Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Syrien-Irak - En belägring går mot sitt slut

written by jacob, on Jul 10, 2016 9:36:00 PM.

Trots att det inte var så länge sedan jag skrev om kriget i Syrien-Irak är det dags före en uppdatering. Flera viktiga händelser har inträffat.

Manbij

Belägringen av Manbij går mot sitt slut. I fredags rapporterades det att SDF intagit stadsdelen Hazawani i sydvästra Manbij mot mycket lite motstånd. Strax därefter kom rapporter om hårda strider kring sjukhuset och att SDF hade skurit av ett antal Daesh-krigare i stadens sjukhus. Sedan dess har det varit locket på. Man medger operationer i alla riktningar runt staden, men säger inget om exakt var man gör framsteg. SDF har kommit ut med en kommuniké om att Daesh-krigare i större antal försöker smälta in i flyktingströmmarna från staden, viket tyder på att de har givit upp hoppet om att ett motanfall ska lyckas. Det verkar också som en mindre grupp Daesh-krigare är beslutna att slåss till det bittra slutet, och att de har arbetat på försvarsställningar i östra Manbij under mer än en veckas tid.

Den militära analysen är att SDF har genomfört operationen på ett mycket skickligt sätt. Man har satsat huvuddelen av resurserna på att säkerställa inringningen och gått långsamt och försiktigt fram med anfallen mot staden. Allt för att locka ut Daesh styrkor på äventyrligheter och för att begränsa egna förluster. Efter en dryg månads belägring är motståndet i Manbij betydligt uppmjukat. Flyganfall, brist på mat, brist på ammunition och tunga vapen och troligen en betydande sömnbrist gör Daesh till ett betydligt lättare mål. Jag tror att vi har två sannolika scenarion framför oss. Antingen så faller Manbij helt och hållet på några dagar, eller så faller stora delar av staden, och det blir en utdragen slutstrid i någon stadsdel och några småfickor på andra håll.

Det som framkommer tydligt när man följer olika Twitterströmmar är att kurderna inte bara är en militär styrka utan verkligen har en fungerande statsbildning med myndigheter, förvaltning och ett aktivt näringsliv. Det finns ett organiserat mottagande av flyktingar från stridsområdena och det finns en civil förvaltning som arbetar med att jordbruk, skola och andra samhällsfunktioner kommer igång snabbt i områden som man tar kontrollen över. I de kurdiska områdena i Irak har man fått en turistboom nyligen. Det är framför allt människor från södra delarna av Irak som vill njuta av grönska och ett svalare klimat under sommarhettan i landet.

En annan reflektion jag har gjort är alla intervjuer med glada befriade civila. Det första alla klagar på när det gäller den Islamiska Statens regim är att man inte fick kläda sig som man ville. På många ställen där flyktingströmmar från Manbij har passerat ligger det ett stråk av de svarta kläden som IS har tvingat på alla kvinnor. Medan många andra aspekter av förtrycket är mycket hemskare så påverkar klädtvånget alla i samhället och det blir därför en symbol för förtrycket.

Aleppo

Efter långa och hårda strider med stora förluster på båda sidor verkar det som om Assadregimen har lyckats ta kontroll över Mallah Farms i norra Aleppo. Det gör att man har skurit av oppositionens försörjningsväg in till sina delar av staden. Det är alltså en ny belägring som börjar. Det som skiljer den från Manbij är att civilbefolkningen i Aleppo inte lever med en ockupationsmakt utan ser oppositionsstyrkorna som sina beskyddare. De som har varit av annan åsikt har för länge sedan sökt sig till andra områden.

Mosul

De irakiska styrkorna har haft en del smärre framsteg i Tigrisdalen mellan Bagdad och Mosul den senaste veckan innan man igår gjorde ett stort genombrott genom att anfalla och ta kontrollen över en flygbas i närheten av Qayarah. Staden ligger vid Tigris, medan flygbasen ligger i öknen, ungefär en mil längre västerut. Ytterligare en mil längre västerut går huvudvägen mellan Bagdad och Mosul. Att basen är viktig inser man när det rapporteras om att amerikanska styrkor redan har flyttat in och arbetar på att göra den operationsduglig.

Genom basen får man full kontroll över både huvudvägen och och alla mindre vägar i Tigris-dalen. Det gör att man har en egen, säker, transportväg för förband och förnödenheter som ska sättas in när snaran dras åt kring Mosul. Samtidigt skär man av Daesh styrkor längre söder ut. De kommer inte längre att kunna ta emot förnödenheter eller omgrupperas för att stödja styrkorna längre norrut.

Det vi kommer att se under den närmsta tiden är hur de irakiska styrkorna tar kontrollen över landsbygden kring Mosul. Eventuellt kommer man att genomföra en kampanj mot Daesh i fickan längre söderut, men det beror helt på hur stora styrkor som finns där. Om de inte utgör ett hot kan de lämnas till sitt öde tills Mosul är återerövrat. Är de för starka måste de neutraliseras. Det går aldrig att ha styrka som hotar försörjningslinjerna under en stor operation.

Politik

Den enda lokala parten som visar styrka är kurderna. De har byggt ett politiskt kapital och ett förtroendekapital som gör att de får samarbetspartners i den sekulära Syriska oppositionen, samtidigt som de har en för det mesta fungerande icke-angreppsöverenskommelse med Assad-regimen. Regimen i sin tur har visat sådan svaghet på slagfältet att Ryssland nu skickar sitt hangarfartyg till området. Det kommer nästan att dubbla den ryska flygkapaciteten. Al Nusra har lidit stora förluster i Aleppo, en del av styrkorna är inringade och de är inte överens med sina allierade om hur man ska angripa problemet. Daesh förlorar stort i Irak och i Manbij. Utsikterna på lite sikt är fullständig utplåning. Frågan är bara hur lång tid det tar. Medan den irakiska armén har blivit stark, så är den politiska ledningen svag. Det bristande säkerhetsläget i Bagdad och på annat håll underblåser spänningarna mellan olika folkgrupper och gör regerandet svårt.

Ovanpå detta finns ett lager av storpolitik. Turkiet är mycket oroat av kurdernas framgångar och de allianser de bildar. Det har gjort att man har bett Ryssland om ursäkt för att man sköt ned ett av deras stridsflygplan förra hösten, och man har gjort jätteansträngningar för att göra ryssarna nöjda. Det handlar i viss mån om att uteblivna turistströmmar och handelsembargo från Ryssland har slagit hårt mot Turkiet, men kurdfrågan är säkert mycket tyngre för den Turkiska regimen.

För EUs del så innebär Daesh förluster av områden ett minskat flyktingtryck. När möjligheten att flytta hem öppnar sig går flyktingarnas tankar dit snarare än att söka sig vidare mot Europa. Dock finns det en risk att situationen i Aleppo skapar en ny våg av flyktingar.

USA har ett betydande politiskt problem i Syrien, där man inte kan bestämma sig för om man ska anfalla Assadregimen, eller samarbeta med dem. Det lär inte hända så mycket på den fronten, för Obama-administrationen håller på att göra bokslut och det är först när en ny president är insvuren som det kommer att fattas bselut i frågan.

I kulisserna agerar Iran och Saudiarabien

De storpolitiska faktorerna kommer att påverka kriget, men på vilket sätt är ytterst osäkert.

Strategiska nederlag i Syrien-Irak

written by jacob, on Jul 5, 2016 12:53:58 AM.

Det är några veckor sedan jag kom med en uppdatering om vad som händer i kriget i Syrien och Irak. Även om frontlinjerna inte har flyttat sig så mycket sedan senast så har det inträffat några händelser av strategisk betydelse.

Fallujah

Irakiska armén har nu kontroll över hela staden. Daesh har fortfarande styrkor i området utanför staden, och en stor del av dessa försökte lämna området i en konvoj för knappt en vecka sedan. Detta upptäcktes av den irakiska armén som satte in sitt arméflyg, bestående av ett antal Mi-23 - ryska attackhelikoptrar. Dessa började med att förstöra ett antal fordon i täten och svansen på konvojen och sedan fortsatte man beta av fordon så snabbt man kunde. Stridsflyg från USA tillstötte senare och till sist gick irakiska armén till attack på marken. Resultatet blev flera hundra utslagna fordon - allt från stridsfordon till personbilar och traktorer. Uppgifterna varierar från 50 till 750 fordon. Sanningen ligger nog någonstans kring 150. Personförlusterna för Daesh blev också mycket stora. Jag har inte hittat några uppgifter om hur många man de har förlorat, men irakiska armén hävdar att de inte låtit någon slippa undan. Om vi gissar på att varje fordon har haft minst 2 personer ombord bör förlusterna har varit minst 300 man. Stora mängder vapen och ammunition har förstörts eller tagits i beslag.

Det här har blivit en mycket kännbar strategisk förlust för Daesh, samtidigt som det är en exceptionell framgång, både militärt och PR-mässigt, för den irakiska armén. För USA är det en militär framgång, men ett PR-bakslag, eftersom man var så sena med att reagera.

Bagdad

Daesh har under de senaste veckorna skickat självmordsbombare och fordonsbomber mot shiamuslimska områden i Bagdad. Det senaste dådet skedde under uppladdningen inför Eid-al-Fitr, slutet på Ramadan och skördade 200 människoliv. Enda anledningen att dessa civila blev måltavlor är att de var shiiter, och betraktas som avfällingar av Daesh.

Attackerna kan ha viss inverkan på förtroendet för regeringen i Irak och är ägnade att så splittring mellan sunniter och shiiter, men troligen så leder det bara till grundligare kontroller vid checkpoints som leder in till Bagdad. Det kommer naturligtvis till att leda till långa köer på många ställen, men efter de blodiga attackerna kommer acceptansen för kontroller att vara hög.

Al Bukamal

Daesh är inte de enda som har lidit ett strategiskt nederlag. En ganska nybildad grupp kallad New Syrian Army har tillsammans med rådgivare från USA och Storbritannien gått till anfall mot Al Bukamal, som är en stad vid gränsen mellan Syrien och Irak. Man körde 24 mil genom öknen och tog ett litet flygfält utanför staden. Sedan förskansade man sig där, men missade att övervaka en av angreppsriktningarna mot flygfältet. Daesh, eventuellt med hjälp av förflyttning genom förberedda tunnlar lyckades överraska styrkan med ett samlat angrepp med en styrka på c:a 400 man.

Resultatet blev en flykt hals över huvud för New Syrian Army. Enligt vissa källor förlorade man 6 stridsfordon, 6 lastbilar ammunition och bort emot 40 man. Somliga påstår också att både Brittiska och Amerikanska soldater togs tillfånga av Daesh. Om detta är sant är det en strategisk förlust för de båda västmakterna. Hemmaopinionen är mycket känslig för grymma avrättningar av egna soldater. Daesh har dock inte visat upp några fångar trots att det gått flera dagar sedan attacken.

Manbij

Belägringen av Manbij pågår fortfarande. Den stora förändringen är att Syrian Defense Forces (bestående av YPG och arabiska förband) har tagit sig tram till stadsbebyggelsen på alla sidor om staden. I södra Manbij finns ett antal c:a 10 våningar höga silobyggnader som man har stridit mycket intensivt om. Efter ett antal flyganfall och markanfall tog SDF kontrollen över byggnaderna, varpå Daesh genomförde ett motanfall genom tunnlar och tog tillbaka komplexet. Därefter har SDF drivit ut dem igen och raserat tunnlarna. Anledningen till att silokomplexet är så viktigt är dels att Daesh hade en kommandocentral i byggnaden vid början av belägringen och dels att höjden ger möjlighet till att observera det mesta som händer på marken i Manbij. Resten av bebyggelsen är 1-2 våningar hög. Det finns dock ett silokomplex i östra Manbij som man fortfarande strider om.

Framstegen för SDF har varit mycket långsammare än för den irakiska armén i Falluja. Detta beror sannolikt till stor del på bristen på tung utrustning. SDF har bara ett fåtal stridsvagnar och pansrade trupptransportfordon. Man har inget tungt artilleri eller raketartilleri. För flygunderstöd är man helt beroende av koalitionen - i praktiken USA. Anledningen till det här är att Turkiet motsätter sig leverans av tunga vapen till de kurdiska styrkorna och deras samarbetspartners. Turkarna är livrädda för att utrustningen i slutänden ska användas i de delar av Kurdistan som ligger inom Turkiets gränser.

Man har också varit väldigt försiktig men anfall och bombningar av hänsyn till civilbefolkningen. Många har lyckats fly de senaste dagarna och det finns gott om videobevis för att SDF är populära bland de flyende. Det finns dock bort emot 15 000 civila kvar i Manbij, som ännu inte lyckats fly.

Daesh har i flera motanfall försökt bryta belägringen av Manbij. Senast för ett par dagar sedan lyckades man ta kontrollen över ett antal byar och skapa en inbrytning till ungefär en tredjedel av djupet på SDF-kontrollerat område. Förlusterna har varit stora och motanfall från SDF har återtagit stora delar av förlorad terräng.

Strategin från SDF har varit mycket tålmodig och syftat till minimala egna förluster. Dessutom har man goda möjligheter att få Daesh att förbruka sina soldater på fruktlösa motanfall. Det finns tecken på att motståndet i Manbij är på väg att försvagas. SDF har tagit flera ammunitionsdepåer och en fabrik för att tillverka granatkastarammunition, självmordsvästar och improviserade bomber (IED:er). Att man har lyckats ta så stora mängder sprängmedel tyder på att Daesh inte har folk nog att fylla alla självmordsvästar. Motanfallen med dåliga odds tyder också på en viss desperation över situationen i Manbij.

Regimen och oppositionen

Det pågår häftiga slag i Aleppo och i Latakia. Regimen har stöd av massiva bombningar från ryskt flyg, men lyckas ändå inte göra några större framsteg mot oppositionen. I Latakia har man förlorat en hel del terräng som man mycket mödosamt har kämpat sig till under ett halvårs tid. Det enda område där regimen gör synliga framsteg är i östra Ghouta, i närheten av Damaskus. Där betar man av område kontrollerat av Daesh eller oppositionen by för by.

Enklaven i Deir Ezzor håller man på att utrymma med helikopter, vilket antyder att man inte har nog med trupp i Palmyra-området för att göra en offensiv och häva belägringen av Deir Ezzor. Inte heller fronten i Raqqaprovinsen har trupp nog för att göra några framsteg. Det ger intrycket att regimen är mycket svag. Ryskt flygunderstöd är nödvändigt för att regimtrupperna över huvud taget ska överleva. Dessutom består regimtrupperna till stor del av krigare från Hizbollah i Libanon och trupper från Iran.

Personligen anser jag att regimen är de enda som kan göra ett strategiskt val, och det val de har gjort är det minst produktiva. Man skulle ha kunnat fortsätta eld-upphör-avtalet med oppositionen, trots att man avskyr Al Nusra, och fokuserat på att slå Daesh. Den andra konflikten kommer att finnas kvar oavsett vad som händer med Daesh, och det är inte troligt att den kan lösas med militärt våld. Däremot måste Daesh utplånas med militärt våld om det problemet någonsin ska kunna få en lösning. Den Islamiska Staten måste upphöra som territoriell enhet och övergå till ren terrorverksamhet innan man kan bromsa deras rekrytering.

Den inkompetenta Assad-armén

written by jacob, on Jun 21, 2016 10:13:15 PM.

Natten till idag så genomförde Daesh ett motanfall mot Assad-regimens styrkor i området sydväst om Raqqa. Det verkar ha varit en stor taktisk framgång. Regimstyrkorna har tagit stora förluster och trupper har blivit kringrända. Fronten har tryckts tillbaka flera kilometer och regimens stridsgrupp Raqqa finns enligt en rysk journalist inte mer.

I rapporteringen anges att Daesh har använt 3 stycken T-72-stridsvagnar i motanfallet. Till saken hör att det område man strider i är snustorr öken och platt som en pannkaka. Det enda som höjer sig över slätten är vägbanken och enstaka hus. På några få ställen finns det flodraviner som är helt uttorkade den här tiden på året.

Att ett motanfall har lyckats övergår mitt förstånd. Med de avstånd som finns i området måste man vara fordonsburen för att kunna anfalla. Regimen har totalt luftherravälde och med ryssarnas hjälp har man kapacitet att bekämpa allt som rör sig, även nattetid. Även attackhelikoptrar är fullt användbara nattetid. Det borde vara självmord att ge sig ut i öknen på det sättet med stridsvagnar. Regimen har dessutom enligt rapporterna haft egna stridsvagnar i området. Några har till och med övertagits av Daesh. En drillad reguljär stridsvagnsbesättning ska i en duell en-mot-en slå ut en milisbesättning 100 gånger av 100. Speciellt om milisen har en T-72:a och den reguljära armén har tillgång till T-90. Även pickup-bilar och andra fordon som används som trupptransporter borde vara lätta mål i den miljö där striderna sker. Ett stridsvagnskompani bakom ett snabblagt minfält borde vara omöjligt att ens komma i närheten av.

Den enda slutsatsen man kan dra är att stridsgruppen har haft ett odisciplinerat taktiskt uppträdande och att gruppens stab har saknat beredskap för ett motanfall. Underrättelseläget måste också ha varit under all kritik. Med all tillgång till spaningsflyg, drönare och spioner har man inte lyckats detektera den truppansamling som måste har genomförts många timmar och kanske dagar innan attacken.

För övrigt måste man ifrågasätta en strategi som bara går ut på att man avancerar längs ett par huvudvägar och slåss med det motstånd man kommer i kontakt med. Från framgångsrika kampanjer i ökenområden, under både Första och Andra Världskrigen, såväl som Israels krig mot Egypten, vet vi att räder långt bakom fiendens linjer skapar förvirring och logistiskt kaos. I många fall leder det till att man inte behöver slåss alls där fienden är som starkast.

Ytterligare framsteg mot Daesh

written by jacob, on Jun 20, 2016 1:42:10 AM.

Kampen mot Daesh

I lördags deklarerade regeringen i Bagdad att man hade tagit kontrollen över Fallujah. Det innebär inte att allt motstånd upphört, men det innebär att det nu är irakisk polis och inte militära styrkor som upprätthåller ordningen i större delen av staden. Operationen för att ta kontrollen över staden har präglats av tålamod och professionalism. Daesh har använt sig av innevånarna som mänskliga sköldar, och man befarade att det skulle bli stor blodspillan bland de civila. Så har inte skett. Den irakiska armén har skapat säkra korridorer för civilbefolkningen att fly igenom och sedan inväntat flyktingströmmen innan man påbörjade anfallet mot staden. Bland flyktingarna har man gripit ett 500-tal misstänkta Daesh-krigare, så det är tydligt att ett stort antal av Daesh-styrkorna inte har ansett det värt livet att göra motstånd till det bittra slutet.

Offensiven mot Mosul i norra Irak har redan påbörjats. Iraks pansarbrigad har flyttats till den södra änden av det område som Daesh kontrollerar i Norra Irak och dör påbörjat anfall mot ett par strategiska byar. Peshmerga-styrkor från YPG har gått till anfall från öster mot området i närheten av Mosul. Att Daesh kommer att förlora i området kan man nog vara rätt säker på, men hur lång tid det tar beror på ett antal okända faktorer, som jag inte ens tror att den irakiska sidan har koll på. Det rör sig om hur väl utrustade Daesh-krigarna är med mat och ammunition, men kanske framför allt hur stark deras moral är. Med ett ledarskap som kan bibehålla krigarnas fanatism kan det ta ett år att återerövra Mosul. Om moralen däremot är bruten kan det gå på några veckor.

I belägringen av Manbij i norra Syrien har har de Fria Syriska Styrkorna (en allians med YPG i spetsen) börjat inta staden. Civila flyr. Det har förekommit hård strider om stadens sjukhus, som YPG tog kontrollen över i fredags, men som återtogs av Daesh i helgen. Det verkar dock som ett mycket temporärt framsteg för dem, och staden kommer nog att falla inom någon vecka.

I området sydväst om Raqqa har Daesh haft sporadiska framgångar under någon veckas tid, men under helgen har Assad-trupper genomfört en offensiv. Man står nu inom synhåll för Tabqa-flygbasen. Att återta basen är ett viktigt mål, för det innebär att man kan flytta fram baserna för sina attackhelikoptrar. Det gör att insatstiderna för helikoptrarna förbättras betydligt och man kan vara betydligt effektivare i sitt understöd till marktrupperna.

I området mellan Palmyra och Deir Ezzor har Daesh haft vissa framgångar. Man har återtagit en pumpstation och några oljekällor. Troligen har Assadregimen dragit bort så mycket trupper man vågat från området.

Andra strider

Det slåss en del på andra håll i Syrien. I den södra delen av landet, runt Damaskus, sker en del mindre strider, men de stora operationerna sker runt Aleppo och i Latakia-provinsen. Kring Aleppo ser det ut som om Assadregimen just nu får stryk av oppositionen. Jabat al Nusra med flera grupper har beväpnats med effektiva pansarvärnsvapen. De har förstört ett antal moderna ryska T90-stridsvagnar och dessutom tagit över några vagnar. Striderna har varit mycket hårda, med stora förluster på båda sidor. Det är här som både det syriska och ryska flygvapnet sätter in sina bombattacker, vilket visar att regimen är rätt hårt trängd. I provinsen Latakia, nära Medelhavet, har det varit hårda strider om ett antal viktiga kullar längs den turkiska gränsen. Det verkar som om regimstyrkorna för tillfället har kontrollen, men de har betalat ett högt pris för den. Det här området har bytt händer många gånger sedan inbördeskriget startade, så motanfall är att vänta inom kort.

Annat

Daesh taktik med att utrusta självmordsbombare med en sele med sprängämne verkar vara på avtagande. Nu satsar man mer på självmordsbombare i fordon. Man tar en pickup-lastbil eller en herrgårdsvagn och lastar den med något ton sprängmedel. Sedan svetsar man på pansarplåt framför motorblock och vindruta, samt plåtar som skydd för däcken. Föraren får en smal glipa i plåten framför vindrutan. Sedan ska bilen köras mitt in i fiendens position och detonera där. I några fall har de lyckats slå ut ett större antal motståndare, men i takt med att taktiken har uppmärksammats har de flesta attackerna slutat i fiasko. Ett dike tillräckligt långt framför en försvarslinje är tillräckligt för att få stopp på fordonet, och pansarvapen kan lätt få fordonet att detonera i förtid.

Ytterligare framsteg mot Daesh

written by jacob, on Jun 20, 2016 1:41:09 AM.

Kampen mot Daesh

I lördags deklarerade regeringen i Bagdad att man hade tagit kontrollen över Fallujah. Det innebär inte att allt motstånd upphört, men det innebär att det nu är irakisk polis och inte militära styrkor som upprätthåller ordningen i större delen av staden. Operationen för att ta kontrollen över staden har präglats av tålamod och professionalism. Daesh har använt sig av innevånarna som mänskliga sköldar, och man befarade att det skulle bli stor blodspillan bland de civila. Så har inte skett. Den irakiska armén har skapat säkra korridorer för civilbefolkningen att fly igenom och sedan inväntat flyktingströmmen innan man påbörjade anfallet mot staden. Bland flyktingarna har man gripit ett 500-tal misstänkta Daesh-krigare, så det är tydligt att ett stort antal av Daesh-styrkorna inte har ansett det värt livet att göra motstånd till det bittra slutet.

Offensiven mot Mosul i norra Irak har redan påbörjats. Iraks pansarbrigad har flyttats till den södra änden av det område som Daesh kontrollerar i Norra Irak och dör påbörjat anfall mot ett par strategiska byar. Peshmerga-styrkor från YPG har gått till anfall från öster mot området i närheten av Mosul. Att Daesh kommer att förlora i området kan man nog vara rätt säker på, men hur lång tid det tar beror på ett antal okända faktorer, som jag inte ens tror att den irakiska sidan har koll på. Det rör sig om hur väl utrustade Daesh-krigarna är med mat och ammunition, men kanske framför allt hur stark deras moral är. Med ett ledarskap som kan bibehålla krigarnas fanatism kan det ta ett år att återerövra Mosul. Om moralen däremot är bruten kan det gå på några veckor.

I belägringen av Manbij i norra Syrien har har de Fria Syriska Styrkorna (en allians med YPG i spetsen) börjat inta staden. Civila flyr. Det har förekommit hård strider om stadens sjukhus, som YPG tog kontrollen över i fredags, men som återtogs av Daesh i helgen. Det verkar dock som ett mycket temporärt framsteg för dem, och staden kommer nog att falla inom någon vecka.

I området sydväst om Raqqa har Daesh haft sporadiska framgångar under någon veckas tid, men under helgen har Assad-trupper genomfört en offensiv. Man står nu inom synhåll för Tabqa-flygbasen. Att återta basen är ett viktigt mål, för det innebär att man kan flytta fram baserna för sina attackhelikoptrar. Det gör att insatstiderna för helikoptrarna förbättras betydligt och man kan vara betydligt effektivare i sitt understöd till marktrupperna.

I området mellan Palmyra och Deir Ezzor har Daesh haft vissa framgångar. Man har återtagit en pumpstation och några oljekällor. Troligen har Assadregimen dragit bort så mycket trupper man vågat från området.

Andra strider

Det slåss en del på andra håll i Syrien. I den södra delen av landet, runt Damaskus, sker en del mindre strider, men de stora operationerna sker runt Aleppo och i Latakia-provinsen. Kring Aleppo ser det ut som om Assadregimen just nu får stryk av oppositionen. Jabat al Nusra med flera grupper har beväpnats med effektiva pansarvärnsvapen. De har förstört ett antal moderna ryska T90-stridsvagnar och dessutom tagit över några vagnar. Striderna har varit mycket hårda, med stora förluster på båda sidor. Det är här som både det syriska och ryska flygvapnet sätter in sina bombattacker, vilket visar att regimen är rätt hårt trängd. I provinsen Latakia, nära Medelhavet, har det varit hårda strider om ett antal viktiga kullar längs den turkiska gränsen. Det verkar som om regimstyrkorna för tillfället har kontrollen, men de har betalat ett högt pris för den. Det här området har bytt händer många gånger sedan inbördeskriget startade, så motanfall är att vänta inom kort.

Annat

Daesh taktik med att utrusta självmordsbombare med en sele med sprängämne verkar vara på avtagande. Nu satsar man mer på självmordsbombare i fordon. Man tar en pickup-lastbil eller en herrgårdsvagn och lastar den med något ton sprängmedel. Sedan svetsar man på pansarplåt framför motorblock och vindruta, samt plåtar som skydd för däcken. Föraren får en smal glipa i plåten framför vindrutan. Sedan ska bilen köras mitt in i fiendens position och detonera där. I några fall har de lyckats slå ut ett större antal motståndare, men i takt med att taktiken har uppmärksammats har de flesta attackerna slutat i fiasko. Ett dike tillräckligt långt framför en försvarslinje är tillräckligt för att få stopp på fordonet, och pansarvapen kan lätt få fordonet att detonera i förtid.

Daesh på reträtt

written by jacob, on Jun 12, 2016 2:25:08 AM.

Jag ger inte mycket för den svenska rapporteringen från kriget i Syrien/Irak. Just nu sker ett genombrott i kampen mot Daesh. Det är inte en flykt i panik än, men det finns tydliga tecken på att deras styrkor är ansträngda till bristningsgränsen. Det här pågår:

 • Irakiska armén står nu 400 meter från centrum i Fallujah. Det är en tidsfråga innan Daesh är slagna i staden. Det förefaller som om irakiska armén har gått långsammare fram än vad man kunde ha gjort för att ge fler civila chansen att fly innan slutstriden tar fart.
 • YPG (kurdiska styrkor) har ökat trycket mot Mosul. En attack mot staden är att vänta efter att Fallujah har fallit.
 • YPG i samarbete med USA har ringat in den fjärde största staden under Daesh kontroll - Manbij. Det är en 2500 år gammal stad som hade en blandad befolkning innan Daesh tog över den. Speciellt anmärkningsvärt är att USA för några dagar meddelade att man under en dag dödat 130 Daesh-krigare i flyganfall i området. Normalt sett har Daesh en extrem spridning av sina trupper över ytan, just på grund av att man inte har luftherravälde, men i det här fallet måste man ha samlat ihop styrkor, antingen för att utrymma eller undsätta Manbij och blivit överraskade av flygattacker. Förlusten måste vara mycket kännbar för Daesh.
 • YPG har fortfarande styrkor som hotar Raqqa från norr. Det är inte troligt att det sker några anfall innan offensiven mot Manbij är över, men Daesh måste fortfarande hålla betydande styrkor i området.
 • Assadregimen avancerar sydväst om Raqqa. Nyligen har Daesh dragit bort trupper från fronten för att sätta in runt Raqqa och Manbij. Det har lett till att regimens armé har kunnat avancera snabbt det senaste dygnet.
 • Längre söder ut har regimen kunnat ta staden Arak, längs vägen mellan Palmyra och Deir Ezzor. Den senare orten har varit belägrad av Daesh under flera års tid och har försörjts genom fallskärmslandsättningar av förnödenheter. Krisen för Daesh bör minska trycket på Deir Ezzor och ge goda chanser att häva belägringen inom kort.

Osvuret är bäst, men det ser ut som om Daesh har tappat förmågan att slåss på 3 fronter samtidigt. Man har inte tillräckligt med manskap och det kan vara så att man börjar få dåligt med ammunition och drivmedel. Jag tror vi kommer att få se stora framsteg de närmaste dagarna.

Dunkla argument om cannabis

written by jacob, on Jun 7, 2016 8:14:00 PM.

SVT skriver idag om en studie som visar att man kan få schizofreni-liknande hjärnförändringar och försämrat arbetsminne av dagligt bruk av cannabis under lång tid. Sedan fortsätter artikeln med diverse spekulationer runt problemen med cannabis.

Artikeln är ett exempel på det inkonsistenta hopkok av fakta, spekulation och dogmer som präglar dagens drogdebatt.

Det är helt rimligt att dagligt bruk av en drog, vilken som helst, under 3 år ger stora skador. Om du super dig full varje dag i 3 år blir du ett vrak. Levern packar ihop och du får hjärnskador. Om du röker 2 paket cigaretter om dagen i 3 år kommer dina lungor att se ut som ett nytjärat spåntak. Låga doser med långt emellan ger mindre skadeverkningar, och dagligt bruk av cannabis är rätt ovanligt. Artikeln drar slutsatser om normalbruk från undersökning av ett extremt bruk. Inte smart.

Man kommenterar att halten THC i cannabis har ökat flerfalt under de senaste decennierna. Vad man inte nämner är att det aktivt odlas medicinsk marijuana där man sänker halten THC till förmån för andra cannabinoler som har en mer lugnande och mindre hallucinogen verkan. Det är också en trend på platser som Colorado, där cannabis har varit legal ett tag att vi får se en differentiering på marknaden. Kunderna väljer aktivt mildare sorter av drogen, när de har möjlighet att välja. Det är ungefär som på bolaget, där somliga köper Star Gin för billigast möjliga fylla, medan andra lägger en mindre förmögenhet på en elegant årgångs-Bourgogne för största möjliga njutning.

Vad jag ser som kanske det största problemet med artikeln är den underton av att bevisade skadeverkningar automatiskt borde medföra ett förbud mot odling, innehav och bruk av drogen. Det finns idag ett legitimt behov av medicinsk marijuana, där en rätt stor patientgrupp får den mest effektiva behandlingen mot smärta och ångest genom cannabis. Det är också fullt möjligt att vara oproblematisk måttlighetsbrukare av cannabis. Den lagstiftning vi har idag är inte ägnad att minska skadeverkningarna av drogbruk och den skapar en kriminell marknad som i sig är väldigt skadlig för samhället. I slutänden är det nämligen alltid individen som väljer att bruka eller avstå från en drog, oavsett vad lagen säger. Det samhället kan använda för påverkan är antingen käppen, i form av sträng lagstiftning eller moroten, i form av information av hög kvalitet och reglering av försäljningen. Vi har blivit så upplysta när det gäller barnuppfostran att vi har avskaffat käppen där. När blir vi lika upplysta när det gäller hanteringen av droger?

Konflikten i Syrien-Irak; en uppdatering

written by jacob, on May 30, 2016 2:13:00 AM.

För lite mer än 6 månader sedan skrev jag en analys av situationen i Syrien. Det har hänt en hel del sedan dess och jag tror en hel del detaljer har klarnat om vad som verkligen händer i området.

Irakiska armén

Den kanske viktigaste förändringen är hur den irakiska armén, tillsammans med den shiamuslimska irakiska milisen har gått från ineffektivitet och usel moral till att bli vinnare på slagfältet. Tidigare under våren tog man tillbaka städerna Ramadi och Hit i sydvästra Irak från Daesh. Just nu pågår återtagandet av Falluja och därefter har man aviserat att Mosul ska återtas. Det här är resultatet av ett långsamt och tålmodigt uppbyggnadsarbete, där man med hjälp av amerikanska rådgivare har utbildat och tränat sin armé till en högre nivå av funktion och effektivitet. Sedan har man i mindre operationer givit sina enheter stridserfarenhet innan man har skickat ut dem på större uppdrag. Jag tror vi kan förvänta oss att Daesh är utdrivna ur Irak inom ett år. Det kan gå mycket fortare om det sker ett sammanbrott i deras logistik eller moral.

Kurdiska enheter i Irak

Det förekommer inte så mycket nyheter om vad som händer i de Kurdiska området i norra Irak. Läget förefaller vara relativt stabilt, med sporadiska strider längs fronten mellan kurderna och Daesh. Ingen av sidorna har resurser att på egen hand angripa den andra sidan. Kurderna är delvis passiviserade av att Turkiet har en närvaro i norra Irak.

YPG - Kurderna i norra Syrien

YPG har nyligen fått förstärkning av amerikansk specialtrupp. Ungefär 500 man spaningssoldater, flyg-eldledare och instruktörer har anslutit sig till YPG i området norr om Daesh huvudstad Raqqa. Det råder lite delade meningar om vad YPGs målsättning är. En del anser att man bara kommer att återta de kurdiska områden som i princip sträcker sig fram till Raqqa. Andra menar att Raqqa ingår som mål. Somliga tror att amerikanerna eventuellt skulle avancera in i Raqqa på egen hand. Det sistnämnda alternativet håller jag som mycket otroligt. USA skulle utsätta sina trupper för mycket större risker än vad situationen kräver. YPG har gjort framsteg de senaste dagarna, och det är tydligt att Daesh inte klarar att hålla emot kombinationen av YPGs markstyrkor och flygunderstöd från USA.

Al Nusra

Al Nusra är alltså en gren av Al Qaeda som strider i Syrien. De har tidigare samarbetat med Fria Syriska Armén (sekulär opposition till Assad-regimen), men FSA har ingått ett eld-upphör-avtal med regimen. Avtalet har krävt att FSA fjärmar sig från Al Nusra, och det har förekommit en del territoriella strider dem emellan. Assad-regimen pucklar på Al Nusra allt vad de kan, främst i Aleppo-området, men man har inte gjort några större framsteg. Det har man däremot gjort i närheten av Damaskus. I östra Ghouta har regimen vunnit taktiska segrar mot Al Nusra och diverse allierade smågrupper. Al Nusra är i dagsläget trängda, men inte på något sätt uträknade.

Fria Syriska Armén

I huvudsak använder man eld-upphör-avtalet med Assad-regimen till att slicka sina sår och konsolidera sina ställningar. Man separerar från Al Nusra - ibland fredligt, ibland med våld. På sista tiden har man blivit anfallna av Daesh i området nord-ost om Aleppo. Efter att initialt ha blivit tillbakaträngda har man tillfört förstärkningar till området och återtagit en del av den mark man har förlorat. FSA är en svag part i konflikten eftersom man i högre grad än andra vill skydda sin egen civilbefolkning. FSA har stöd från USA, men i begränsad omfattning. Framför allt i form av vapenleveranser.

Assad-regimen

Med hjälp av ryskt stöd lyckades Assad-regimen göra framsteg på flera fronter under vintern. Man tog ett antal byar från Al Nusra/FSA i Latakia-provinsen, man har haft framgångar mot Al Nusra i närheten av Damaskus, man har tagit tillbaka Palmyra med närliggande områden och oljefält. Nu är krig ett dyrt nöje, så efter återtagandet av Palmyra så drog Vladimir Putin tillbaka en avsevärd del av de flygstyrkor och marktrupper som Ryssland hade i Syrien. Sedan dess har kriget gått i stå. Med begränsat ryskt stöd är det tydligt att Assad-regimen bara klarar att driva offensiv i ett område i taget. Strider har böljat fram och tillbaka i området runt Palmyra. Man har gjort offensiver i Aleppo, men har slagits tillbaka i motanfall från Al Nusra. Regimen stödjer sig tungt på trupper från Hizbollah och Iran. De iranska trupperna är till stor del afganska flyktingar som mer eller mindre frivilligt befinner sig i Syrien. Hizbollah led ett betydande nederlag nyligen, då deras högste militäre befälhavare stupade i Syrien. Det verkar som om det har försvagat organisationen betydligt.

Daesh

Kalifatet är på reträtt, men är inte på något sätt helt uträknat än. Som syntes ovan lyckades man göra en offensiv mot FSA och i många andra områden så håller man stånd mot de offensiver som de olika aktörerna utför. Det är mycket sannolikt att man kommer att förlora Falluja någon av de närmsta dagarna. Det kommer att frigöra stora styrkor ur den irakiska armén som då kan inleda sin offensiv mot Mosul. Man kommer att kunna hålla ut länge i Mosul och förödelsen där kommer att bli fruktansvärd. Hur länge man kan hålla Mosul beror till del på hur man fördelar sina styrkor och till del på hur effektivt USA och Irak kan skära av staden från övriga Daesh-territorier. Daesh har förlorat flera viktiga befälhavare i amerikanska flygattacker under våren. Det förefaller ha skapat en passivitet, där man gräver ned sig och väntar på att bli anfallen. Ett tecken på att man börjat se den militära striden som förlorad är att man den senaste månaden har genomfört flera självmordsattentat mot mjuka, civila mål i Irak. Hade man trott på militär framgång hade man skickat sina självmordspiloter mot militära mål.

Slutsatser

Kriget i Syrien och Irak kommer att fortsätta länge än, men situationen är en aning ljusare än i höstas. Det finns en bräcklig vapenvila mellan Assad-regimen och den fria oppositionen. Det gör att stora områden är mycket tryggare för civilbefolkningen. Behovet av att fly minskar betydligt. Vi kanske till och med får se en liten ström av återvändare inom kort. Att Daesh förlorar områden gör också sitt till för att öka människors trygghet. Vapenvilan tillsammans med förhandlingarna i Genève gör att Assad-regimen inte kan vara riktigt lika brutal och skoningslös i bombandet av sjukhus och andra civila mål. På sikt kommer säkert både Daesh och Al Nusra att besegras. Det är nödvändigt, för det finns ingen diplomatisk lösning med dessa organisationer. Att hitta en förhandlingslösning med de andra parterna är kanske möjligt, även om det finns stora svårigheter där med. Oppositionen kan inte acceptera att Assad sitter kvar. Assad lär inte avgå utan att Ryssland tvingar honom. Det finns ingen lösning på konflikten utan att kurderna är del i den. Samtidigt vägrar Turkiet att låta kurderna sitta med vid förhandlingsbordet. Det gör att kriget på marken måste fortgå till det skapar en förändring i förhandlingssituationen. Först då kommer någon av partena att känna sig tvungen att kompromissa vid förhandlingsbordet.

Namn på snippor

written by jacob, on May 23, 2016 11:57:09 PM.

Som ett litet intermezzo i mina politiska utvikningar kommer här lite idéer kring en uppmaning till kvinnor att döpa sina snippor efter namnet på den senaste filmen de såg. Det fick min kreativitet att flöda lite. Vad sägs om:

 • 12 fördömda män
 • Den gode, den onde och den fule
 • Isprinsessan
 • Diktatorn
 • Toy Story
 • Djungelboken
 • The Deep
 • The Shining
 • Alien
 • War of the worlds
 • Semestersabotören
 • Traffic
 • Rosa Pantern
 • The Meaning of Life
 • Poor Dennis
 • Time Bandits
 • Alice i Underlandet

Buset i förorterna

written by jacob, on May 23, 2016 12:37:53 AM.

I en uppföljning till sitt inslag från Oxhagen i Örebro hade SVT en debatt med Anders Ygeman och Annie Lööf. Inslaget visade hur en maktlös poliskår utsätts för hot och trakasserier från ett gäng yngre män. I debatten lovade Ygeman hårdare lagstiftning mot den som hindrar blåljusmyndigheter i deras yrkesutövning och han vill införa jourdomstolar som snabbt kan leverera påföljd för den här typen av brott och för yrkeskriminella.

Just jourdomstolar tror jag är ett väldigt viktigt steg. Det finns forskning som visar att kriminella är sämre på att utvärdera konsekvenser som ligger långt in i framtiden, än vad laglydiga medborgare är. Det är därför väldigt viktigt att det finns ett nära samband mellan handling och konsekvens - mellan brott och straff. Normalt sett är jag ingen stor anhängare av Ygeman, men i det här fallet har han mitt fulla stöd.

Naturligtvis krävs det också positiva åtgärder för att stärka civilsamhället i de här utanförskapsområdena, men utan lag och ordning kan sådana åtgärder inte fungera.