Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Ur askan i elden

written by jacob, on Mar 24, 2010 9:29:48 PM.

I valet i september har vi alltså att välja mellan Beatrice Ask och Tomas Bodström som justitieminister. Det är synd om oss svenskar.

Med bocken som trädgårdsmästare

written by jacob, on Mar 22, 2010 11:55:00 PM.

Flera bloggare har rapporterat om frågor som ställts i samband med EU-kommissionens "stake holders meeting" angående ACTA-avtalet, och visst är det intressant det som sagts där. Men ännu mer värt att reflektera över är att det över huvud taget hålls ett speciellt möte för personer, företag och organisationer som förväntas ha ett större intresse i frågan än vanliga medborgare.

Vid sådana här möten framförs synpunkter under de officiella sessionerna och dessa protokollförs noga. Genom att det är de speciellt intresserade parterna som finns där så genererar det en uppsättning synpunkter som stödjer den åtgärd som diskuteras. Andra synpunkter kommer aldrig fram, för det finns ingen "non-stake holders meeting" där alla som på generella principer eller med livserfarenhet i bagaget kan såga hål i förslaget. Det finns inte heller någon djävulens advokat som har i uppgift att genomskåda bristande resonemang och upptäcka konsekvenser som ingen tänkt på.

Så långt är en stake holders meeting bara en kass idé. När man sedan lägger på vad som händer i fikapauserna och på kvällen efter mötet så hittar man det verkliga hotet mot demokratin. Sådana här möten ger dem med ett speciellt intresse i en fråga (i allmänhet lobbyorganisationer) tillfällen att knyta direktkontakter med komissionen, dess tjänstemän och andra parter som deltar i mötet. Dessa andra parter är ofta representanter för nationella regeringar inom EU och en och annan parlamentariker. Det säger sig självt att kommissionen kommer att lyssna mer på vad representanten för IFPI säger, än vad faster Agda i Borås har för synpunkter, eftersom kommissionärer och tjänstemän har träffat IFPI's representant ett flertal gånger och känner vederbörande väl. Faster Agda vet de inte ens existerar. Likväl har faster Agda ett intresse i vad som händer med ACTA som är minst lika stort som IFPI's. Med en kommission som såg sig som allmänhetens tjänare så vore det här inget problem, men kommissionen ser sig som något helt annat - en självständig maktorganisation som vinner mer inflytande och makt genom att gynna lobbyorganisationerna.

Det enda hopp vi har som medborgare är att parlamentet fortsätter att visa kommissionen var skåpet ska stå.

I want to be a stakeholder in the ACTA agreement. I hold the stake while the parliament wields the mallet.

Med inkompetensen som norm

written by jacob, on Mar 8, 2010 2:04:00 AM.

Har IPRED minskat fildelningen? Kommer Acta att göra det? Kommer datalagringsdirektivet att fånga terrorister, mördare och våldtäktsmän?

Naturligtvis inte. Människans förmåga att anpassa sig efter rådande omständigheter är enorm. Den som vill fildela kommer att hitta en väg att göra det precis som den som vill sprida skräck och förödelse. Att jag nämner de två företeelserna i samma mening beror på att de har 2 saker gemensamt - de är förbjudna enligt lag och det pågår försök att kontrollera dem genom omfattande övervakning. I övrigt är de så olika man kan tänka sig.

Det jag vill fokusera på är vad som händer när man upptäcker att lagstiftningen är ineffektiv. Då ropar särintressen och fåvitska politiker efter hårdare tag. Mer övervakning, hårdare straff, sänkta beviskrav, krav på att misstänkta ska bevisa sin oskuld, krav på staff utan rättegång. Får man inte som man vill i nationella parlament tar man till överstatliga organisationer, handelsavtal och kanske till och med handelskrig. Oförmågan att söka kreativa lösningar på problemen, att aldrig kunna acceptera att nuvarande ordning är bättre än hårdare tag och att inte se de dynamiska effekterna av ändrad lagstiftning verkar vara standard bland politiker, företagsledare och så kallade säkerhetsexperter. De är tyvärr inte kompetenta att sköta sina jobb. De som har makten idag verkar alla ha gått i samma skola, med reaktioner från reptilhjärnan och inkompetens som norm.

I Piratpartiet diskuteras ständigt lösningar på samhällsproblemen som inte leder till mer övervakning och hårdare tag. Med undantag för enstaka ljusglimtar så är retoriken i de andra partierna helt känslobaserad. Men hur ska artisterna få betaaalt? Tänk på de små baaarnen! Om man inte har sina vätskor i en liten plastpåse när man flyger kan de explodera. Four legs good, two legs bad. Four legs good, two legs baaad.

Oh, my god, it's so depressing.

Det är du som får betala

written by jacob, on Mar 5, 2010 12:07:00 AM.

Jag var med och startade ett av Sveriges första internetföretag för 16 år sedan så jag vet vilka marginaler man har i branchen. De flesta småbolag har ingen vinst när internetanslutning, utrustning, hyra och löner är betalda. De stora aktörerna har en något bättre sits, men marginalerna är fortfarande ganska små. Det gör att kostnaderna för att implementera datalagringsdirektivet kommer att landa direkt på slutkundens faktura. Staten ställer bara krav och tar inget ansvar för kostnaden (och om den gjorde det så skulle det ändå vara dina pengar som spenderades). När datadirektivet införs kommer du med andra ord att betala för att få bli övervakad. Du kommer att lägga mellan 5 och 10 kronor per månad för att staten ska kunna veta var du har varit under de senaste 6 månaderna och vem du har kommunicerat med under samma tid.

Du betalar för att staten eventuellt ska kunna fånga vissa grova brottslingar, och det kanske ser bra ut vid första anblicken. Vad man kanske missar är att brott inte förhindras, det blir bara lite lättare att utreda brotten eftersom man kan säkra fler spår. Nu är det så att de grövsta brotten, mord och misshandel redan idag har väldigt hög uppklarandeprocent. Det samma gäller för väpnade rån. Därför så är det inte troligt att datalagringsdirektivet får någon större effekt här. På narkotikabrotten så kan man nog få en viss effekt, men de mest professionella narkotikahandlarna är oerhört duktiga på att dölja sina spår. Kryptoteknik, anonymiseringstjänster och att inte använda mobiltelefon gör att man inte är spårbar. Det gör att datalagringen blir användbar i ett litet antal fall av bedrägerier och ekonomiska brott.

Vill du verkligen betala så mycket pengar och få hela ditt privatliv registrerat för så lite nytta?

Ny spännande musiktjänst

written by jacob, on Mar 4, 2010 10:32:00 AM.

The H rapporterar idag om att Canonical kommer att erbjuda en tjänst för nedladdning av musik på i sin molntjänst, Ubuntu One

Vad är det då för speciellt med det här?

Jo, man kommer bara att ha musik som är fri från DRM och vattenstämplar. Det är första gången som en global kommersiell aktör tar steget och erbjuder det som kunderna frågar efter - musik som man enkelt kan köpa och sedan nyttja i alla sina mediespelare. Musik som man kan flytta, kopiera och indexera som man vill. Det kunderna kommer att betala för är enkelhet och tillförlitlighet. Torrenttekniken har alltid nackdelen att man behöver leta och det är inte alltid som det finns seeders för det man söker.

Jag tror det finns en god chans för Canonical att kapa åt sig ett stort stycke av marknaden. Lyckas de med det kommer alla andra att följa efter. Sist, men inte minst så kan det få ännu fler människor att upptäcka att Ubuntu och Linux har många fördelar jämfört med Windows.

Jag förstår mig inte på fuskare

written by jacob, on Feb 16, 2010 12:45:00 AM.

Den som fuskar säljer ut sin själ för en väldigt liten penning. Jag har träffat på dem i många av livets skiften. Folk som har stulit småpengar ur föreningskassor, människor som har fuskat i sällskapsspel och personer som har ljugit om sin bakgrund för någon liten fördel. Och nu en person som har fuskat i ett internval. Jag förstår inte hur de tänker. Har de verkligen så lite respekt för sin egen person och sin egen integritet att de säljer ut den för nästan ingenting? Jag deklarera härmed att jag är mutbar. Ge mig en miljard kronor och jag överger mina principer om människors integritet. Bjuder du tio miljoner kronor så är svaret blankt nej, och bjuder du hundra miljoner kan vi börja förhandla. Alla människor har sitt pris. Jag har ganska höga tankar om mig själv, så därför kostar jag mycket.

Har du funderat på vad ditt pris är? Säljer du ut dig för småmynt?<

Tal hos Kurdistans Demokratiska parti i Iran

written by jacob, on Jan 31, 2010 4:52:00 AM.

Jag vill tacka arrangörerna för PDKI's fest för att Piratpartiet fick komma och presentera sin politik. Det var extra roligt att kunna berätta att medlemmar i Piratpartiet agerar praktiskt för att skapa internetförbindelser och anonymiseringstjänster som stöd för frihetsrörelser i Iran.

Vad är SD rädda för?

written by jacob, on Jan 31, 2010 4:43:00 AM.

Som jag skrivit tidigare var jag på kurdisk fest i går. Det var lite annorlunda jämfört med vad jag är van vid. Först hölls ett antal politiska anföranden och sedan blev det traditionella kurdiska sånger och dans. Det var kombinationen som var lite udda, och naturligtvis var musiken exotisk, med medryckande rytmer. Annars så var det inte så stora skillnader jämfört med ett svenskt fackföreningsmöte och ett svenskt midsomarfirande med dans runt midsommarstången. Möjligen kan det svenska firandet med "små grodorna" och annat te sig lite svårbegripligt i jämförelse.

Det som slog mig när jag deltog i dansen var att det här var precis den mångkultur som Sverigedemokraterna vill slippa. Jag har haft glädjen att uppleva många kulturer både i och utanför Sverige - allt från zambiansk till japansk, libanesisk, cypriotisk, kurdisk, arabisk, fransk och norsk. Över allt har jag mött glada öppna människor som varit villiga att dela med sig av sin kultur och sina särdrag. Ibland har jag inte haft mer än ett par ord i gemensamt ordförråd med mina värdar, men det har inte hindrat. Kulturella skillnader separerar inte, det bygger broar mellan folk. Det är rädsla, misstro, misstänkliggörande och främlingsfientlighet som reser murar.

Sverigedemokraterna måste överge sin rädsla och öppna sina sinnen om de inte för all framtid vill leva i sin paranoida, mörka och trånga värld. Stora folkvandringar är nämligen en ständig del av mänsklighetens historia och det går inte att bygga murar som är höga nog för att hindra människor som riskerar livet för att ta sig över dem. Sovjetunionen försökte med järnridån, men den läckte som ett såll och upplevdes som ganska otrevlig av folk på båda sidor om den.

Visst ska vi förvänta oss att invandrare anamar svensk kultur, men det ska inte ske på bekostnad av den egna kulturen. Det finns utrymme för båda samtidigt. Det svenska samhället påverkar våra invandrares kultur och mångfalden berikar Sverige. I Sverigedemokraternas drömland skulle kvällens upplevelse inte vara möjlig, och Sverige skulle vara ett mycket torftigare land.

Sverige säljer ut människor

written by jacob, on Jan 31, 2010 3:25:00 AM.

Jag var tillsammans med Olof Bjarnasson och Göran Widham under kvällen på en kurdisk fest arrangerad av Kurdistans Demokratiska parti i Iran (PDKI). De firar 64-årsdagen av den kurdiska republiken – Republik Mahabad. Jag ska inte närmare rapportera om deras kamp för att få styra sin egen vardag i de kurdiska områdena, för det har Göran gjort.

Alla deltagare på festen har släktingar och vänner i Kurdistan, som de håller kontakten med via epost, skype, webbsidor och andra internetbaserade kommunikationsformer. Försvarets Radioanstalt (FRA) har sedan 2 månader tillbaka möjlighet att avlyssna och kartlägga kurdernas kommunikation. Eftersom Kurdistan är ett storpolitiskt viktigt område så finns det ett starkt intresse för flera länders underättelsetjänster att samla så mycket information de kan om all politisk aktivtet i området. Mitt stalltips är att FRA redan har skaffat sig alla tillstånd för att avlyssna varje person som fanns på festen.

Det är ingen hemlighet att svenska underättelsetjänster idkar byteshandel med andra länders motsvarande organisationer och därför kan vi räkna med att omfattande information om kurder (som ofta är svenska medborgare) lämnas över till främmande makt. Vilken information som lämnas ut och vad som händer med den har jag som vanlig medborgare ingen möjlighet att få reda på och ingen möjlighet att styra och kontrollera. De demokratiska kontrollfunktionerna är satta ur spel för hemliga säkerhetspolitiska mål. Vi vet att FRA inte längre har någon större roll i bevakningen av Ryssland. Sovjetunionens fall tillsammans med kryptering av radiotrafik och överföring av trafik till landkabel gör att man har letat efter ny information att nyttja som handelsvara, och det är alltså där som våra flyktingar och invandrare kommer in.

Om det är som jag tror så säljer Sverige ut kurder, palestinier, afganer och andra människor vars enda brott är att de kommer från ställen i världen som är konflikthärdar. De har ofta flytt just på grund av att de varit ledande rättskaffens människor med höga demokratiska ideal och en vilja att förbättra människors förhållanden.

PDKI strävar efter att med fredliga medel göra om Iran till en federativ stat, med visst självstyre för kurder, azebadjaner och andra minoriteter inom landet. Den fundamentalistiska iranska regimen dömer regelbundet kurdiska aktivister till döden och avrättar dem. Irans grova brott mot mänskliga rättigheter är illa nog, men att Sverige som ska föreställa ett fritt samhälle kanske tillhandahåller underlagen för gripanden och domar känns ännu mer obehagligt.

Att det finns hemlig underättelseverksamhet mot andra stater kan jag acceptera, men att bedriva underättelseverksamhet mot enskilda som inte är misstänkta för brott eller förberedelse till brott hör över huvud taget inte hemma i en rättsstat. Skydda kurderna mot avlyssning. Skydda Sverige mot misstanken att vi bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Riv upp FRA-lagen!

Tjejsnack

written by jacob, on Jan 26, 2010 5:34:00 PM.

Jag var inte på tjejsnack i helgen, men jag har följt rapporteringen därifrån. Det har varit oerhört givande och spännande. Flera personer som jag inte har sett i aktion tidigare har ställt sig upp och presenterat sina tankar. Den första som jag tittade på var Gun Svensson, vår allas "Farmor Gun". Vilken människa säger jag bara! Hennes sätt att överföra idéer var enkelt, klart, rättframt, prestigelöst och gav deltagarna möjlighet att dra egna slutsatser. Jag ser fram emot att få rösta in en sådan kraft i riksdagen.

Sedan tittade jag en stund på Anna Troberg, vår vice partiledare. Jag har sett henne som föredragshållare en gång tidigare och mitt intryck förstärktes av vad jag såg nu. Annas förmåga att presentera sin sak på ett lugnt sätt som övertygar är en av de främsta tillgångar som Piratpartiet har. Vi måste hitta sätt att få ännu större utbyte av det. Kombinationen av Annas jordnära framställan och Ricks vassare polemik måste gå att bygga ihop till ett ännu starkare vapen i kampen om medborgarnas förtroende.

Amelia Andersdotter har jag lyssnat på tidigare och i och med att hon valde en dialogmodell för hela sitt föredrag så hoppade jag över det. Att inte höra frågorna utan bara svaren är inte så givande.

Klara Tovhult tyckte jag var lite blek i sitt anförande, men gjorde ett gediget intryck i Östnytts intervju.

Till sist så har vi Marit Deldén, där jag tror att vi har ett fantastiskt hemligt vapen. Marit var oerhört TV-mässig i sin intervju med Östnytt, både när det gäller innehåll och framställning. Sakfrågorna förklarades på ett tydligt och enkelt sätt som jag tror når folks hjärtan. Sedan är hennes tempo, röst och modulation av sådan kvalitet att hon mycket väl skulle kunna jobba som presentatör. Pusha för att Marit ska intervjuas i situationer där Piratpartiets politik ska presenteras. Det kan nog inte bli bättre än så här.