Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Stränga straff för bagateller - lagen måste ändras

written by jacob, on Sep 24, 2017 12:18:35 PM.

Att utvisa en person som har uppehållstillstånd och som har etablerat sig i Sverige, med jobb, bostad, dagisplats och allt annat som krävs för att bygga upp en tillvaro - det är ett oerhört strängt straff. Det kan vara motiverat för mördare, våldtäktsmän och terrorister. Tyvärr är det inte så lagen ser ut. Man kan bli utvisad för bagateller, som att ens tjänst inte har utlysts på rätt sätt, att man har legat en hundralapp i månaden under kollektivavtal, att man tar ut semester, att man inte tar ut semester, att man har mer än ett jobb, att man byter jobb, eller att arbetsgivaren har gjort en miss i försäkringsskyddet. Ofta så är det arbetsgivaren som har gjort fel, men det är ändå den invandrade personen som straffas.

Senaste exemplet i en lång rad kan man läsa om i dagens Göteborgsposten.

Det här är rättsvidrigt på alla sätt. Man ska inte kunna straffas för någon annans handling och straffet står inte i proportion till överträdelsen. I det här sammanhanget så rör det sig nämligen om en administrativ överträdelse, inte om något brott i lagens mening. Det finns inget uppsåt och de flesta fallen beror på okunskap om ett stort och mycket krångligt regelverk. Att kräva att någon som inte har svenska som modersmål ska kunna regelverket i detalj är inte rimligt, och det är bara riktigt stora företag som har avdelningar för juridik och HR som har resurser att hantera hela regelverket.

Jag tycker att Piratpartiet ska driva på för en förändring av lagstiftningen på det här området. Det är fullt tillräckligt med ganska låga böter för att lagen ska ha avsedd effekt. Det är bråttom och angeläget, och det går därför inte att vänta på att vi får egen representation i riksdagen. Jag tycker därför att vi ska driva en kampanj, där vi kontaktar riksdagspartierna och regeringen, med krav på snabb förändring av lagstiftningen. De enda jag kan tänka mig är avoga av ideologiska skäl är SD. Övriga partier borde vara ganska lätta att övertyga.

Leave a Reply