Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Att dela med sig

written by jacob, on Sep 19, 2010 1:11:09 AM.

Richard Stallman är en mycket annorlunda människa. Han har djupa insikter i människors väsen och en häpnadsväckande oförmåga att presentera dem på ett sätt som människor har lätt att ta till sig. Richard har bott hemma hos oss vid ett par tillfällen när han har besökt Göteborg och jag har kommit så nära som jag tror att man komma Richard utan att ha känt honom ett helt liv.

En av de mest tänkvärda saker han har sagt är att en oerhört stark mänsklig drivkraft är att dela med sig. Den kommer troligen ur ett evolutionstryck under hundratusentals år, där den som delar med sig har större chans att överleva än den som sitter och trycker på sina tillgångar. Första gången Richard sa det så lät det extremt konstigt och främmande, för han presenterade bara saken som ett påstående, rätt upp och ned, utan förklaring. Inte ens den förklaring som jag gav om evolutionstrycket.

Det tog mig därför ganska lång tid att inse hur rätt han har. Jag har träffat många människor som skulle skämmas om de inte lyckas bjuda en gäst i sitt hem på någonting. När vi får affärsbesök på kontoret bjuder vi på kaffe. Vi ger bort pengar till människor som bor en kontinent bort för att vi har läst att de har det svårt. Vi ger bort eller lånar ut böcker för att vi har läst dem och tycker att de är bra. Små barn älskar att dela med sig av det de tycker om. Vi mår bra och blir lyckliga av att dela med oss.

När det gäller fildelning så fokuseras det alltid på nedladdningen, men det är ingen som diskuterar uppladdning. För varje nedladdad fil så finns det någon som har ansträngt sig för att förpacka filen och göra den tillgänglig. När det gäller musik från CD så har man rippat skivan och troligen scannat omslaget. Det kräver en hel del tid och ansträngning, samtidigt som de flesta vet att det är olagligt och strider mot upphovsrätten, så som den är utformad idag.

Ändå så anstränger sig massor av människor för just det. De vill dela med sig av det som de tycker är bäst. Deras inre drivkraft gör att de anstränger sig och tar risker för att dela med sig. Det finns inga lagar i världen som kan stoppa en sådan kraft. Folk kommer att fildela så länge det är tekniskt möjligt, om man så införde dödsstraff på fildelning.

Det är samma kraft som har gjort att Piratpartister kulturbombar allmänheten. Visst är det ett smart PR-trick, men framför allt så känns det härligt att få dela med sig av alla de bra böcker som man läst. Både givare och mottagare blir lyckligare av transaktionen.

Ska man få en fungerande lagstiftning på upphovsrättens område måste man anpassa sig till människans natur. Det som utvecklats under hundratusentals år kan inte förändras på några få generationer.

En lärorik dag

written by jacob, on Sep 16, 2010 12:20:59 AM.

I dag stod vi utanför Artisten i Göteborg och delade ut flygblad och böcker. Det passerade inte så väldigt många människor. De flesta var studenter som läser på Humanisten eller Artisten, dvs historiker, arkeologer, språkvetare, musiker, teatermänniskor med flera. Mina förväntningar var ganska lågt ställda efter det ganska ointresserade mottagande som vår flygbladsutdelning vid Lärarhögskolan fick. Det var därför glädjande att de som passerade var väldigt intresserade över lag. Jag fick flera intressanta diskussioner med artister som i och för sig är bekymrade över hur de ska kunna tjäna tillräckligt med pengar, men samtidigt inte är villiga att acceptera övervakning för att få nuvarande upphovsrättslagstiftning att fungera.

Jag fick också flera spontana förfrågningar om valsedlar och många glada tillrop om att passerande redan röstat på Piratpartiet. Jag hade nog förväntat mig att lärare, artister och humanister skulle vara mer lika varandra än teknologer och artister/humanister. I morgon väntar Handels. Det ska bli spännande att se vilket bemötande man får där.

Slumpens skördar?

written by jacob, on Sep 14, 2010 11:52:33 PM.

Det är lustigt hur vissa saker kan slumpa sig.

  • Målet mot The Pirate Bay ska komma upp i hovrätten en vecka efter valet. Hade det skett före valet hade Piratpartiet fått draghjälp av det.
  • Utredningen mot Julian Assange kommer att pågå till strax efter valet. Han är i och för sig inte Wikileaks, men han har en förmåga att synas och engagera människor.
  • Amelia Andersdotter borde ha tillträtt som EU-parlamentariker den 1 december förra året. Det har snackats och förhalats. Ett tag såg det ut som om tillträdet skulle ske i somras. Nu blir det efter valet. Hade det skett före valet så hade det givit Piratpartiet extra resurser och en person till i rampljuset.
  • Datalagringsdirektivet kommer att bli proposition efter valet, för Beatrice Ask hann inte med det före valet. Då hade hon fullt upp med att föreslå gredelina kuvert och att polisen skulle kunna utfärda strafförelägganden för tyngre brott. Vi får direktivet i en form som är värre än i andra EU-länder. Vilken regering vi får spelar ingen roll, om inte Piratpartiet får vara med och påverka.
  • Resultatet från senaste rundan av ACTA-förhandlingarna kommer att hållas hemliga till efter valet.

Visst är det lustigt hur vissa saker kan slumpa sig.

Den parlamentariska enpartistaten

written by jacob, on Sep 11, 2010 11:02:42 PM.

Jag fick tips om en lite mer djupgående artikel kring analogin med glasstånd på en strand. Per Herngren beskriver hur konkurrensen mellan partier skapar en gravitation mot mitten som gör systerpartier i olika länder mer olika än konkurrerande partier i samma land.

Flygbladsutdelning i Hammarkullen

written by jacob, on Sep 11, 2010 10:48:37 PM.

I går kväll var vi en grupp pirater som delade ut flygblad i Hammarkullen, en förort till Göteborg som är känd för att ha en majoritet av invandrare och för att arrangera en karneval varje år. Enligt uppgift skulle det vara massor av folk i rörelse eftersom det var sista dagen i Ramadan.

När vi kom dit kl 19 var det nästan folktomt, men vi bestämde oss för att stanna och dela ut flygblad en stund ändå. Trots att det var rätt glest med folk så gick flygbladen åt nästan i samma takt som om vi hade stått i Brunnsparken en lördag eftermiddag. I stort sett alla som passerade var intresserade, och det märktes på kommentarerna vi fick att många var insatta i svensk politik. Antingen så är Hammarkullen ett specialfall, eller också så har invandrarnas ointresse av att rösta försvunnit. Jag har varit i Hammarkullen flera gånger förut, men det som var nytt den här gången var att jag träffade så många människor.

Jag har hela tiden betraktat personer med utländsk härkomst som en av Piratpartiets grupper av kärnväljare. (De andra kärnväljarna är studenter och nördar.) Besöket i Hammarkullen bekräftade min inställning, och jag tror att det är värt mycket att rikta våra kampanjer mot invandrartäta områden den sista veckan innan valet.

Flygbladsutdelning på Lindholmen

written by jacob, on Sep 7, 2010 9:39:18 PM.

För den som inte vet så är Lindholmen ett stort centrum för utbildning i Göteborg. Drygt en tredjedel av Chalmers ligger här och det finns flera gymnasieskolor. Idag stod jag ensam och delade ut flygblad under 2 timmar, mellan 15:30 och 17:30. Det ser inte så bra ut att stå helt ensam, så därför hade jag min moblia PA-anläggning som flaggställ. Person plus flagga ser nämligen inte ut som "ensam och desperat dåre".

Det som var intressant var att åtgången på flygblad var enastående. Mer än hälften av de förbipasserande ville ha flygblad utan att jag trugade speciellt mycket. Jag uppskattar att jag delade ut bort emot 800 flygblad, dvs ett var tionde sekund.

En slutsats är naturligtvis att vi måste köra fler utdelningar på Lindholmen, men det är egentligen inte det som är poängen med det här inlägget. Det jag har funderat över är hur rättvisande valundersökningarna kan vara när ett parti har så stort gensvar i väldigt begränsade grupper av befolkningen. Piratpartiet har nästan hela sitt stöd bland förstagångsväljare, invandrare och nördar. I dessa kategorier är det väldigt ovanligt att ha fast telefoni. Det gör att de telefonundersökningar som görs har en enorm osäkerhet. Vi skulle lika gärna kunna ligga uppe kring 7% som under 4-procentsspärren. De reaktioner vi möter ute på stan antyder att vi har betydligt mer stöd än vad väljarundersökningarna visar.

Lönsamhetskalkyl på kameraövervakning i hemtjänsten

written by jacob, on Sep 6, 2010 9:34:30 PM.

Låt oss säga att vi har ett distrikt med 120 äldre som behöver tittas till en gång varje kväll, förutom eventuellt arbete med mat, städning och annat som måste göras på dagtid. Det tar troligen en patrull 12 minuter att köra bil, hitta parkering, parkera, ta sig in i bostaden, göra kollen, registrera, ta sig ut till bilen för förflyttning till nästa vårdtagare. I allmänhet har hemtjänsten patruller med 2 personer. Låt oss också säga att vi behöver köra bil 500 meter för varje besök.

Patrullen kan då hinna med 40 hembesök på ett arbetspass och i vårt distrikt behöver vi därför 3 patruller. Den totala kostnaden för en kontroll per dygn blir då c:a 160 000 kr/månad, eller c:a 1300 kr per vårdtagare. Personalkostnaden är 156 000 kr och bilkostnaden är c:a 5 000 kr. Om vi rationaliserar och skickar hemtjänstpersonalen på ensampass nattetid (det tycker fack och arbetarskydd är en extremt dålig idé) kan vi komma ned i c:a 700 kr per vårdtagare och månad.

Om vi i stället lägger 100 kr per vårdtagare och månad på ett internetabonnemang och ytterligare 30 kr/månad i avskrivning på utrustning, så kan vi titta till samtliga vårdtagare ett par gånger per kväll och ändå bara nyttja ett par timmar av en persons arbetstid varje natt. Vi måste naturligtvis ha en jourpatrull, men den kan arbeta med andra uppgifter tills den behöver rycka ut (i exemplet med hembesök måste man också ha reservkapacitet för att kunna hantera att vårdtagaren behöver hjälp). Totalkostnaden för övervakningen blir därmed c:a 200 kr per vårdtagare och månad.

Lågt räknat har vi därför sparat 500 kr per vårdtagare och månad, samtidigt som vi erbjuder en bättre tjänst (dubbla antalet kontroller att allt är i sin ordning). För 500 kr per månad kan man leverera c:a 2 timmar andra tjänster, som t.ex. hjälp med duschning eller en extra städning.

På samma sätt som tekniken har ändrat förutsättningarna för musikdistribution så har den ändrat förutsättningarna för tillsyn av gamla i hemmen. De ekonomiska realiteterna gör att det är lönlöst att kämpa emot. Det vi måste kämpa för är att tillsynen sker på värdiga villkor som tar hänsyn till att även relativt hjälplösa personer har rätt till ett privatliv.

Anmäl dig nu! Distribuera valsedlar på valdagen

written by jacob, on Sep 6, 2010 6:37:54 PM.

Nu börjar det bli bråttom med att anmäla sig till valsedelsdistribution. På fredag borde vi ha 100% täckning, så att vi kan sköta distributionen av valsedlarna på ett enkelt och smidigt sätt. Att komma förbi en valstuga på lunchen, förbi någons hem på väg hem från jobbet eller besöka någons kontor på en ledig stund under dagen är enkelt. Att behöva åka genom halva stan enkom för att hämta en 10-centimetersbunt valsedlar är oftast både tidsödande och onödigt.

I Göteborg kommer vi att börja distributionen under kommande helg, från flera mellandistributörer, och sedan ha några mellandistributörer igång under nästa vecka. Fredag den 17 september, på kvällen, kommer vi att samla in valsedlarna från mellandistributörerna till en central punkt, så att vi har alla valsedlar på en plats. Annars är risken att det tar slut på några ställen och distributörer får jaga runt för att få tag på valsedlar. På fredagen så måste vi också ringa runt till alla som inte hämtat valsedlar och stämma träff. Om det visar sig att någon faller ifrån (vi hade 2 sådana problem på förtidsröstningslokalerna) ska vi ha en reservplan redo. Har vi 5 personer att ringa är det inga problem. Har vi 40 så är det jättejobb.

På lördag kväll lägger vi planen för hur valjourerna ska agera och förser dem med valsedlar så att de är redo att ge sig ut på söndag morgon. Har vi många frivilliga kan jag lägga ut valsedlar i mina lokaler och sedan gå hem och förbereda mig inför kvällens valvaka. Annars är risk för att jag och valjourerna måste stressa runt för att få ut valsedlar till så många lokaler som möjligt innan allt för många har hunnit rösta. Det är väldigt få som tar en blank valsedel och skriver dit partinamn, så därför är varje vallokal som vi inte täcker en förlust av röster.

Anmäl dig här!

Övervakningskameror i vården

written by jacob, on Sep 6, 2010 5:00:00 PM.

Fredrik och Sysadminbloggen skriver om att hemtjänsten i Backa installerar webbkameror hos vissa vårdtagare och har synpunkter på att det är integritetskränkande. I det här fallet håller jag faktiskt inte med. Många äldre, framför allt kvinnor (eftersom deras makar ofta dött före dem), lever ensamma i normala lägenheter utspridda över allt i samhället. Man behöver inte vara speciellt skröplig för att tillhöra en riskgrupp, där fall och plötsliga sjukdomar kan göra att man blir liggande tills hjälp hinner anlända.

Jag behöver inte gå längre än till min egen släkt innan jag har flera exempel på människor som levt ensamma och varit fullt aktiva tills de drabbats av stroke och blivit liggande tills någon anhörig haft anledning att sakna dem. I ett fall dröjde det 14 dagar och i ett annat 2-3 dagar. Det är ett ovärdigt och plågsamt sätt att dö på, och vi ska inte utsätta människor för det i vår iver att skydda deras integritet.

I just det här fallet så är nämligen övervakning den tjänst vi vill tillhandahålla. De flesta gamla är så vitala att de klarar sig bra på egen hand större delen av tiden. De behöver oftast en insats någon gång under veckan eller någon gång per dygn. Att ha patruller som åker runt för att kolla att allt är ok är för dyrt, för resurskrävande och för miljöbelastande för att vara vettigt. Kameror i hemmen är ett sätt att förbättra tryggheten för de äldre samtidigt som man gör en liten rationalisering. Äldrevården är i stort behov av åtgärder som låter oss behålla eller förbättra kvaliteten trots att vi står inför en tid när det kommer att finnas extremt många gamla i förhållande till hur många det är som arbetar. Kameraövervakning är ett led i det.

Det viktiga i sammanhanget är att vårdtagaren får inflytande över ett antal faktorer:

  • Om det ska installeras några kameror över huvud taget
  • Var kamerorna ska sitta och hur de ska vara riktade
  • När kamerorna ska vara påslagna och vad personalen ska kontrollera
Det måste vara en tjänst som tillhandahålls vårdtagarna och inte ett redskap som installeras slentrianmässigt för att någon har bestämt att det är för ditt eget bästa.

Valsedelsdistribution på valdagen

written by jacob, on Sep 2, 2010 2:54:00 PM.

Vi har precis klarat av distributionen till förtidsröstningslokalerna. Vi har 17 dagar kvar till valdagen, då vi behöver täcka 5 gånger så många lokaler. Om vi börjar i tid med att registrera oss på lokaler och hämta röstsedlar så är mycket vunnet. Anmälningar i sista minuten och hämtning av valsedlar på lördagen innan valet gör att många människor måste göra stora extra ansträngningar. Valsedlarna kanske tar slut hos en mellandistributör och någon måste åka långt för att hämta på något annat ställe. Vi kanske måste samla in valsedlar som finns ute hos distributörer för förtidsröstning för att ha tillräckligt i alla vallokaler. En massa resande i sista stund skapar bara stress. Om du vet att du ska vara hemma den 19 september och är beredd att vara vid vallokalerna strax inna kl 8 på morgonen, anmäl dig som distributör till några lokaler på http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/ och hämta dina valsedlar i god tid innan. Då kan din valkretsledare och kommunledare vara lugn på valdagen och kanske ha tid att kampanja de sista dagarna innan.