Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries in the Category “Piratpartiet”

Nyårsrapport från Syrien/Irak

written by jacob, on Jan 1, 2017 10:17:00 PM.

Det var rätt länge sedan jag rapporterade från kriget i Syrien/Irak. Så här första dagen på det nya året kan det vara dags för en ny rapport. Det har hänt en hel del av intresse som svenska media inte har fångat upp.

Mosul

Kampanjen för att återerövra Mosul har pågått i drygt 2 månader. Peshmerga och den irakiska armén ryckte inledningsvis fram snabbt i området öster och norr om Mosul. De kurdiska Peshmergastyrkorna stannade sedan vid de överenskomna gränserna och deltar inte längre i striderna. Något som är ett stort avbräck för koalitionen mot Daesh.

Den irakiska armén trängde sedan in i Mosul och har i hårda strider erövrat ungefär en fjärdedel av staden. Man har haft stora förluster, men samtidigt har Daesh förlorat uppskattningsvis 2000 krigare. Skillnaden mellan koalitionen och Daesh är att de flesta Daesh-krigarna stupar, medan koalitionssoldater oftare såras än dödas. I vilket fall har man haft så stora förluster att man innan jul fick ta en paus på 2 veckor för omorganisation och tillförsel av förstärkningar.

Söder om Mosul rycker den irakiska polisen fram. Det har gått lite långsamare än i öster, men på ett frontavsnitt är man nu framme vid Mosuls internationella flygplats. Man har dock ett rätt stort område landsbygd längs med Tigris som fortfarande är under Daesh kontroll.

Norr om Mosul har den irakiska armén nått fram till staden, men man har fortfarande stora fickor som kontrolleras av Daesh på landsbygden utanför staden. Dock så har man de senaste dagarna haft framgångar, där man bland annat har tagit över kontrollen över polisakademin.

Mycket längre västerut har PMU (Popular Mobilization Units) ryckt fram. Dessa är olika frivilligstyrkor, främst shia-milis, som står under den irakiska regeringens befäl. De har mycket framgångsrikt tagit kontrollen över ett brett område med gles befolkning och halvöken, från Qaiyara-basen till Sinjar-berget. De har dock på senare tid kört fast, på grund av att de inte har manskap nog att både hålla den terräng de har tagit och att driva offensiven vidare. Det krävs en konsolidering innan man kommer att kunna fortsätta. PMU har genom sin offensiv skurit av förbindelsen mellan Mosul och Syrien, vilket innebär att handlingsfriheten för Daesh drastiskt har minskat.

Sammantaget har det gått tillräckligt bra för koalitionen, men man skulle behöva räta ut och korta frontlinjer, för att få loss styrkor till kraftigare offensiver. Man behöver också komma fram till Mosul på fler frontavsnitt. Det gör att Daesh måste bevaka mer terräng och får svårare att lansera motoffensiver. Stora delar av problemen i Mosul kommer sig av att det finns för många civila kvar i staden. Det beror dels på att Daesh håller dem kvar, dels på att kapaciteten för att ta hand om fler flyktingar är uttömd. Just nu är det kallt väder, med en del snö i området, så man måste kunna erbjuda minst tält till alla som flyr.

Läget för koalitionen blir dock bättre när man har tagit kontrollen över de stadsdelar som ligger vid fronten just nu. Området närmast Tigis i östra Mosul har stora grönområden och ruinerna från den antika staden Niniveh. Det kommer att vara väldigt svårt för Daesh att gömma sig där, och det kommer att finnas utrymme för att effektivt nyttja stridsvagnar, artilleri och flygunderstöd. Sedan kommer övertagandet av västra Mosul att vara en besvärlig nöt att knäcka, men det dröjer nog några veckor innan den fasen börjar.

Raqqa

SDF/YPG har inlett sin offensiv för att ta kontrollen över Raqqa, som är Daesh huvudstad. Militärt inledde man med en offensiv rakt norr om Raqqa. Efter att ha tagit kontrollen över något dussintal byar avbröt man offensiven och lanserade en ny offensiv längre västerut, längs med Tabqa-dammen som är en del av Eufrates. Tydligen hade spaning utvisat att Daesh hade lämnat området med mycket svagt försvar, och man tog på bara några dagar väldigt mycket terräng och något hundratal byar. Man är nu nästan framme vid själva dämmet i Tabqa-dammen och står mindre än 4 mil från Raqqa på 3 frontavsnitt.

Man har lyckats med detta med mycket små förluster, medan Deash har förlorat c:a 200 krigare. Värt att notera är att hela operationen leds av ett befäl från YPJ - den kvinnliga grenen av YPG. Förutom deltagande från YPG/YPJ så består styrkorna av arabiska och turkmenska enheter. Varje by som tas över av SDF uppmanas att sätta upp ett civilt och ett militärt råd. Det civila rådet tar kontroll över sådana frågor som hanteras av kommun och landsting i Sverige, medan det militära rådet har ansvar för uppsättande av försvarsstyrkor och bidrag till SDF:s offensiver. Det finns också militärråd för städer som fortfarande kontrolleras av Daesh. Rådet för Raqqa har det övergripande ansvaret för kampanjen att ta kontroll över Raqqa.

Det som händer på den militära sidan är tätt sammanflätat med förändringar på det politiska planet. Kurderna har övergivit tanken på en rent kurdisk stat - Rojava - i norra Syrien. I stället vill man bygga en federativ statsbildning med alla folkslag i norra Syrien. Modellen kommer dels från Schweiz, dels från den fängslade PKK-ledaren Abdullah Öcalan. Den här förändringen är nödvändig för att man ska kunna motivera en kampanj för att ta arabdominerade områden för den egna befolkningen. Den har också potential att stärka den nya statsbildningen, så att turkiska invändningar inte längre rår på den.

Av alla de stridande parterna i kriget i Syrien/Irak är SDF den mest imponerande. Deras soldater är utan tvekan de mest professionella och disciplinerade. Det syns tydligt på filmsekvenser från framryckning och eldgivning. En SDF-krigare skjuter nästan alltid siktad, patronvis eld. Man har också något som ingen annan part kan visa upp - en prickskyttebataljon.

Samtidigt visar man upp en bild av kamratskap, med soldater som dansar och sjunger när de har något att fira. Man är också mycket noga med att hedra sina stupade och sårade, såväl från militär sida som från det civila samhället.

SDF:s svaghet ligger i bristen på tung materiel. Man har bara ett fåtal stridsvagnar, bepansrad trupptranport och tunga artilleripjäser. Den svagheten kommer att bli mindre märkbar när man närmar sig Raqqa, där det blir mer strid i bebyggelse, och där tunga fordon spelar mindre roll. Raqqa kommer säkert att bli en tuff nöt att knäcka, men SDF har de bästa trupperna för att hantera problemet, efter det framgångsrika övertagandet av Manbij.

Al Bab

Turkiet och SDF har tävlat om vem som skulle få äran att belägra Al Bab. Turkiet vann kapplöpningen och har tagit kontrollen över ett område väster om staden. Den som har läst mina tidigare rapporter minns kanske att det var FSA (Fria Syriska Armén) med stöd av Turkiet, som tog kontrollen över området närmast den turkiska gränsen. Stora delar av FSA har evaporerat och turkarna har upptäckt att anfallet mot Al Bab kräver stora resurser. Därför ar det inte meningsfullt att tala om rebeller stödda av turkar. Det är numera en ren turkisk invasion av norra Syrien.

Anfallet mot Al Bab har inte gått så bra. Efter hårda strider lyckades man ta kontrollen över sjukhuset, som ligger på en kulle i den västra änden av staden. Daesh har dock gjort motanfall, där man har förstört flera turkiska stridsvagnar och drivit turkarna på flykt. Daesh har tagit över minst 3 stridsvagnar och ytterligare några stridsfordon. Något som måste betraktas som mycket pinsamt för Turkiet. Det gör också ytterligare anfall ännu mer vanskliga. Turkarna är mycket beroende av tunga stridsfordon och artilleri, och de stridsvagnar som Daesh har tagit över har goda förutsättningar att bekämpa framryckande fordon.

In sin nöd har man vänt sig till både amerikanerna och ryssarna med begäran om hjälp, och man har fått flygunderstöd av båda. En i mitt tycke pikant detalj i sammanhanget.

Aleppo

Den syriska regimen tog kontrollen över östra Aleppo strax innan jul. Rebellerna tog stora förluster och flygbombningarna gick mycket hårt åt de civila i området. I stället för att försöka utrota alla rebeller fick de sista motståndarna fri lejd ut ur staden, med sina handeldvapen, men utan tyngre beväpning. Östra Aleppo, som redan tidigare var den fattigare delen av staden är nu till stora delar raserad. Vi bör nog inte sörja allt för mycket att regim-sidan vann, för oppositionen har ganska länge varit dominerad av Jabhat Fateh al-Sham, med rötter i al Nusra och al Quaida. Alltså ytterligare en extrem Salafistisk rörelse.

Regimen har efter östra Aleppos fall krävt att YPG lämnar området Sheik Maksoud. YPG har hittills vägrat, och det blir intressant att se vad som händer här näst. YPG tar bara strid där man räknar med att vinna.

Palmyra

Precis när regimen hade tagit kontrollen över Aleppo, och skulle stråla sig i glansen av sin seger, åkte man på ett allvarligt bakslag i Palmyra. Trupperna som höll staden hade slagit sig till ro. Ingen spaning och inga fortifikationsarbeten genomfördes. Man blev därför helt tagna på sängen när Daesh anföll med 4000 man, stridsvagnar och artilleri. Dittransporterade genom minst 15 mil öken. Troligtvis är det här trupper som jag tidigare rapporterat har lämnat Mosul.

Man blev snabbt tillbakadrivna 4 mil, till flygbasen T4, också kallad Tyas. Det fanns risk för att även flygbasen skulle falla, men genom insatser från ryskt och syriskt flyg lyckades man stopp Daesh och åsamka dem kännbara förluster.

Regimen har nu tillfört sina bästa trupper från Aleppo. Tigerstyrkorna, Ökenbrigaden och Hizbolla har förflyttats till området, och man har genomfört en offensiv för att skydda T4-basen. Ytterligare offensiver för att återta Palmyra har hittills misslyckats.

Annat

Regimen håller på att rensa en del motståndsfickor i närheten av Damaskus. När man är klara med detta kommer man att ha ytterligare trupper lediga för offensiva operationer. Regimen verkar fortfarande koncentrera sig på att slå oppositionen och att så långt som möjligt ignorera Daesh.

Politik

De senaste dagarna har Turkiet och Ryssland förhandlat fram en vapenvila mellan regimen och ungefär hälften av oppositionen. Det återstår att se om vapenvilan leder till något. Under tiden lär det bli lättare för regimen att slåss mot både Daesh och resterande delar av oppositionen.

Den andra politiska axeln som är viktig att följa är den mellan SDF och Turkiet. Just nu har SDF de starkaste korten. Turkarna misslyckas militärt i Al Bab, medan SDF har stora framgångar på andra sidan Eufrates. SDF har också visat att turkarna åker på stryk om de anfaller kurdiska områden. Turkiet ser dock det här som en ödesfråga. Kurdiska framgångar i Syrien kommer att leda till framgångar även i Turkiet. Att kurderna skulle få bryta sig ur är en omöjlighet i Erdogans fascistiska nation med ottomanska drömmar om expansion.

Att Turkiet är en fascistisk diktatur råder det inte längre något tvivel om. Amn har arresterat i stort sett alla som kan ha en kritisk åsikt. Lärare, journalister, författare, advokater, och naturligtvis alla kurder i någon maktställning. Det inkluderar parlamentsledamöter för det kurdiska partiet HDP. I de kurdiska områdena i Turkiet bedriver man utrensningspolitik. I Diarbakir har man rivit hela centrum av staden, för att utplåna de protester som har förekommit i staden. Tiotusentals människor har blivit hemlösa. När EU-parlamentet har fört fram att dessa förändringar innebär att förhandlingsprocessen om medlemskap i EU måste läggas på is har det mötts av hot från Turkiet.

Halländsk långkål - ett måste på julbordet

written by jacob, on Dec 17, 2016 11:31:00 PM.

Halländsk grönkål, även kallad långkål

Till jul är det tradition i Halland att tillreda långkål till julbordet. Den gifter sig härligt med skinkan och köttbullarna och de flesta som smakat har det som sin kanske viktigaste tradition på julbordet.

Det är lite trixigt att få till rätt smak på långkålen om man inte vet hur man ska gå till väga. Om man vet hur man gör är det ganska lätt.

Grönkålen tillreds i 2 steg:

1. Koka kål i buljong

 • Skaffa ett rejält fång grönkål. En snabbköpskasse full är minimum för att man ska få ett smakprov. Kålen kommer att sjunka ihop enormt i volym.
 • Repa kålen och lägg den i en stor gryta. Häll på antingen hett skinkspad eller hett vatten plus buljongtärning. Jag brukar använda en blandning av grönsaks-, kalv- och oxbuljong. Vätskan ska stå över grönkålen när den har sjunkit ihop i volym. Kålen ska koka i c:a 20 minuter, tills den är olivgrön. Den passerar ett stadium när den är intensivt klargrön innan den börjar anta rätt färg.
 • Sila ifrån buljongen och lägg kålen i förvaringskärl. Om den inte ska användas omedelbart kan den med fördel frysas in (den står sig flera år i frysen).

2. Tillred långkålen

 • Sätt en stor stekpanna eller en stekgryta på spisen. Lägg i en stor smörklick och sätt på värmen.
 • Hacka grönkålen grovt. Enklast är det om kålen är halvfrusen. Lägg i den i stekpannan.
 • När kålen har blivit varm, tillsätt grädde. Det ska vara nog med grädde att kålen blir simmig och lite blöt. Låt dunsta in en stund.
 • Tillsätt sirap under omrörning och avsmakning. Jag brukar använda mörk sirap, men det går lika bra med ljus. Brödsirap fungerar inte! Kålen ska ha en lätt smak av sötma utan att vara söt. Till en stor stekpanna använder jag någonstans mellan 1 och 2 matskedar sirap. Mängden är inte jättekänslig.
 • Tillsätt vinäger (citron eller ättika funkar också, men blir inte lika bra). Vanliga dödliga kan med fördel använda äppelvinäger eller vitvinsvinäger. Jag använder champagnevinäger, som enligt min mening ger ett lite bättre resultat, men den kan vara svår att få tag på. Vinägern ska tillsättas mycket försiktigt och i små mängder i taget under omrörning och avsmakning. Det är mycket känsligt att få till balansen mellan sött och surt och det lönar sig att ta tid och bara ha i några milliliter. Det här är det känsligaste momentet i hela tillredningen.
 • Krydda med svart- eller vitpeppar. Jag brukar ta några tag på pepparkvarnen. Det ska inte smaka peppar och det ska inte smaka starkt.
 • Riv muskotnöt ned i pannan och rör om. Det krävs rätt lite muskot. Kanske storleksordningen ett kryddmått. Inte mer. Muskoten ska ge en rund smak, men inte slå igenom på egen hand. Använd inte färdigmalen muskot. Den är värdelös. Muskotnöten rivs på det finaste på ett rivjärn.
 • Smaka av och bedöm resultatet utifrån sötma, syra, sälta, fetma/gräddsmak, rundhet och vätskehalt. Justera efter behag. Jag brukar ha i lite extra kalvfond om sältan är för låg.
 • Långkålen kan stå på låg värme ganska länge när den är klar. Om den skulle bli för torr kan man hälla i en aning mer grädde. Den är bäst när den är saftig, men utan rinnande vätska.

Gör din MEP det du vill?

written by jacob, on Nov 22, 2016 12:47:15 PM.

Europaportalen har nyligen intervjuat alla de svenska ledamöterna i EU-parlamentet. Jag rekommenderar att du går in och läser vad varje ledamot gör, vad de tycker är EU:s bästa och sämsta beslut under mandatperioden, och vad de vill åstadkomma under resten av perioden. Det är ett av väldigt få tillfällen att få en insikt i vad några av våra mäktigaste politiker verkligen gör. Medan vi har en intensiv bevakning av varje litet utspel som partierna gör i Sveriges riksdag så lämnar media i princip walk-over på vad som händer i Bryssel och Strasbourg. Det är bara när regeringscheferna samlas till toppmöte som EU-samarbetet får rubriker, medan parlamentets arbete med att mejsla ut detaljerna i lagstiftning som kommer att påverka vår vardag får gå under radarn.

Jag skulle vilja se en större svensk dagstidning starta en daglig kolumn med rapportering från Bryssel. Det är något som skulle få mig att prenumerera på en papperstidning igen.

Intervjuerna med parlamentarikerna bör stämma till eftertanke. Gör de vad du röstade för att de skulle göra? Är det de gör relevant, eller ödslar de sin tid på oviktiga frågor? Finns det frågor du tycker borde vara representerade, men inte är det? Är det för många som springer på flyktingbollen? Åstadkommer din parlamentariker resultat, eller försöker hen dölja bristen på framgång bakom fina ord?

Själv är jag besviken när det gäller integritetsfrågor. Miljöpartiets Max Andersson är den enda som nämner datalagringsdirektivet som viktigt.

Det är inte heller någon som talar om kommissionens förslag om upphovsrätt, och hur avgörande det kommer att bli för Europas ekonomiska utveckling. I den digitala ålder vi lever i är upphovsrättslagstiftning avgörande för vår ekonomiska och kulturella utveckling. Att inte en enda svensk parlamentariker har det som sitt huvudintresse för den närmsta framtiden är oroväckande. Speciellt som kommissionens förslag stärker mellanhändernas rättigheter och försvagar ställningen för såväl upphovsmännen som konsumenterna.

Striden om Mosul har inletts

written by jacob, on Oct 19, 2016 12:12:00 AM.

Som framgått av riksmedia så har striden om Mosul inletts. Som vanligt så har man rapportering om att det pågår, men inga detaljer om hur det går till.

Mosul

Irakiska armén anfaller med tungt bepansrade trupper och artilleriunderstöd söder ifrån - från de områden kring Quayyara som de tidigare i somras intog för att ha ett uppmarschområde. Kurdiska Peshmergastyrkor anfaller från öster in mot Mosul. Irakiskt arméflyg och koalitionsflyg (USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Danmark, m.fl.) understödjer vid fronten och anfaller Daesh installationer i och Mosul. Man har valt att inte flyganfalla evakuering av Daesh trupp och familjer i riktning Raqqa och man har inte heller inlett med en offensiv för att skära av reträttvägen. Det hade varit lätt gjort, men hade inneburit fler krigare i Mosul som varit beredda att slåss till döden. Över huvud taget har regeringssidan ansträngt sig för att genomföra kampanjen med så få skador som möjligt för civila och för staden Mosul. Det kommer att bli bedrövligt nog ändå. Strategin har givit resultat och det rapporteras om flera tusen Daesh-krigare som har lämnat området och befinner sig i Syrien. Hur många som finns kvar i Mosulområdet är oklart. Det är dock tydligt att man inte har gjort en fullständig utrymning. Både irakiska armén och Peshmerga har rapporterat om förluster. Framför allt är det bilburna självmordsbombare som har förorsakat dessa.

Rapporten från första dagen är upplyftande. Man har gjort betydande framsteg och har återtagit ungefär 200 kvadratkilometer land. Det innebär att man har avverkat ungefär en fjärdedel av avståndet till Mosul. Flyganfallen mot Daesh installationer har också varit verksamma med utslagning av ladningsplatser, pansarfordon, ammunitionsdepåer, elverk, med mera. Allt tyder på en välorganiserad och välplanerad kampanj.

En viktig anledning till att det har dröjt så länge innan anfallet inletts är att de olika parterna har varit oense om hur Niniveh-provinsen och Mosul ska fördelas och styras efter att man har besegrat Daesh. Förhandlingarna har varit mycket svåra, men enligt presidenten för de kurdiska områdena, Massoud Barzani, är man nu överens. Det har konsekvenser för hur man genomför operationerna. Kurderna kommer i huvudsak att hålla sig utanför Mosul. Man kan tänkas gå in i de östra delarna, som har en stor kurdisk befolkning, men kommer inte att strida på västra sidan av Tigris, där befolkningen nästan till 100% består av Sunni-muslimer. Det gör också att den irakiska regimens allierade shia-milis inte heller kommer att gå in i Mosul. Risken för hat-dåd är allt för stor.

Vad som händer härnäst kommer att bli mycket intressant att se, och kommer att bli avgörande för vad som händer i området under lång tid framöver. EN snabb kampanj med få förluster innebär att Daesh inom en kort framtid kommer att vara helt utrensade från Irak och processen med att bygga nya nationer kan börja. Irak som under Saddam Hussein kommer inte att finnas kvar. Om det blir olika nationer, eller om man kan komma fram till en federativ modell återstår att se. Drar kampanjen ut på tiden hinner allt för mycket hända på andra fronter för att man ska kunna se vad framtiden kan ge.

Jarabulus och den turkiska fronten

Sedan min senaste rapport har Turkiet, tillsammans med en styrka på c:a 1500 man ur Fria Syriska Armén (FSA), tagit kontrollen över ett tidigare Daeshkontrollerat område längs den turkiska gränsen, från Jarabulus i öster till Azaz i väster. Området är mellan 5 och 15 km djupt och det har tagit 2 månader att ta kontrollen över det. Givet att Daesh har utrymt stora delar utan strid och att Turkiet har flyg, stora artilleristyrkor och minst en pansarbataljon som understöd till rebellernas infanteri är framstegen mycket måttliga. Ett stort problem är naturligtvis att rebellstyrkorna är väldigt fåtaliga i förhållande till den långa front de ska verka över. Hittills har man haft en bräcklig vapenvila med SDF. Initialt tog man över några SDF-kontrollerade byar, men sedan dess har det varit lugnt mellan Turkiet och de syriska kurderna.

Detta har dock upphört idag, när FSA har lämnat ultimatum till kurderna att inom 48 timmar utrymma Tall Rifat i kantonen Efrin. Det här är en stad djup inne på kurdiskt område och det är osannolikt att kurderna ger upp den utan strid. Det här är tyvärr förödande för kampen mot Daesh. Kurderna är starka nog att stå emot FSA och Turkiet under lång tid, samtidigt som man inte är starka nog att slå dem. Under tiden kommer fronten mot Daesh att försvagas, både för YPG/SDF och för FSA/Turkiet.

Resten av Syrien

Den syriska regimen är på frammarsch mot rebellstyrkorna på alla fronter. Man slåss egentligen bara mot rebellerna och i ringa mån mot Daesh. Östra Aleppo är åter inneslutet, och regimen har tagit kontrollen över flera stadsdelar de senaste veckorna. Riksmedia har redan rapporterat om de urskiljningslösa bombningarna som regimen utför, där hundratals civila dör varje vecka. Att kontrastera mot de ansträngningar som har gjorts i Manbij, Mosul, Fallujha och Ramadi. Man kan konstatera att regimen inte har sina medborgares väl och ve som högsta prioritet.

Andra ställen där man strider är i norra Homs, där rebeller inledde en offensiv för ungefär en månad sedan. Efter initiala framgångar utbröt strider mellan olika islamistiska rebellgrupper och regimen kunde starta en motoffensiv och återta stora delar av de förlorade områdena. Även i området kring Damaskus har regimen haft framgångar, både i östra Ghouta och på andra ställen.

När vi pratar om Assadregimen så har vi ett väldigt udda förhållande, där man bör fråga sig hur mycket kontroll Assad egentligen har. Hans styrkor består av c:a 80 000 man. Av dessa kontrolleras c:a 60 000 man från Iran. De har tillfört revolutionsgardister, afgansk milis, reguljära iranska trupper och en stor kontingent Hizbollah från Libanon. Den egna Syrian Arab Army består bara av c:a 6 000 man, och är därmed mycket mindre än Daesh, rebellstyrkorna och YPG. Utan stödet från Iran och Ryssland skulle Assad vara borta från makten, och han måste vara mycket medveten om det. Det är nog bara på grund av att Ryssland och Iran inte har en samordnad agenda som Assad inte är en ren marionett.

Vad fick du för din röst?

written by jacob, on Sep 14, 2016 9:20:00 PM.

Vi är nu 2 år in i mandatperioden för EU-parlamentet. Den som röstade i EU-valet 2014 kan nu utvärdera vad man fick för sin röst. Jag har gått igenom samtliga parlamentsledamöter för att ta reda på vad de gör, och hur de redovisar det för sina väljare. Personligen anser jag att man ska kräva av sin parlamentariker att de faktiskt berättar vad de gör. Vilka frågor som behandlas i de utskott de sitter i, vilken ståndpunkt de har i dessa frågor och vad den sannolika utgången är. Sedan ska de följa upp med information om hur parlamentet röstade i slutänden.

Anledningen till att det är viktigt med vad parlamentarikerna skriver är att den journalistiska rapporteringen från parlamentets arbete är i det närmaste obefintlig. Samtidigt så fattas alla stora beslut i Bryssel/Strasbourg, med parlamentet som nyckelspelare. Vårt inflytande som väljare är direkt beroende av att våra representanter berättar vad som händer, när det händer.

De flesta väljare borde därför vara besvikna med sina val.

SD

Sverigedemokraterna fick 2 mandat i EU-valet. Peter Lundgren sitter i transportutskottet och har varit så aktiv att det har givit eko i form av artiklar och nominering till ett pris i EU-kretsar. Han har aktivt drivit på för att få en lagstiftning mot social dumpning på transportområdet, d.v.s. förare från låglöneländer som med skydd av cabotage-reglerna kör transporter i länder med mycket högre kostnader. På det andra mandatet sitter Kristina Winberg. Hon verkar inte göra många knop. Ingen av dem redovisar för sina väljare vad de verkligen gör. Om man inte röstade på dem för att de skulle sabotera EU-arbetet har man anledning att vara missnöjd.

Kristdemokraterna

Lars Adaktusson bloggar en hel del om vad han tycker, men säger rätt lite om vad han gör. Hans väljare borde vara åtminstone lite missnöjda.

Moderaterna

Det finns 3 moderata parlamentariker och de klarar sig ganska bra allihop. Bäst är Christoffer Fjällner, som arbetar hårt för att införa CETA och andra hemska handelsavtal. Jag håller inte med om det han gör för 5 öre, men han redovisar tydligt vad han gör och varför. Han är mycket aktiv. Anna Maria Corazza Bildt ägnar sig för närvarande åt att försvara jägares och sportskyttars möjlighet att inneha vapen. Hon har en videoblogg där hon tydligt berättar vad hon gör, och varför. Gunnar Hökmark skriver en massa på sin blogg, men det är svårt att få grepp om vad han egentligen gör. Jag tror han fokuserar på utrikespolitik, men jag vet inte säkert. Moderata väljare bör känna sig ganska nöjda med sina representanter.

Liberalerna

Före detta folkpartiet har 2 mandat. Jasemko Selimovitch ordbajsar mest om storpolitiska frågor på en halvfärdig webbsajt. Synnerligen märkligt, med tanke på att han sitter i utskottet för jordbruks- och landsbygdsfrågor. Han har tagit över platsen efter Marit Paulsson, och jag gissar att han inte trivs där. Cecilia Wikström däremot är bäst i klassen. Hon berättar bredvilligt och detaljerat om vad hon gör. Hon har också ett nyhetsbrev som man prenumerera på. Den väljare som kryssade Cecilia kan känna sig nöjd med sitt val. Den som satsade på Marit har blivit blåst.

Centern

Att Fredrick Federley har haft en del bra åsikter i integritets- och upphovsrättsfrågor vet vi pirater sedan tidigare. Vad han gör i Bryssel är dock en gåta, för det berättar han inte mycket om. Han har en blogg, men 4 uppdateringar i år är inte mycket att hurra för. Ingen av dem berättade om vad Fredrick verkligen gör. Centerväljare bör nog se sig om efter ett bättre alternativ nästa gång.

Socialdemokraterna

Med 5 mandat utgör de Sveriges största grupp parlamentariker och kanske den mest passiva. Marita Ulvskog har en mycket aktiv twitterkanal, där man får lite insikt i vad hon gör och vad hon tycker, men på Twitters vis så är det rätt osammanhängande. Man får inte plats med speciellt stora tankar på 140 tecken. Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson och Jens Nilsson har ingen löpande redovisning av vad de gör och vad de åstadkommer. De har var och en en kort intervju från i januari om vad som skedde i Bryssel förra året, men det är skåpmat vid det här laget. Som Socialdemokrat skulle jag allvarligt ifrågasätta vad mina parlamentariker verkligen gör, och om de gör skäl för sina höga löner och förmåner.

Miljöpartiet

Precis som hemma i Sverige har Miljöpartisterna anledning att vara kritiska mot sina representanter. Max Andersson, Jakop Dalunde och Bodil Valero har statiska webbsidor som talar vitt och brett om vad de vill åstadkomma, men inte ett ord om vad de verkligen gör. Som väljare skulle jag utkräva betydligt bättre redovisning. Jag vet att Isabella Lövin under förra mandatperioden gjorde ett mycket bättre jobb med att berätta vad som hände inom hennes specialområde.

Vänsterpartiet

Malin Björk var mycket språkför i valrörelsen till EU-parlamentet, men sedan dess har det varit väldigt tyst. Vänsterpartiet är i och för sig väldigt EU-negativa, men borde inte deras representant berätta vad hon gör?

Feministiskt Initiativ

Soraya Post verkar inte göra många knop. Har inte ens en egen hemsida. Hade jag röstat på henne skulle jag ha varit mycket missnöjd.

Piratpartiet

Piratpartiet fick inte något svenskt mandat alls i förra valet. Konsekvenserna av det ser vi nu. Kommissionen kommer med ett stort förslag om reformering av upphovsrätten och Sverige har inte en enda representant som ens begriper frågan. Tack och lov representeras vi av den tyska Piratpartisten Julia Reda, som har just upphovsrätt som sin specialitet. Samtidigt hade det inte varit dumt att ha en ledamot som bevakade TTIP, CETA och andra handelsavtal, och någon som hinner fördjupa sig i vad som händer i integritetsfrågor.

Jag hoppas därför att svenska folket i nästa EU-val ställer höga krav på redovisning från sina parlamentariker och väljer sådana som tydligt redovisar vad de gör i EU-parlamentet. Det som händer där är alldeles för viktigt för att lämnas orapporterat.

Det som händer just nu illustrerar också hur viktigt det är att få i kandidater från Piratpartiet. EU beslutar i många typiska piratfrågor, och vi är de enda som har kompetens på området.

Nya vändningar i Syrien/Irak

written by jacob, on Aug 24, 2016 1:29:00 AM.

Efter SDF:s seger i Manbij var det ganska stilla i några dagar, innan de olika parterna bestämde sig för hur de skulle reagera på den nya situationen. Från SDF:s sida kom det deklarationer om att de tillsammans med arabiska grupperingar har bildat Militärkommittéer för befrielsen av Al Bab och Jarabulus. Man har sedan tagit kontrollen över ett antal byar norr, väster och sydost om Manbij. Det handlar mest om att förkorta fronten och att skapa brohuvuden för vidare attacker i alla riktningar. De stora operationerna har inte börjat än, av skäl som vi kan se nedan.

Hesekê

Mitt i det stora kurdiska området ligger staden Al Hasakah, eller Hesekê på kurdiska. De centrala delarna av staden har varit under Assad-regimens kontroll ända sedan inbördeskriget startade. Dessutom finns det en artilleribas som hör till regimen nordost om staden. Det finns också en större enklav som är under regimens kontroll längre norrut, och som även den är helt inringad av Rojava, den kurdiska statsbildningen i Syrien.

Troligen som en direkt reaktion på SDF:S seger i Manbij började regimstyrkorna anfalla de kurdiska områdena i staden. Enligt regimens propaganda var det SDF som gick till angrepp, men det är inte trovärdigt, med tanke på hur överrumplade de var, och hur de i efterhand har tillfört trupper för att få kontroll på situationen. Regimen satte även in flyg för att anfall SDF:S ledningscentral och andra styrkor. Kurderna ropade på hjälp från sina allierade, och USA hotade med att skjuta ned syriska plan, om de sattes in över Al Hasakah. Därmed upphörde det syriska flygstödet. SDF har därefter tillfört styrkor från Manbij-området och fronten söder om Al Hasakah, för att genomföra en offensiv mot staden. Den har varit mycket framgångsrik, troligen tack vare att man har ett aktivt stöd från de arabiska klanerna i området. Det rapporteras om att många vakter vid SDF-checkpoints är araber, att klanerna har överlämnat sina vapen till SDF och att en styrka på 230 man från artilleribasen har överlämnat sig till SDF.

Efter ett par dagars strider, och ett ultimatum till regimstyrkorna, har man kommit överens om ett eldupphör. Alla regimens beväpnade styrkor ska dras bort från staden och Rojava får full kontroll, förutom över några kvarter i centrum, som utgör statens administrativa byggnader. Dessa ska kontrolleras av obeväpnad civil regimpolis.

Det här är ännu en stor seger för Rojava. Man har visat att man är ett realistiskt alternativ för araberna i området, och att dessa föredrar löftena från Rojava jämfört med andra alternativ. Den kurdiska statsbildningen är fortfarande svag militärt, men den är väldigt stark när det gäller moraliska ställningstaganden och framtidstro.

Den militära svagheten illustreras av att man var tvungen att ta styrkor från fronten för att hantera problemen i Al Hasakah, och att Daesh passade på att anfalla och ta kontrollen över 3 byar söder om Al Hasakah samtidigt som kurderna genomförde sin offensiv. Segern innebär att man kan frigöra styrkor igen, och jag tror att vi kommer att få se SDF återta den terräng man förlorat ganska snart.

Kring striderna i Al Hasakah har det förekommit bombanfall från regimen mot kantonen Afrin och beskjutningar mot regimens livlina in till Aleppo från den kurdiska enklaven i Al Masoud (en stadsdel i Aleppo). Det är rätt tydligt att det har rört sig om markeringar av vad man verkligen kan göra, om man inte får gehör för sina synpunkter i Al Hasakah. Allt hänger samman i det syriska inbördeskriget.

Aleppo

Det verkar som om både regimen och oppositionen har satt in alla tillgängliga resurser för att få till ett avgörande i Aleppo. Regimen har ett litet övertag på grund av flygunderstöd från ryssarna och eget luftherravälde. Oppositionen verkar vara bättre tränade, bättre organiserade och bättre motiverade än regimens soldater, vilket är anledningen till att de inte förlorat stort. Tecken på att regimen har flyttat alla offensiva styrkor till Aleppo är bland annat att det ryska lägret i Palmyra står tomt. Det visar att planerna på en offensiv mot Daesh är lagda på is. Ryssarna behövs för att eldleda flygunderstödet när man genomför en offensiv.

Jarabulus

Jarabulus är en stad på den syriska sidan av gränsen till Turkiet. Den är just nu under Daesh kontroll och det är dit i princip alla utländska krigare åker för att ansluta sig till kalifatet. SOm jag nämnde i ingressen så vill SDF tillsammans med ett antal arabiska grupper ta kontrollen över Jarabulus, men man är inte ensamma om det. Turkiet har genomfört artillerianfall mot både Daesh och SDF och man har genomfört minröjning. Samtidigt samlas styrkor från oppositionen, främst FSA (Free Syrian Army), på den Turkiska sidan gränsen. De är beredda att anfalla Jarabulus, så snart förberedelserna från Turkiska Armén är klara.

Mosul

I Irak har operationerna för att återta Mosul börjat. PKK, en av de kurdiska arméerna i Irak, har genomfört en offensiv sydost om Mosul och tagit kontrollen över 12 byar. Den irakiska armén har genomfört en offensiv i närheten av basen Qayyarah, och tagit kontrollen över staden med samma namn. Det är en rätt stor och viktig stad, som ligger invid floden Tigris. Det ökar isoleringen av Daesh-enklaven runt Hawija och kan utgöra en logistisk bas för vidare avancemang norr ut. De stora operationerna kommer dock att dröja ytterligare några veckor. Det pågår med all säkerhet en febril aktivitet med planering och logistisk uppladdning. Flygbasen iordningställs - landningsbanor prepareras, byggnader repareras, bomber, bränsle, ammunition, flygplan och personal transporteras in. När den stora offensiven startar kommer den säkert att ha stora initiala framgångar, medan det kommer att gå segare när man kommer in i Mosuls förstäder.

SDF segrar i Manbij, tunga strider i Aleppo

written by jacob, on Aug 12, 2016 8:17:00 PM.

Manbij

Efter min senaste rapport den 6 augusti krympte Daesh område kraftigt, till att till sist omfatta c:a 500x500 meter i den nordvästra delen av staden. Man höll en gisslan på 2000 personer instängda i stadsdelen, och med ett uppskattat antal på 100 Daesh-krigare så beslutade SDF att i sort sett ställa in flyganfallen i området. I onsdags gjorde Daesh ytterligare ett försök att bryta belägringen, med samordnande anfall från Jarabulus i norr och Raqqa i sydost. Båda dessa misslyckades och enligt SDF förlorade Daesh ungefär 230 man i den nordliga attacken. Med inställda flygattacker mot Manbij fanns det gott om ledig flygkapacitet att använda mot de båda anfallen. Med tanke på vad Daesh riskerar för att få ut sina styrkor från Manbij kan man gissa att det finns någon nyckelperson (eller annan viktig resurs) bland de trupper som har varit inringade.

Idag löpte en frist ut, som SDF har givit de inringade styrkorna i Manbij. Om inte gisslan frigivits till eftermiddagen idag skulle SDF påbörja sitt slutanfall. Daesh har nyttjat fristen till att förbereda ett uttåg, och under eftermiddagen har de i en bilkonvoj, med ungefär 500 civila som gisslan lämnat Manbij, för att ta sig norrut i riktning mot Jarabulus. Av omsorg om de civila har SDF avstått från att anfalla konvojen.

För Rojava är det här en enorm militär och politisk seger. Rojava är av kurder ledd statsbildning i norra Syrien. Det är det kurdiska partiet PYD som främst står bakom statsbildningen och vad de har gjort är inte helt okontroversiellt bland kurder. De kritiseras bland annat av den största fraktionen bland kurder i Irak. Detta innebär till exempel att Peshmerga inte är välkomna i Rojava, och att det finns en brist på koordination mellan olika kurdiska styrkor. Det är möjligt att segern i Manbij kan skapa ökad acceptans för Rojava bland andra kurder. Dock så är det bland araberna och olika minoritetsgrupper som de stora politiska framgångarna har vunnits. Rojava är nämligen en multietnisk statsbildning som ska vara baserad direktdemokrati, jämlikhet mellan könen och hållbarhet. Det innebär till exempel att man redan har påbörjat återupprustningen av Manbij, tillsammans med ett råd bestående av medborgare i staden. Många butiker har återöppnat och en betydande del av befolkningen har återvänt, efter att ha varit inkvarterade på landsbygden utanför Manbij, eller i Kobane, några mil bort.

Rojava har haft stora problem med alla flyktingar från Manbij. Det finns inga internationella hjälporganisationer aktiva i området och Rojava är avskurna från import av läkemedel och andra förnödenheter till sina sjukhus. Just nu har man bara en månads behov kvar. I Kobane vårdar man c:a 500 skadade civila från Manbij, och man har ett behov av att vårda sina egna sårade, som säkert är fler än så.

Av alla stridande parter i Syrien är SDF den enda som jag verkligen har sympati för. Målet är ett fritt, sekulärt, jämlikt samhälle. SDF:s anfallsstyrkor består av frivilliga, medan man har skapat försvars- och skyddstyrkor för sina samhällen genom värnplikt. Att man befinner sig i krig märks. Utbildningstiden för skyddstyrkor är 20 dagar, infanteri får 45 och specialstyrkor 90. Rojavas stora problem är att de är isolerade. Turkiet ser dem som det stora hotet. Ett fritt och fungerande Rojava har potential att bli en bas för frihetstörstande kurder från Turkiet. Assadregimen och oppositionen motsätter sig ett Kurdistan med självstyre och bröderna i Irak har en annan politisk uppfattning. Det stöd man får från USA och andra allierade blir begränsat, eftersom man inte kan stöta sig allt för mycket med NATO-brodern Turkiet. En betydande del av flyganfallen utgår dessutom från NATO-basen i Incirlik i Turkiet.

Aleppo

Sist jag rapporterade om Aleppo hade oppositionen lyckats bryta regimens försörjning till västra Aleppo från söder. Det söm hände närmast efter var att man lyckades vidga gapet i söder så mycket att man kunde få in ett mindre antal transporter med förnödenheter till östra Aleppo. Det visade sig också att övertagandet av artilleribasen var en jätteframgång. Enligt vissa källor lyckades man komma över ammunition och materiel för ytterligare 4 års krigföring. Det måste betraktas som kriminellt släpphänt av regimens befälhavare, som inte i tid transporterar undan viktig materiel.

Utvecklingen efter oppositionens anfall har varit blandad. Regimen har transporterat in förstärkningar på minst 2000 man, ett 20-tal stridsvagnar och ett 50-tal pansarbandvagnar. Även oppositionen har tillfört minst 2000 man extra. Ryssarna har utfört en stor mängd flyganfall. I vanlig ordning har man bombat sjukhus och civila, men även anfallit oppositionens ställningar. Enligt regimen har man de senaste 4 dagarna dödat 4000 man, men det kan nog avfärdas som ren propaganda. Att regimen däremot har lyckats få in en konvoj med livsmedel, nog för de närmsta 2 månaderna, till västra Aleppo, kan man nog lita på. Den har tagit sig in från norr, där regimen har en smal korridor in i staden.

Oppositionen anfaller nu i ett område i södra Aleppo-provinsen, för att där kunna skära av regimens försörjningsvägar in till Aleppo-området. Än så länge har man haft vissa framgångar, men motanfall från regimen har gjort att man än så länge inte kan påverka transportvägarna.

Övrigt

I övrigt är det väldigt lugnt. Det enda av vikt som har hänt är att en tidigare al Nusra-bataljon i Damaskus-området har gått över till Daesh. Det påverkar i princip ingenting. Bataljonen finns i en isolerad ficka och slåss mot Assad-regimen. De kommer att fortsätta med det som om ingenting hade hänt. Anledningen till skiftet är att Jabat al Nusra i Syrien har brutit med Al Qaeda och har bytt namn till Jabhat Fateh al-Sham. Den nya organisationen har som mål att etablera en Sharia-baserad stat i Syrien. Jabhat Fateh al-Sham är militärt den starkaste av organisationerna som ingår i oppositionen och många av de mindre organisationerna samarbetar med dem för att de inte har något val.

Kemiska vapen

Till sist, regimen har i veckan angripit civilbefolkningen i Aleppo med klorgas. Det här är ett solklart krigsbrott och en åtgärd som inte på något sätt kan ursäktas. Jag har också svårt att tro att de ryska och Syriska flyganfallen mot sjukhus sker av misstag. I östra Aleppo fanns det fär några månader sedan 5 sjukhus. Nu finns bara ett kvar.

Mer om Manbij

written by jacob, on Aug 6, 2016 12:23:34 AM.

När en försvarsstruktur faller samman går det fort. Bara timmar efter min förra rapportering om Manbij är det dags att uppdatera.

Ett flyganfall och påföljande anfall med trupp har avslutat motståndet i Tatbekat-fängelset.

Alla de 3 övriga motståndsområdena har krympt betydligt. Det östra och det centrala är nu inte mer än 1000x1000 meter och det i nordost har krympt lite mindre än de andra. Innebörden är ytterligare tusentals civila som har befriats och att uppgiften att identifiera motståndsfickor har blivit betydligt enklare.

På det negativa kontot finns rapporter om att Daesh har tagit en gisslan om 500 barn, kvinnor och åldringar som sköldar. SDF har under hela belägringen av Manbij varit extremt försiktiga med operationer som riskerar livet på civila. Det kan vara ett rent moraliskt ställningstagande, men det kan också ha samband med att befälhavaren för de kurdiska styrkorna har haft sitt hem och sina föräldrar bakom fiendens linjer. Jag tror att egenintresset, där vänner och nära och kära finns i skottlinjen gör att man tänker till en extra gång innan man sätter in tunga bombattacker.

Framgångarna för SDF gör att vi nu kommer att se slutstriderna börja omedelbart. Var de sista motståndsfickorna kommer att vara återstår att se, men vi kan vara rätt säkra på att de snabbt kommer att slås ut med flyganfall.

Slutstrid i Manbij, stort slag om Aleppo

written by jacob, on Aug 5, 2016 9:35:00 PM.

På de flesta fronter i kriget i Syrien/Irak har det varit stilla de senaste veckorna, troligen på grund av att det är svårt att kriga när temperaturerna ofta når över 40 grader. Det finns dock några undantag.

Irak

I Irak har en motstådsficka mellan Fallujah och Ramadi rensats upp. I övrigt har det varit väldigt lugnt. Försvarsministeriet har annonserat att man först ska ta kontrollen över området runt Hawija, innan man startar anfallet mot Mosul. För Mosul har man ändå annonserat att man kommer att inleda operationerna i början på september och att de ska pågå i 3 månader. Det planeras också operationer för att ta över området mellan Ramadi och den Syriska gränsen.

Den irakiska armén imponerar fortfarande. Man planerar operationer, genomför planerna och uppnår uppsatta realistiska mål.

Aleppo

Striderna om Aleppo har varit mycket intensiva. Senast jag skrev var regimen nära skära av försörjningen till oppositionens område i östra Aleppo, genom att ta kontrollen över den väg norr om staden som har använts för försörjning. För någon vecka sedan var den operationen komplett. Oppositionen har de senaste dagarna kontrat genom att anfalla söder om staden, för att skära av regimens västra stadsdelar från andra regimkontrollerade områden. Man har dessutom tagit en artilleribas och tagit kontroll över ett antal haubitsar. Anfallet har hittills lyckats skära regimens försörjningsväg, men har ännu inte lyckats öppna en egen väg in till östra Aleppo. Striderna runt Aleppo sker mellan nästan jämbördiga motståndare. Man använder sig av stridsvagnar, uppsuttet infanteri i pansarbandvagnar, pansarvärnsmissiler, kanoner och tunga kulsprutor. Artilleri spelar en stor roll. Oppositionen använder sig även av självmordsfordon, men till skillnad mot Daesh så har man bara ett litet fåtal sådana angrepp, där varje fordon har en taktiskt viktig betydelse. Idag använde man 2 sådana fordon för att bryta sig igenom artilleribasens försvar. Båda sidor har också nyttjat sig av tunnelbomber för att överraska viktiga taktiska mål. Förlusterna har varit mycket stora på båda sidor, med 100-tals stupade. På oppositionssidan deltar c:a 17 fristående enheter, medan regimsidan har en blandning av egna förband, milis, Hizbolla och Iranska förband. Regimsidan understöds dessutom av eget flyg och ryskt flyg. Regimen har gamla flygplan och helikoptrar, som oppositionen då och då lyckas skjuta ned. Med några få undantag har de ryska flygförbanden klarat sig utan förluster.

Utgången av slaget om Aleppo är fortfarande ytterst oviss. Mycket står på spel, för om regimen vinner lär det inte bli några förhandlingar om fred i Syrien. Om oppositionen vinner lär Assad bli tvungen att gå till förhandlingsbordet, om det någonsin ska bli fred i landet.

Manbij

I Manbij lyckades Daesh under flera veckor motstå koalitionens anfall. Man gjorde endast små framsteg i de västra stadsdelarna, trots stora dagliga flyganfall. Under tiden gjorde man dock ett geniget spaningsarbete längs den södra frontlinjen, och för 3 dagar sedan genomförde man koncenterade flyganfall mot Daesh positioner, för atts edan följa upp med anfall på marken. Det resulterade i att man tog kontrollen över flera stadsdelar och att tusentals människor lyckades fly. Dagen därpå gjorde man samma sak i norr. Förutom en stor våg av flyktingar resuterade det i att Daesh områden i staden nu är uppsplittrade. Det finns 4 områden som fortfarande är under Daesh kontroll:

 • I Tatbekat-fängelset finns en mindre grupp förskansad sedan en månad tillbaka. De håller troligtvis på att svältas ut av SDF.
 • I nordväst finns ett område som ungefär 500x1000 meter stort, mest med industrifastigheter. Det är isolerat från nästa område av en flodbädd som troligen är uttorkad så här års.
 • I centrum finns ett område som är ungefär 1500x1500 meter stort. Det verkar vara här som det tuffaste motståndet finns just nu. SDF har anfallit området från väster i snart en månads tid, och det är först idag som man har gjort några stora framsteg på västfronten. Man har tagit kontrollen över post, mediabyggnader och stadshuset.
 • Ett 1500x2000 meter stort område i öster kontrolleras fortfarande av Daesh. Stora delar av det är troligtvis mycket glesare försvarat av Daesh, men det kan finnas små områden med beföästningar och tunnelsystem.
Vi kan nog förvänta oss att de Daesh-kontrollerade områdena ska krympa rejält de närmsta dagarna, medan det kan dröja flera veckor innan de sista bastionerna faller.

Det är hundratals civila som har förlorat livet i kampen om Manbij. Dels händer det att civila kommer i vägen för flyganfall, både på grund av missar från koalitionen och på grund av att Daesh använder dem som mänskliga sköldar. Dels så skjuter Daesh på civila som försöker fly. Som civil i Kalifatet är man nämligen inte medborgare. Man är slav och saknar rättigheter.

Vad som händer efter att Manbij har fallit ska bli intressant att se. Den kurdiska regeringen för Rojava - den självutnämnda kurdiska staten i Syrien - vill ta kontrollen över staden Al Bab och länka samman kantonen Efrin med resten av de kurdiska områdena. Deras utländska partners, med USA i spetsen vill gå i riktning mot Raqqa. Vi får se vems vilja som vinner.

Syrien-Irak - En belägring går mot sitt slut

written by jacob, on Jul 10, 2016 9:36:00 PM.

Trots att det inte var så länge sedan jag skrev om kriget i Syrien-Irak är det dags före en uppdatering. Flera viktiga händelser har inträffat.

Manbij

Belägringen av Manbij går mot sitt slut. I fredags rapporterades det att SDF intagit stadsdelen Hazawani i sydvästra Manbij mot mycket lite motstånd. Strax därefter kom rapporter om hårda strider kring sjukhuset och att SDF hade skurit av ett antal Daesh-krigare i stadens sjukhus. Sedan dess har det varit locket på. Man medger operationer i alla riktningar runt staden, men säger inget om exakt var man gör framsteg. SDF har kommit ut med en kommuniké om att Daesh-krigare i större antal försöker smälta in i flyktingströmmarna från staden, viket tyder på att de har givit upp hoppet om att ett motanfall ska lyckas. Det verkar också som en mindre grupp Daesh-krigare är beslutna att slåss till det bittra slutet, och att de har arbetat på försvarsställningar i östra Manbij under mer än en veckas tid.

Den militära analysen är att SDF har genomfört operationen på ett mycket skickligt sätt. Man har satsat huvuddelen av resurserna på att säkerställa inringningen och gått långsamt och försiktigt fram med anfallen mot staden. Allt för att locka ut Daesh styrkor på äventyrligheter och för att begränsa egna förluster. Efter en dryg månads belägring är motståndet i Manbij betydligt uppmjukat. Flyganfall, brist på mat, brist på ammunition och tunga vapen och troligen en betydande sömnbrist gör Daesh till ett betydligt lättare mål. Jag tror att vi har två sannolika scenarion framför oss. Antingen så faller Manbij helt och hållet på några dagar, eller så faller stora delar av staden, och det blir en utdragen slutstrid i någon stadsdel och några småfickor på andra håll.

Det som framkommer tydligt när man följer olika Twitterströmmar är att kurderna inte bara är en militär styrka utan verkligen har en fungerande statsbildning med myndigheter, förvaltning och ett aktivt näringsliv. Det finns ett organiserat mottagande av flyktingar från stridsområdena och det finns en civil förvaltning som arbetar med att jordbruk, skola och andra samhällsfunktioner kommer igång snabbt i områden som man tar kontrollen över. I de kurdiska områdena i Irak har man fått en turistboom nyligen. Det är framför allt människor från södra delarna av Irak som vill njuta av grönska och ett svalare klimat under sommarhettan i landet.

En annan reflektion jag har gjort är alla intervjuer med glada befriade civila. Det första alla klagar på när det gäller den Islamiska Statens regim är att man inte fick kläda sig som man ville. På många ställen där flyktingströmmar från Manbij har passerat ligger det ett stråk av de svarta kläden som IS har tvingat på alla kvinnor. Medan många andra aspekter av förtrycket är mycket hemskare så påverkar klädtvånget alla i samhället och det blir därför en symbol för förtrycket.

Aleppo

Efter långa och hårda strider med stora förluster på båda sidor verkar det som om Assadregimen har lyckats ta kontroll över Mallah Farms i norra Aleppo. Det gör att man har skurit av oppositionens försörjningsväg in till sina delar av staden. Det är alltså en ny belägring som börjar. Det som skiljer den från Manbij är att civilbefolkningen i Aleppo inte lever med en ockupationsmakt utan ser oppositionsstyrkorna som sina beskyddare. De som har varit av annan åsikt har för länge sedan sökt sig till andra områden.

Mosul

De irakiska styrkorna har haft en del smärre framsteg i Tigrisdalen mellan Bagdad och Mosul den senaste veckan innan man igår gjorde ett stort genombrott genom att anfalla och ta kontrollen över en flygbas i närheten av Qayarah. Staden ligger vid Tigris, medan flygbasen ligger i öknen, ungefär en mil längre västerut. Ytterligare en mil längre västerut går huvudvägen mellan Bagdad och Mosul. Att basen är viktig inser man när det rapporteras om att amerikanska styrkor redan har flyttat in och arbetar på att göra den operationsduglig.

Genom basen får man full kontroll över både huvudvägen och och alla mindre vägar i Tigris-dalen. Det gör att man har en egen, säker, transportväg för förband och förnödenheter som ska sättas in när snaran dras åt kring Mosul. Samtidigt skär man av Daesh styrkor längre söder ut. De kommer inte längre att kunna ta emot förnödenheter eller omgrupperas för att stödja styrkorna längre norrut.

Det vi kommer att se under den närmsta tiden är hur de irakiska styrkorna tar kontrollen över landsbygden kring Mosul. Eventuellt kommer man att genomföra en kampanj mot Daesh i fickan längre söderut, men det beror helt på hur stora styrkor som finns där. Om de inte utgör ett hot kan de lämnas till sitt öde tills Mosul är återerövrat. Är de för starka måste de neutraliseras. Det går aldrig att ha styrka som hotar försörjningslinjerna under en stor operation.

Politik

Den enda lokala parten som visar styrka är kurderna. De har byggt ett politiskt kapital och ett förtroendekapital som gör att de får samarbetspartners i den sekulära Syriska oppositionen, samtidigt som de har en för det mesta fungerande icke-angreppsöverenskommelse med Assad-regimen. Regimen i sin tur har visat sådan svaghet på slagfältet att Ryssland nu skickar sitt hangarfartyg till området. Det kommer nästan att dubbla den ryska flygkapaciteten. Al Nusra har lidit stora förluster i Aleppo, en del av styrkorna är inringade och de är inte överens med sina allierade om hur man ska angripa problemet. Daesh förlorar stort i Irak och i Manbij. Utsikterna på lite sikt är fullständig utplåning. Frågan är bara hur lång tid det tar. Medan den irakiska armén har blivit stark, så är den politiska ledningen svag. Det bristande säkerhetsläget i Bagdad och på annat håll underblåser spänningarna mellan olika folkgrupper och gör regerandet svårt.

Ovanpå detta finns ett lager av storpolitik. Turkiet är mycket oroat av kurdernas framgångar och de allianser de bildar. Det har gjort att man har bett Ryssland om ursäkt för att man sköt ned ett av deras stridsflygplan förra hösten, och man har gjort jätteansträngningar för att göra ryssarna nöjda. Det handlar i viss mån om att uteblivna turistströmmar och handelsembargo från Ryssland har slagit hårt mot Turkiet, men kurdfrågan är säkert mycket tyngre för den Turkiska regimen.

För EUs del så innebär Daesh förluster av områden ett minskat flyktingtryck. När möjligheten att flytta hem öppnar sig går flyktingarnas tankar dit snarare än att söka sig vidare mot Europa. Dock finns det en risk att situationen i Aleppo skapar en ny våg av flyktingar.

USA har ett betydande politiskt problem i Syrien, där man inte kan bestämma sig för om man ska anfalla Assadregimen, eller samarbeta med dem. Det lär inte hända så mycket på den fronten, för Obama-administrationen håller på att göra bokslut och det är först när en ny president är insvuren som det kommer att fattas bselut i frågan.

I kulisserna agerar Iran och Saudiarabien

De storpolitiska faktorerna kommer att påverka kriget, men på vilket sätt är ytterst osäkert.