Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Innehav av barnporr

written by jacob, on Oct 5, 2010 1:03:08 PM.

Det pågår en debatt om Ricks utspel tidigt i valrörelsen om att Piratpartiet ville tillåta innehav av barnpornografiskt material. Det som var startskottet var Hax blogginlägg men sedan dess har debatten förts mest på en Skype-kanal där få har tillgång till den. Magnihasa har skrivit ett blogginlägg om debatten, men ägnar sig mest åt snirkliga argument runt juridiska spetsfundigheter.

Jag anser att hela debatten visar på att frihetsdemagogik har fått övertrumfa det moraliska resonemanget. Piratpartiet står som känt för Integritet - Kultur - Kunskap. När någon dokumenterar ett övergrepp på ett barn så kränks den individens integritet. Det finns ingen tvekan om att så är fallet, för ett barn har inte den mognad som krävs för att förstå konsekvenserna av sitt handlande och kan därför aldrig samtycka till att medverka i ett barnpornografiskt alster. (Det är därför vi har en straffmyndighetsålder.) Att nyttja ett verk där någon kränks är att fortsätta den kränkningen. Att veta att individer, utan risk för konsekvenser, roar sig med att återuppleva övergreppet är oerhört stigmatiserade. Därför är det inte rimligt att innehav av barnpornografiskt material ska vara lagligt.

Det här innebär naturligtvis att tecknat material och material som inte utgör en kränkning av individen inte ska räknas som barnpornografi. Det ska stå människor fritt att ha vilka fantasier de vill.

Det innebär inte heller att vi ska ha straffskalor för innehav som låter polisen göra husrannsakan på misstanke om innehav. Vi behöver ingen häxjakt på personer med skadad sexualitet. Det är alltid de som producerar och sprider materialet som ska jagas och det är där som hela insatsen av resurser ska fokuseras.

Piratpartiet står för personlig integritet och personer som utsätts för barnpornografiska övergrepp har kanske det största behovet av alla att få sin integritet skyddad. Att inte ställa upp för dem vore att grovt svika vår egen ideologi.

Fokus på EU-parlamentet

written by jacob, on Oct 4, 2010 1:54:36 AM.

Christian Engström skriver om hur viktigt det är för Piratpartiet att bedriva en effektiv och lyckad politik i EU-parlamentet fram till nästa val. Det är nästan identiskt med vad jag har planerat att blogga om i en vecka.

Vi har haft en del framgångar i parlamentet under det gångna året, men på sistone så har det inte gått riktigt lika bra. Att Gallo-rapporten gick igenom i stället för de mer rimliga ändringsyrkandena beror på att vi är för svaga när det gäller samarbetet med den Gröna gruppen och på att de lobbyister som ska stötta parlamentarikerna i integritetsfrågor inte gör ett fullgott jobb. Det här går att ändra på, men det kräver två saker - dels att gruppdynamiken i den Gröna gruppen förändras så att man beter sig som en organisation och inte som en skock individer och dels att vi från Sverige samarbetar med och stödjer Christian och hans personal i arbetet. Det förstnämnda kan vi i Sverige inte påverka direkt, men det sistnämnda kan vi göra mycket åt.

Vi kan lära oss hur frågorna behandlas i parlamentet och idka lobbyism i form av epost och telefonsamtal till parlamentsledamöter samt svara på remisser från kommissionen. Vi kan hjälpa till med bevakning av rapportströmmen från parlamentets utskott och meddela när något av intresse händer. Vi kan analysera de intressantaste rapporterna och tala med politiker i Sverige om sakfrågorna redan innan de syns via de officiella kanalerna. Vi kan hjälpa till genom att våra synpunkter kommer in tidigt i rapportarbetet, så att vi slipper den extra ansträngningen och risken med att ta fram ändringsförslag och förhandla fram majoriteter för dem.

Det här är inte bara en ansträngning, det är något som kommer att ge dem som deltar värdefulla insikter och kontakter. Det kommer att stärka banden inom Piratpartiet och göra Piratpartiet till den enda folkrörelse som har en direktlänk mellan medlemmarna och våra folkvalda i Bryssel. Det är bara så här vi kan försvara våra platser i parlamentet i nästa EU-val. Om vi misslyckas med det behöver vi inte ens ställa upp i riksdagsvalet 3 månader senare, för det kommer att vara kört från början. Å andra sidan, om vi lyckas nå upp till samma resultat som i förra EU-valet kommer det att smitta av sig på riksdagsvalet.

Erik Josefsson är anställd av den Gröna gruppen som sakkunnig i internet- och integritetsfrågor. Han ägnar sig bland annat åt att övervaka vad som händer i de olika rapporterna från utskotten, så att Christian och andra MEP:ar i gruppen kan lägga sina krafter på rätt profilfrågor. Jag har påbörjat ett projekt där vi söker frivilliga till att följa vad som händer i några rapporter per person. De flesta rapporter kommer inte att innehålla något intressant ur vårt perspektiv, men i några kommer det att dyka upp förslag som berör piratfrågor. När så sker är tanken att vår läsare ska rapportera vad som händer och att en grupp börjar analysera rapporten vidare. Sedan avrapporteras resultatet till Bryssel, där Christian med personal gör urval av vilka frågor som ska drivas aktivt.

Min tanke är att vi ska bedriva det här som en pilotstudie under några veckor och sedan på bred front söka frivilliga till rapportövervakning. Problemet är väl lämpat för massiv parallellism.

Eftervalsanalys

written by jacob, on Sep 25, 2010 10:04:10 PM.

Vårt resultat i valet kan bara beskrivas på ett sätt - Epic Fail. Vi lyckades inte ens med att attrahera en bråkdel av dem som röstade på oss i EU-valet och vi kunde inte heller dra till oss en rimlig andel av förstagångsväljarna.

Att smälta ett sådant här nederlag är naturligtvis väldigt smärtsamt och jag tycker att det som har sagts hittills tyder på att man inte vill se sanningen i vitögat. Emma är som vanligt den som har visat mest insikt så här långt. Naturligtvis måste vi förstå vad som gick fel för att kunna sätta in rätt åtgärder. Listan med 8 punkter som har publicerats kommer alldeles för tidigt. Den hoppar över steget med grundlig analys i tron att det finns enkla fixar som kan få oss på banan igen.

Till att börja med vill jag konstatera att vi har nått ut med vårt budskap. Vi har spritt ett par miljoner flygblad. De har varit lätta att läsa och folk har läst dem. Vi har också lyckats få in debattartiklar i samtliga rikstidningar och i landsortspressen. Göteborgsposten har i och för sig varit extremt njugg i sin inställning, men det har inte synbart påverkat vårt valresultat. I TV och radio har vi haft ett antal bra inslag, med kulmen i Debatt, två dagar innan valet.

Ett problem är troligen att vårt budskap har handlat för mycket om vad vi står för och för lite om varför vi tycker att det är så viktigt.

Något som har varit tydligt i många samtal med väljare är att vårt politiska program är på tok för snävt definierat. Vi måste ha en genomarbetad politik för skola, invandring, flyktingfrågor, medborgarrätt, reform av valsystemet, ekonomisk utveckling, med mera. Vi kan nog undvika att ha en tydlig politik när det gäller skatter och fördelningsfrågor, men vi måste vara beredda att ompröva även det.

Att vårt budskap inte har varit attraktivt förklarar en del av vårt usla resultat, men det är inte nog som förklaring. Vi borde har fått mer än 1% av rösterna på det vi har presenterat. Det är här tabbarna kommer in, och de har varit många.

Vi måste börja med att leta i efterdyningarna efter EU-valet. Partiet var utmattat efter valkampanjen och euforiskt över resultatet. Förberedelserna för mediaintresset var obefintligt och det tillfälle som uppstod att knyta journalistkontakter och göra allmänheten uppmärksam på att vi hade flera frågor gled oss ur händerna.

Förutom deltagandet i Almedalen så hände i princip ingenting innan det extra medlemsmötet på hösten 2009. Det är svårt att säga vad som var sämst för oss - den höga svansföringen i Almedalen eller det vansinniga kattrakandet på medlemsmötet. Almedalen gjorde de etablerade partierna skitskraja och medlemsmötet rev upp stora sår i organisationen.

Hela vintern gick åt till navelskådande med primärval och organisationskäbbel. Den perioden borde ha använts till att befästa våra väljares intryck av att ha gjort rätt val till EU-parlamentet och att stärka medlemmarnas lojalitet med organisationen. Jag tror att vi hade behållit många av de medlemmar som lät sina medlemskap löpa ut under våren om de hade känt förtroende för ledarskapet i partiet. Ansvaret för de här problemen ligger framför allt hos en liten men högljudd grupp funktionärer som inte förstått när och under vilka former man kan framföra kritik mot partiledning och styrelse.

Årsmötet gick tack och lov riktigt bra, med ett stort antal röstande i viktiga frågor. Valberedningens hantering av Christian Engström var egentligen den enda plumpen i protokollet. Att inte ha med honom i valberedningens förslag utan att ha förankrat saken noga i förväg var synnerligen dumt och klumpigt.

Sedan kom vårkampanjen och det löpte på någorlunda bra. Vi började prata om vår politik och framföra berättigad kritik av Beatrice Asks förslag, ACTA och andra missförhållanden. Sommarstiltjen avbröts av Almedalen, där vi framkallade en gäspning. Alltför många Pirater sprang runt och solade sig i glansen av sina egna och varandras egon. Det blev mycket snack och lite hockey.

Det här för oss fram till valrörelsen, där vi måste konstatera att vi dog redan innan de etablerade partierna hade börjat sina valrörelser. Utspelet med sjökorten var väl tajmat men dödades av Ricks intervjusvar att det skulle vara fritt att sprida alla former av material, även barnpornografi. Ensamt kunde den händelsen kanske glömmas av väljarna, men 3 skandaler till med sexuella förtecken har garanterat kostat oss ett stort antal röster.

Wikileaks-utspelet var oerhört bra, men neutraliserades av anklagelserna mot Assange. Att tro att folk skiljer på organisation och person är naivt och både vi och Wikileaks har smittats av anklagelserna.

Vi valde i vintras kandidater till våra riksdagslistor och så här efter valrörelsen så måste jag konstatera att det valet var ett praktfiasko. Jag hade förväntat mig att samtliga kandidater på samtliga listor och speciellt alla kandidater i riksdagsgruppen skulle vara extremt aktiva i kampanjarbetet och agera föregångsmän för våra aktivister. Med några få undantag så har ni gjort mig grymt besviken. Olof Bjarnasson och Carl Johan Rehbinder har överträffat mina förväntningar och några andra riksdagskandidater har nått upp till dem. I övrigt så tycker jag att det har varit riktigt bedrövligt.

En annan person som jag har saknat i valkampanjen är Christian Engström. Vad han har åstadkommit i EU-parlamentet är det bästa argument vi har för att man ska rösta på Piratpartiet även i riksdagsvalet. Christian är den ende som med kredibilitet kan förklara det, och han borde enligt min mening ha tagit tid från sitt uppdrag i parlamentet och ägnat den åt att visa upp sig och tala i ett antal större städer i Sverige.

Det här är hård kritik, men jag tror det är nödvändigt för att vi ska kunna göra ett förändringsarbete som verkligen ger resultat. Vi har mycket gott inom Piratpartiet - framför allt en kår av aktivister som är trevliga, lojala och framåt.

Jag vill se en debatt om den här analysen och höra andras syn på saken. Sedan är det dags att dra slutsatser och fundera på hur vi ska bli bättre.

Att dela med sig

written by jacob, on Sep 19, 2010 1:11:09 AM.

Richard Stallman är en mycket annorlunda människa. Han har djupa insikter i människors väsen och en häpnadsväckande oförmåga att presentera dem på ett sätt som människor har lätt att ta till sig. Richard har bott hemma hos oss vid ett par tillfällen när han har besökt Göteborg och jag har kommit så nära som jag tror att man komma Richard utan att ha känt honom ett helt liv.

En av de mest tänkvärda saker han har sagt är att en oerhört stark mänsklig drivkraft är att dela med sig. Den kommer troligen ur ett evolutionstryck under hundratusentals år, där den som delar med sig har större chans att överleva än den som sitter och trycker på sina tillgångar. Första gången Richard sa det så lät det extremt konstigt och främmande, för han presenterade bara saken som ett påstående, rätt upp och ned, utan förklaring. Inte ens den förklaring som jag gav om evolutionstrycket.

Det tog mig därför ganska lång tid att inse hur rätt han har. Jag har träffat många människor som skulle skämmas om de inte lyckas bjuda en gäst i sitt hem på någonting. När vi får affärsbesök på kontoret bjuder vi på kaffe. Vi ger bort pengar till människor som bor en kontinent bort för att vi har läst att de har det svårt. Vi ger bort eller lånar ut böcker för att vi har läst dem och tycker att de är bra. Små barn älskar att dela med sig av det de tycker om. Vi mår bra och blir lyckliga av att dela med oss.

När det gäller fildelning så fokuseras det alltid på nedladdningen, men det är ingen som diskuterar uppladdning. För varje nedladdad fil så finns det någon som har ansträngt sig för att förpacka filen och göra den tillgänglig. När det gäller musik från CD så har man rippat skivan och troligen scannat omslaget. Det kräver en hel del tid och ansträngning, samtidigt som de flesta vet att det är olagligt och strider mot upphovsrätten, så som den är utformad idag.

Ändå så anstränger sig massor av människor för just det. De vill dela med sig av det som de tycker är bäst. Deras inre drivkraft gör att de anstränger sig och tar risker för att dela med sig. Det finns inga lagar i världen som kan stoppa en sådan kraft. Folk kommer att fildela så länge det är tekniskt möjligt, om man så införde dödsstraff på fildelning.

Det är samma kraft som har gjort att Piratpartister kulturbombar allmänheten. Visst är det ett smart PR-trick, men framför allt så känns det härligt att få dela med sig av alla de bra böcker som man läst. Både givare och mottagare blir lyckligare av transaktionen.

Ska man få en fungerande lagstiftning på upphovsrättens område måste man anpassa sig till människans natur. Det som utvecklats under hundratusentals år kan inte förändras på några få generationer.

En lärorik dag

written by jacob, on Sep 16, 2010 12:20:59 AM.

I dag stod vi utanför Artisten i Göteborg och delade ut flygblad och böcker. Det passerade inte så väldigt många människor. De flesta var studenter som läser på Humanisten eller Artisten, dvs historiker, arkeologer, språkvetare, musiker, teatermänniskor med flera. Mina förväntningar var ganska lågt ställda efter det ganska ointresserade mottagande som vår flygbladsutdelning vid Lärarhögskolan fick. Det var därför glädjande att de som passerade var väldigt intresserade över lag. Jag fick flera intressanta diskussioner med artister som i och för sig är bekymrade över hur de ska kunna tjäna tillräckligt med pengar, men samtidigt inte är villiga att acceptera övervakning för att få nuvarande upphovsrättslagstiftning att fungera.

Jag fick också flera spontana förfrågningar om valsedlar och många glada tillrop om att passerande redan röstat på Piratpartiet. Jag hade nog förväntat mig att lärare, artister och humanister skulle vara mer lika varandra än teknologer och artister/humanister. I morgon väntar Handels. Det ska bli spännande att se vilket bemötande man får där.

Slumpens skördar?

written by jacob, on Sep 14, 2010 11:52:33 PM.

Det är lustigt hur vissa saker kan slumpa sig.

  • Målet mot The Pirate Bay ska komma upp i hovrätten en vecka efter valet. Hade det skett före valet hade Piratpartiet fått draghjälp av det.
  • Utredningen mot Julian Assange kommer att pågå till strax efter valet. Han är i och för sig inte Wikileaks, men han har en förmåga att synas och engagera människor.
  • Amelia Andersdotter borde ha tillträtt som EU-parlamentariker den 1 december förra året. Det har snackats och förhalats. Ett tag såg det ut som om tillträdet skulle ske i somras. Nu blir det efter valet. Hade det skett före valet så hade det givit Piratpartiet extra resurser och en person till i rampljuset.
  • Datalagringsdirektivet kommer att bli proposition efter valet, för Beatrice Ask hann inte med det före valet. Då hade hon fullt upp med att föreslå gredelina kuvert och att polisen skulle kunna utfärda strafförelägganden för tyngre brott. Vi får direktivet i en form som är värre än i andra EU-länder. Vilken regering vi får spelar ingen roll, om inte Piratpartiet får vara med och påverka.
  • Resultatet från senaste rundan av ACTA-förhandlingarna kommer att hållas hemliga till efter valet.

Visst är det lustigt hur vissa saker kan slumpa sig.

Den parlamentariska enpartistaten

written by jacob, on Sep 11, 2010 11:02:42 PM.

Jag fick tips om en lite mer djupgående artikel kring analogin med glasstånd på en strand. Per Herngren beskriver hur konkurrensen mellan partier skapar en gravitation mot mitten som gör systerpartier i olika länder mer olika än konkurrerande partier i samma land.

Flygbladsutdelning i Hammarkullen

written by jacob, on Sep 11, 2010 10:48:37 PM.

I går kväll var vi en grupp pirater som delade ut flygblad i Hammarkullen, en förort till Göteborg som är känd för att ha en majoritet av invandrare och för att arrangera en karneval varje år. Enligt uppgift skulle det vara massor av folk i rörelse eftersom det var sista dagen i Ramadan.

När vi kom dit kl 19 var det nästan folktomt, men vi bestämde oss för att stanna och dela ut flygblad en stund ändå. Trots att det var rätt glest med folk så gick flygbladen åt nästan i samma takt som om vi hade stått i Brunnsparken en lördag eftermiddag. I stort sett alla som passerade var intresserade, och det märktes på kommentarerna vi fick att många var insatta i svensk politik. Antingen så är Hammarkullen ett specialfall, eller också så har invandrarnas ointresse av att rösta försvunnit. Jag har varit i Hammarkullen flera gånger förut, men det som var nytt den här gången var att jag träffade så många människor.

Jag har hela tiden betraktat personer med utländsk härkomst som en av Piratpartiets grupper av kärnväljare. (De andra kärnväljarna är studenter och nördar.) Besöket i Hammarkullen bekräftade min inställning, och jag tror att det är värt mycket att rikta våra kampanjer mot invandrartäta områden den sista veckan innan valet.

Flygbladsutdelning på Lindholmen

written by jacob, on Sep 7, 2010 9:39:18 PM.

För den som inte vet så är Lindholmen ett stort centrum för utbildning i Göteborg. Drygt en tredjedel av Chalmers ligger här och det finns flera gymnasieskolor. Idag stod jag ensam och delade ut flygblad under 2 timmar, mellan 15:30 och 17:30. Det ser inte så bra ut att stå helt ensam, så därför hade jag min moblia PA-anläggning som flaggställ. Person plus flagga ser nämligen inte ut som "ensam och desperat dåre".

Det som var intressant var att åtgången på flygblad var enastående. Mer än hälften av de förbipasserande ville ha flygblad utan att jag trugade speciellt mycket. Jag uppskattar att jag delade ut bort emot 800 flygblad, dvs ett var tionde sekund.

En slutsats är naturligtvis att vi måste köra fler utdelningar på Lindholmen, men det är egentligen inte det som är poängen med det här inlägget. Det jag har funderat över är hur rättvisande valundersökningarna kan vara när ett parti har så stort gensvar i väldigt begränsade grupper av befolkningen. Piratpartiet har nästan hela sitt stöd bland förstagångsväljare, invandrare och nördar. I dessa kategorier är det väldigt ovanligt att ha fast telefoni. Det gör att de telefonundersökningar som görs har en enorm osäkerhet. Vi skulle lika gärna kunna ligga uppe kring 7% som under 4-procentsspärren. De reaktioner vi möter ute på stan antyder att vi har betydligt mer stöd än vad väljarundersökningarna visar.

Lönsamhetskalkyl på kameraövervakning i hemtjänsten

written by jacob, on Sep 6, 2010 9:34:30 PM.

Låt oss säga att vi har ett distrikt med 120 äldre som behöver tittas till en gång varje kväll, förutom eventuellt arbete med mat, städning och annat som måste göras på dagtid. Det tar troligen en patrull 12 minuter att köra bil, hitta parkering, parkera, ta sig in i bostaden, göra kollen, registrera, ta sig ut till bilen för förflyttning till nästa vårdtagare. I allmänhet har hemtjänsten patruller med 2 personer. Låt oss också säga att vi behöver köra bil 500 meter för varje besök.

Patrullen kan då hinna med 40 hembesök på ett arbetspass och i vårt distrikt behöver vi därför 3 patruller. Den totala kostnaden för en kontroll per dygn blir då c:a 160 000 kr/månad, eller c:a 1300 kr per vårdtagare. Personalkostnaden är 156 000 kr och bilkostnaden är c:a 5 000 kr. Om vi rationaliserar och skickar hemtjänstpersonalen på ensampass nattetid (det tycker fack och arbetarskydd är en extremt dålig idé) kan vi komma ned i c:a 700 kr per vårdtagare och månad.

Om vi i stället lägger 100 kr per vårdtagare och månad på ett internetabonnemang och ytterligare 30 kr/månad i avskrivning på utrustning, så kan vi titta till samtliga vårdtagare ett par gånger per kväll och ändå bara nyttja ett par timmar av en persons arbetstid varje natt. Vi måste naturligtvis ha en jourpatrull, men den kan arbeta med andra uppgifter tills den behöver rycka ut (i exemplet med hembesök måste man också ha reservkapacitet för att kunna hantera att vårdtagaren behöver hjälp). Totalkostnaden för övervakningen blir därmed c:a 200 kr per vårdtagare och månad.

Lågt räknat har vi därför sparat 500 kr per vårdtagare och månad, samtidigt som vi erbjuder en bättre tjänst (dubbla antalet kontroller att allt är i sin ordning). För 500 kr per månad kan man leverera c:a 2 timmar andra tjänster, som t.ex. hjälp med duschning eller en extra städning.

På samma sätt som tekniken har ändrat förutsättningarna för musikdistribution så har den ändrat förutsättningarna för tillsyn av gamla i hemmen. De ekonomiska realiteterna gör att det är lönlöst att kämpa emot. Det vi måste kämpa för är att tillsynen sker på värdiga villkor som tar hänsyn till att även relativt hjälplösa personer har rätt till ett privatliv.