Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

En liten fundering om drogpolitik

written by jacob, on Nov 17, 2011 8:48:34 PM.

Tack till HAX för inspiration.

Jag har länge funderat över hur bra eller dåligt Sveriges drogpolitik egentligen fungerar. Det är svårt att få fram tillförlitlig statistik om narkotikamissbruk, vilket alltid gör debatten skev. Det vi vet från officiell statistik är att år 2010 rökte 14% av befolkningen i Sverige tobak. Genom information om skadeverkningar och minskad acceptans för rökning på arbetsplatser har vi kommit ned från siffror på upp emot 30% av befolkningen för 25 år sedan.

Det är därför mycket intressant när tidningen Faktum, som säljs av hemlösa i Göteborg och Malmö, presenterar en undersökning där de frågar alla tobakshandlare i Göteborg och Malmö hur många paket med långa rullpapper för cigaretter de säljer. Det är väldigt ovanligt att dessa papper används för att rulla tobak. Allt utom någon procent går till att rulla cannabis. Vi vet det för man frågade samtidigt hur mycket lös tobak som butikerna sålde.

I Göteborg säljs c:a 65 000 papper per dag, vilket är ungefär ett per var 6:e innevånare. Om vi gissar att en del av köparna är festknarkare och bara röker några gånger i månaden, medan det finns storrökare som drar i sig ett 10-tal jointar per dag, kan vi få ett tal mellan tummen och pekfingret på 3 jointar per person och dag.

Det innebär att minst 5% av Göteborgs befolkning röker cannabis. I Malmö är det dubbelt upp. En mindre befolkning konsumerar mer cigarettpapper.

Enligt Wikipedia låg priset på marijuana mellan 50 och 120 kr/g år 2007, med ringa prisförändringar sedan dess. Med ett normalpris på 80 kr/g så kostar en joint c:a 30 kr. Kostnaden för en tobaksbaserad cigarett är c:a 3 kr, varav hälften är tobaksskatt och ytterligare 25% av priset är moms. Ändå så tjänar Philip Morris rejält med pengar.

Eftersom det inte är dyrare att producera cannabis än tobak (hampa växer som ogräs), så finns det enorma vinster i producentled, grossistverksamhet och detaljhandel. De kriminella nätverk som ägnar sig åt handel med cannabis tjänar många gånger mer än tobakshandlaren som säljer cigaretter och papper till jointar. En gissning i underkant är att grossistverksamheten drar in 25% av försäljningspriset i ren vinst. Det blir knappt en halv miljon kr per dag bara i Göteborg, eller strax under 200 miljoner kronor om året.

Vem tjänar dessa pengar? En stor del går till de kriminella motorcykegängen, medan en del går till Albanligan och andra etniska gäng. Det finns säkert några distributörer som håller så låg profil att de inte syns i media. Sammanlagt är det någonstans mellan 5 och 10 kriminella organisationer som tjänar pengar på grossistverksamheten enbart i Göteborg. Alla har obeskattad mångmiljonomsättning.

Ovanpå det finns det en grupp langare som lever på att sälja cannabis, ett producentled som tillverkar narkotikan och ett distributionsled som för den hit.

Svensk narkotikapolitik subventionerar kriminella med någon miljard kronor varje år, även om man bara räknar cannabis. Undra på att det är så svårt att bli av med Bandidos och Hells Angels.

Om vi dessutom jämför antalet missbrukare av billig, laglig tobak och dyr, olaglig cannabis, så ser vi att det bara skiljer en faktor 1,5-3. Sammantaget innebär det ett misslyckande för rådande narkotikapolitik. Kriminaliseringen syftar till att göra narkotikan så otillgänglig att folk inte börjar knarka, men siffrorna visar att tillgången är så god att cannabis kan konkurrera med cigaretter i popularitet.

Erfharenhet från andra länder visar att det inte sker någon nämnvärd ökning av bruket av cannabis om man legaliserar innehav för eget bruk och gör det möjligt att handla kontrollerad, beskattad vara. Att göra så rycker undan den största inkomstkällan för kriminella gäng, vilket är till gagn för samhället. För det är väl ingen som på allvar tror att polis och tull skulle kunna stoppa eller ens minska floden av narkotika som kommer hit?

Att få upp problemen med missbruk i dagen skulle ge oss möjligheter att bättre och effektivare hjälpa dem som fastnat i sitt missbruk, på samma sätt som vi erbjuder rökavvänjningskurer och behandlingshem för alkoholister idag.

Sverige behöver en humanare drogpolitik.

Bevara internet - gör din röst hörd

written by jacob, on Nov 17, 2011 9:57:00 AM.

Det ligger ett förslag i den Amerikanska kongressen, med den passande akronymen SOPA. Om det blir lag ska nätoperatörer och ISP:er stänga av trafiken till användare och andra operatörer om upphovsrättshavare anmäler misstanke om upphovsrättsintrång. Ett stort antal sajter på nätet protesterar mot detta i dag genom att tidvis stänga ned sina tjänster. Bloggare i hela världen protesterar, för om förslaget blir lag är det det största hotet mot ett fritt och använbart internet som hittills har funnits. Mer detaljer finns i Piratpartiets analys.

Om du vill protestera själv, rekommenderar jag att skriva på organisationen Avaaz protestlista. När jag själv skrev på i morse var det 350 000 namn på listan, med en strid ström av ny tillkommande.

Ett stort grattis till Erik Josefsson

written by jacob, on Nov 12, 2011 11:49:56 PM.

FSCONS, som är en årlig konferens för fri programvara har utsett Erik Josefsson som mottagare av årets Nordic Free Software Award. Erik jobbar med internetfrågor för den Gröna Gruppen i EU-parlamentet. Att han gör det beror på Piratpartiets framgångar i senaste EU-valet.

Erik har förtjänat priset många gånger om. Enligt min mening var han den viktigaste personen bakom parlamentets förkastande av förslaget som skulle givit oss obegränsade patent på mjukvara inom EU. Han ger också den gröna gruppen mer makt i parlamenetet genom att med fri programvara analysera floden av dokument och upptäcka de viktiga förslagen (som ibland är väl dolda i andra frågor). Han arbetar dessutom för att man som politiker eller tjänsteman i parlamentet ska kunna använda fri programvara som arbetsverktyg. De som inte använder fri programvara är hänvisade till en illa fungerande och föråldrad Windows-miljö.

Ett stort grattis till Erik. Det är en välförtjänt utmärkelse och ett fint erkännande från rörelsen för fri programvara.

Juholt har inget val

written by jacob, on Nov 12, 2011 12:09:58 AM.

Håkan Juholt har åter igen vägrat stå på samma sida som SD i en TV-debatt. Har nu funderat på varför?

Jag tror att det är för att likheten mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna skulle bli allt för tydlig.

SD har kopierat sossarnas partiprogram från Erlanders tid som statsminister. Det är folkhemssocialism som den såg ut när Sverige precis lämnat bondesamhället. Håkan Juholt har profilerat sig på att återvända till socialdemokratins rötter och därmed närmar man sig med hög hastighet den position som SD har mutat in. Att stå på samma sida i en politisk debatt och säga samma sak skulle bli allt för tydligt. Man kan däremot stå på andra sidan och säga samma sak. Det gör de etablerade partierna hela tiden utan att väljarna genomskådar det hela.

Socialdemokraterna var för visso ett parti som stod på invandrarnas sida för inte så länge sedan, men det har kommit en del utspel på sista tiden som gör att man undrar. Distansen till SD har krympt även där.

SD är en skicklig fiende och jag tror Juholt måste ta till tuffare vapen än att vägra stå på samma sida i en TV-studio för att differentiera sig från Åkesson. Varför inte gå ytterigare några decennier tillbaka i tiden och lyfta fram medborgerliga rättigheter och folkbildning som ideal? Bristen på de förstnämnda börjar bli akut och kunskap är det enda som biter på xenofobi.

Att inte få som man vill

written by jacob, on Nov 6, 2011 9:12:16 PM.

Piratpartiet håller just nu medlemsmöte och omröstningar pågår. Den viktigaste omröstningsomgången är i full gång när jag skriver det här. Tidigare omgångar har sållat bort alternativ som jag personligen föredrar, så nu måste jag värdera varje motion/proposition mot avslag. Det är ett tufft jobb att funder över om det i föregående omgång vinnande förslaget är bättre än nuvarande ordning.

Det blir extra tufft av att man inte bara kan ta hänsyn till förslagens inneboende värde, utan också måste funder på dynamiska effekter. Om alla förslag faller så kommer det att ta musten ur förslagsställarna. De har ansträngt sig och föreslagit något som de anser är bra för Piratpartiet. Många gånger har det gått mycket möda och arbete i att producera förslaget. Därför måste det utvärderas efter andra kriterier än hur bra förslaget egentligen är. Om det inte orsakar skada så bör det godkännas, för det sänder signaler om att Piratpartiet är ett lyhört och förändringsbenäget parti.< /p>

Tyvärr har jag inte höga förväntningar på resultatet av omröstningen, för jag tror nämligen att medlemskåren redan är konservativ. Man ser mer till etablerade dogmer än till vad som levererar resultat i form av politiskt inflytande och möjlighet att förändra värden en liten bit i den egna riktningen.

Wikileaks och messiassyndromet

written by jacob, on Oct 29, 2011 9:28:49 PM.

Julian Assange har nyligen gått ut med att Wikileaks stänger ned sina servrar på grund av att man inte lyckas få in tillräckligt med pengar för att fortsätta verksamheten. Han hävdar att man behöver c:a 20 miljoner kronor per år för att fortsätta bedriva verksamheten. Jag reagerar starkt på summan, eftersom jag vet ganska väl vad det kostar att driva en organisation.

Till att börja med så vill jag göra klart att jag ser en underliggande mening i utspelet. VISA, PayPal och andra betalningsförmedlare har stängt av Wikileaks utan att en domstol har fällt orgainsationen för något lagbrott. Det här är ett problem för det öppna samhället och för demokratin som vi har kännt den under det gångna århundradet. Privata organisationer ska inte ha rätt att diskriminera kunder utan att en domstol har fällt ett utslag som tvingar dem till att göra ett undantag. Ur det perspektivet står jag på Wikileaks sida.

Jag stödjer fortfarande WIkileaks grundidé om att avslöja sådant som regeringar och bolagsledningar vill ska undanhållas allmänhetens ögon, för att det visar fram dem som de är, i stället för att de projicerar den image de vill ha.

Däremot så tror jag att Julian Assange har drabbats av messiassyndromet. Han tror att han är en frälsare utöver det vanliga och att han ska belönas som en stjärna av episka mått. (Jesus som biblisk person led inte av något messiassyndrom. Han var frälsare utan några messiaslater.)

Om man ser rent krasst på Wikileaks som organisation så behöver den c:a 4 heltidstjänster plus ett antal serverdatorer. Det krävs c:a 3 maskiner hos 3 olika operatörer i 3 olika jurisdiktioner med full spegling mellan maskinerna. Högt räknat kostar detta 10 000 kr/månad. Summa 120 000 kr/år.

Som personal behöver man en systemadministratör som ser till att maskinerna fungerar perfekt, 2 redaktörer som redigerar och publicerar materialet samt en talesman som sköter publicitet. Utover detta krävs lite inhyrd hjälp för bokföring och redovisning.

Om detta kostar mer än 4 miljoner kronor om året så är någon i organisationen ruggigt överbetald. Ingen medarbetare borde kosta mer än 750 000 kr/år inklusive sociala avgifter, lokal, pensionsförsäkring och arbetsutrustning. Resterande 250 000 kr/ anställd bör lätt täcka kostnader för servrar, resor och annat.

Att hävda att Wikileaks borde kosta 20 miljoner kronor per år ser jag som ett utslag av hybris. Nåon har förlorat markkontakten helt.

Inbjudan till seminarium/frågestund med Richard Stallman

written by jacob, on Oct 12, 2011 5:13:00 PM.

Richard Stallman är grundare av rörelsen kring fri programvara. Han har aktivt arbetat för sina ideal i över 25 år. Han är programmerare, aktivist och visionär. Han reser världen runt för att föreläsa för stora samlingar människor.

I samband med att han ska vara keynote speaker på FSCONS (http://fscons.org) i Göteborg så har jag lyckats få honom att ställa upp på ett mindre och intimare evenemang med Piratpartiet. Det vi planerar är en modererad frågestund för att få en lite djupare förståelse för Richard Stallmans tankar än vad som framkommer vid hans normala föreläsningar.

Det hela inträffar Torsdag den 10 november kl 18:45 på Gnutiken, Övre Husargatan 27 i Göteborg

Lokalen är inte så jättestor, så därför har vi maximerat antalet deltagare till 50. Vill du komma krävs därför föranmälan. Det sker på http://pbf.openend.se. Det här har tidigare annonserats ut till Piratpartiets medlemmar i Västra Distriktet, så i skrivande stund finns det bara 11 platser kvar.

Jag rekommenderar också varmt att sätta sig in i Richards tankegångar innan seminariet. Det finns massor av material på Youtube och hos Free Software Foundation. T.ex. http://www.youtube.com/watch?v=yHBlxVj6-us

Det här görs i ditt namn - jag hoppas du gillar det

written by jacob, on Oct 9, 2011 11:22:37 PM.

Det verkar som om lidandet i Sirte och Bani Walid i Libyen går mot sitt slut. En ny och förhoppningsvis bättre tid stundar för ett folk som har lidit under en oberäknerlig diktator under hela mitt vuxna liv. Vi har sett massor av bilder där entusiastiska amatörer skjuter raketer och tunga kulsprutor från flaken på pickuper. Det har hela tiden förbryllat mig hur de kunnat nå så stora framgångar mot Ghadaffis vältränade och diciplinerade armé. Trots att de går mot en säker utplåning så håller den fortfarande samman och hör motstånd.

Lösningen fick jag när jag tittade på The Guardians sammanställning av vad NATO, med svenskt spaningsstöd, har gjort i konflikten. Det mandat som man har är att skydda civilbefolkningen mot övergrepp. För att uppfyulla detta uppdrag har man slagit ut 861 stridsfordon, förstört 404 ammunitionsdepåer och bombat 2 helikoptrar. Sammanlagt har man slagit ut 3404 militära mål. Det finns ingen tvekan om att det här har varit en aktiv hjälp till revolten, där skyddet av civila har varit en bekväm täckmantel. Eftersom Libyen innan revolutionen hade c:a 1500 stridsfordon, varav ganska många har hamnat i rebellernas händer, så kan vi dra slutsatsen att NATO har slagit ut i princip hela stridsfordonsparken för de Ghadaffi-trogna.

Nu har jag personligen ingenting emot att mina skattemedel används till att störta den här diktatorn, men jag ogillar att det sker utan medborgarnas vetskap om vad som sker och i vilken skala vi är involverade. Nu när motståndet är knäckt har man lättat lite på sekretessen. I Rapport för några dagar sedan framträdde chefen för flygvapnet och var mycket nöjd med det beröm man fått för sin spaningsinsats. “Bäst i klassen bland icke NATO-länder”, var hans kommentar. Det innebär enligt min erfarenhet att man överträffat ett antal NATO-medlemmar med. Spaningsunderlaget som Sverige har levererat har haft en avgörande betydelse för att man kunnat slå ut så många militära mål. Vi ska inte hysa några illusioner. När ett stridsfordon blir träffat av raketer eller kanoneld fån attackflyg så blir det en stormvåg av glödgat splitter genom fordonet. Chansen att överleva är oerhört liten, och om man överlever är man troligen svårt brännskadad och splitterskadad.

Det är så det går till i krig, och även om det inte är några svenskar som har hållit i avtryckaren, så har de skapat underlagen som gjort att någon annan har kunnat åka dit och leverera död och förintelse. Det är gjort i ditt namn, så jag hoppas att du är nöjd med insatsen och resultatet. Du är ansvarig.

Anden är villig men köttet är svagt

written by jacob, on Oct 9, 2011 1:02:49 AM.

Någon har nominerat mig till Piratpartiets styrelse och till posten som sammankallande. Eftersom nomineringar är anonyma så tror jag det här är det bästa stället att svara den som har nominerat mig.

Jag tror att jag har en del egenskaper som skulle vara värdefulla i styrelsen, men tyvärr har jag inte tillräckligt med tid att göra ett bra jobb för närvarande. Som företagare är man inte arbetstidreglerad och all min kraft går åt till att skapa framgång för närvarande. Därför skulle inte ett styrelseuppdrag i Piratpartiet få den uppmärksamhet som det förtjänar. Jag har en stark aversion mot folk som tar uppdrag för titel, ställning eller prestige. Att sitta i styrelsen är ett maktpåliggande uppdrag och den makten ska användas för att skapa goda resultat.

Därför har jag tackat nej till nomineringarna, och inte noterat lösenordet för att ändra mitt svar.

Jag vill däremot rekommendera några kandidater som har ställt upp. Jag tycker det är viktigt att det finns representanter från alla distrikt i styrelsen. Väst har inte alls varit representerat och det har varit ganska tunnt med folk från norr. Jag vill därför rekommendera att rösta på JP Andersson och Andreas Larsson. Det jag har sett av dem gör att jag tror att de kommer att tillföra mer till styrelsen än att bara representera sina landsändar. Jag vill också framföra mitt förtroende för Marit Deldén som sammankallande. Det är ett tufft jobb som jag tycker att hon har hanterat på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Jag tycker också att vi ska välja in Anders S Lindbäck i styrelsen. Han är en person som har koll på väldigt mycket och han är detaljorienterad på ett konstruktivt sätt. Jag har också förtroende för C Magnus Berglund, men ser honom hellre på posten som revisor än som styrelseledamot.

Musikdelning är samhällsnyttig

written by jacob, on Oct 5, 2011 6:48:30 PM.

Ibland så gömmer det sig viktiga sanningar i det självklara. När rättegången mot den 62-årige mannen som kört DC++ avgjordes för någon vecka sedan så var det IFPI som var angivare och målsägare. IFPI är en branschorganisation för skivbolag, och vi accepterar det som självklart att de är målsägare. Det är bara det att IFPI företräder enbart skivbolagen - inte upphovsmännen. Mannen dömdes följdriktligen för intrång på närstående rättigheter.

Upphovsmännen, dvs låtskrivarna och artisterna var inte representerade vid rättegången och det var ingen som hävdade att deras rättigheter hade blivit kränkta. Det är nämligen så att det bara är IFPI och dess systerorganisation MPAA som aktivt jagar privatpersoner som delar kultur. Artisterna gör det inte.

Den enklaste förklaringsmodellen för det är att skivbolagen lider skada, medan artisterna inte gör det. Den modellen råkar stämma med statistik från både Sverige och Storbritannien, som säger att artisternas inkomster har ökat samtidigt som skivbolagens inkomster har minskat drastiskt.

Som bekant är skivbolagens affärsmodell att binda artister, pressa fysiska föremål av deras alster och sedan distribuera dessa till ett nätverk av återförsäljare. Det här var en gång i världen en värdefull tjänst, som konsumenterna var beredda att betala för. Idag kan detet som artisterna producerar enklare och billigare distribueras direkt till konsumenten via internet. Skivbolagen har blivit ett femte hjul under vagnen. De behövs inte längre, och konsumenterna vet det. De själva vet det, men kämpar med näbbar och klor för sin existens. Det är med största säkerhet skivbolagen som har spridit mantran “Men hur ska artisterna få betaaalt?”, som en dimridå för sin mer egoistiska “Hur ska skivbolagen få betaaalt?”. Observera att man sällan hör frågan “Hur ska vi artister få betalt?”. Tvärt om så är attityden från riktiga artister oftast “Hur ska jag ta betalt för mitt arbete under de nya förutsättningarna?”. En mycket mer öppen och ödmjuk inställning.

Om nu konsumenterna betalar mer pengar till artisterna och mycket mindre till skivbolagen, så innebär det att folk faktiskt inser att artisterna gör något värdefullt medan de inte vill betala för skivbolagens tjänster. Vi behöver därför inte oroa oss för hur artisterna ska få betalt. Konsumenterna kommer att se till att de får betalt, eftersom det annars inte blir någon musik. Vi har svart på vitt att kulturdelning inte skadar artisterna.

Däremot så skadar kulturdelningen skivbolagen. Ju snabbare vi blir av med dessa parasiter, desto bättre kommer artisterna att må och desto fler människor kan ta del av deras alster. Kultur blir nämligen inte sämre av att den når fler människor. Tvärt om, ju fler som får del av den, desto rikare blir vi alla.

För den som vill handla etiskt:

  • Sluta köpa kultur av skivbolagen.
  • Dela kultur med varandra.
  • Tänk på artisterna - de ska ha en vettig inkomst från sitt arbete.