Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Miljöpartiet är ute och cyklar

written by jacob, on Aug 23, 2015 1:20:53 PM.

Energiförsörjning för samhället är ett komplext problem. Miljöpartiet hävdar att vi kan ersätta dagens energiproduktion med förnyelsebara källor i form av solpaneler och vindkraft. Rapporter om att Tyskland vid vissa tillfällen har klarat halva sin elförbrukning med solel har skapat hopp om att det är en realistisk plan. Det är därför intressant att läsa en mycket väl underbyggd artikel som slår hål på den förhoppningen.

För att kunna använda solel som en stabil energikälla måste man ligga mycket närmare ekvatorn. Säsongsvariationerna och dygnsvariationerna är helt enkelt för stora för att solpaneler ska kunna generera mer än en marginell del av vår elförsörjning. Vindkraft dras med likartade problem - kanske inte lika extrema som för solpanelerna, men ändå starkt begränsande.

Kostnaden för solpanelsproducerad el måste beräknas som kostnaden för installation och drift av solpanelen, plus kostnaden för installation och drift av den alternativa elkällan under den del av året som solpanelerna inte räcker till. I Tysklands fall blir det brunkol. I Sverige är alternativen kärnkraft eller gasturbiner.

Det enda som kan ändra ekvationen är teknisk utveckling som gör det möjligt att lagra den elektriska energin. Med bättre batteriteknologi kan det vara möjligt att spara tillräckligt med energi för något eller några dygns förbrukning. Det minskar antalet dagar då man måste avstå från en del av potentialen, men det löser fortfarande inte problemen med november-februari som mycket solfattiga månader.

Comments

 • Du är nog ute och cyklar själv! Ingen har påstått att vi skall klara oss på enbart sol- och vindkraft, men de ger ett värdefullt bidrag till den totala energiproduktionen.

  Solenergi levererar självklart mest sommartid och de långa dagarna gör att man under sommaren får en hög verkningsgrad. Vintertid blir det givetvis sämre, men om man kan justera dem så de blir mer vertikala så får man ut en del även vintertid. Vindkraften levererar istället mer under vinterhalvåret när det blåser mer.

  När produktionen av sol- och vindenergi är hög, så innebär det att vi kan passa på att underhålla kärnkraftverken. Vi kan dessutom spara vår vattenkraft i dammarna, så att vi kan nyttja den när sol och vind levererar mindre. Således behöver vi inte kolkraft! Varje energislags lönsamhet måste beräknas som intäkterna minus de egna livscykelkostnaderna. Självklart behöver man inte ta ansvar för andra energislags kivscykel och miljökostnader.

  Förutom sol och vind, så har vi stor potential att få energi från vågkraft, kraftverk för undervattensströmmar och kan även förbättra situationen med energieffektivisering, jord- och bergvärme, värmeväxlare mm.

  Redan idag producerar Sverige mer energi än vad vi förbrukar, men all miljövänlig överskottsel vi producerar tränger bort fossil energi på kontinenten. Dessutom är en distribuerad energiproduktion bättre ur samhällssäkerhetsperspektiv, vilket vi märkte för några år sedan när elpriset rusade i höjden när flera kärnkraftverk fick stängas mitt under den smällkalla vintern.

  Comment by Jan Tegnér — Aug 24, 2015 8:42:10 PM | # - re

  • Jag tror du har missuppfattat något. Man kan få ett visst bidrag till energiproduktionen genom sol-, vind- och vågkraft, men De kan inte uppfylla vårt effektbehov eftersom de är beroende av att det är soligt, blåser eller att vågorna går tillräckligt höga. Vi måste alltid ha tillräckligt med effekt så att samhället fungerar när det är mörkt, vindstilla och -30 grader. Effekt kostar pengar, del i form av investeringar men också i form av driftskostnader i stand-by-läge. Kostnaden för förnyelsebara kraftkällor måste därför räknas som kostnaden för de förnyelsebara källorna plus kostnaden för reservkraften som krävs. Det är något som miljöpartiet mörkar om.

   Comment by jacob — Sep 8, 2015 8:25:22 PM | # - re

Leave a Reply