Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Ett drogfritt samhälle

written by jacob, on Feb 11, 2015 10:32:32 PM.

Visst vore det trevligt om ingen använde sig av droger. Inga skadeverkningar, ingen drogsmuggling, inga stölder för att finansiera missbruk.

Det kommer aldrig att inträffa, för människor väljer aktivt att använda droger för att hantera sina själsliga problem. Depressioner, osäkerhet, missnöje med att vara den man är, desperation över att inte få tag på jobb eller bostad, kärleksbesvär. Anledningarna till att ta sin tillflykt till droger är många.

Det finns ett antal länder i världen där innehav av narkotiska preparat är belagt med dödsstraff. Ändå handlas det med droger i dessa länder och ett rätt stort antal personer avrättas för narkotikabrott varje år. Ändå fortgår bruket.

Det måste anses som empiriskt bevisat att det inte går att få ett drogfritt samhälle. Därför så är det huvudlöst att försöka. Den som vill få tag på droger har inga svårigheter att göra det och det är ytterst få människor som avstår från droger på grund av att de är förbjudna. Man avstår för att man är medveten om de negativa hälsoeffekterna. Något som syns tydligt i de förändrade vanorna kring alkohol och tobak.

Vi måste vara medvetna om vilket högt pris vi betalar för totalförbudet mot narkotiska preparat. Dels ger vi inte brukarna/missbrukarna den medicinska behandling som de behöver. Att ge heroinister sprutor och säkra miljöer för injicering är inte att stödja deras missbruk. Det är ett sätt för samhället att stoppa smittspridning, minska lidande och spara pengar. Dels förvärrar vi skadeverkningarna av droger många gånger om, genom att brukarna köper okontrollerade preparat. Styrkan kan variera med tiopotenser. Ibland är drogerna orena och förorsakar sjukdomar och förgiftningar. Ibland dyker det upp legala droger med okänd styrka och helt okända biverkningar. Somliga lockas till dessa när de beprövade alternativen är förbjudna.

Vi behöver en ny narkotikapolitik som bygger på människors fria och informerade val, som betraktar missbruk som ett medicinskt problem och inte ett polisiärt och juridiskt problem. Vi behöver en narkotiakpolitik som inriktar sig mer på skademinskning.

Framför allt så behöver vi en samhällspolitik som minskar människors desperation och gör lockelsen att börja med droger mindre. Den som redan upplever världen som fantastisk har ingen anledning att söka lyckan i sinnespåverkande kemikalier.

Comments

 • “Visst vore det trevligt om ingen använde sig av droger.”

  Nej.

  Det finns många som använder olika droger med måttlighet och ansvar. Det ska inte vara förbjudet att berusa sig, oavsett substans. Min kropp är ju min och jag bestämmer över den, inte myndigheterna eller andra personer.

  “…väljer aktivt att använda droger för att hantera sina själsliga problem. “

  Det går att använda droger för njutningens skull också - det betyder inte per automatik att man har problem.

  “Den som redan upplever världen som fantastisk har ingen anledning att söka lyckan i sinnespåverkande kemikalier.”

  Sluta moralisera över andra människors sätt att leva.

  Comment by Micke — Feb 12, 2015 2:56:04 PM | # - re

  • Om ditt sätt att leva gör att jag får ta kostnaden för din sjukdom eller kostnaden för din oförmåga att bidra till samhället så har jag all rätt att moralisera över det. Nyttjandet av droger är problematiskt eftersom det för många leder till problem med hälsa och arbetsförmåga. Ett drogbruk som är oproblematiskt idag kan leda till skador på lång sikt och kan leda till ett problematiskt drogbruk senare i livet.

   Comment by jacob — Feb 13, 2015 6:31:18 PM | # - re

 • Denna mening i ditt svar illustrerar det som Micke och jag har problem med.

  “Nyttjandet av droger är problematiskt eftersom det för många leder till problem med hälsa och arbetsförmåga.”

  Den visar att du fortfarande verkar se det narkotikafria samhället som en utopi, om än en omöjlig sådan.

  Nyttjandet av droger kan vara många saker, förutom problematiskt, kan det vara allt från trevligt och problemfritt till en absolut livsnödighet. Du fastställer att nyttjandet av droger generellt sett är problematiskt, bara för att det är det för vissa, utan några argument för att skadorna överväger nyttan.

  Comment by Lasse — Mar 30, 2015 11:05:37 AM | # - re

  • Jag håller med om att nyttjandet av droger för många är oproblematiskt och ett trevligt sätt att koppla av. Det gör inte mitt påstående mindre sant. För många leder drogbruket till problem med hälsa och arbetsförmåga, och vi kan inte bygga en drogpolitik som bortser från det.

   Du har också rätt i att jag ser ett samhälle utan droger som en utopi, men det är en utopi som bygger på att människor väljer att inte nyttja droger, för att de är tillfredsställda med sin tillvaro utan att tillgripa psykoaktiva kemikalier.

   Utopier är per definition ouppnåeliga och jag är fullt nöjd med ett samhälle där människor fattar sina egna beslut om att använda olika droger baserat på information och kunskap om både positiva och negativa effekter och där vi betraktar ett problematiskt drogbruk som ett medicinskt problem och inte ett polisiärt.

   Comment by jacob — Mar 30, 2015 8:36:43 PM | # - re

 • Du missar att droger är ett ovärderligt verktyg i vården som vi inte skulle klara oss utan. Opiater är bland de mest problematiska drogerna som finns i termer av missbruk men de har hjälpt mångdubbelt mer människor med olidlig smärta. Att vi upptäckte dessa kemikalier är något fantastiskt och ett narkotikafritt samhälle är inte en utopi utan något fruktansvärt.

  Gällande rekreationellt bruk: Även om man är världens mest tillfredsställda människa så kan man vilja göra nya, trevliga aktiviteter med viss tillhörande risk. Allt vi gör i livet har syftet att förändra vårt medvetande och allt vi gör har även en viss inneboende risk. Om risken är detsamma, spelar det då någon roll om det är en ridtur i naturen eller ett glas vin som fått signalsubstanserna att frigöras?

  Comment by Lasse — Apr 1, 2015 1:26:12 AM | # - re

  • En bra och tänkvärd kommentar. Jag har själv haft stor nytta och glädje av opiater i samband med några stora operationsingrepp och en trafikolycka, men det fina med utopier är att man kan önska sig en massa orealistiska saker. T.ex. kan man önska bort behovet av opiater. Antingen genom att vi får metoder som direkt manipulerar hjärnans signalsystem eller genom att vi kan ta bort behovet av smärtstillande genom att inte ha trafikolyckor eller behöva göra operationsingrepp. Jag tror aldrig vi når dit, men det är en vacker tanke.

   Nu är opiater i sjukvården ett rätt litet problem, därför att det visar sig att behandling med opiater mot konkret fysisk smärta är mycket svagt beroendeframkallande.

   Opiater i andra sammanhang är ett rätt stort problem därför att det är många av dem som brukar dem som hamnar i ett fysiskt och psykiskt beroende som är svårt att bryta. Vi har bara några tusen heroinister i Sverige och av dessa dör flera hundra varje år. Man blir inte långlivad som regelbunden heroinist. Det skulle bli betydligt bättre med en human missbrukarvård, men där är vi inte idag.

   Jag tror på en förändring av politiken kring olika narkotiska preparat och jag tror på en mycket starkare anpassning till varje preparats goda egenskaper och skadeverkningar. För en etablerad heroinist tror jag på att samhället ska tillhandahålla rena sprutor, säker plats att genomföra injektioner och kvalitetskontrollerat heroin till ett rimligt pris. Det skulle förstöra marknaden för de kriminella gäng som tjänar stora pengar på handeln idag.

   Comment by jacob — Apr 18, 2015 1:51:01 AM | # - re

Leave a Reply