Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Styrelsemöte i Piratpartiet

written by jacob, on Mar 1, 2016 10:43:00 PM.

I helgen hade jag glädjen att vara värd för Piratpartiets styrelsemöte. Det jag såg ger gott hopp inför framtiden.

Under lördagen avhandlades formaliapunkter i rask takt. Trots en del tuffa spörsmål lyckades styrelsen snabbt enas i varje fråga, och mötet kunde ajourneras kl 17, en timme innan planerad tid. Söndagen hade vikts för djupare diskussioner. Först kom en diskussion om hur styrelsen ska verka för att Piratpartiets ideologi ska utvecklas och förtydligas. Det var mycket uppfriskande att se hur styrelsen koncentrerade sig på att hålla en hög abstraktionsnivå och undvek att gå in på detaljer och vad vår ideologi verkligen ska innehålla. Innehållet är en senare diskussion. Sedan följde en diskussion runt ett dokument om vad styrelsen ska ha för långtidsplan. Jag följde inte den, men den verkat ha avlöpt mycket väl den med. Mötet var slut kl 14, 4 timmar innan deadline. Historiskt har styrelsen haft ett antal restpunkter när tiden för mötet har tagit slut.

Att mötet blev så effektivt tror jag beror på persondynamiken i den nya styrelsen. Josef, som sammakallande, höll hårt i trådarna och tillät inga utsvävningar. Björn bidrog med att hålla stenhårt fokus på vad som skulle bestämmas, vad som skulle göras eller vad som skulle diskuteras. Anton tillför fakta och kunskaper om hur saker är och hur partiet verkligen fungerar. Carl-Johan tillför vyn om hur världen utanför partiet ser på oss. Magnus lyssnar och sammanfattar och bidrar därigenom till konsensus. På det här mötet var Emma, CMB och Martin med per videokonferens. Det är en inte helt lätt sak, men Emma var aktiv i mötet och tillförde kloka balanserade synpunkter, som vanligt. CMB och Martin var lite mer osynliga. På det här mötet ingick också Mattias Bjärnemalm i dynamiken, som adjungerad till mötet. Mab tillför idag en politisk erfarenhet och en ideologisk stringens som har vuxit fram ur flera års arbete i EU-parlamentet.

Med en ny partiledning på plats tror jag det finns förutsättningar för en renässans för Piratpartiet.

Comments

  • Tyvärr så var tekniken inte med oss. Normalt använder vi Webex för att klara av mötesdeltagare på distans. Den fungerar så där, men Jitsi hade en skrämmande dålig dag. Jag lyckades få en riktig sound check gjord i början, men när jag under mötet ville ha ordet så funkade inget. Det blev lite lustigt när själva uppkopplingen till enheten på mötet försvann, så det var bara vi på distans som hörde varandra. Våra beslut om vi skall närvara på distans eller fysiskt måste grundas på förutsägbarhet. Teknikutprovningar under tiden för mötet är inte bra. För när det inte fungerar som det är tänkt så kanske man vill kunna schemalägga att närvara eller kanske fokusera på annat i livet. Denna halvdanna soppa med teknik gynnar inte på något sätt vårt arbete.

    Det är en bra dag idag! :)

    Comment by C Magnus Berglund — Mar 1, 2016 10:57:08 PM | # - re

Leave a Reply