Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Den inkompetenta Assad-armén

written by jacob, on Jun 21, 2016 10:13:15 PM.

Natten till idag så genomförde Daesh ett motanfall mot Assad-regimens styrkor i området sydväst om Raqqa. Det verkar ha varit en stor taktisk framgång. Regimstyrkorna har tagit stora förluster och trupper har blivit kringrända. Fronten har tryckts tillbaka flera kilometer och regimens stridsgrupp Raqqa finns enligt en rysk journalist inte mer.

I rapporteringen anges att Daesh har använt 3 stycken T-72-stridsvagnar i motanfallet. Till saken hör att det område man strider i är snustorr öken och platt som en pannkaka. Det enda som höjer sig över slätten är vägbanken och enstaka hus. På några få ställen finns det flodraviner som är helt uttorkade den här tiden på året.

Att ett motanfall har lyckats övergår mitt förstånd. Med de avstånd som finns i området måste man vara fordonsburen för att kunna anfalla. Regimen har totalt luftherravälde och med ryssarnas hjälp har man kapacitet att bekämpa allt som rör sig, även nattetid. Även attackhelikoptrar är fullt användbara nattetid. Det borde vara självmord att ge sig ut i öknen på det sättet med stridsvagnar. Regimen har dessutom enligt rapporterna haft egna stridsvagnar i området. Några har till och med övertagits av Daesh. En drillad reguljär stridsvagnsbesättning ska i en duell en-mot-en slå ut en milisbesättning 100 gånger av 100. Speciellt om milisen har en T-72:a och den reguljära armén har tillgång till T-90. Även pickup-bilar och andra fordon som används som trupptransporter borde vara lätta mål i den miljö där striderna sker. Ett stridsvagnskompani bakom ett snabblagt minfält borde vara omöjligt att ens komma i närheten av.

Den enda slutsatsen man kan dra är att stridsgruppen har haft ett odisciplinerat taktiskt uppträdande och att gruppens stab har saknat beredskap för ett motanfall. Underrättelseläget måste också ha varit under all kritik. Med all tillgång till spaningsflyg, drönare och spioner har man inte lyckats detektera den truppansamling som måste har genomförts många timmar och kanske dagar innan attacken.

För övrigt måste man ifrågasätta en strategi som bara går ut på att man avancerar längs ett par huvudvägar och slåss med det motstånd man kommer i kontakt med. Från framgångsrika kampanjer i ökenområden, under både Första och Andra Världskrigen, såväl som Israels krig mot Egypten, vet vi att räder långt bakom fiendens linjer skapar förvirring och logistiskt kaos. I många fall leder det till att man inte behöver slåss alls där fienden är som starkast.

Ytterligare framsteg mot Daesh

written by jacob, on Jun 20, 2016 1:42:10 AM.

Kampen mot Daesh

I lördags deklarerade regeringen i Bagdad att man hade tagit kontrollen över Fallujah. Det innebär inte att allt motstånd upphört, men det innebär att det nu är irakisk polis och inte militära styrkor som upprätthåller ordningen i större delen av staden. Operationen för att ta kontrollen över staden har präglats av tålamod och professionalism. Daesh har använt sig av innevånarna som mänskliga sköldar, och man befarade att det skulle bli stor blodspillan bland de civila. Så har inte skett. Den irakiska armén har skapat säkra korridorer för civilbefolkningen att fly igenom och sedan inväntat flyktingströmmen innan man påbörjade anfallet mot staden. Bland flyktingarna har man gripit ett 500-tal misstänkta Daesh-krigare, så det är tydligt att ett stort antal av Daesh-styrkorna inte har ansett det värt livet att göra motstånd till det bittra slutet.

Offensiven mot Mosul i norra Irak har redan påbörjats. Iraks pansarbrigad har flyttats till den södra änden av det område som Daesh kontrollerar i Norra Irak och dör påbörjat anfall mot ett par strategiska byar. Peshmerga-styrkor från YPG har gått till anfall från öster mot området i närheten av Mosul. Att Daesh kommer att förlora i området kan man nog vara rätt säker på, men hur lång tid det tar beror på ett antal okända faktorer, som jag inte ens tror att den irakiska sidan har koll på. Det rör sig om hur väl utrustade Daesh-krigarna är med mat och ammunition, men kanske framför allt hur stark deras moral är. Med ett ledarskap som kan bibehålla krigarnas fanatism kan det ta ett år att återerövra Mosul. Om moralen däremot är bruten kan det gå på några veckor.

I belägringen av Manbij i norra Syrien har har de Fria Syriska Styrkorna (en allians med YPG i spetsen) börjat inta staden. Civila flyr. Det har förekommit hård strider om stadens sjukhus, som YPG tog kontrollen över i fredags, men som återtogs av Daesh i helgen. Det verkar dock som ett mycket temporärt framsteg för dem, och staden kommer nog att falla inom någon vecka.

I området sydväst om Raqqa har Daesh haft sporadiska framgångar under någon veckas tid, men under helgen har Assad-trupper genomfört en offensiv. Man står nu inom synhåll för Tabqa-flygbasen. Att återta basen är ett viktigt mål, för det innebär att man kan flytta fram baserna för sina attackhelikoptrar. Det gör att insatstiderna för helikoptrarna förbättras betydligt och man kan vara betydligt effektivare i sitt understöd till marktrupperna.

I området mellan Palmyra och Deir Ezzor har Daesh haft vissa framgångar. Man har återtagit en pumpstation och några oljekällor. Troligen har Assadregimen dragit bort så mycket trupper man vågat från området.

Andra strider

Det slåss en del på andra håll i Syrien. I den södra delen av landet, runt Damaskus, sker en del mindre strider, men de stora operationerna sker runt Aleppo och i Latakia-provinsen. Kring Aleppo ser det ut som om Assadregimen just nu får stryk av oppositionen. Jabat al Nusra med flera grupper har beväpnats med effektiva pansarvärnsvapen. De har förstört ett antal moderna ryska T90-stridsvagnar och dessutom tagit över några vagnar. Striderna har varit mycket hårda, med stora förluster på båda sidor. Det är här som både det syriska och ryska flygvapnet sätter in sina bombattacker, vilket visar att regimen är rätt hårt trängd. I provinsen Latakia, nära Medelhavet, har det varit hårda strider om ett antal viktiga kullar längs den turkiska gränsen. Det verkar som om regimstyrkorna för tillfället har kontrollen, men de har betalat ett högt pris för den. Det här området har bytt händer många gånger sedan inbördeskriget startade, så motanfall är att vänta inom kort.

Annat

Daesh taktik med att utrusta självmordsbombare med en sele med sprängämne verkar vara på avtagande. Nu satsar man mer på självmordsbombare i fordon. Man tar en pickup-lastbil eller en herrgårdsvagn och lastar den med något ton sprängmedel. Sedan svetsar man på pansarplåt framför motorblock och vindruta, samt plåtar som skydd för däcken. Föraren får en smal glipa i plåten framför vindrutan. Sedan ska bilen köras mitt in i fiendens position och detonera där. I några fall har de lyckats slå ut ett större antal motståndare, men i takt med att taktiken har uppmärksammats har de flesta attackerna slutat i fiasko. Ett dike tillräckligt långt framför en försvarslinje är tillräckligt för att få stopp på fordonet, och pansarvapen kan lätt få fordonet att detonera i förtid.

Ytterligare framsteg mot Daesh

written by jacob, on Jun 20, 2016 1:41:09 AM.

Kampen mot Daesh

I lördags deklarerade regeringen i Bagdad att man hade tagit kontrollen över Fallujah. Det innebär inte att allt motstånd upphört, men det innebär att det nu är irakisk polis och inte militära styrkor som upprätthåller ordningen i större delen av staden. Operationen för att ta kontrollen över staden har präglats av tålamod och professionalism. Daesh har använt sig av innevånarna som mänskliga sköldar, och man befarade att det skulle bli stor blodspillan bland de civila. Så har inte skett. Den irakiska armén har skapat säkra korridorer för civilbefolkningen att fly igenom och sedan inväntat flyktingströmmen innan man påbörjade anfallet mot staden. Bland flyktingarna har man gripit ett 500-tal misstänkta Daesh-krigare, så det är tydligt att ett stort antal av Daesh-styrkorna inte har ansett det värt livet att göra motstånd till det bittra slutet.

Offensiven mot Mosul i norra Irak har redan påbörjats. Iraks pansarbrigad har flyttats till den södra änden av det område som Daesh kontrollerar i Norra Irak och dör påbörjat anfall mot ett par strategiska byar. Peshmerga-styrkor från YPG har gått till anfall från öster mot området i närheten av Mosul. Att Daesh kommer att förlora i området kan man nog vara rätt säker på, men hur lång tid det tar beror på ett antal okända faktorer, som jag inte ens tror att den irakiska sidan har koll på. Det rör sig om hur väl utrustade Daesh-krigarna är med mat och ammunition, men kanske framför allt hur stark deras moral är. Med ett ledarskap som kan bibehålla krigarnas fanatism kan det ta ett år att återerövra Mosul. Om moralen däremot är bruten kan det gå på några veckor.

I belägringen av Manbij i norra Syrien har har de Fria Syriska Styrkorna (en allians med YPG i spetsen) börjat inta staden. Civila flyr. Det har förekommit hård strider om stadens sjukhus, som YPG tog kontrollen över i fredags, men som återtogs av Daesh i helgen. Det verkar dock som ett mycket temporärt framsteg för dem, och staden kommer nog att falla inom någon vecka.

I området sydväst om Raqqa har Daesh haft sporadiska framgångar under någon veckas tid, men under helgen har Assad-trupper genomfört en offensiv. Man står nu inom synhåll för Tabqa-flygbasen. Att återta basen är ett viktigt mål, för det innebär att man kan flytta fram baserna för sina attackhelikoptrar. Det gör att insatstiderna för helikoptrarna förbättras betydligt och man kan vara betydligt effektivare i sitt understöd till marktrupperna.

I området mellan Palmyra och Deir Ezzor har Daesh haft vissa framgångar. Man har återtagit en pumpstation och några oljekällor. Troligen har Assadregimen dragit bort så mycket trupper man vågat från området.

Andra strider

Det slåss en del på andra håll i Syrien. I den södra delen av landet, runt Damaskus, sker en del mindre strider, men de stora operationerna sker runt Aleppo och i Latakia-provinsen. Kring Aleppo ser det ut som om Assadregimen just nu får stryk av oppositionen. Jabat al Nusra med flera grupper har beväpnats med effektiva pansarvärnsvapen. De har förstört ett antal moderna ryska T90-stridsvagnar och dessutom tagit över några vagnar. Striderna har varit mycket hårda, med stora förluster på båda sidor. Det är här som både det syriska och ryska flygvapnet sätter in sina bombattacker, vilket visar att regimen är rätt hårt trängd. I provinsen Latakia, nära Medelhavet, har det varit hårda strider om ett antal viktiga kullar längs den turkiska gränsen. Det verkar som om regimstyrkorna för tillfället har kontrollen, men de har betalat ett högt pris för den. Det här området har bytt händer många gånger sedan inbördeskriget startade, så motanfall är att vänta inom kort.

Annat

Daesh taktik med att utrusta självmordsbombare med en sele med sprängämne verkar vara på avtagande. Nu satsar man mer på självmordsbombare i fordon. Man tar en pickup-lastbil eller en herrgårdsvagn och lastar den med något ton sprängmedel. Sedan svetsar man på pansarplåt framför motorblock och vindruta, samt plåtar som skydd för däcken. Föraren får en smal glipa i plåten framför vindrutan. Sedan ska bilen köras mitt in i fiendens position och detonera där. I några fall har de lyckats slå ut ett större antal motståndare, men i takt med att taktiken har uppmärksammats har de flesta attackerna slutat i fiasko. Ett dike tillräckligt långt framför en försvarslinje är tillräckligt för att få stopp på fordonet, och pansarvapen kan lätt få fordonet att detonera i förtid.

Daesh på reträtt

written by jacob, on Jun 12, 2016 2:25:08 AM.

Jag ger inte mycket för den svenska rapporteringen från kriget i Syrien/Irak. Just nu sker ett genombrott i kampen mot Daesh. Det är inte en flykt i panik än, men det finns tydliga tecken på att deras styrkor är ansträngda till bristningsgränsen. Det här pågår:

 • Irakiska armén står nu 400 meter från centrum i Fallujah. Det är en tidsfråga innan Daesh är slagna i staden. Det förefaller som om irakiska armén har gått långsammare fram än vad man kunde ha gjort för att ge fler civila chansen att fly innan slutstriden tar fart.
 • YPG (kurdiska styrkor) har ökat trycket mot Mosul. En attack mot staden är att vänta efter att Fallujah har fallit.
 • YPG i samarbete med USA har ringat in den fjärde största staden under Daesh kontroll - Manbij. Det är en 2500 år gammal stad som hade en blandad befolkning innan Daesh tog över den. Speciellt anmärkningsvärt är att USA för några dagar meddelade att man under en dag dödat 130 Daesh-krigare i flyganfall i området. Normalt sett har Daesh en extrem spridning av sina trupper över ytan, just på grund av att man inte har luftherravälde, men i det här fallet måste man ha samlat ihop styrkor, antingen för att utrymma eller undsätta Manbij och blivit överraskade av flygattacker. Förlusten måste vara mycket kännbar för Daesh.
 • YPG har fortfarande styrkor som hotar Raqqa från norr. Det är inte troligt att det sker några anfall innan offensiven mot Manbij är över, men Daesh måste fortfarande hålla betydande styrkor i området.
 • Assadregimen avancerar sydväst om Raqqa. Nyligen har Daesh dragit bort trupper från fronten för att sätta in runt Raqqa och Manbij. Det har lett till att regimens armé har kunnat avancera snabbt det senaste dygnet.
 • Längre söder ut har regimen kunnat ta staden Arak, längs vägen mellan Palmyra och Deir Ezzor. Den senare orten har varit belägrad av Daesh under flera års tid och har försörjts genom fallskärmslandsättningar av förnödenheter. Krisen för Daesh bör minska trycket på Deir Ezzor och ge goda chanser att häva belägringen inom kort.

Osvuret är bäst, men det ser ut som om Daesh har tappat förmågan att slåss på 3 fronter samtidigt. Man har inte tillräckligt med manskap och det kan vara så att man börjar få dåligt med ammunition och drivmedel. Jag tror vi kommer att få se stora framsteg de närmaste dagarna.

Dunkla argument om cannabis

written by jacob, on Jun 7, 2016 8:14:00 PM.

SVT skriver idag om en studie som visar att man kan få schizofreni-liknande hjärnförändringar och försämrat arbetsminne av dagligt bruk av cannabis under lång tid. Sedan fortsätter artikeln med diverse spekulationer runt problemen med cannabis.

Artikeln är ett exempel på det inkonsistenta hopkok av fakta, spekulation och dogmer som präglar dagens drogdebatt.

Det är helt rimligt att dagligt bruk av en drog, vilken som helst, under 3 år ger stora skador. Om du super dig full varje dag i 3 år blir du ett vrak. Levern packar ihop och du får hjärnskador. Om du röker 2 paket cigaretter om dagen i 3 år kommer dina lungor att se ut som ett nytjärat spåntak. Låga doser med långt emellan ger mindre skadeverkningar, och dagligt bruk av cannabis är rätt ovanligt. Artikeln drar slutsatser om normalbruk från undersökning av ett extremt bruk. Inte smart.

Man kommenterar att halten THC i cannabis har ökat flerfalt under de senaste decennierna. Vad man inte nämner är att det aktivt odlas medicinsk marijuana där man sänker halten THC till förmån för andra cannabinoler som har en mer lugnande och mindre hallucinogen verkan. Det är också en trend på platser som Colorado, där cannabis har varit legal ett tag att vi får se en differentiering på marknaden. Kunderna väljer aktivt mildare sorter av drogen, när de har möjlighet att välja. Det är ungefär som på bolaget, där somliga köper Star Gin för billigast möjliga fylla, medan andra lägger en mindre förmögenhet på en elegant årgångs-Bourgogne för största möjliga njutning.

Vad jag ser som kanske det största problemet med artikeln är den underton av att bevisade skadeverkningar automatiskt borde medföra ett förbud mot odling, innehav och bruk av drogen. Det finns idag ett legitimt behov av medicinsk marijuana, där en rätt stor patientgrupp får den mest effektiva behandlingen mot smärta och ångest genom cannabis. Det är också fullt möjligt att vara oproblematisk måttlighetsbrukare av cannabis. Den lagstiftning vi har idag är inte ägnad att minska skadeverkningarna av drogbruk och den skapar en kriminell marknad som i sig är väldigt skadlig för samhället. I slutänden är det nämligen alltid individen som väljer att bruka eller avstå från en drog, oavsett vad lagen säger. Det samhället kan använda för påverkan är antingen käppen, i form av sträng lagstiftning eller moroten, i form av information av hög kvalitet och reglering av försäljningen. Vi har blivit så upplysta när det gäller barnuppfostran att vi har avskaffat käppen där. När blir vi lika upplysta när det gäller hanteringen av droger?

Konflikten i Syrien-Irak; en uppdatering

written by jacob, on May 30, 2016 2:13:00 AM.

För lite mer än 6 månader sedan skrev jag en analys av situationen i Syrien. Det har hänt en hel del sedan dess och jag tror en hel del detaljer har klarnat om vad som verkligen händer i området.

Irakiska armén

Den kanske viktigaste förändringen är hur den irakiska armén, tillsammans med den shiamuslimska irakiska milisen har gått från ineffektivitet och usel moral till att bli vinnare på slagfältet. Tidigare under våren tog man tillbaka städerna Ramadi och Hit i sydvästra Irak från Daesh. Just nu pågår återtagandet av Falluja och därefter har man aviserat att Mosul ska återtas. Det här är resultatet av ett långsamt och tålmodigt uppbyggnadsarbete, där man med hjälp av amerikanska rådgivare har utbildat och tränat sin armé till en högre nivå av funktion och effektivitet. Sedan har man i mindre operationer givit sina enheter stridserfarenhet innan man har skickat ut dem på större uppdrag. Jag tror vi kan förvänta oss att Daesh är utdrivna ur Irak inom ett år. Det kan gå mycket fortare om det sker ett sammanbrott i deras logistik eller moral.

Kurdiska enheter i Irak

Det förekommer inte så mycket nyheter om vad som händer i de Kurdiska området i norra Irak. Läget förefaller vara relativt stabilt, med sporadiska strider längs fronten mellan kurderna och Daesh. Ingen av sidorna har resurser att på egen hand angripa den andra sidan. Kurderna är delvis passiviserade av att Turkiet har en närvaro i norra Irak.

YPG - Kurderna i norra Syrien

YPG har nyligen fått förstärkning av amerikansk specialtrupp. Ungefär 500 man spaningssoldater, flyg-eldledare och instruktörer har anslutit sig till YPG i området norr om Daesh huvudstad Raqqa. Det råder lite delade meningar om vad YPGs målsättning är. En del anser att man bara kommer att återta de kurdiska områden som i princip sträcker sig fram till Raqqa. Andra menar att Raqqa ingår som mål. Somliga tror att amerikanerna eventuellt skulle avancera in i Raqqa på egen hand. Det sistnämnda alternativet håller jag som mycket otroligt. USA skulle utsätta sina trupper för mycket större risker än vad situationen kräver. YPG har gjort framsteg de senaste dagarna, och det är tydligt att Daesh inte klarar att hålla emot kombinationen av YPGs markstyrkor och flygunderstöd från USA.

Al Nusra

Al Nusra är alltså en gren av Al Qaeda som strider i Syrien. De har tidigare samarbetat med Fria Syriska Armén (sekulär opposition till Assad-regimen), men FSA har ingått ett eld-upphör-avtal med regimen. Avtalet har krävt att FSA fjärmar sig från Al Nusra, och det har förekommit en del territoriella strider dem emellan. Assad-regimen pucklar på Al Nusra allt vad de kan, främst i Aleppo-området, men man har inte gjort några större framsteg. Det har man däremot gjort i närheten av Damaskus. I östra Ghouta har regimen vunnit taktiska segrar mot Al Nusra och diverse allierade smågrupper. Al Nusra är i dagsläget trängda, men inte på något sätt uträknade.

Fria Syriska Armén

I huvudsak använder man eld-upphör-avtalet med Assad-regimen till att slicka sina sår och konsolidera sina ställningar. Man separerar från Al Nusra - ibland fredligt, ibland med våld. På sista tiden har man blivit anfallna av Daesh i området nord-ost om Aleppo. Efter att initialt ha blivit tillbakaträngda har man tillfört förstärkningar till området och återtagit en del av den mark man har förlorat. FSA är en svag part i konflikten eftersom man i högre grad än andra vill skydda sin egen civilbefolkning. FSA har stöd från USA, men i begränsad omfattning. Framför allt i form av vapenleveranser.

Assad-regimen

Med hjälp av ryskt stöd lyckades Assad-regimen göra framsteg på flera fronter under vintern. Man tog ett antal byar från Al Nusra/FSA i Latakia-provinsen, man har haft framgångar mot Al Nusra i närheten av Damaskus, man har tagit tillbaka Palmyra med närliggande områden och oljefält. Nu är krig ett dyrt nöje, så efter återtagandet av Palmyra så drog Vladimir Putin tillbaka en avsevärd del av de flygstyrkor och marktrupper som Ryssland hade i Syrien. Sedan dess har kriget gått i stå. Med begränsat ryskt stöd är det tydligt att Assad-regimen bara klarar att driva offensiv i ett område i taget. Strider har böljat fram och tillbaka i området runt Palmyra. Man har gjort offensiver i Aleppo, men har slagits tillbaka i motanfall från Al Nusra. Regimen stödjer sig tungt på trupper från Hizbollah och Iran. De iranska trupperna är till stor del afganska flyktingar som mer eller mindre frivilligt befinner sig i Syrien. Hizbollah led ett betydande nederlag nyligen, då deras högste militäre befälhavare stupade i Syrien. Det verkar som om det har försvagat organisationen betydligt.

Daesh

Kalifatet är på reträtt, men är inte på något sätt helt uträknat än. Som syntes ovan lyckades man göra en offensiv mot FSA och i många andra områden så håller man stånd mot de offensiver som de olika aktörerna utför. Det är mycket sannolikt att man kommer att förlora Falluja någon av de närmsta dagarna. Det kommer att frigöra stora styrkor ur den irakiska armén som då kan inleda sin offensiv mot Mosul. Man kommer att kunna hålla ut länge i Mosul och förödelsen där kommer att bli fruktansvärd. Hur länge man kan hålla Mosul beror till del på hur man fördelar sina styrkor och till del på hur effektivt USA och Irak kan skära av staden från övriga Daesh-territorier. Daesh har förlorat flera viktiga befälhavare i amerikanska flygattacker under våren. Det förefaller ha skapat en passivitet, där man gräver ned sig och väntar på att bli anfallen. Ett tecken på att man börjat se den militära striden som förlorad är att man den senaste månaden har genomfört flera självmordsattentat mot mjuka, civila mål i Irak. Hade man trott på militär framgång hade man skickat sina självmordspiloter mot militära mål.

Slutsatser

Kriget i Syrien och Irak kommer att fortsätta länge än, men situationen är en aning ljusare än i höstas. Det finns en bräcklig vapenvila mellan Assad-regimen och den fria oppositionen. Det gör att stora områden är mycket tryggare för civilbefolkningen. Behovet av att fly minskar betydligt. Vi kanske till och med får se en liten ström av återvändare inom kort. Att Daesh förlorar områden gör också sitt till för att öka människors trygghet. Vapenvilan tillsammans med förhandlingarna i Genève gör att Assad-regimen inte kan vara riktigt lika brutal och skoningslös i bombandet av sjukhus och andra civila mål. På sikt kommer säkert både Daesh och Al Nusra att besegras. Det är nödvändigt, för det finns ingen diplomatisk lösning med dessa organisationer. Att hitta en förhandlingslösning med de andra parterna är kanske möjligt, även om det finns stora svårigheter där med. Oppositionen kan inte acceptera att Assad sitter kvar. Assad lär inte avgå utan att Ryssland tvingar honom. Det finns ingen lösning på konflikten utan att kurderna är del i den. Samtidigt vägrar Turkiet att låta kurderna sitta med vid förhandlingsbordet. Det gör att kriget på marken måste fortgå till det skapar en förändring i förhandlingssituationen. Först då kommer någon av partena att känna sig tvungen att kompromissa vid förhandlingsbordet.

Namn på snippor

written by jacob, on May 23, 2016 11:57:09 PM.

Som ett litet intermezzo i mina politiska utvikningar kommer här lite idéer kring en uppmaning till kvinnor att döpa sina snippor efter namnet på den senaste filmen de såg. Det fick min kreativitet att flöda lite. Vad sägs om:

 • 12 fördömda män
 • Den gode, den onde och den fule
 • Isprinsessan
 • Diktatorn
 • Toy Story
 • Djungelboken
 • The Deep
 • The Shining
 • Alien
 • War of the worlds
 • Semestersabotören
 • Traffic
 • Rosa Pantern
 • The Meaning of Life
 • Poor Dennis
 • Time Bandits
 • Alice i Underlandet

Buset i förorterna

written by jacob, on May 23, 2016 12:37:53 AM.

I en uppföljning till sitt inslag från Oxhagen i Örebro hade SVT en debatt med Anders Ygeman och Annie Lööf. Inslaget visade hur en maktlös poliskår utsätts för hot och trakasserier från ett gäng yngre män. I debatten lovade Ygeman hårdare lagstiftning mot den som hindrar blåljusmyndigheter i deras yrkesutövning och han vill införa jourdomstolar som snabbt kan leverera påföljd för den här typen av brott och för yrkeskriminella.

Just jourdomstolar tror jag är ett väldigt viktigt steg. Det finns forskning som visar att kriminella är sämre på att utvärdera konsekvenser som ligger långt in i framtiden, än vad laglydiga medborgare är. Det är därför väldigt viktigt att det finns ett nära samband mellan handling och konsekvens - mellan brott och straff. Normalt sett är jag ingen stor anhängare av Ygeman, men i det här fallet har han mitt fulla stöd.

Naturligtvis krävs det också positiva åtgärder för att stärka civilsamhället i de här utanförskapsområdena, men utan lag och ordning kan sådana åtgärder inte fungera.

Buset i förorterna

written by jacob, on May 23, 2016 12:37:28 AM.

I en uppföljning till sitt inslag från Oxhagen i Örebro hade SVT en debatt med Anders Ygeman och Annie Lööf. Inslaget visade hur en maktlös poliskår utsätts för hot och trakasserier från ett gäng yngre män. I debatten lovade Ygeman hårdare lagstiftning mot den som hindrar blåljusmyndigheter i deras yrkesutövning och han vill införa jourdomstolar som snabbt kan leverera påföljd för den här typen av brott och för yrkeskriminella.

Just jourdomstolar tror jag är ett väldigt viktigt steg. Det finns forskning som visar att kriminella är sämre på att utvärdera konsekvenser som ligger långt in i framtiden, än vad laglydiga medborgare är. Det är därför väldigt viktigt att det finns ett nära samband mellan handling och konsekvens - mellan brott och straff. Normalt sett är jag ingen stor anhängare av Ygeman, men i det här fallet har han mitt fulla stöd.

Naturligtvis krävs det också positiva åtgärder för att stärka civilsamhället i de här utanförskapsområdena, men utan lag och ordning kan sådana åtgärder inte fungera.

Flyktingkonventionen

written by jacob, on May 9, 2016 9:48:06 PM.

Den som inte kan återvända till sitt hemland på grund av allvarlig fara för liv och hälsa (i samband med ett antal specifika omständigheter) har rätt att söka asyl i ett annat land. Det fastställas i FN:s flyktingkonvention från 1951. Eftersom man inte i förväg kan veta om någon har godtagbara skäl för att beviljas asyl, så innebär det i praktiken att alla har rätt att göra en ansökan om asyl och få den prövad. I väntan på prövning så åtnjuter den asylsökande skydd i det land där ansökan är inlämnad, oavsett hur lång handläggningstiden är.

För att beviljas asyl måste man visa att man har ett skyddsbehov, men det är inte tillräckligt. Om man har begått brott mot freden, begått krigsbrott eller allvarliga brott mot mänskligheten så omfattas man inte av konventionen och man ska inte beviljas asyl. Att hävda flyktingstatus och fortsätta förfölja grupper av människor från sitt hemland är utan tvekan ett brott mot freden, och den som beter sig så har tydligt visat att man inte har rätt att åtnjuta asyl. Den prövande myndigheten, i Sveriges fall Migrationsverket, kan därför avsluta sin utredning och fatta beslut om utvisning omedelbart.

Nu kan det naturligtvis vara så att en person som saknar asylrätt löper stor risk att dödas om vederbörande avvisas till sitt hemland (inget annat land har någon skyldighet att ta emot vederbörande). Då har Sverige ensidigt beslutat att vi inte verkställer en sådan utvisning. Det har ingenting med asylrätten att göra, utan har bara samband med vår nationella syn på dödsstraffet. En person som formellt är utvisad kan i väntan på verkställighet beläggas med olika former av inskränkningar i rörelsefriheten. Det kan röra sig om reseförbud, anmälningsplikt, eller att man tas i förvar. Allt beroende på den risk som den utvisade utgör. Om förhållandena i hemlandet förändras, så att risk för livet inte längre föreligger kan utvisningen verkställas.

Som regelverk betraktat är det här jättebra. Det ger skydd åt dem som behöver skydd, medan fula fiskar får klara sig bäst själva. Sedan finns det brister i praktiken, som vi rätt ofta påminns om i form av feta löpsedelsrubriker. Människor som har verkliga skyddsbehov får avslag på sin asylansökan, våldsverkare och krigsbrottslingar bland de asylansökande avvisas inte tillräckligt snabbt, några personer som inte ska ha asylstatus mutar och ljuger sig till ett uppehållstillstånd, och som nation lever vi inte upp till vårt åtagande när asylboenden utsätts för mordbrand.

Nu undrar jag hur vi egentligen ställer oss till det här i Piratpartiet!

Vill vi att regelverket ska fortsätta som det är, eller vill vi ge asyl till alla, oavsett vad de har gjort eller vad de gör under sin prövotid? Vill vi ge skydd åt den som har begått brott mot freden, krigsbrott eller brott mot mänskligheten? Vill vi att asyl ska vara ett sätt att undgå konsekvenserna av sitt handlande, eller vill vi att asyl ska vara reserverat för dem som utsätts för andras förföljelse?

Min åsikt är klar och tydlig i det här fallet. Asyl ska vara reserverat för den som utsätts för andras förföljelse. Den som inte uppfyller kraven, och den som inte omfattas av konventionen ska utvisas. Ibland kan utvisningen uppskjutas på obestämd tid på grund av risk för den asylsökandes liv och hälsa.

Sedan tycker jag att den som fått avslag på ansökan om asyl ska kunna prövas i en fri kvot för personer med särskilt ömmande skäl, men det är en annan historia.