Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Heter det mepar eller meppar?

written by jacob, on Dec 6, 2011 4:04:19 PM.

Så har äntligen Amelia Andersdotter fått tillträda som EU-parlamentariker. Ett stort grattis till henne, hennes kanslichef Mattias Bjärnemalm och hela Piratpartiet. Det här innebär att vi får dubbelt så mycket resurser i Bryssel för att föra fram vår politik. Det innebär med största säkerhet en kassaförstärkning för att föra piratpolitik på hemmaplan.

Jag vill med det här inlägget uppmärksamma ett litet lyxproblem som har uppstått. Tidigare hade vi bara Christian Engström, vår MEP (Member of the European Parliament), och det var enkelt att skriva och uttala i singularis. Nu har vi två och vi måste prata om dem i pluralis. Traditionellt så sägs MEP med ett kort e och pluralisering med svenska språkregler bör därför vara med -ar som ändelse och ett kort e även i pluralformen. Det för oss över på skrivregler. Om om förkortningens uttal som ord inte ses som vedertagen mör det skrivas MEP:ar på svenska. Om den däremot kan anses vara del av vårt normala språkbruk, så ska ordet i sin helhet försvenskas. Då kan man inte stava det som mepar, för det är ett ord som ska uttalas med långt e. Det blir därför meppar.

Piratpartiet har nu två meppar i EU-parlamentet. Hurra!

ISP:erna slår tillbaka

written by jacob, on Dec 6, 2011 1:29:00 AM.

Upphovsrättsmaffians debattinlägg i SvD har kommenterats av många bloggare och Anna Trobergs svar har fått välförkänt uppmärksamhet. Nu svarar även ISP-branschen, och det är ett intressant svar.

Formuleringarna är mycket mer återhållna än Anna’s, men innehållet är ändå glasklart. Förutom de sedvanliga formuleringarna för branschföreträdare så finns det ett avsnitt som förtjänar extra uppmärksamhet: Vad vi alla bör fråga oss själva är om de nuvarande upphovsrättsliga modellerna verkligen fungerar i vårt digitala samhälle. Kan det vara så att konsumenterna har sett vad som är möjligt med digital kulturkonsumtion. Men att förutsättningarna för att ta fram nya, spännande tjänster som svarar mot detta kundbehov direkt motarbetas av nuvarande strukturer och praxis inom upphovsrätten?

Det här är signifikant, för det visar att internetleverantörerna har tröttnat på upphovsrättsindustrins divalater och är beredda att ta strid för sina och sina kunders rättigheter att bli lämnade ifred. Det finns gott hopp om att vi får en del av affärsvärlden att aktivt agera på vår sida. Det är ett viktigt steg på vägen att bli accepterad i de breda folklagren och ett lika viktigt steg mot reelt politiskt inflytande.

Det är visst ditt fel

written by jacob, on Dec 4, 2011 3:44:26 PM.

Magnihasa skriver om sociala strukturer och individuella rationella beslut som leder till irrationella resultat. Jag måste erkänna att jag inte håller med om hans slutsats att det är inte ditt fel. I hans exempel med bilköerna så är det så att du har fattat ett beslut om att bo på ett visst ställe, ett beslut om att ha bil och ett beslut om att köra bilen vid ett visst tillfälle. Du har fattat dessa utifrån din egen ekonomi, din egen bekvämlighet och dina egna ambitioner i livet. Du har inte tagit hänsyn till att världen inte är inrättad för dig, utan att det finns andra människor med ambitioner som är väldigt lika dina.

Din järnbur har uppstått på grund av att du inte tog nödvändiga hänsyn. På grund av att du inte använt de faktorer som står under din kontroll för att undvika det som du inte kan styra.

Fallet med bilkön är enkelt, för där finns det många handlingssätt som undviker att du hamnar i kön, men i verkliga livet så finns det naturligtvis situationer där du inte har något val, eller där du gjorde ett val vid en tidpunkt då du saknade möjlighet att förstå konsekvenserna. Min gränsdraging skiljer sig från Magnihasa’s. Jag vill kräva mycket mer av människor. Har ditt resonemang enbart baserat sig på vad som är rationellt för dig, så har du inte levt upp till mina krav.

Enligt min tes har den som röstade på alliansen i valet 2006 ett ansvar för utförsäkringen av svårt sjuka människor. Den som röstade på SD i senaste valet bär ett ansvar för försöken att utvisa dementa gamlingar och skilja dem från sina enda släktingar. De har gjort val, ibland utan att tänka på konsekvenserna och ibland genom att cyniskt betrakta människor som olika värda, beroende på deras ursprung.

Den som tar ansvar för sina beslut måste vara beredd att omvärdera dem, att svälja förtreten över att ha haft fel och handla rätt, i stället för att för sig själv och andra hävda att beslutet var bra, eller att skylla på någon annan.

Utbildningspolitik och den politiska konferensen

written by jacob, on Dec 1, 2011 2:16:00 AM.

I helgen ska Ung Pirat hålla politisk konferens i Norrköping. Jag har tyvärr inte tid att vara med, så jag tänkte göra några reflektioner som jag hoppas konferensen tar med i sina diskussioner.

Det är nu 35 år sedan jag gick ut gymnasiet. Det är faktiskt rätt lite som har hänt i de pedagogiska metoder som tillämpas sedan dess. Chockerande lite, faktiskt. Samhället i övrigt har nämligen förändrats drastiskt, och det har skett en enorm pedagogisk utveckling på flera andra håll. Jag var själv med genom militärens omvälvning från ensidiga drillövningar till varierad och problembaserad inlärning. Jag har arbetat med utveckling av programvara som anpassar sig till elevens förutsättningar och som avlastar läraren från det omöjliga kravet att undervisa på en nivå som passar den främsta och sista eleven samtidigt. Jag har läst rapporter från forskning som undersöker vad som händer i våra hjärnor när vi lär oss nya saker. Den visar tydligt att de pedagogiska metoder som vi använder idag inte är de bästa. Ändå framhärdar skolan i att undervisa på samma sätt som den alltid har gjort.

Fördokumentet talar en del om pedagogisk utveckling, och det är bra. Jag tycker att man skulle kunna fördjupa Piratpartiets politik på området ytterligare, genom att fokusera på att forbildning av lärare ska leda till att vetenskapligt grundad modern pedagogik sprids i skolorna.

En annan reflektion som jag har gjort är naturligtvis över vilka delar av min utbildning som har varit nyttiga, vilka som har varit bortkastade och vad som saknades. En sak som slår mig är hur enastående viktigt kvaliteten på mina lärare har varit. Trots att jag tidigt började läsa ganska avancerade ämnen på egen hand så var lärarinsatserna helt avgörande för mina framsteg i skolan. Jag har haft turen att ha några lysande lärare som skapade entusiasm i klassrummet. Jag har haft några medelmåttor och jag klarade mig ifrån en riktig katastrof i 6:e klass, genom att vi efter 6 veckor med den nya läraren flyttade utomlands. Mina klasskamrater hade inte samma tur och fick genomlida ett helvetiskt skolår.

Så, vad har varit nyttigt från grundskola och gymnasium? Faktiskt har det mesta varit lite smånyttigt, men det tog alldeles på tok för lång tid att gå igenom materialet. Det tragglades svensk historia i flera varv, och jag saknade väldigt mycket ett helhetsperspektiv. Man fick aldrig ett sammanhang mellan vad som hände i vetenskap, handel, konst, musik, regentlängder och krig. Allting delades upp i slutna avdelningar, ungefär som att se en stad genom att bara åka tunnelbana. Man får öar av kunskap runt tunnelbanestationerna, men har ingen aning om hur de hänger ihop.

Jag blir nästan gråtfärdig när jag tänker på hur mycket tid vi lade på att lära oss främmande språk, och hur lite det gav i resultat. Jag arbetar just nu med att utveckla verktyg och en pedagogisk metod för undervisning i främmande språk. Där jag lade över 800 timmar på franska, kan vi nå bättre resultat på 60. Den tid som blir över kan användas till så mycket annat.

Det som jag genom livet har saknat mest är en gedigen grundutbildning i hushållsekonomi. När jag gick ut gymnasiet visste jag inte vad en bostadsrätt var och vad man har för rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsägare. Likadant med hyresrätt. Mina föräldrar bodde i villa, vilket gav mig en hum om hur det fungerade.fungerade. Skolan gav ingen inblick i hur man lånar pengar i banken och hur räntesättning fungerar. Stora beslut, där jag har gått på några ganska dyra nitar innan jag lärde mig. Skolan gav nästan ingen insikt i arbetsrätt och avtalsrätt. Det läste jag många år senare på Chalmers, och det har varit en av de allra nyttigaste kurser jag har läst.

Något som jag lärde mig först på Chalmers var vetenskaplig metod och källkritik. Tyvärr är det massor av människor som aldrig får den insikten, och det är en viktig faktor i att vårt samhälle är så eländigt som det är. I min skola löper vetenskaplig metod som en röd tråd från första klass genom hela grundskolan och gymnasiet. Alla vuxna människor bör som en ryggmärgsreflex kunna säga om ett påstående är falsifierbart, eller inte. Det är lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna.

Något annat som jag anser att skolan ska ha som obligatoriskt ämne är programmering. Alla medborgare bör ha grundläggande kunskaper i programmering för att kunna lösa vardagsproblem, som t.ex. att skrapa webbsidor efter information man behöver. Det är en pedagogsikt viktig poäng att man lär sig att skapa sina egna verktyg och inte blir beroende av andras produkter. Jag förväntar mig inte att alla ska kunna producera avancerade program, men att kunna skriva ett enkelt tycker jag hör till allmänbildningen.

Det för mig över på den mer filosofiska sidan. En gång i tiden hade Socialdemokraterna ett uttalat folkbildningsideal. Arbetareklassen skulle läsa, utöva konst och musik, med mera, för att på ett jämställt sätt kunna delta i kuturliv och politiskt liv, samt ha en personlig glädje av sina kunskaper. De har övergivit den linjen för länge sedan och har blivit ett rent ekonomiskt intresseparti. Inget annat parti har axlat manteln. Jag anser att Piratpartiet ska driva en folkbildningslinje för alla samhällsklasser. Det minskar klyftorna i samhället och är basen för en jämnare ekonomisk fördelning. Konkret för skolan innebär det att den ska uppmuntra och värdesätta studier av ämnen som inte direkt har en praktisk, arbetsmarknadsinriktad tillämpning. Jag läste Psykologi och Filosofi på Gymnasiet, vilket har varit till stor glädje för mig, även om det inte har varit till någon direkt nytta i något av mina jobb. Det hade varit ännu bättre om kurserna inte hade varit omoderna redan då. Det blev för mycket Platon och för lite Russel, Popper och Sartre.

När jag tänker på det så påminns jag en stor pedagogisk brist i flera ämnen - ordningen man läser dem. När man börjar med Filosofi så är det ofelbart de gamla grekerna som står först på schemat. När man läser historia så börjar man med stenåldern. Det här är inte direkt aktuella och spännande ämnen (fast stenålder och vikingar var lite coolt). Så nya, friska hjärnor som törstar efter kunskap serveras det som är äldst i stället för det som har mest bäring på dagens samhälle. Ofta så segar utbildningen, så man kan bli serverad Gustav Vasa tre gånger, men missar 1800-talets historia helt.

Till sist så vill jag påminna om vad Richard Stallman sade på Gnutiken. Skolan ska uppfostra barn till att bli goda samhällsmedborgare. För att göra det måste den vara ett gott föredöme. Det kan man inte vara om det inte går att ta isär programvaran man använder för att se ut hur den ser ut inuti. Det kan man inte vara om man inte lär ut att det är rätt att dela med sig. Det kan man inte vara om man inte ger alla elever goda förutsättningar för att bygga kunskaper för livet.

En liten fundering om drogpolitik

written by jacob, on Nov 17, 2011 8:48:34 PM.

Tack till HAX för inspiration.

Jag har länge funderat över hur bra eller dåligt Sveriges drogpolitik egentligen fungerar. Det är svårt att få fram tillförlitlig statistik om narkotikamissbruk, vilket alltid gör debatten skev. Det vi vet från officiell statistik är att år 2010 rökte 14% av befolkningen i Sverige tobak. Genom information om skadeverkningar och minskad acceptans för rökning på arbetsplatser har vi kommit ned från siffror på upp emot 30% av befolkningen för 25 år sedan.

Det är därför mycket intressant när tidningen Faktum, som säljs av hemlösa i Göteborg och Malmö, presenterar en undersökning där de frågar alla tobakshandlare i Göteborg och Malmö hur många paket med långa rullpapper för cigaretter de säljer. Det är väldigt ovanligt att dessa papper används för att rulla tobak. Allt utom någon procent går till att rulla cannabis. Vi vet det för man frågade samtidigt hur mycket lös tobak som butikerna sålde.

I Göteborg säljs c:a 65 000 papper per dag, vilket är ungefär ett per var 6:e innevånare. Om vi gissar att en del av köparna är festknarkare och bara röker några gånger i månaden, medan det finns storrökare som drar i sig ett 10-tal jointar per dag, kan vi få ett tal mellan tummen och pekfingret på 3 jointar per person och dag.

Det innebär att minst 5% av Göteborgs befolkning röker cannabis. I Malmö är det dubbelt upp. En mindre befolkning konsumerar mer cigarettpapper.

Enligt Wikipedia låg priset på marijuana mellan 50 och 120 kr/g år 2007, med ringa prisförändringar sedan dess. Med ett normalpris på 80 kr/g så kostar en joint c:a 30 kr. Kostnaden för en tobaksbaserad cigarett är c:a 3 kr, varav hälften är tobaksskatt och ytterligare 25% av priset är moms. Ändå så tjänar Philip Morris rejält med pengar.

Eftersom det inte är dyrare att producera cannabis än tobak (hampa växer som ogräs), så finns det enorma vinster i producentled, grossistverksamhet och detaljhandel. De kriminella nätverk som ägnar sig åt handel med cannabis tjänar många gånger mer än tobakshandlaren som säljer cigaretter och papper till jointar. En gissning i underkant är att grossistverksamheten drar in 25% av försäljningspriset i ren vinst. Det blir knappt en halv miljon kr per dag bara i Göteborg, eller strax under 200 miljoner kronor om året.

Vem tjänar dessa pengar? En stor del går till de kriminella motorcykegängen, medan en del går till Albanligan och andra etniska gäng. Det finns säkert några distributörer som håller så låg profil att de inte syns i media. Sammanlagt är det någonstans mellan 5 och 10 kriminella organisationer som tjänar pengar på grossistverksamheten enbart i Göteborg. Alla har obeskattad mångmiljonomsättning.

Ovanpå det finns det en grupp langare som lever på att sälja cannabis, ett producentled som tillverkar narkotikan och ett distributionsled som för den hit.

Svensk narkotikapolitik subventionerar kriminella med någon miljard kronor varje år, även om man bara räknar cannabis. Undra på att det är så svårt att bli av med Bandidos och Hells Angels.

Om vi dessutom jämför antalet missbrukare av billig, laglig tobak och dyr, olaglig cannabis, så ser vi att det bara skiljer en faktor 1,5-3. Sammantaget innebär det ett misslyckande för rådande narkotikapolitik. Kriminaliseringen syftar till att göra narkotikan så otillgänglig att folk inte börjar knarka, men siffrorna visar att tillgången är så god att cannabis kan konkurrera med cigaretter i popularitet.

Erfharenhet från andra länder visar att det inte sker någon nämnvärd ökning av bruket av cannabis om man legaliserar innehav för eget bruk och gör det möjligt att handla kontrollerad, beskattad vara. Att göra så rycker undan den största inkomstkällan för kriminella gäng, vilket är till gagn för samhället. För det är väl ingen som på allvar tror att polis och tull skulle kunna stoppa eller ens minska floden av narkotika som kommer hit?

Att få upp problemen med missbruk i dagen skulle ge oss möjligheter att bättre och effektivare hjälpa dem som fastnat i sitt missbruk, på samma sätt som vi erbjuder rökavvänjningskurer och behandlingshem för alkoholister idag.

Sverige behöver en humanare drogpolitik.

Bevara internet - gör din röst hörd

written by jacob, on Nov 17, 2011 9:57:00 AM.

Det ligger ett förslag i den Amerikanska kongressen, med den passande akronymen SOPA. Om det blir lag ska nätoperatörer och ISP:er stänga av trafiken till användare och andra operatörer om upphovsrättshavare anmäler misstanke om upphovsrättsintrång. Ett stort antal sajter på nätet protesterar mot detta i dag genom att tidvis stänga ned sina tjänster. Bloggare i hela världen protesterar, för om förslaget blir lag är det det största hotet mot ett fritt och använbart internet som hittills har funnits. Mer detaljer finns i Piratpartiets analys.

Om du vill protestera själv, rekommenderar jag att skriva på organisationen Avaaz protestlista. När jag själv skrev på i morse var det 350 000 namn på listan, med en strid ström av ny tillkommande.

Ett stort grattis till Erik Josefsson

written by jacob, on Nov 12, 2011 11:49:56 PM.

FSCONS, som är en årlig konferens för fri programvara har utsett Erik Josefsson som mottagare av årets Nordic Free Software Award. Erik jobbar med internetfrågor för den Gröna Gruppen i EU-parlamentet. Att han gör det beror på Piratpartiets framgångar i senaste EU-valet.

Erik har förtjänat priset många gånger om. Enligt min mening var han den viktigaste personen bakom parlamentets förkastande av förslaget som skulle givit oss obegränsade patent på mjukvara inom EU. Han ger också den gröna gruppen mer makt i parlamenetet genom att med fri programvara analysera floden av dokument och upptäcka de viktiga förslagen (som ibland är väl dolda i andra frågor). Han arbetar dessutom för att man som politiker eller tjänsteman i parlamentet ska kunna använda fri programvara som arbetsverktyg. De som inte använder fri programvara är hänvisade till en illa fungerande och föråldrad Windows-miljö.

Ett stort grattis till Erik. Det är en välförtjänt utmärkelse och ett fint erkännande från rörelsen för fri programvara.

Juholt har inget val

written by jacob, on Nov 12, 2011 12:09:58 AM.

Håkan Juholt har åter igen vägrat stå på samma sida som SD i en TV-debatt. Har nu funderat på varför?

Jag tror att det är för att likheten mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna skulle bli allt för tydlig.

SD har kopierat sossarnas partiprogram från Erlanders tid som statsminister. Det är folkhemssocialism som den såg ut när Sverige precis lämnat bondesamhället. Håkan Juholt har profilerat sig på att återvända till socialdemokratins rötter och därmed närmar man sig med hög hastighet den position som SD har mutat in. Att stå på samma sida i en politisk debatt och säga samma sak skulle bli allt för tydligt. Man kan däremot stå på andra sidan och säga samma sak. Det gör de etablerade partierna hela tiden utan att väljarna genomskådar det hela.

Socialdemokraterna var för visso ett parti som stod på invandrarnas sida för inte så länge sedan, men det har kommit en del utspel på sista tiden som gör att man undrar. Distansen till SD har krympt även där.

SD är en skicklig fiende och jag tror Juholt måste ta till tuffare vapen än att vägra stå på samma sida i en TV-studio för att differentiera sig från Åkesson. Varför inte gå ytterigare några decennier tillbaka i tiden och lyfta fram medborgerliga rättigheter och folkbildning som ideal? Bristen på de förstnämnda börjar bli akut och kunskap är det enda som biter på xenofobi.

Att inte få som man vill

written by jacob, on Nov 6, 2011 9:12:16 PM.

Piratpartiet håller just nu medlemsmöte och omröstningar pågår. Den viktigaste omröstningsomgången är i full gång när jag skriver det här. Tidigare omgångar har sållat bort alternativ som jag personligen föredrar, så nu måste jag värdera varje motion/proposition mot avslag. Det är ett tufft jobb att funder över om det i föregående omgång vinnande förslaget är bättre än nuvarande ordning.

Det blir extra tufft av att man inte bara kan ta hänsyn till förslagens inneboende värde, utan också måste funder på dynamiska effekter. Om alla förslag faller så kommer det att ta musten ur förslagsställarna. De har ansträngt sig och föreslagit något som de anser är bra för Piratpartiet. Många gånger har det gått mycket möda och arbete i att producera förslaget. Därför måste det utvärderas efter andra kriterier än hur bra förslaget egentligen är. Om det inte orsakar skada så bör det godkännas, för det sänder signaler om att Piratpartiet är ett lyhört och förändringsbenäget parti.< /p>

Tyvärr har jag inte höga förväntningar på resultatet av omröstningen, för jag tror nämligen att medlemskåren redan är konservativ. Man ser mer till etablerade dogmer än till vad som levererar resultat i form av politiskt inflytande och möjlighet att förändra värden en liten bit i den egna riktningen.

Wikileaks och messiassyndromet

written by jacob, on Oct 29, 2011 9:28:49 PM.

Julian Assange har nyligen gått ut med att Wikileaks stänger ned sina servrar på grund av att man inte lyckas få in tillräckligt med pengar för att fortsätta verksamheten. Han hävdar att man behöver c:a 20 miljoner kronor per år för att fortsätta bedriva verksamheten. Jag reagerar starkt på summan, eftersom jag vet ganska väl vad det kostar att driva en organisation.

Till att börja med så vill jag göra klart att jag ser en underliggande mening i utspelet. VISA, PayPal och andra betalningsförmedlare har stängt av Wikileaks utan att en domstol har fällt orgainsationen för något lagbrott. Det här är ett problem för det öppna samhället och för demokratin som vi har kännt den under det gångna århundradet. Privata organisationer ska inte ha rätt att diskriminera kunder utan att en domstol har fällt ett utslag som tvingar dem till att göra ett undantag. Ur det perspektivet står jag på Wikileaks sida.

Jag stödjer fortfarande WIkileaks grundidé om att avslöja sådant som regeringar och bolagsledningar vill ska undanhållas allmänhetens ögon, för att det visar fram dem som de är, i stället för att de projicerar den image de vill ha.

Däremot så tror jag att Julian Assange har drabbats av messiassyndromet. Han tror att han är en frälsare utöver det vanliga och att han ska belönas som en stjärna av episka mått. (Jesus som biblisk person led inte av något messiassyndrom. Han var frälsare utan några messiaslater.)

Om man ser rent krasst på Wikileaks som organisation så behöver den c:a 4 heltidstjänster plus ett antal serverdatorer. Det krävs c:a 3 maskiner hos 3 olika operatörer i 3 olika jurisdiktioner med full spegling mellan maskinerna. Högt räknat kostar detta 10 000 kr/månad. Summa 120 000 kr/år.

Som personal behöver man en systemadministratör som ser till att maskinerna fungerar perfekt, 2 redaktörer som redigerar och publicerar materialet samt en talesman som sköter publicitet. Utover detta krävs lite inhyrd hjälp för bokföring och redovisning.

Om detta kostar mer än 4 miljoner kronor om året så är någon i organisationen ruggigt överbetald. Ingen medarbetare borde kosta mer än 750 000 kr/år inklusive sociala avgifter, lokal, pensionsförsäkring och arbetsutrustning. Resterande 250 000 kr/ anställd bör lätt täcka kostnader för servrar, resor och annat.

Att hävda att Wikileaks borde kosta 20 miljoner kronor per år ser jag som ett utslag av hybris. Nåon har förlorat markkontakten helt.