Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for March 2016

En investering för framtiden

written by jacob, on Mar 29, 2016 4:49:21 PM.

Har du något sparkapital i blodbanken?

Man vet aldrig när eller om man kommer att bli så sjuk att man behöver få en blodtransfusion. Själv har jag trots alla mina olyckor och operationer hittills klarat mig ifrån att behöva ta emot blod. Det finns dock en stor risk att jag behöver få transfusioner i samband med transplantation i framtiden.

Därför känns det skönt att jag i min ungdom var blodgivare. Som jag ser det så satte jag in några liter blod i blodbanken för att ha den dag jag behöver det. Ett sparande i min egen hälsa.

Det finns många anledningar till att man blir diskvalificerad som blodgivare. Själv fick jag cancer vid 27 års ålder och efter det var det stopp för min del. Därför så är det viktigt att man ger blod medan man fortfarande kan. I morgon kan det vara för sent.

En investering för framtiden

written by jacob, on Mar 29, 2016 4:48:00 PM.

Har du något sparkapital i blodbanken?

Man vet aldrig när eller om man kommer att bli så sjuk att man behöver få en blodtransfusion. Själv har jag trots alla mina olyckor och operationer hittills klarat mig ifrån att behöva ta emot blod. Det finns dock en stor risk att jag behöver få transfusioner i samband med transplantation i framtiden.

Därför känns det skönt att jag i min ungdom var blodgivare. Som jag ser det så satte jag in några liter blod i blodbanken för att ha den dag jag behöver det. Ett sparande i min egen hälsa.

Det finns många anledningar till att man blir diskvalificerad som blodgivare. Själv fick jag cancer vid 27 års ålder och efter det var det stopp för min del. Därför så är det viktigt att man ger blod medan man fortfarande kan. I morgon kan det vara för sent.

Nyanländas väg till arbete

written by jacob, on Mar 3, 2016 12:21:29 AM.

Thomas Gür skriver om att nyanländas väg till arbetsmarknaden är ännu svårare än vad tidigare statistik har visat. Efter 7 år så är det bara 25% av de nyanlända som har ett heltidsarbete. Det är vad jag skulle vilja kalla ett katastrofalt misslyckande.

Integration är i grund och botten väldigt enkelt. För att bo och verka i Sverige måste man tala svenska. Grammatiskt god, nästan brytningsfri svenska. Inget annat duger om man ska kunna få ett jobb där man måste prata med andra människor - d.v.s. de flesta jobb över huvud taget. Allt annat går att lösa. Kan du språket kan du fråga om hur man beter sig i Sverige i olika kulturella situationer.

I Sverige skapar vi fel förväntningar, placerar människor i fel förhållanden och agerar fel när människor kommer hit.

Vi låter inte människor börja med SFI förrän de har fått sitt uppehållstillstånd, i stället för att kräva att de börjar plugga svenska samma dag de anländer. Det skickar signalen att språket inte är så viktigt. Du klarar dig bra med ditt modersmål. Vi kallar in tolkar i massor av situationer, där vi borde utsätta de anländande för obehaget att vara tvungna att göra sig förstådda på svenska. Vi kör med bräcklig engelska för att det är lite lättare att kommunicera så. Signalen ska vara stark från början. Ska du bo i Sverige ska du lära dig svenska.

Sedan hamnar invandrarna i områden med sina landsmän, utan behov av att interagera med det svenska samhället. Svårt att motverka, men vi måste hitta bättre lösningar än vad vi har nu.

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bara ha människor i omgivningen som pratar det språket. Jag vet, för jag lärde mig franska på en sommar på det sättet. Mitt kanske stoltaste ögonblick här i livet var när jag tog upp ett par franska liftare mot slutet på sommaren och blev tagen för fransman. I Sverige gör vi tvärt om. Vi stuvar in 20 personer som inte kan svenska i en sal med en lärare och var sin bok. Läraren kan interagera med en elev i taget, övriga 19 får försöka lära sig svenska av varandra. Hur mycket svenska man lär sig av en person som inte kan språket lämnas som uppgift åt läsaren att lista ut.

Ett tips är att tänka på att det bara är 25% av de nyanlända har ett heltidsjobb efter 7 år i Sverige. Det är nämligen ett bra mått på hur bra svenska de talar.

Styrelsemöte i Piratpartiet

written by jacob, on Mar 1, 2016 10:43:00 PM.

I helgen hade jag glädjen att vara värd för Piratpartiets styrelsemöte. Det jag såg ger gott hopp inför framtiden.

Under lördagen avhandlades formaliapunkter i rask takt. Trots en del tuffa spörsmål lyckades styrelsen snabbt enas i varje fråga, och mötet kunde ajourneras kl 17, en timme innan planerad tid. Söndagen hade vikts för djupare diskussioner. Först kom en diskussion om hur styrelsen ska verka för att Piratpartiets ideologi ska utvecklas och förtydligas. Det var mycket uppfriskande att se hur styrelsen koncentrerade sig på att hålla en hög abstraktionsnivå och undvek att gå in på detaljer och vad vår ideologi verkligen ska innehålla. Innehållet är en senare diskussion. Sedan följde en diskussion runt ett dokument om vad styrelsen ska ha för långtidsplan. Jag följde inte den, men den verkat ha avlöpt mycket väl den med. Mötet var slut kl 14, 4 timmar innan deadline. Historiskt har styrelsen haft ett antal restpunkter när tiden för mötet har tagit slut.

Att mötet blev så effektivt tror jag beror på persondynamiken i den nya styrelsen. Josef, som sammakallande, höll hårt i trådarna och tillät inga utsvävningar. Björn bidrog med att hålla stenhårt fokus på vad som skulle bestämmas, vad som skulle göras eller vad som skulle diskuteras. Anton tillför fakta och kunskaper om hur saker är och hur partiet verkligen fungerar. Carl-Johan tillför vyn om hur världen utanför partiet ser på oss. Magnus lyssnar och sammanfattar och bidrar därigenom till konsensus. På det här mötet var Emma, CMB och Martin med per videokonferens. Det är en inte helt lätt sak, men Emma var aktiv i mötet och tillförde kloka balanserade synpunkter, som vanligt. CMB och Martin var lite mer osynliga. På det här mötet ingick också Mattias Bjärnemalm i dynamiken, som adjungerad till mötet. Mab tillför idag en politisk erfarenhet och en ideologisk stringens som har vuxit fram ur flera års arbete i EU-parlamentet.

Med en ny partiledning på plats tror jag det finns förutsättningar för en renässans för Piratpartiet.