Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

De små, små detaljerna

written by jacob, on Apr 2, 2011 11:31:00 PM.

Om man skriver om Povel Rammel så avslöjar man sin ålder. Han var ganska gammal när han dog för 4 år sedan. I vilket fall, så var han en lysande ordsmed, med en förmåga att vrida och vända på formuleringar. I en av hans kupletter är refrängen “Det är det så, små detaljerna som gör det”. Eller, rättare sagt så är det en refräng till refrängen. Hela stycket är lite smått irriterande, men på ett sätt så att man aldrig glömmer det, även om det var 35 år sedan man hörde stycket sist.

Det var detta stycke jag osökt kom att tänka på när jag idag surfade in på Piratpartiets forum och såg det nyupplagda protokollet för styrelsemötet den 21 mars. I protokollet står det

Styrelsen beslutar
ATT: Godkänna valplattformen för regionval i Västra Götaland
- med de förändringar som Jakob (sic)- föreslår, alltså
1) inget ställningstagande om nolltaxa
2) inget ställningstagande om trängselskatt som sådan

Det skiljer sig nämligen i några små detaljer från det förhandsbesked jag fick från styrelsens sammankallande dagen efter mötet:
Vi har beslutat att godkänna att ni ska få ställa upp i omval med den kandidatursbas som ni presenterat för oss. Vi har även beslutat att godkänna ert valmanifest.

I 12 dagar har alltså arbetat med fel förutsättningar. Jag har jobbat på formuleringar som gör att ställningstaganden för nolltaxa och mot trängselskatter ska fungera och bilda en logisk enhet. Det var inte lätt, men det gick. Ur mitt perspektiv så handlar det om ett par dagars förlorat arbete, vilket är som kupletten, lite småirriterande.

Ur Piratpartiets perspektiv så finns det en oerhört viktig lektion att lära. Den här gången gick det bra, för det ingick inte i min plan att sprida budskapet omedelbart. Det manifest som jag har spridit som godkänt av styrelsen har funnits gömt i en tråd på Väst-delen av Piratpartiets forum, och det har presenterats i sin helhet på 2 bloggar. Ingen större skada skedd.

Men tänk nu för ett ögonblick att jag hade planerat en presskonferens till i fredags och gått ut med ett besked att Piratpartiet för första gången tydligt tar ställning i en fördelningsfråga. Det är nämligen vad vi gör med skrivningen i det omodifierade manifestet. En rådgivande omröstning förordade det alternativet med 18 röster mot 16.

Det hade inte gått att backa från ett sådant publikt ställningstagande och saken hade utöst ännu en kris i partiet. Det är till och med så att jag, om jag hade önskat det, med enkelhet skulle kunna utösa en kris om saken. Jag behöver bara dröja med att uppmärksamma styrelseprotokollet i 2 dagar så har beställningar av trycksaker gått så långt att vi inte längre kan backa.

Nu har jag ingen önskan om att skapa kriser, tvärt om så är kandidaturen i VG-regionen en av många ansträngningar för att göra Piratpartiet stabilare och mindre kriskänsligt. Jag kommer i morgon att omarbeta trycksakerna och ställa om argumentationen kring vårt valmanifest. Jag kommer också att informera kandidater och funktionärer om förändringarna.

Lektionen vi ska ta med oss är att i vissa lägen måste vi vara extra skärpta och noggranna i våra beslut och våra kommunikationer. Att ställa upp i val är inte ett rutinbeslut. Det är något som förtjänar extra uppmärksamhet. Jag har en analogi från min militära karriär. När man apterar en krutstubin på en sprägkapsel, när man kastar handgranat eller när man bedriver skjutövning med nyinryckta, då är man i en situation som kräver extra uppmärksamhet och extra noggrannhet. En liten detalj, som att man vänder apteringstången fel eller är otydlig i det man säger kan få enormt stora konsekvenser.

I skuggan av datalagringsdirektivet

written by jacob, on Mar 16, 2011 10:41:08 PM.

Datalagringsdirektivet är en viktig fråga och det är skönt att vi har ett år på oss att bilda opinion. I dess skugga pågår en liten men viktig debatt. Vi håller på att utforma valmanifestet för valet i VG-regionen och det finns några kontroversiella frågor som just nu debatteras. Det är ett dygn kvar tills manifestet ska lämnas till styrelsen, så det finns fortfarande möjlighet att tillföra nya vinklar i debatten. Det pågår också omröstningar om vissa detaljer i manifestet.

Glädjande nog är debatten väldigt konstruktiv och håller en ganska hög filosofisk nivå.

Kom och var med i den på Piratpartiets Forum.

Ris och ros till Piratpartiets styrelse

written by jacob, on Mar 15, 2011 7:23:44 PM.

Piratpartiet skulle igår ha haft styrelsemöte. Det blev inställt eftersom inte många nog dök upp för att det skulle vara behörigt. Det här är bedrövligt och borde över huvud taget inte kunna hända. Styrelsen är partiets högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Det fanns en lång lista av viktiga beslut att fatta.

Om problemet är att vi har haft så många avhopp och syrelseledamöter som släppt uppdraget utan att ha folkvett nog att avgå, att vi inte längre kan samla ihop en beslutsmässig styrelse bör revisorerna ingripa. Om det var ett tillfälligt problem med kommunikation bör ett extramöte utlysas omgående, så att erforderliga beslut kan fattas.

Nu var 5 ledamöter närvarande och dessa ska berömmas för sin plikttrogenhet. Det är dock inte det som förtjänar mest beröm. Styrelsemötet var nämligen mycket väl förberett. Det fanns ett förslag till dagordning med bakgrundsinformation och förslag till beslut i samtliga frågor. Det här är ett skolexempel på hur det ska se ut. Om styrelsen inte hade haft några synpunkter på någon punkt kunde mötet ha avhandlats på 10 minuter. Förberedelserna gör att man inte äter folks tid med onödiga diskussioner. Bara de frågor där det finns kontroverser behöver diskussionstid.

Jag är övertygad om att Marit Deldén som sammankallande har gjort nästan hela förberedelsearbetet. Samtidigt som det är värt allt beröm i världen, så vill jag varna för konsekvenserna. Genom att inte ställa krav på att andra ledamöter bereder ärenden bränner man ut sig som sammankallande. Alla ska delta och dra sin del av lasset - delad börda är lätt börda.

Det är troligen för sent att bygga en sådan arbetsform för nuvarande styrelse, den ska bara sammanträda 2 gånger till. Däremot så är det nödvändigt att nästa styrelse börjar direkt med arbetsformer där utskott och individuella ledamöter tar ansvar för beredning av frågorna.

Omvalet i väst och rikspolitik

written by jacob, on Mar 14, 2011 4:56:30 AM.

Min strategi från början har varit att vi ska ha ett valmanifest i VG-regionen som bär av egen kraft. Vi är på god väg dit. Det pågår diskussioner och omröstningar om manifestet på Piratpartiets forum just nu. Gå gärna dit och gör din röst hörd. Synpunkter och klagomål i efterhand kommer med glatt mod att ignoreras.

Från början trodde jag inte att vi skulle kunna driva någon kampanj som baseras på rikspolitik och EU-politik. Omständigheterna har förändrats.

När sådant händer ska man gripa tillfället i flykten.

Beslutet om att kräva maskinell hantering av kontanter är ett sådant tillfälle. Vi måste ställa oss på småhandlarnas sida. Småbutiker, torghandel, festivaler, korvhandlare, glasskiosker, lunchbarer, marknadsstånd, privatpraktiserande psykologer, läkare och tandläkare - alla har ett behov av att erbjuda sina kunder kontant betalning. Maskiner för hanteringen är både för dyra och för klumpiga för de flesta av dessa verksamheter. Regeringen har utlovat förenklingar för småföretagen, och det här går rakt emot deras löften. Det kommer att finnas ett missnöje med den nya regeln som är så stort att vi kan lyfta frågan från riksplanet till att påverka regionvalet.

Ett annat tillfälle som ska tas tillvara är Christian Engströms förslag i EU-parlamentet om att ändra upphovsrätten för verk som är översatta till blindskrift. De har hittills inte varit tillgängliga för synskadade utanför det land där översättningen gjordes, utan explicit licensiering från förlaget som har utgivningsrätten för det ursprungliga verket. Christian och Piratpartiet gör en insats för kulturspridning till människor som lider brist på kultur. Vi kan knyta detta till vår punkt om kulturspridning i regionen. Vi vill att verk som bekostats med offentliga medel ska släppas under lämplig CC-licens efter 5 år. Samma tid som vi vill begränsa upphovsrätten till.

Om vi får ut vårt budskap i dessa frågor kommer väljarna att se att vår politik är systematisk, genomtänkt och på deras sida mot maktfullkomlighet och ogenomtänkta beslut.

Rådgivande omröstningar om valmanifest

written by jacob, on Mar 11, 2011 4:48:50 AM.

Jag har postat 4 rådgivande omröstningar angående valmanifestet i för Piratpartiet i VG-regionen. De finns samlade här. Alla medlemmar i Piratpartiet är välkomna att delta i omröstningen, för vad vi gör i väst påverkar hela partiet.

Ett magiskt dussin

written by jacob, on Mar 10, 2011 11:09:00 PM.

För några timmar sedan ställde Tappe upp som kandidat till valsedeln i VG-regionen. Vi har därmed uppnått minimiantalet kandidater som jag har haft för att driva valförberedelserna vidare. Jag kommer att gå till styrelsen med kandidatlista och förslag till valmanifest. Om de godkänns kommer vi att gå igång med fundraiser för valkampanjen, tryckning av flygblad och allt annat som behövs för en valkampanj. Det kommer att vara ont om tid, så vi behöver starta förberedelserna redan innan styrelsen fattar sitt beslut, den 4 april.

För att underlätta styrelsens beslut så vill vi gärna ha fler kandidater på valsedeln. För att syrelsen inte ska behöva fundera över längden på kandidatlistan behöver vi 6 kandidater till. Vi har redan 12 kandidater som har ställt upp med en hög ambitionsnivå - jag känner de flesta av dem personligen och kan intyga att de är seriösa i sina engagemang. Du kan därför med gott samvete ställa upp med ambitionen att visa ditt stöd för att Piratpartiet ska kandidera i regionvalet. Även om du skulle röstas in på en plats högt upp på listan kan du begära nedflyttning innan listan fastställs. Kandiderar gör du här. För att vara valbar ska du ha rösträtt i VG-regionvalet.

Valförberedelser på distans

written by jacob, on Mar 6, 2011 11:31:00 PM.

När man skriver blogginlägg ska man ha en tes i sitt inlägg. Jag tänker bryta mot den regeln för att spegla mitt sinnestillstånd.

Jag befinner mig just nu i San Francisco. Vi har tagit in på Chateau Tivoli, en viktoriansk villa som är inredd som B&B. Vi är just nu 4 personer som delar en stor svit under takåsarna. Det finns en himmelssäng och ett schackbord bland möblerna. Vi har en alkov i husets torn med fönster i 270 grader där vi sitter med våra laptops.

Vårt ärende är att marknadsföra PyPy-projektet. I tisdags var vi hos Google San Francisco - en liten satellit till huvudkontoret på 900 personer. 30 ingenjörer lyssnade intensivt och ett entimmars möte blev 2, med efterföljande lunch. Efter lunch promenerar vi längs kajerna. Det har skett en enorm upprustning sedan jag var här första gången, 1997. Den gamla hamnbyggnaden har blivit saluhall och vi hittar en ostbutik med riktigt god kalifornisk ost.

Det är bara något dygn efter att jag har släppt utkastet till valmanifest för VG-regionen och öppnat kandideringen till valsedeln. Resan innebar att jag bara hade 4 dagar att planera och sparka igång valförberedelserna, men med hårt arbete och välvilja från många håll gick det bra. Synpunkterna på valmanifestet har varit få. Ett stort tack till Emma som redigerat och omformulerat.

I onsdags åkte vi tåg ner till Silicon Valley. Dim Sum-lunch med en bekant varefter vi blev körda till Gates-byggnaden på Stanford. Armin Rigo som är arkitekten bakom PyPy ska hålla föredrag om resultatet av vår forskning och strukturen i PyPy. Vi har 45 personer på plats, varav några är berömda dataloger. Föredraget förmedlas via video också, och det är över 1000 studenter som kommer att se det. Frågorna är skarpa och mitt i prick. Skepticism förbyts i förundran och beundran. Vi har gjort något som betraktas som omöjligt i deras värld. Efteråt blir det samling med ett dussin personer på en kinakrog. Maten är dålig men diskussionerna om hur man skulle kunna hantera parallellism i Python är djupsinniga. Jetlag är ett problem och vi somnar på tåget tillbaka till San Francisco.

Varje tillfälle jag har en stund över försöker jag hitta en WiFi-anslutning för att hantera alla kontakter jag behöver ta inför valet. Efterhand kommer det positiva svar tillbaka. Alla valkretsar ställer upp. Även de som tidigare har visat tvekan är solidariska och lovar att jobba. Det bygger mycket på personliga band som knöts under förra årets valrörelse. Det finns vissa hål som är svåra att fylla. Just nu saknar vi en kampanjledare för Bohuslän. Mikael Börjesson sköter valsedelsdistributionen, och i enlighet med mina principer om att minska belastningen på enskilda personer så ska ingen ha hand om både distribution och kampanj.

Torsdag startar lugnt med mailhantering och putsning på föredrag. Sushilunch på ett litet ställe på Sanchez Avenue. Mmm. På kvällen är det föredrag hos Yelp, ett ungt företag som har en social webbapplikation där människor recenserar lokala företag - allt från restauranger till tvätterier och rörmokare. De säljer annonser på sin webbsite. De 40 utvecklare och 600 säljare och har nästan helt tagit över en 9-våningars byggnad granne med Moscone Convention Center. Bay Piggies och SF Python Meetup har bjudit in till föredraget. Trots att det är ett extrainsatt föredrag kommer det 140 personer. Vi hade räknat med 30. Det finns tillfälle att framföra meddelanden före föredraget och många företag vill rekrytera Python-utvecklare. Vi är mitt i en frenetisk nybyggarkultur. De gamla trötta företagen som Google och Facebook ligger i South Bay-området. Det nya händer i South of Market i San Francisco. Unga människor, nya värderingar. Många har inte bil, några kan gå till jobbet. Man jobbar inte till midnatt fredag kväll - man tar en öl med jobbarkompisarna och går ut och festar sedan. En helt ny kultur för USA. Mer Europeisk och mer mänsklig.

Stöd kommer från olika håll i partiet. Johan Mlg ställer upp helhjärtat och vi diskuterar flygblad och affischer. IT har lovat hjälp med hemsida och planeringssystem för valsedlar. Christian har lovat att delta i valkampanjen. Frivilliga från olika håll har lovat att ställa upp och kampanja och hjälpa till med valsedelsdistribution. Ung Pirat har frågat om hur de kan hjälpa till. Det är en jättebra början och jag hoppas att vi kan mobilisera ännu fler. Jag tror vi kan åstadkomma samma nybyggaranda som jag upplever i San Francisco.

Fredag äter vi Dim Sum till lunch igen. Yang Xing i närheten av Market Streets nedre ände är en upplevelse. Damer med små vagnar går runt bland gästerna och bjuder ut sina smårätter. Man tittar, bestämmer sig och får en stämpel på sin nota. Räkknyten, fyllda svampar och pekinganka. vi står över kycklingfötterna. Sedan beger vi oss till Dropbox. Elfte våningen ett stenkast från Yelp. Öppen planlösning. Alla utom VD sitter i samma rum. Föredrag i köket. Hela utvecklarstaben lyssnar andäktigt. Vi verkar lösa problem som de har just nu. De ger sig själva gott om tid. Återbesök hos Yelp för att fotografera deras ölmaskin med iPad-interface - ett resultat av ett kul projekt på arbetstid. På kvällen håller vi på att somna över en lyxig japansk måltid. Underbar sashimi och sushi, men kvällens höjdpunkt är grillade fiskhuvuden.

Jag börjar komma ikapp min lista med folk att kontakta. Jag har några personer jag verkligen vill ska kandidera till valsedeln och skickar mail till dem. Nätet hos Chateau Tivoli har krånglat några dagar och det har sänkt min produktivitet betydligt. Kandidaturerna börjar droppa in.

Under helgen kör vi en sprint - en intensiv programmeringsträff - hos Noisebridge. Det är ett stort hackerspace i San Francisco. En gammal syfabrik har blivit labb med elekronikdel, mörkrum, systuga, metallbearbetning, och fermenteringsavdelningar. Mycket enagemang, många människor i rörelse och en bohemisk attityd lite i överkant. Några tappra kämpar för att stället inte ska slumma igen med smutsig disk och trasiga prylar över allt. Ekonomin går på kryckor. De som betalar full medlemsavgift är få. Arbetslösa och studenter som knappt har råd att åka kommunalt hit är i flertal. Vissa saker verkar återkomma oavsett om man är i Göteborg eller på andra sidan världen. De kör mycket utbildning, bland annat i Python, för det är bästa chansen att få ett bra betalt jobb. USA har mycket arbetslöshet, men det finns lokalt ett antal bristyrken inom IT. Det verkar dock finnas en hel del kräsenhet. Många som jobbar i innovationsföretagen har en doktorsexamen, gärna från MIT, Stanford eller någon annan berömd institution. Stanford har börjat utnyttja detta och en student måste lova att alla uppfinningar under studietiden ska tillfalla Stanford. Något sådant skulle inte kunna hända i en värld med kort upphovsrätt och begränsningar i patenträtten.

Jag vill gärna se fler kandidater på listan. Kommer vi upp i 18 så har vi klarat styrelsens mål på 12% av fullmäktiges storlek. Just nu har vi 11, vilket är en mindre än mitt personliga kriterium för att gå till val. Vi har många kandidater med hög ambition, så personer som ställer upp som stöd och utfyllnad är välkomna.

I kväll flyttar vi ned till Hotel California i Palo Alto. The PyPy Roadshow ska ha föreställningar på Googleplex i Mountainview och hos Mozilla Foundation. På tisdag bär det av till Pycon i Atlanta. Tio dagar av intensivt umgänge med 1500 Python-programmerare.

Efter en rejält splittrad vecka där jag har haft huvudet i minst 2 olika världar och alternerat mellan dem med sekundvarsel så har jag ändå en gemensam konklusion. Jag älskar engagemang och passion. Jag jobbar hårt för det jag tror på och älskar att få gensvar. I PyPy-projektet har vi haft många bakslag sedan vi startade för 8 år sedan. Bland annat är vår JIT-kompilator den 5:e generationen. Två gånger har vi varit tvungna att kasta bort allt vi hade och gå tillbaka till ritbordet. Det var smärtsamt men vi envisades och övervann motgångarna. Jag ser en parallell i Piratpartiet. Vi har haft en enorm motgång och det är kanske inte den sista. Vi kan ändå övervinna dem genom att vara passionerade, genom att finna gemenskap och kamratskap. Valet i VG-regionen är ett tillfälle att göra det. Ett tillfälle som kom osökt ur tomma intet. Ett tillfälle att fånga i flykten.

Manifest och kandidatur på plats

written by jacob, on Feb 28, 2011 1:40:27 AM.

Det finns nu ett utkast till valmanifest och en tråd för kandidaturer

Möjligheten att kandidera kommer att stänga den 15 mars. Om antalet kandidater vid den tidpunkten understiger 12 kommer jag att avbryta vårt valdeltagande i brist på intresse. Jag vill gärna se kandidater från samtliga valkretsar i regionen.

Nu är jag inte så orolig för att vi ska få för få kandidater, för jag tycker vi har ett bra utkast till manifest. Vi har flera frågor som berör människors vardag samtidigt som de är förankrade i vårt principprogram. Vi har i och med det en mer omfattande och tydlig politik för regionen än de flesta av gammelpartierna. Det hoppas jag ska inspirera våra medlemmar att ställa upp på vår valsedel.

Jag kommer att resa till USA om några timmar och återvänder den 20 mars. Det innebär att jag kommer att sköta fortsatt planering via epost och Piratpartiets forum. Det är ingen större skillnad jämfört med nu, förutom att svarstiderna i båda riktningar kan bli lite längre.

Regionvalet - andra dygnet

written by jacob, on Feb 27, 2011 3:16:56 AM.

Dagen omprioriterades. Eftersom utkastet till valmanifest ska gå ut på måndag, samtidigt som kandideringen till valsedeln ska utlysas så har jag arbetat på dessa två under dagen. Jag är rätt nöjd med resultatet, men jag vill göra ytterligare en revision innan jag går ut officiellt.

Ytterligare några goda nyheter när det gäller engagemang från olika håll, även om det har varit osedvanligt tyst i alla chattkanaler. Det är väl revolution på TV, eller nått…

Regionvalet - ett dygn senare

written by jacob, on Feb 26, 2011 12:55:28 AM.

Det har snart gått ett dygn sedan jag publicerade min plan för regionvalet. Den har mottagits väldigt väl på olika håll, även om den ännu inte har nått ut till den breda skaran av medlemmar.

Jag har ägnat en stor del av dagen åt att kontakta nyckelpersoner inför valet - valkretsledarna inom regionen, valkretsledare inom distriktet men utanför regionen och distriktsledare i övriga landet. Jag har har redan hunnit få några positiva svar, trots att det kommer att krävas många kontakter och mycket planering innan de flesta kan svara på hur mycket hjälp vi kan få från andra håll i landet. Jag har även börjat kontakta stabsfunktionerna i partiledningen och har även där börjat få in positiva svar.

Kontakterna fortsätter imorgon. I övrigt så har jag jobbat på policydokument och tittat på kostnadsuppskattningar. Till en verklig lågbudgetkampanj behöver vi få in c:a 70 000 kr, varav hälften till valsedlar. Då kommer vi att vara helt beroende av självuppoffrande aktivister och medias vilja att ge oss publicitet. Ska vi ha en någorlunda stor säkerhet att komma in i fullmäktige skulle vi behöva en annonseringsbudget på en halv miljon kronor. Jag misstänker att vi kommer att få leva med osäkerheten.

Det som stundar i helgen är arbete på första utkastet till valmanifest. Anledningen till att jag vill ha utkastet klart så tidigt är att kandideringen till valsedeln öppnar på måndag. Kandidaterna måste ha ett underlag som visar på ett ungefär vilken politik de kandiderar till att föra. Jag har hunnit med att rekrytera en person till redaktionen. Jag har ett par samtal till att föra om den saken under morgondagen.