Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Att skydda det öppna samhället

written by jacob, on Nov 15, 2015 2:51:45 AM.

När terrorister slår till, så som nyligen skett i Paris, kan de endast stoppas med vapenmakt. Det går inte att tala en fanatiker tillrätta och icke dödligt våld är allt för riskabelt för insatsstyrka och omgivning. Ju snabbare man kan bekämpa terroristerna, desto fler räddar man från att bli skadade eller dödade.

I ett läge där terrorattacker är sällsynta eller osannolika är det rimligt att överlåta skyddet mot terrorism till polisen och säkerhetspolisen. Svarstiderna vid en attack tenderar dock till att bli relativt långa, eftersom polisen idag är hårt centraliserad. Det är inte heller säkert att det finns några poliser tillgängliga för insats. För några år sedan gjordes det en undersökning som visade att vid ungefär 1000 nödsamtal till 112 om pågående allvarliga brott (inbrott, misshandel, mordbrand etc.), så hade polisen inga resurser att skicka.

Det finns nu risk att Daesh har förberett ytterligare attentat i Europa enligt den modell vi sett i Paris. I det läget kommer polisens resurser inte att räcka till för att skydda samhället på ett fullgott sätt. Vi behöver ha beväpnad personal på alla platser där många människor samlas. Det är det enda effektiva sättet att minska effekten av terrorattacker, när de väl händer. Vi vill också frigöra poliser till traditionellt spaningsarbete för att förebygga attacker.

Det finns en modell för hur man framgångsrikt löser det här problemet. Israel, som för en israelisk medborgare är ett demokratiskt och öppet samhälle, har länge haft problem med terrorattacker. Orsakerna till detta är mycket komplexa och till stor del självförvållade, men det är en annan historia. Sättet man har använt för att reducera terrorattackerna är att ha beväpnad personal i rörelse över hela landet. Man har en 3-årig värnplikt och alla värnpliktiga bär uniform och bär med sig sina skarpladdade vapen under transport till och från sin tjänstgöring. Dessutom har man ett omfattande system med reservofficerare som har beväpning hemma. Eftersom Israel har en ständigt hög beredskap jobbar inte soldaterna veckodagar och har ledigt på helgerna. Det är ett ständigt rullande schema som gör att det alltid finns soldater på torg, bussar, tågstationer, flygplatser och andra platser där det passerar mycket folk.

I Sverige har vi inte värnplikt, men vi har ett yrkesförsvar, vi har reservpersonal och vi har Hemvärn. Vi har också beredskapspoliser. Det är fullt möjligt att på kort tid utbilda, uniformera och beväpna dessa kategorier människor, så att vi får en betydligt kortare tid till första insats, oavsett var i Sverige en attack kommer. Det är naturligtvis inte helt riskfritt att ha så många beväpnade människor på stan, för det finns alltid en liten sannolikhet för olyckor och missförstånd. Därför så ska man vänta med att sätta in en sådan här åtgärd tills dess man ser att Daesh har kapacitet att genomföra terrorattacker i stor skala.

Leave a Reply