäll på käften. SD gick fint i opinionen, trots att media samtidigt hade en serie avslöjanden om riktigt snaskiga åsikter högt uppe i organisationen.

Nu måste man vara medveten om att statsminister Stefan Löfvén är en av Sveriges hårdast drillade förhandlare. Han var väl medveten om hur risigt han låg till. Samtidigt så vistte han att ett nyval skulle vara minst lika dåligt för allianspartierna. Moderaterna med sprillans ny och oprövad partiledare. Folkpartiet med en rätt så svidande förlust bakom sig och en grov felsatsning i skolfrågan. Centern och KD på gärdesgården som vanligt. De enda klara vinnarna i ett nyval vore SD.

Hotet om nyval var därför det enda som verkligen skulle kunna tvinga de hårdnackade allianspartierna till förhandlingsbordet.

Löfvéns analys var korrekt. Han har kommit fram till ett förhandlingsresultat som ger regeringen en stabil grund att stå på, mandatperioden ut. Han och alliansen har lyckats skapa ett samförstånd som utesluter SD från politisk makt under överskådlig tid. De har lyckats skapa en överenskommelse som låter minoritetsregeringar styra landet under lång tid framöver.

De stora förlorarna är SD, som nu kan stå på sin högerflank och skrika sig hesa bäst de vill. Om de inte når c:a 30% av rösterna kommer de att vara helt utan inflytande.

Några andra konsekvenser är att blockpolitiken kommer att bestå. Det kommer att komma flera blocköverskridande överenskommelser, men man kommer noga att bevara några små stridsområden, för att kunna hävda ideologiska skillnader och för att kunna mobilisera väljarna för sin sak.

Om vi levde i en värld som förändras långsamt skulle den här överenskommelsen diskuteras och beundras i årtionden, ungefär som Saltsjöbadsavtalet.

Nu befinner vi oss precis i början av en omvälvning som ser ut att bli den största hittills i mänsklighetens historia. Datorerna kommer att ta över större delen av alla arbetsuppgifter som inte är kreativa. Det kommer att gå fort. Det kommer att leda till enorma spänningar i samhället. Vare sig alliansen, vänstern eller SD har någon beredskap för en sådan förändring. De förstår inte ens att det redan har börjat hända. Den nya tekniken kommer att skapa nya skiljelinjer i samhället. Det kommer att kräva nya partier med nya idéer och förmåga att lösa de nya konflikterna som uppstår.

Därför kommer dagens överenskommelse att ha en kort glanstid för att sedan ganska snart förpassas till historiens fotnötter.