Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for June 2016

Den inkompetenta Assad-armén

written by jacob, on Jun 21, 2016 10:13:15 PM.

Natten till idag så genomförde Daesh ett motanfall mot Assad-regimens styrkor i området sydväst om Raqqa. Det verkar ha varit en stor taktisk framgång. Regimstyrkorna har tagit stora förluster och trupper har blivit kringrända. Fronten har tryckts tillbaka flera kilometer och regimens stridsgrupp Raqqa finns enligt en rysk journalist inte mer.

I rapporteringen anges att Daesh har använt 3 stycken T-72-stridsvagnar i motanfallet. Till saken hör att det område man strider i är snustorr öken och platt som en pannkaka. Det enda som höjer sig över slätten är vägbanken och enstaka hus. På några få ställen finns det flodraviner som är helt uttorkade den här tiden på året.

Att ett motanfall har lyckats övergår mitt förstånd. Med de avstånd som finns i området måste man vara fordonsburen för att kunna anfalla. Regimen har totalt luftherravälde och med ryssarnas hjälp har man kapacitet att bekämpa allt som rör sig, även nattetid. Även attackhelikoptrar är fullt användbara nattetid. Det borde vara självmord att ge sig ut i öknen på det sättet med stridsvagnar. Regimen har dessutom enligt rapporterna haft egna stridsvagnar i området. Några har till och med övertagits av Daesh. En drillad reguljär stridsvagnsbesättning ska i en duell en-mot-en slå ut en milisbesättning 100 gånger av 100. Speciellt om milisen har en T-72:a och den reguljära armén har tillgång till T-90. Även pickup-bilar och andra fordon som används som trupptransporter borde vara lätta mål i den miljö där striderna sker. Ett stridsvagnskompani bakom ett snabblagt minfält borde vara omöjligt att ens komma i närheten av.

Den enda slutsatsen man kan dra är att stridsgruppen har haft ett odisciplinerat taktiskt uppträdande och att gruppens stab har saknat beredskap för ett motanfall. Underrättelseläget måste också ha varit under all kritik. Med all tillgång till spaningsflyg, drönare och spioner har man inte lyckats detektera den truppansamling som måste har genomförts många timmar och kanske dagar innan attacken.

För övrigt måste man ifrågasätta en strategi som bara går ut på att man avancerar längs ett par huvudvägar och slåss med det motstånd man kommer i kontakt med. Från framgångsrika kampanjer i ökenområden, under både Första och Andra Världskrigen, såväl som Israels krig mot Egypten, vet vi att räder långt bakom fiendens linjer skapar förvirring och logistiskt kaos. I många fall leder det till att man inte behöver slåss alls där fienden är som starkast.

Ytterligare framsteg mot Daesh

written by jacob, on Jun 20, 2016 1:42:10 AM.

Kampen mot Daesh

I lördags deklarerade regeringen i Bagdad att man hade tagit kontrollen över Fallujah. Det innebär inte att allt motstånd upphört, men det innebär att det nu är irakisk polis och inte militära styrkor som upprätthåller ordningen i större delen av staden. Operationen för att ta kontrollen över staden har präglats av tålamod och professionalism. Daesh har använt sig av innevånarna som mänskliga sköldar, och man befarade att det skulle bli stor blodspillan bland de civila. Så har inte skett. Den irakiska armén har skapat säkra korridorer för civilbefolkningen att fly igenom och sedan inväntat flyktingströmmen innan man påbörjade anfallet mot staden. Bland flyktingarna har man gripit ett 500-tal misstänkta Daesh-krigare, så det är tydligt att ett stort antal av Daesh-styrkorna inte har ansett det värt livet att göra motstånd till det bittra slutet.

Offensiven mot Mosul i norra Irak har redan påbörjats. Iraks pansarbrigad har flyttats till den södra änden av det område som Daesh kontrollerar i Norra Irak och dör påbörjat anfall mot ett par strategiska byar. Peshmerga-styrkor från YPG har gått till anfall från öster mot området i närheten av Mosul. Att Daesh kommer att förlora i området kan man nog vara rätt säker på, men hur lång tid det tar beror på ett antal okända faktorer, som jag inte ens tror att den irakiska sidan har koll på. Det rör sig om hur väl utrustade Daesh-krigarna är med mat och ammunition, men kanske framför allt hur stark deras moral är. Med ett ledarskap som kan bibehålla krigarnas fanatism kan det ta ett år att återerövra Mosul. Om moralen däremot är bruten kan det gå på några veckor.

I belägringen av Manbij i norra Syrien har har de Fria Syriska Styrkorna (en allians med YPG i spetsen) börjat inta staden. Civila flyr. Det har förekommit hård strider om stadens sjukhus, som YPG tog kontrollen över i fredags, men som återtogs av Daesh i helgen. Det verkar dock som ett mycket temporärt framsteg för dem, och staden kommer nog att falla inom någon vecka.

I området sydväst om Raqqa har Daesh haft sporadiska framgångar under någon veckas tid, men under helgen har Assad-trupper genomfört en offensiv. Man står nu inom synhåll för Tabqa-flygbasen. Att återta basen är ett viktigt mål, för det innebär att man kan flytta fram baserna för sina attackhelikoptrar. Det gör att insatstiderna för helikoptrarna förbättras betydligt och man kan vara betydligt effektivare i sitt understöd till marktrupperna.

I området mellan Palmyra och Deir Ezzor har Daesh haft vissa framgångar. Man har återtagit en pumpstation och några oljekällor. Troligen har Assadregimen dragit bort så mycket trupper man vågat från området.

Andra strider

Det slåss en del på andra håll i Syrien. I den södra delen av landet, runt Damaskus, sker en del mindre strider, men de stora operationerna sker runt Aleppo och i Latakia-provinsen. Kring Aleppo ser det ut som om Assadregimen just nu får stryk av oppositionen. Jabat al Nusra med flera grupper har beväpnats med effektiva pansarvärnsvapen. De har förstört ett antal moderna ryska T90-stridsvagnar och dessutom tagit över några vagnar. Striderna har varit mycket hårda, med stora förluster på båda sidor. Det är här som både det syriska och ryska flygvapnet sätter in sina bombattacker, vilket visar att regimen är rätt hårt trängd. I provinsen Latakia, nära Medelhavet, har det varit hårda strider om ett antal viktiga kullar längs den turkiska gränsen. Det verkar som om regimstyrkorna för tillfället har kontrollen, men de har betalat ett högt pris för den. Det här området har bytt händer många gånger sedan inbördeskriget startade, så motanfall är att vänta inom kort.

Annat

Daesh taktik med att utrusta självmordsbombare med en sele med sprängämne verkar vara på avtagande. Nu satsar man mer på självmordsbombare i fordon. Man tar en pickup-lastbil eller en herrgårdsvagn och lastar den med något ton sprängmedel. Sedan svetsar man på pansarplåt framför motorblock och vindruta, samt plåtar som skydd för däcken. Föraren får en smal glipa i plåten framför vindrutan. Sedan ska bilen köras mitt in i fiendens position och detonera där. I några fall har de lyckats slå ut ett större antal motståndare, men i takt med att taktiken har uppmärksammats har de flesta attackerna slutat i fiasko. Ett dike tillräckligt långt framför en försvarslinje är tillräckligt för att få stopp på fordonet, och pansarvapen kan lätt få fordonet att detonera i förtid.

Ytterligare framsteg mot Daesh

written by jacob, on Jun 20, 2016 1:41:09 AM.

Kampen mot Daesh

I lördags deklarerade regeringen i Bagdad att man hade tagit kontrollen över Fallujah. Det innebär inte att allt motstånd upphört, men det innebär att det nu är irakisk polis och inte militära styrkor som upprätthåller ordningen i större delen av staden. Operationen för att ta kontrollen över staden har präglats av tålamod och professionalism. Daesh har använt sig av innevånarna som mänskliga sköldar, och man befarade att det skulle bli stor blodspillan bland de civila. Så har inte skett. Den irakiska armén har skapat säkra korridorer för civilbefolkningen att fly igenom och sedan inväntat flyktingströmmen innan man påbörjade anfallet mot staden. Bland flyktingarna har man gripit ett 500-tal misstänkta Daesh-krigare, så det är tydligt att ett stort antal av Daesh-styrkorna inte har ansett det värt livet att göra motstånd till det bittra slutet.

Offensiven mot Mosul i norra Irak har redan påbörjats. Iraks pansarbrigad har flyttats till den södra änden av det område som Daesh kontrollerar i Norra Irak och dör påbörjat anfall mot ett par strategiska byar. Peshmerga-styrkor från YPG har gått till anfall från öster mot området i närheten av Mosul. Att Daesh kommer att förlora i området kan man nog vara rätt säker på, men hur lång tid det tar beror på ett antal okända faktorer, som jag inte ens tror att den irakiska sidan har koll på. Det rör sig om hur väl utrustade Daesh-krigarna är med mat och ammunition, men kanske framför allt hur stark deras moral är. Med ett ledarskap som kan bibehålla krigarnas fanatism kan det ta ett år att återerövra Mosul. Om moralen däremot är bruten kan det gå på några veckor.

I belägringen av Manbij i norra Syrien har har de Fria Syriska Styrkorna (en allians med YPG i spetsen) börjat inta staden. Civila flyr. Det har förekommit hård strider om stadens sjukhus, som YPG tog kontrollen över i fredags, men som återtogs av Daesh i helgen. Det verkar dock som ett mycket temporärt framsteg för dem, och staden kommer nog att falla inom någon vecka.

I området sydväst om Raqqa har Daesh haft sporadiska framgångar under någon veckas tid, men under helgen har Assad-trupper genomfört en offensiv. Man står nu inom synhåll för Tabqa-flygbasen. Att återta basen är ett viktigt mål, för det innebär att man kan flytta fram baserna för sina attackhelikoptrar. Det gör att insatstiderna för helikoptrarna förbättras betydligt och man kan vara betydligt effektivare i sitt understöd till marktrupperna.

I området mellan Palmyra och Deir Ezzor har Daesh haft vissa framgångar. Man har återtagit en pumpstation och några oljekällor. Troligen har Assadregimen dragit bort så mycket trupper man vågat från området.

Andra strider

Det slåss en del på andra håll i Syrien. I den södra delen av landet, runt Damaskus, sker en del mindre strider, men de stora operationerna sker runt Aleppo och i Latakia-provinsen. Kring Aleppo ser det ut som om Assadregimen just nu får stryk av oppositionen. Jabat al Nusra med flera grupper har beväpnats med effektiva pansarvärnsvapen. De har förstört ett antal moderna ryska T90-stridsvagnar och dessutom tagit över några vagnar. Striderna har varit mycket hårda, med stora förluster på båda sidor. Det är här som både det syriska och ryska flygvapnet sätter in sina bombattacker, vilket visar att regimen är rätt hårt trängd. I provinsen Latakia, nära Medelhavet, har det varit hårda strider om ett antal viktiga kullar längs den turkiska gränsen. Det verkar som om regimstyrkorna för tillfället har kontrollen, men de har betalat ett högt pris för den. Det här området har bytt händer många gånger sedan inbördeskriget startade, så motanfall är att vänta inom kort.

Annat

Daesh taktik med att utrusta självmordsbombare med en sele med sprängämne verkar vara på avtagande. Nu satsar man mer på självmordsbombare i fordon. Man tar en pickup-lastbil eller en herrgårdsvagn och lastar den med något ton sprängmedel. Sedan svetsar man på pansarplåt framför motorblock och vindruta, samt plåtar som skydd för däcken. Föraren får en smal glipa i plåten framför vindrutan. Sedan ska bilen köras mitt in i fiendens position och detonera där. I några fall har de lyckats slå ut ett större antal motståndare, men i takt med att taktiken har uppmärksammats har de flesta attackerna slutat i fiasko. Ett dike tillräckligt långt framför en försvarslinje är tillräckligt för att få stopp på fordonet, och pansarvapen kan lätt få fordonet att detonera i förtid.

Daesh på reträtt

written by jacob, on Jun 12, 2016 2:25:08 AM.

Jag ger inte mycket för den svenska rapporteringen från kriget i Syrien/Irak. Just nu sker ett genombrott i kampen mot Daesh. Det är inte en flykt i panik än, men det finns tydliga tecken på att deras styrkor är ansträngda till bristningsgränsen. Det här pågår:

  • Irakiska armén står nu 400 meter från centrum i Fallujah. Det är en tidsfråga innan Daesh är slagna i staden. Det förefaller som om irakiska armén har gått långsammare fram än vad man kunde ha gjort för att ge fler civila chansen att fly innan slutstriden tar fart.
  • YPG (kurdiska styrkor) har ökat trycket mot Mosul. En attack mot staden är att vänta efter att Fallujah har fallit.
  • YPG i samarbete med USA har ringat in den fjärde största staden under Daesh kontroll - Manbij. Det är en 2500 år gammal stad som hade en blandad befolkning innan Daesh tog över den. Speciellt anmärkningsvärt är att USA för några dagar meddelade att man under en dag dödat 130 Daesh-krigare i flyganfall i området. Normalt sett har Daesh en extrem spridning av sina trupper över ytan, just på grund av att man inte har luftherravälde, men i det här fallet måste man ha samlat ihop styrkor, antingen för att utrymma eller undsätta Manbij och blivit överraskade av flygattacker. Förlusten måste vara mycket kännbar för Daesh.
  • YPG har fortfarande styrkor som hotar Raqqa från norr. Det är inte troligt att det sker några anfall innan offensiven mot Manbij är över, men Daesh måste fortfarande hålla betydande styrkor i området.
  • Assadregimen avancerar sydväst om Raqqa. Nyligen har Daesh dragit bort trupper från fronten för att sätta in runt Raqqa och Manbij. Det har lett till att regimens armé har kunnat avancera snabbt det senaste dygnet.
  • Längre söder ut har regimen kunnat ta staden Arak, längs vägen mellan Palmyra och Deir Ezzor. Den senare orten har varit belägrad av Daesh under flera års tid och har försörjts genom fallskärmslandsättningar av förnödenheter. Krisen för Daesh bör minska trycket på Deir Ezzor och ge goda chanser att häva belägringen inom kort.

Osvuret är bäst, men det ser ut som om Daesh har tappat förmågan att slåss på 3 fronter samtidigt. Man har inte tillräckligt med manskap och det kan vara så att man börjar få dåligt med ammunition och drivmedel. Jag tror vi kommer att få se stora framsteg de närmaste dagarna.

Dunkla argument om cannabis

written by jacob, on Jun 7, 2016 8:14:00 PM.

SVT skriver idag om en studie som visar att man kan få schizofreni-liknande hjärnförändringar och försämrat arbetsminne av dagligt bruk av cannabis under lång tid. Sedan fortsätter artikeln med diverse spekulationer runt problemen med cannabis.

Artikeln är ett exempel på det inkonsistenta hopkok av fakta, spekulation och dogmer som präglar dagens drogdebatt.

Det är helt rimligt att dagligt bruk av en drog, vilken som helst, under 3 år ger stora skador. Om du super dig full varje dag i 3 år blir du ett vrak. Levern packar ihop och du får hjärnskador. Om du röker 2 paket cigaretter om dagen i 3 år kommer dina lungor att se ut som ett nytjärat spåntak. Låga doser med långt emellan ger mindre skadeverkningar, och dagligt bruk av cannabis är rätt ovanligt. Artikeln drar slutsatser om normalbruk från undersökning av ett extremt bruk. Inte smart.

Man kommenterar att halten THC i cannabis har ökat flerfalt under de senaste decennierna. Vad man inte nämner är att det aktivt odlas medicinsk marijuana där man sänker halten THC till förmån för andra cannabinoler som har en mer lugnande och mindre hallucinogen verkan. Det är också en trend på platser som Colorado, där cannabis har varit legal ett tag att vi får se en differentiering på marknaden. Kunderna väljer aktivt mildare sorter av drogen, när de har möjlighet att välja. Det är ungefär som på bolaget, där somliga köper Star Gin för billigast möjliga fylla, medan andra lägger en mindre förmögenhet på en elegant årgångs-Bourgogne för största möjliga njutning.

Vad jag ser som kanske det största problemet med artikeln är den underton av att bevisade skadeverkningar automatiskt borde medföra ett förbud mot odling, innehav och bruk av drogen. Det finns idag ett legitimt behov av medicinsk marijuana, där en rätt stor patientgrupp får den mest effektiva behandlingen mot smärta och ångest genom cannabis. Det är också fullt möjligt att vara oproblematisk måttlighetsbrukare av cannabis. Den lagstiftning vi har idag är inte ägnad att minska skadeverkningarna av drogbruk och den skapar en kriminell marknad som i sig är väldigt skadlig för samhället. I slutänden är det nämligen alltid individen som väljer att bruka eller avstå från en drog, oavsett vad lagen säger. Det samhället kan använda för påverkan är antingen käppen, i form av sträng lagstiftning eller moroten, i form av information av hög kvalitet och reglering av försäljningen. Vi har blivit så upplysta när det gäller barnuppfostran att vi har avskaffat käppen där. När blir vi lika upplysta när det gäller hanteringen av droger?