Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries in the Category “Piratpartiet”

Evil

written by jacob, on Dec 12, 2014 12:29:00 AM.

The United States has tortured human beings. Some of them had done nasty things. Some of them were innocent. It doesn’t really matter, because torture in any form is evil. It doesn’t matter what the victim of the torture has done. It doesn’t matter how noble the cause that brought the torture about. Torture is pure evil and the torturers deserve scorn in this life and hell in any possible afterlife.

It is a well known fact that torture does not produce information of any reliable quality. I was taught this during my compulsory militay service, some 35 years ago, in very convincing ways. We had instruction films recorded with victims of nazi Germany telling their tales. We were also taught about how to elicit useful information through various interrogation techniques. At any rate, knowledge that was taught to sargents of the Swedish Army Supply Corps some decades ago can’t have gone away from the intelligence field.

The acts of torture were done because some people wanted them to be done and some people wanted to carry them out. Their motives can’t by any reasonable standards have been to elicit information to protect others. They must have done it because it felt good to do harm to some people they thought were bastards. They thought it was ok to inflict pain on other human beings, some of whom were totally innocent of anything.

That is evil.

The fact that IS is doing the same thing and are inflicting pain on human beings does not excuse the behaviour of the United States. IS is just as evil as the United States.

There are different levels in hell, and the different parties involved should go to different depths. At the deepest level we should have Donald RUmsfeldt, Dick Cheney, George W Bush and all the top brass who actively condoned the practice of torture. As elected officials they should exercise the moral judgement of the nation and apply it to the agencies of the government. They did not just fail at preventing acts of evil - they actively promoted them. Their acts are deeply evil and there is no forgiveness for their sins.

Second, we have the CIA agents and the hired henchmen, who tortured people for money or for their own curiosity or pleasure. While their acts of evil are great, they may repent and have their sins forgiven.

At yet another level are the American people. You elected the government that carried out torture. It is up to you to decry or condone the acts that were done in your names. If you condone them, you have selected to be evil. If you decry them, you have declared for the good side. If you bring the responsible to justice, you have acted for the good. The choice is yours.

Så här skulle jag lägga upp en valkampanj

written by jacob, on Dec 6, 2014 2:59:19 PM.

Piratpartiet har nästan inga pengar och vi har en aktivistkår som är sliten efter 2 valkampanjer under 2014. Vi står just nu (i praktiken) utan partiledare och partiledning. Förutsättningarna kunde ha varit bättre.

Det betyder inte att vi ska ge upp och avstå från att vara med i valrörelsen. Om det är helt tyst om oss så försämrar det förutsättningarna i nästa ordinarie val och om vi lyckas få eko i media så förbättrar det våra framtida förutsättningar betydligt. Jag tycker att vi ska göra en dygd av våra svagheter.

Jag skulle göra en valkampanj med kaffepengar. Inte trycka valsedlar, inte göra några glättiga flygblad, inte göra några affischer, inte bekosta och bemanna valstugor.

Jag skulle göra ett svartvitt flygblad med ett enkelt budskap och jag skulle göra en enda A4-poster på kartong.

Jag skulle inte framhålla någon del av vår förträffliga politik förrän någon frågar vad vi egentligen vill.

Jag skulle helt och hållet kampanja med budskapet Riksdagspartierna har satt oss i den här skiten - vi tar ansvar för Sverige - rösta Pirat. Flygbladet skulle säga det och bara ha webbadressen till sidor med vår politik. Affischen skulle ha samma budskap och jag skulle enbart sätta upp den under riksdagspartiernas valaffischer på stan. Varje färgglad riksdagsparti-affisch skulle få ett enkelt bihang med vårt meddelande.

Jag skulle gå ut stort med att vår valbudget var liten - helst Piratpartiet satsar noll kronor på omvalet men räknar med att bli invalda. Jag skulle försöka få media att stort och brett förklara hur man kan rösta Pirat genom att skriva Piratpartiet på en tom röstsedel.

I den mån vi blir uppmärksammade i media skulle jag framhålla att vi är beredda att samarbeta i vilka konstellationer som helst, så länge vi får gehör för våra grundläggande hjärtefrågor. Jag skulle framhålla att vi helst ser blocköverskridande samarbeten för att få en handlingskraftig regering. Jag skulle undvika polemik om vår politik och i varje läge framhålla vårt ansvarstagande och att vi är en fristående kraft mellan det rödgröna blocket och alliansen.

Det finns ett stort missnöje bland medborgarna med det sätt som riksdagspartierna har hanterat budgeten och hela regeringsfrågan. Vår möjlighet ligger i att fånga upp missnöjet och konvertera det till en valframgång.

Partiledarens avgångsklagan

written by jacob, on Dec 4, 2014 10:45:12 PM.

Jag har förmånen att ha insikt i vad som händer i Piratpartiets styrelse och ledning och jag känner mig därför kvalificerad att som utomstående observatör kommentera Anna Trobergs utspel i samband med att hon har lämnat sin post. Jag kommer att göra det i generella ordalag, eftersom jag som revisor har en lojalitetsplikt.

En person kan vara frihetskämpe och hjälte i någons ögon och samtidigt vara terrorist och skurk i någon annans. I Piratpartiet har vi en falang av personer som ser sig som det fria ordets förkämpar. De är aktiva, högludda och tycker att inget är för fult, för nedlåtande eller för elakt att säga offentligt eller direkt till personer. De betraktar varje form av sanktioner mot ett obehagligt beteende som censur. Vi har några personer i styrelsen som definitivt har dragning åt det hållet. Vi har ett antal personer i våra diskussionsfora som djupt förankrade i det lägret.

Vi har också i våra diskussionsfora ett litet antal troll av olika slag. De är foliehattar, rättshaverister, homofober och misogynister. De är en plåga, men det är ett långt och krävande arbete att bli av med dem. Det krävs nämligen moderering med rätt hårda nypor för att lyckas. Jag vet för jag har nämligen städat några online-miljöer från personer som saknar respekt för sociala koder. Man måste ha tålamod, tuff hud och insikten att man kommer att göra fel ibland. Vi har i stort sett inga personer med de egenskaperna som styr våra diskussionskanaler.

Det är också svårt att få en sådan social kontroll, när vi har en fria-ordet-falang som aktivt motverkar alla försök att hejda personliga påhopp, okvädningsord och liknande.

De ser naturligtvis inte sig själva som homofoba eller misogyna och i allmänhet är de inte sådana i en utomståendes ögon. De försvarar bara rätten att säga vad man vill.

Ur mitt perspektiv så får man säga vad man vill till badrumsväggen där hemma. I alla andra sammanhang, där man kommunicerar med andra människor, måste man anpassa sig till sammanhanget. Dels måste man vara beredd att ta konsekvenserna av det man har sagt, dels så måste inte den som tillhandahåller kommunikationskanalen fortsätta upplåta den.

Min slutsats av hela affären är att Anna Troberg känner sig angripen och inte upplever sig ha stöd från styrelsen. Jag vill inte på något sätt ta ifrån henne dessa känslor. De är säkert äkta.

Däremot så vill jag starkt ifrågasätta att styrelsen skulle innehålla homofoba och misogyna personer. Såvitt jag kan se så rör det sig om att ha en annorlunda ideologisk grundsyn och att göra andra avvägningar i hanteringen av relationer människor emellan.

Vägen framåt

written by jacob, on Sep 16, 2014 10:04:54 PM.

Jag gjorde ett litet experiment i lördags. Jag skrev och drog ut 300 flygblad på min printer. De var svart-vita och tog upp 2 saker:

  • Att PP ville ge studenter möjlighet att köpa Västtrafiks Fritidskort på samma villkor som gymnasiestuderande.
  • Att vi ställde upp med unga människor i topp på våra valsedlar till kommun och landsting.
Sedan tog jag mig till Chalmers Studenthem och delade ut flygbladen i folks brevlådor. De räckte till lite mindre än halva studenthemmet. Folk bor tätt och det tog mig knappt 30 minuter från det jag började tills jag var klar. Mycket snabbare än vad jag hade räknat med.

Enligt det preliminära valresultatet fick vi 2,51% av kommunrösterna i distriktet där Chalmers Studenthem ligger. I Göteborgs andra riktigt stora studentdistrikt, Olofshöjd fick vi 1,1% av rösterna. Hade jag lagt flygblad i alla brevlådor borde vi ha nått över 5%.

Jag tror det finns flera lärdomar här. Den första är att det lönar sig att dela ut flygblad i brevlådor. Ofta mycket bättre än att stå på stan och försöka få folk att ta emot dem. Den andra är vikten av ett attraktivt och målinriktat budskap. Nu har jag tyvärr ingen kontrollgrupp som fick Piratpartiets generella flygblad i brevlådan, men jag är övertygad om att det inte hade givit alls samma starka gensvar. Den tredje lärdomen är att budskapet betyder mycket mer än förpackningen. Svart-vitt utan bilder duger när du har något bra att säga.

Det finns i princip två sätt att nå väljarna. Det ena är att arbeta genom media och det är det jag har lagt mest av min tid på under den gångna valkampanjen. Jag har lyckats få in 2 debattartiklar i tidningar och det har säkert givit ett antal röster. Hur många är väldigt svårt att avgöra. Det andra sättet är genom fotarbete i form av valstuga, affischering och flygbladsutdelning - dels på gator och torg, dels i brevlådor. Den stora fördelen med brevlådeutdelning är att man kan målgruppsanpassa budskapet och att man kan mäta resultatet.

För att lyckas med fotarbete krävs planering, pengar och personer. Planering i form av vilka budskap som ska skickas ut till vem och uppdelning av distrikt i distributionsorganisationen. Pengar går åt till att trycka flygbladen, men svart-vita upplagor kan göras mycket billigare än färg. Personer som gör jobbet kräver att man har många lokala aktivister, något som vi inte har just nu.

Ett valdistrikt omfattar normalt lite mer än 1000 personer. På ett studenthem täcks det ledigt av en person, medan det i ett villadistrikt kan krävas 3-4 personer för att man ska orka med.

För tillfället har vi ungefär lika många medlemmar som det finns valdistrikt. Till nästa val bör vi ha rekryterat så många människor att vi har en aktiv medlem som kan dela ut flygblad i varje valdistrikt i hela landet. Administration av detta bör skötas av lokala föreningar, med tekniskt stöd från partiet centralt.

Ska vi lyckas att skapa en organisation där medlemmarna gör fotarbete måste partiet centralt verkligen satsa på att bygga en organisation som gynnar den utvecklingen. Det innebär aktivt stöd och en aktiv dialog med lokalföreningarna.

Kort analys av valresultatet

written by jacob, on Sep 15, 2014 10:50:59 AM.

Om man ska förenkla valresultatet så långt det går, och sedan lite till, så är det det här som har hänt:

Moderaternas ledare, Fredrik Reinfeldt, gick ut och begärde att hans partikamrater skulle öppna sina plånböcker för att vi skulle hjälpa till att hantera de enorma flyktingströmmar som finns i världen just nu. En fjärdedel av hans väljare tyckte att det var en så dålig idé att de gick till Sverigedemokraterna i stället.

Fredrik Reinfeldt har haft allt för dålig insikt i sina väljares grundinställning. En ansenlig del av Moderaterna är moderater därför att deras parti arbetar för skattesänkningar och mer pengar i den egna plånboken. Sedan moderaterna övergav sina frihetliga ideal så finns det inte så jättemycket mer att vara moderat för. Arbetslinjen och sunda statsfinanser är medel för att infria löftet om lägre skatter.

I övrigt har egentligen inget hänt i väljarkåren. Fi sög upp en del röster från MP, men annars står allt still.

Nästa fråga blir om Moderaternas nye ledare kan klara sig med att fokusera om på plånboken för att få tillbaka sina vilsna SD-får eller om det kommer att krävas en brunare agenda för den saken.

E-röstning funkar inte

written by jacob, on Sep 14, 2014 1:32:26 PM.

Jag skrev en kommentar på en Facebook-tråd om E-röstning. Den blev så genomtänkt att jag vill bevara den lite längre än vad ett sådant medium medger.

  1. Röstningshandlingen är inte bevittnad. Det faktum att man går till en vallokal där det finns flera oberoende valförrättare och eventuellt andra vittnen i lokalen försvårar utövandet av påtryckningar mot den röstande.
  2. Överföringen av rösten via internet kan kapas. Det krävs extremt säkra protokoll i hela kedjan för att röstningsförfarandet ska vara säkert. Speciellt problematiskt är att användarens dator kan vara komprometterad och “bottad”. En man-in-the-middle-attack kan sättas in på många punkter i kedjan, även om platsen allra närmast användaren är mest sårbar.
  3. Programvaran för registrering och sammanvägning av rösterna. Det är troligen den del som är enklast att göra säker, men det är välkänt hur svårt det är att bygga programvara utan säkerhetshål. Medan det går att bevisa att ett program är osäkert så går det i princip inte att bevisa att det är säkert.

Det går att utforma ett E-röstningssystem som fungerar så länge ingen utför en systematisk attack mot det. Medan ett banksystem bara måste ta hänsyn till säkerhetsaspekten och banken kan logga allt som händer i systemet så måste ett E-röstningssystem hantera både säkerhet och anonymitet. Det innebär att man inte kan logga allt för att i ett senare skede kunna eliminera eventuellt fusk.

Den dagen någon gör ansträngningen och fuskar till sig vinsten i ett val så har hela systemet misslyckats. Att placera mörka fläckar på ark av cellulosa i ett system där handlingen bevittnas men inte vilket val man gjorde har visat sig vara mycket motståndskraftigt mot fusk i stor skala. Till och med det senaste Afganska valet var rimligt korrekt, eftersom folk hade lärt sig att varje steg i valprocessen måste bevittnas av parter med olika politisk tillhörighet. /p>

I dagens val är alla valobservatörer. Vid E-röstning är ingen det!

Vad en valkompass kan avslöja

written by jacob, on Aug 19, 2014 12:27:00 AM.

Svenska Dagbladet skrev idag om webbtjänsten Kandidatkollen. Där har man tagit SVT:s valkompass och kört den baklänges. Man har undersökt hur väl kandidaternas svar stämmer överens med partilinjen.

Det är mycket spännande läsning. Det finns ganska många kandidater som står närmre Piratpartiet än sitt eget parti. Samtidigt finns det bara 2 kandidater för Piratpartiet som står närmre ett annat parti. Det är dessutom många kandidater som får Piratpartiet som sitt näst bästa val. Det är spännande just på grund av att framgångar för Piratpartiet kan utlösa ett strömhopp av erfarna politiker som vill vara med på vårat tåg. De som ligger nära oss i åsikter kommer från nästan alla andra partier.

Samtidigt så är det slående hur lika Piratpartiets kandidater ser på andra partier. Det är c:a 40% som har MP som andrahandsalternativ och lika många som har C som andraval. Resten är spridda skurar. Jag tror inte man ska göra stor sak av att det är två kandidater som verkar ha mer gemensamt med andra partier. En valkompass är ett trubbigt instrument på personnivå. Det är när man ser på kandidaterna ur ett statistiskt perspektiv som man kan dra några riktiga slutsatser. När jag själv körde valkompassen här om dagen så höll jag med mig själv till 87%, jämfört med vad jag tyckte i juni. Det räckte i och för sig till för att jag skulle få mig själv som favoritkandidat, men det ger en fingervisning om hur mycket det kan slå fram och tillbaka enbart beroende på humör och dagsform.

Jag tycker också att det är på sin plats att gratulera Göran Widham. Han har lyckats följa partilinjen till 97%. Med det slår han både vår Partiledare och vår Partisekreterare på fingrarna.

Federal Reserve anammar piratpolitik

written by jacob, on Jul 27, 2014 10:52:29 PM.

En artikel i Dagens Industri den 10 juli rapporterar att Federal Reserve, USA:s myndighet som ungefär motsvarar Riksbanken och Finansinspektionen, vill begränsa robothandeln. Bland annat vill man bryta ned handelsdagen i en halv sekund långa intervall för att begränsa robothandlarnas möjlighet att manipulera börskurserna. Det här är väldigt likt Piratpartiets politik på området. Bevekelsegrunderna är de samma, men förslaget är inte lika radikalt som Piratpartiets politik. Vi vill att handelsdagen bryts ned i så långa intervall att en människa hinner fatta grundade beslut om att placera ordrar. En halv sekund är för kort tid för det, även om det är ett stort steg i rätt riktning.

Själv skulle jag vilja se intervaller på 10 minuter, men skulle acceptera tider ned till 5 sekunder. Någonstans där går gränsen för vad en väl förberedd människa klarar i form av avancerade överväganden.

Nu väntar vi på att handelsmarknadsministern i Sverige anammar vår politik på området.

Marschen mot maskinsamhället

written by jacob, on Jul 9, 2014 12:03:00 AM.

Jag har hittat ytterligare några intressanta diskussioner om vad den påbörjade automatiseringen av samhället får för konsekvenser. Den ena är en intervju som Vinod Khosla gör med Googles grundare, Larry Page och Sergey Brin. De är alla tre djupt inblandade i utvecklingen av de produkter och tjänster som kommer att ersätta stora mängder arbetstillfällen med maskiner. Det märks tydligt att de har funderat ganska länge på konsekvenserna av det de gör.

Den andra diskussionen är en TED-föreläsning där den ekonomiska teoretikern Andrew McAfee målar upp en bild av framtiden, som är mycket lik den jag har beskrivit i tidigare blogginlägg.

Jag kan varmt rekommendera att se båda om man vill förstå vart vi är på väg och om man vill fundera över vad det innebär för den politik som måste föras.

Som bjärt kontrast kan man läsa en debattartikel i dagens Svenska Dagblad av nationalekonomerna Agneta Kruse och Ann-Charlotte Stålberg. Den argumenterar att kvinnor inte är missgynnade av pensionssystemet. Det är en debatt som jag inte ska gå in på, men det som är intressant med artikeln är att den på traditionellt nationalekonomiskt manér likställer ökat antal arbetade timmar med ökad produktivitet och ökat välstånd.

Tiden då den kopplingen fanns är över. Ökat välstånd kommer mer och mer att vara kopplat till att vi arbetar färre och färre timmar och att färre och färre personer jobbar över huvud taget.

Det går i viss mån att fördela det nödvändiga arbetet mellan fler personer, där var och en arbetar mindre, men vi måste vara på det klara med att många kreativa arbeten kräver mycket tid från en person. Det går inte att dela vissa jobb mellan fler personer. T.ex. blir programvara bättre ju färre personer som har varit inblandade i produktionen. Det tar så lång tid att utbildas till och bygga upp erfarenhet som specialistkirurg, att man när man är klar måste jobba väldigt mycket för att klara av det behov av operationer som finns. Konst, musik och litteratur produceras bäst av enskilda personer. Hade det fungerat med att sätta 100 spökskrivare på att skriva färdigt A Song of Ice and Fire (böckerna som är förlaga till Game of Thrones) så hade Georeg R R Martin nog gjort det. Hade det gått att få en maskin att skriva texten så hade han nog investerat i en sådan.

Kontrasten mellan visionärerna i början av det här inlägget och de svenska nationalekonomerna är bara ett exempel på hur våra ekonomer och politiker saknar beredskap för den förändring som kommer. Här har Piratpartiet en fantastisk möjlighet att ta kommando och leda debatten. Det är vi, med vår teknikförståelse och vårt framtidsengagemang som kan arbeta fram lösningarna på den enorma sociala omvälvning vi står inför.

Vad betyder Riksbankens sänkning av räntan

written by jacob, on Jul 4, 2014 7:36:13 PM.

Riksbanken har nyligen sänkt reporäntan till 0,25%. Det är den ränta som Riksbanken tar för att låna ut pengar till affärsbankerna. Dessa måste låna en del av de pengar de har att röra sig med, för att t.ex. kunna överföra pengar till andra banker. Den räntan styr i sin tur en massa andra räntor, genom att de låneräntor som erbjuds på marknaden justeras i förhållande till tillgång och efterfrågan.

Anledningen till att räntan är så låg är att, enligt ekonomisk teori, lägre räntor innebär högre inflation. Sverige har i snitt haft 1,4% inflation per år under de senaste 15 åren. Det mål som Riksdagen har satt för Riksbanken är 2%. Enligt Keynesianska ekonomer ska 2% vara en lagom inflation, som ger optimal ekonomisk tillväxt.

Nu har räntesänkningarna inte lyckats med att få upp inflationen och många tyckare har skyllt på att Riksbanken inte har varit tillräckligt radikal. Jag har en annan förklaring.

En av de kraftigaste drivkrafterna för inflation är brist på arbetskraft. När det är svårt att få tag på personal är arbetsgivarna beredda att höja lönerna och därmed minska sina vinster. Under kortare perioder är de till och med beredda att gå med förlust, bara de får in rätt arbetskraft. Nu har vi en arbetslöshet på över 8% och med en ungdomsarbetslöshet som ligger långt högre.

Samtidigt så ska räntesänkningar minska lönsamheten i att ha pengar på banken, och därmed göra mer pengar tillgängliga för företag som vill investera. När investeringarna sker ska arbetslösheten minska och inflationen ta fart.

Så långt ekonomisk teori

Nu är vi i en situation där pengar är nästan gratis. Det gör att företagen inte borde kunna bli mer investeringsvilliga än vad de är just nu. Samtidigt så har vi en hög arbetslöshet. Det är inte en rolig situation. Ändå så är Sverige ett av de länder i världen som ligger bäst till.

Jag tror att den här situationen beror på att vi har passerat en historisk jämviktspunkt. Det är inte längre de bra investeringsprojekten som tävlar om kapital. Det är kapitalet som tävlar om de bra projekten. Det finns ett överskott på kapital, och då betyder inte en räntesänkning att investeringarna ökar - det blir inte fler vettiga projekt att investera i bara för att räntan sänks. Samtidigt så har jämvikten för efterfrågan på arbete förskjutits. Sverige, och nästan alla andra länder på jorden, får inte fler människor i arbete när det görs nya investeringar - vi får färre. Flertalet av alla investeringar går ut på att göra personal överflödig, och därmed öka företagens vinst. Det är en naturlig utveckling, och ingenting att oroa sig för.

Det vi ska oroa oss för är i stället hur vi ska överföra tillräckligt stor del av vinsterna i produktionen till medborgarna. När någon blir arbetslös försvinner dels personens levebröd, i form av lönen från företaget, och dels skattebasen för staten i form av skatt och arbetsgivaravgift på lönen. Till på köpet kommer att staten nu måste stå för personens levebröd.

Slutsatsen måste bli att skatt på lön är en förlegad skattebas och att vi måste hitta andra former för att ta in skatt. Det mest rättvisa system jag kan komma på för tillfället är att beskatta energi, men jag hoppas att det finns andra som kan komma med ännu bättre idéer.