Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Sveriges beredskap är obefintlig

written by jacob, on Dec 31, 2015 3:28:15 AM.

Jag ryckte in i lumpen i maj 1977. Detsamma gjorde ungefär 50 000 andra ungdomar det året. På den tiden hade vi lagrade resurser för att föda en försvarsmakt på 800 000 man i fält i flera månader. Vi hade lager med olja, bensin och diesel för att driva såväl det militära som det civila samhället under en längre tid. Vi hade personal och utrustning som kunde sättas in vid snöstormar på den skånska slätten och vid stora skogsbränder i olika delar av landet. Lika så vid översvämningar, snöskred, vindfällen, oljeutsläpp och en rad andra kristillstånd.

På den tiden kunde vi lätt ha hanterat ett inflöde av 100 000 flyktingar, trots att Sveriges BNP vid den tiden bara var 2/3 av vad den är nu. Försvaret hade ett stort överskott av bäddar i olika delar av landet och man hade kontrakt på att använda civilsamhällets resurser i kristid. Dessutom kunde man hemförlova åldersklassen och frigöra 50 000 bäddar över en natt.

Jag tror att våra politiker har gjort oss en stor otjänst genom att sänka beredskapen. Det handlar inte bara om att försvara Sverige mot fientliga angrepp. Det finns så många andra faktorer som kan utlösa kriser i samhället, och i de flesta fall hjälper det att ha lagrade förnödenheter och en tillräckligt stor kader av människor som är tränade i att handla i olika krissituationer.

Något som höstens flyktingström har visat är vilken dålig beredskap vi har för interna katastrofer. Tänk er att vi får en kris som gör att vi måste utrymma ett av våra storstadsområden. Det är något som kan inträffa om ett kärnkraftverk gör ett stort radioaktivt utsläpp vid felaktig inriktning, eller att vi får ett större utbrott av en Ebola-liknande sjukdom, bara för att nämna ett par exempel.

Vi vet nu att vid 100 000 personer så är det stopp. Sveriges kommuner klarar inte fler flyktingar än så, oavsett om de kommer från Syrien eller från Göteborg.

Det här problemet är besläktat med en annan sak som våra politiker är skyldiga till. Underhållet på järnvägsnätet, kraftnätet samt vatten och avloppsnät i de flesta av Sveriges tätorter är eftersatt.

I båda fallen handlar det om att ta bort marginalerna och utnyttja resurserna tills de brister. Insikten saknas om att ett sådant sätt att driva samhället är kostsamt, både ekonomiskt och i människoliv. Anledningen att bristande underhåll kostar mycket är inte helt lätt att begripa. För att illustrera det hela ska jag börja med en liknelse från konstruktion.

Tänk er att vi ska bygga en hängbro. När vi konstruerar bron råkar vi göra ett fel och gör kablarna för klena. Om vi upptäcker felet på ritningsstadiet kostar det inte många ören att rita dit grövre kablar. Om vi upptäcker problemet när kablarna kommer från fabriken blir det dyrare. Om kablarna har satts upp blir kostnaden jättehög och om bron är färdigbyggd måste vi troligen riva hela bygget och starta från början.

Underhåll fungerar på samma sätt, fast oftast inte lika drastiskt. Att byta räls, rör eller elkablar på en längre sträcka kostar lika mycket som att åtgärda ett litet antal akuta fel på samma sträcka. Dessutom ger planerade avbrott mycket mindre samhällsförluster i form av förlorad arbetstid och nödåtgärder för kringgå avbrottet.

Piratpolitik bör gå ut på att vi ska bygga vårt samhälle med mycket bättre motståndskraft mot störningar. Övervakning går i viss mån ut på att man ska kunna förutsäga störningar i form av kriminalitet och terrorism, så att man kan sätta in sina knappa resurser där de behövs. I ett samhälle med redundanta resurser och högre beredskap klarar man störningarna utan övervakning, för det finns alltid tillräckliga resurser på nära håll.

Leave a Reply