Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for May 2016

Konflikten i Syrien-Irak; en uppdatering

written by jacob, on May 30, 2016 2:13:00 AM.

För lite mer än 6 månader sedan skrev jag en analys av situationen i Syrien. Det har hänt en hel del sedan dess och jag tror en hel del detaljer har klarnat om vad som verkligen händer i området.

Irakiska armén

Den kanske viktigaste förändringen är hur den irakiska armén, tillsammans med den shiamuslimska irakiska milisen har gått från ineffektivitet och usel moral till att bli vinnare på slagfältet. Tidigare under våren tog man tillbaka städerna Ramadi och Hit i sydvästra Irak från Daesh. Just nu pågår återtagandet av Falluja och därefter har man aviserat att Mosul ska återtas. Det här är resultatet av ett långsamt och tålmodigt uppbyggnadsarbete, där man med hjälp av amerikanska rådgivare har utbildat och tränat sin armé till en högre nivå av funktion och effektivitet. Sedan har man i mindre operationer givit sina enheter stridserfarenhet innan man har skickat ut dem på större uppdrag. Jag tror vi kan förvänta oss att Daesh är utdrivna ur Irak inom ett år. Det kan gå mycket fortare om det sker ett sammanbrott i deras logistik eller moral.

Kurdiska enheter i Irak

Det förekommer inte så mycket nyheter om vad som händer i de Kurdiska området i norra Irak. Läget förefaller vara relativt stabilt, med sporadiska strider längs fronten mellan kurderna och Daesh. Ingen av sidorna har resurser att på egen hand angripa den andra sidan. Kurderna är delvis passiviserade av att Turkiet har en närvaro i norra Irak.

YPG - Kurderna i norra Syrien

YPG har nyligen fått förstärkning av amerikansk specialtrupp. Ungefär 500 man spaningssoldater, flyg-eldledare och instruktörer har anslutit sig till YPG i området norr om Daesh huvudstad Raqqa. Det råder lite delade meningar om vad YPGs målsättning är. En del anser att man bara kommer att återta de kurdiska områden som i princip sträcker sig fram till Raqqa. Andra menar att Raqqa ingår som mål. Somliga tror att amerikanerna eventuellt skulle avancera in i Raqqa på egen hand. Det sistnämnda alternativet håller jag som mycket otroligt. USA skulle utsätta sina trupper för mycket större risker än vad situationen kräver. YPG har gjort framsteg de senaste dagarna, och det är tydligt att Daesh inte klarar att hålla emot kombinationen av YPGs markstyrkor och flygunderstöd från USA.

Al Nusra

Al Nusra är alltså en gren av Al Qaeda som strider i Syrien. De har tidigare samarbetat med Fria Syriska Armén (sekulär opposition till Assad-regimen), men FSA har ingått ett eld-upphör-avtal med regimen. Avtalet har krävt att FSA fjärmar sig från Al Nusra, och det har förekommit en del territoriella strider dem emellan. Assad-regimen pucklar på Al Nusra allt vad de kan, främst i Aleppo-området, men man har inte gjort några större framsteg. Det har man däremot gjort i närheten av Damaskus. I östra Ghouta har regimen vunnit taktiska segrar mot Al Nusra och diverse allierade smågrupper. Al Nusra är i dagsläget trängda, men inte på något sätt uträknade.

Fria Syriska Armén

I huvudsak använder man eld-upphör-avtalet med Assad-regimen till att slicka sina sår och konsolidera sina ställningar. Man separerar från Al Nusra - ibland fredligt, ibland med våld. På sista tiden har man blivit anfallna av Daesh i området nord-ost om Aleppo. Efter att initialt ha blivit tillbakaträngda har man tillfört förstärkningar till området och återtagit en del av den mark man har förlorat. FSA är en svag part i konflikten eftersom man i högre grad än andra vill skydda sin egen civilbefolkning. FSA har stöd från USA, men i begränsad omfattning. Framför allt i form av vapenleveranser.

Assad-regimen

Med hjälp av ryskt stöd lyckades Assad-regimen göra framsteg på flera fronter under vintern. Man tog ett antal byar från Al Nusra/FSA i Latakia-provinsen, man har haft framgångar mot Al Nusra i närheten av Damaskus, man har tagit tillbaka Palmyra med närliggande områden och oljefält. Nu är krig ett dyrt nöje, så efter återtagandet av Palmyra så drog Vladimir Putin tillbaka en avsevärd del av de flygstyrkor och marktrupper som Ryssland hade i Syrien. Sedan dess har kriget gått i stå. Med begränsat ryskt stöd är det tydligt att Assad-regimen bara klarar att driva offensiv i ett område i taget. Strider har böljat fram och tillbaka i området runt Palmyra. Man har gjort offensiver i Aleppo, men har slagits tillbaka i motanfall från Al Nusra. Regimen stödjer sig tungt på trupper från Hizbollah och Iran. De iranska trupperna är till stor del afganska flyktingar som mer eller mindre frivilligt befinner sig i Syrien. Hizbollah led ett betydande nederlag nyligen, då deras högste militäre befälhavare stupade i Syrien. Det verkar som om det har försvagat organisationen betydligt.

Daesh

Kalifatet är på reträtt, men är inte på något sätt helt uträknat än. Som syntes ovan lyckades man göra en offensiv mot FSA och i många andra områden så håller man stånd mot de offensiver som de olika aktörerna utför. Det är mycket sannolikt att man kommer att förlora Falluja någon av de närmsta dagarna. Det kommer att frigöra stora styrkor ur den irakiska armén som då kan inleda sin offensiv mot Mosul. Man kommer att kunna hålla ut länge i Mosul och förödelsen där kommer att bli fruktansvärd. Hur länge man kan hålla Mosul beror till del på hur man fördelar sina styrkor och till del på hur effektivt USA och Irak kan skära av staden från övriga Daesh-territorier. Daesh har förlorat flera viktiga befälhavare i amerikanska flygattacker under våren. Det förefaller ha skapat en passivitet, där man gräver ned sig och väntar på att bli anfallen. Ett tecken på att man börjat se den militära striden som förlorad är att man den senaste månaden har genomfört flera självmordsattentat mot mjuka, civila mål i Irak. Hade man trott på militär framgång hade man skickat sina självmordspiloter mot militära mål.

Slutsatser

Kriget i Syrien och Irak kommer att fortsätta länge än, men situationen är en aning ljusare än i höstas. Det finns en bräcklig vapenvila mellan Assad-regimen och den fria oppositionen. Det gör att stora områden är mycket tryggare för civilbefolkningen. Behovet av att fly minskar betydligt. Vi kanske till och med får se en liten ström av återvändare inom kort. Att Daesh förlorar områden gör också sitt till för att öka människors trygghet. Vapenvilan tillsammans med förhandlingarna i Genève gör att Assad-regimen inte kan vara riktigt lika brutal och skoningslös i bombandet av sjukhus och andra civila mål. På sikt kommer säkert både Daesh och Al Nusra att besegras. Det är nödvändigt, för det finns ingen diplomatisk lösning med dessa organisationer. Att hitta en förhandlingslösning med de andra parterna är kanske möjligt, även om det finns stora svårigheter där med. Oppositionen kan inte acceptera att Assad sitter kvar. Assad lär inte avgå utan att Ryssland tvingar honom. Det finns ingen lösning på konflikten utan att kurderna är del i den. Samtidigt vägrar Turkiet att låta kurderna sitta med vid förhandlingsbordet. Det gör att kriget på marken måste fortgå till det skapar en förändring i förhandlingssituationen. Först då kommer någon av partena att känna sig tvungen att kompromissa vid förhandlingsbordet.

Namn på snippor

written by jacob, on May 23, 2016 11:57:09 PM.

Som ett litet intermezzo i mina politiska utvikningar kommer här lite idéer kring en uppmaning till kvinnor att döpa sina snippor efter namnet på den senaste filmen de såg. Det fick min kreativitet att flöda lite. Vad sägs om:

 • 12 fördömda män
 • Den gode, den onde och den fule
 • Isprinsessan
 • Diktatorn
 • Toy Story
 • Djungelboken
 • The Deep
 • The Shining
 • Alien
 • War of the worlds
 • Semestersabotören
 • Traffic
 • Rosa Pantern
 • The Meaning of Life
 • Poor Dennis
 • Time Bandits
 • Alice i Underlandet

Buset i förorterna

written by jacob, on May 23, 2016 12:37:53 AM.

I en uppföljning till sitt inslag från Oxhagen i Örebro hade SVT en debatt med Anders Ygeman och Annie Lööf. Inslaget visade hur en maktlös poliskår utsätts för hot och trakasserier från ett gäng yngre män. I debatten lovade Ygeman hårdare lagstiftning mot den som hindrar blåljusmyndigheter i deras yrkesutövning och han vill införa jourdomstolar som snabbt kan leverera påföljd för den här typen av brott och för yrkeskriminella.

Just jourdomstolar tror jag är ett väldigt viktigt steg. Det finns forskning som visar att kriminella är sämre på att utvärdera konsekvenser som ligger långt in i framtiden, än vad laglydiga medborgare är. Det är därför väldigt viktigt att det finns ett nära samband mellan handling och konsekvens - mellan brott och straff. Normalt sett är jag ingen stor anhängare av Ygeman, men i det här fallet har han mitt fulla stöd.

Naturligtvis krävs det också positiva åtgärder för att stärka civilsamhället i de här utanförskapsområdena, men utan lag och ordning kan sådana åtgärder inte fungera.

Buset i förorterna

written by jacob, on May 23, 2016 12:37:28 AM.

I en uppföljning till sitt inslag från Oxhagen i Örebro hade SVT en debatt med Anders Ygeman och Annie Lööf. Inslaget visade hur en maktlös poliskår utsätts för hot och trakasserier från ett gäng yngre män. I debatten lovade Ygeman hårdare lagstiftning mot den som hindrar blåljusmyndigheter i deras yrkesutövning och han vill införa jourdomstolar som snabbt kan leverera påföljd för den här typen av brott och för yrkeskriminella.

Just jourdomstolar tror jag är ett väldigt viktigt steg. Det finns forskning som visar att kriminella är sämre på att utvärdera konsekvenser som ligger långt in i framtiden, än vad laglydiga medborgare är. Det är därför väldigt viktigt att det finns ett nära samband mellan handling och konsekvens - mellan brott och straff. Normalt sett är jag ingen stor anhängare av Ygeman, men i det här fallet har han mitt fulla stöd.

Naturligtvis krävs det också positiva åtgärder för att stärka civilsamhället i de här utanförskapsområdena, men utan lag och ordning kan sådana åtgärder inte fungera.

Flyktingkonventionen

written by jacob, on May 9, 2016 9:48:06 PM.

Den som inte kan återvända till sitt hemland på grund av allvarlig fara för liv och hälsa (i samband med ett antal specifika omständigheter) har rätt att söka asyl i ett annat land. Det fastställas i FN:s flyktingkonvention från 1951. Eftersom man inte i förväg kan veta om någon har godtagbara skäl för att beviljas asyl, så innebär det i praktiken att alla har rätt att göra en ansökan om asyl och få den prövad. I väntan på prövning så åtnjuter den asylsökande skydd i det land där ansökan är inlämnad, oavsett hur lång handläggningstiden är.

För att beviljas asyl måste man visa att man har ett skyddsbehov, men det är inte tillräckligt. Om man har begått brott mot freden, begått krigsbrott eller allvarliga brott mot mänskligheten så omfattas man inte av konventionen och man ska inte beviljas asyl. Att hävda flyktingstatus och fortsätta förfölja grupper av människor från sitt hemland är utan tvekan ett brott mot freden, och den som beter sig så har tydligt visat att man inte har rätt att åtnjuta asyl. Den prövande myndigheten, i Sveriges fall Migrationsverket, kan därför avsluta sin utredning och fatta beslut om utvisning omedelbart.

Nu kan det naturligtvis vara så att en person som saknar asylrätt löper stor risk att dödas om vederbörande avvisas till sitt hemland (inget annat land har någon skyldighet att ta emot vederbörande). Då har Sverige ensidigt beslutat att vi inte verkställer en sådan utvisning. Det har ingenting med asylrätten att göra, utan har bara samband med vår nationella syn på dödsstraffet. En person som formellt är utvisad kan i väntan på verkställighet beläggas med olika former av inskränkningar i rörelsefriheten. Det kan röra sig om reseförbud, anmälningsplikt, eller att man tas i förvar. Allt beroende på den risk som den utvisade utgör. Om förhållandena i hemlandet förändras, så att risk för livet inte längre föreligger kan utvisningen verkställas.

Som regelverk betraktat är det här jättebra. Det ger skydd åt dem som behöver skydd, medan fula fiskar får klara sig bäst själva. Sedan finns det brister i praktiken, som vi rätt ofta påminns om i form av feta löpsedelsrubriker. Människor som har verkliga skyddsbehov får avslag på sin asylansökan, våldsverkare och krigsbrottslingar bland de asylansökande avvisas inte tillräckligt snabbt, några personer som inte ska ha asylstatus mutar och ljuger sig till ett uppehållstillstånd, och som nation lever vi inte upp till vårt åtagande när asylboenden utsätts för mordbrand.

Nu undrar jag hur vi egentligen ställer oss till det här i Piratpartiet!

Vill vi att regelverket ska fortsätta som det är, eller vill vi ge asyl till alla, oavsett vad de har gjort eller vad de gör under sin prövotid? Vill vi ge skydd åt den som har begått brott mot freden, krigsbrott eller brott mot mänskligheten? Vill vi att asyl ska vara ett sätt att undgå konsekvenserna av sitt handlande, eller vill vi att asyl ska vara reserverat för dem som utsätts för andras förföljelse?

Min åsikt är klar och tydlig i det här fallet. Asyl ska vara reserverat för den som utsätts för andras förföljelse. Den som inte uppfyller kraven, och den som inte omfattas av konventionen ska utvisas. Ibland kan utvisningen uppskjutas på obestämd tid på grund av risk för den asylsökandes liv och hälsa.

Sedan tycker jag att den som fått avslag på ansökan om asyl ska kunna prövas i en fri kvot för personer med särskilt ömmande skäl, men det är en annan historia.

Vem är Magnus Andersson?

written by jacob, on May 4, 2016 11:03:59 PM.

Piratpartiet har nyligen valt ny partiledare. Med tydliga siffror så har partiets medlemmar valt Magnus Andersson till posten. Inte så konstigt med tanke på att han var valberedningens förslag, men det är nog många av de röstande som känner Magnus och som därför har lagt sin röst på honom. Vi är ju inte direkt kända för att vara konformistiska i Piratpartiet.

Så för er som inte känner Magnus, vem är han? Jag har själv haft förmånen att lära känna honom i princip sedan han blev medlem för några år sedan, och ur mitt perspektiv har han länge varit en av ungefär 3 möjliga kandidater till partiledarposten. Magnus främsta egenskaper är att han är glad, charmig, snäll och kreativ. Det är något som är så framträdande hos honom att det initialt skymmer andra egenskaper. Det tar ett tag att komma underfund med att det finns ett skarpt intellekt, massor av goda ledaregenskaper och en förmåga att få saker gjorda. Svagheter som partiledare är främst avsaknad av erfarenhet i hetluften, men det är nog något som snabbt kommer att förändras.

Jag tror att vi med Magnus vid rodret snart kommer att börja locka tillbaka piratpartister som har lämnat oss. Sedan kommer utmaningen att hitta ut till nya väljare och nya aktivister. Vi har en bra grund för det i vårt principprogram. Resten av arbetet består i att visa upp en bild av en positiv och engagerad rörelse som det är kul att vara en del av.