Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Dunkla argument om cannabis

written by jacob, on Jun 7, 2016 8:14:00 PM.

SVT skriver idag om en studie som visar att man kan få schizofreni-liknande hjärnförändringar och försämrat arbetsminne av dagligt bruk av cannabis under lång tid. Sedan fortsätter artikeln med diverse spekulationer runt problemen med cannabis.

Artikeln är ett exempel på det inkonsistenta hopkok av fakta, spekulation och dogmer som präglar dagens drogdebatt.

Det är helt rimligt att dagligt bruk av en drog, vilken som helst, under 3 år ger stora skador. Om du super dig full varje dag i 3 år blir du ett vrak. Levern packar ihop och du får hjärnskador. Om du röker 2 paket cigaretter om dagen i 3 år kommer dina lungor att se ut som ett nytjärat spåntak. Låga doser med långt emellan ger mindre skadeverkningar, och dagligt bruk av cannabis är rätt ovanligt. Artikeln drar slutsatser om normalbruk från undersökning av ett extremt bruk. Inte smart.

Man kommenterar att halten THC i cannabis har ökat flerfalt under de senaste decennierna. Vad man inte nämner är att det aktivt odlas medicinsk marijuana där man sänker halten THC till förmån för andra cannabinoler som har en mer lugnande och mindre hallucinogen verkan. Det är också en trend på platser som Colorado, där cannabis har varit legal ett tag att vi får se en differentiering på marknaden. Kunderna väljer aktivt mildare sorter av drogen, när de har möjlighet att välja. Det är ungefär som på bolaget, där somliga köper Star Gin för billigast möjliga fylla, medan andra lägger en mindre förmögenhet på en elegant årgångs-Bourgogne för största möjliga njutning.

Vad jag ser som kanske det största problemet med artikeln är den underton av att bevisade skadeverkningar automatiskt borde medföra ett förbud mot odling, innehav och bruk av drogen. Det finns idag ett legitimt behov av medicinsk marijuana, där en rätt stor patientgrupp får den mest effektiva behandlingen mot smärta och ångest genom cannabis. Det är också fullt möjligt att vara oproblematisk måttlighetsbrukare av cannabis. Den lagstiftning vi har idag är inte ägnad att minska skadeverkningarna av drogbruk och den skapar en kriminell marknad som i sig är väldigt skadlig för samhället. I slutänden är det nämligen alltid individen som väljer att bruka eller avstå från en drog, oavsett vad lagen säger. Det samhället kan använda för påverkan är antingen käppen, i form av sträng lagstiftning eller moroten, i form av information av hög kvalitet och reglering av försäljningen. Vi har blivit så upplysta när det gäller barnuppfostran att vi har avskaffat käppen där. När blir vi lika upplysta när det gäller hanteringen av droger?

Leave a Reply