Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for October 2015

Terrordådet i Trollhättan

written by jacob, on Oct 23, 2015 12:11:14 AM.

Förutom bestörtning över dådet i Trollhättan har jag två tankar om saken. Den första är att vi ska vara tacksamma att gärningsmannen inte hade tillgång till skjutvapen. Med amerikanska vapenlagar hade han troligen haft tillgång till flera halvautomatiska vapen. Svenska lagar försäkrar oss inte om att potentiella gärningsmän inte får tag i vapen, men de gör det svårt nog att det räddar liv. Många potentiella gärningsmän avstår nog från att sätta sina tankar i verket just på grund av att det är psykologiskt mycket lättare att trycka på en avtryckare än att handgripligen ge sig på andra människor.

Den andra tanken är att ingen elektronisk övervakning i världen skulle ha detekterat gärningsmannens planer innan det var för sent. Det enda verktyg vi har för att undvika vansinnesdåd som det här är att förändra samhället, så att färre blir benägna att bruka våld. Feta, slätkammade män som sover gott om natten är aldrig förövare.

Syrien - en soppa utan slut

written by jacob, on Oct 11, 2015 1:18:00 AM.

Syrien kunde ha blivit den arabiska vårens rosenknopp. När revolten mot Bashar al Assads regim bröt ut kunde han ha krävt ett stort avgångsvederlag, avgått och dragit sig tillbaka någonstans utanför sitt lands gränser. Moderata och relativt demokratiska krafter hade tagit över, ungefär som i Tunisien. I stället kastades landet in i ett långt inbördeskrig. Detta komplicerades av att en ohelig allians av extrema Wahabiter och rester av Saddam Husseins armé och säkerhetstjänst tog kontroll över en stor del av Syrien. De kontrollerar mer än hälften av Syriens yta, men en rätt liten del av befolkningen. Större delen av deras område är glest befolkad öken och halvöken. Detta område kallas omväxlande för Islamiska Staten, Kalifatet, IS, ISIS, ISIL eller Daesh, beroende vem som talar.

Som bekant har en enorm mängd människor blivit tvungna att fly från sina hem på grund av striderna som pågår. I grova drag så flyr folk från området kring Damaskus till Jordanien eller Libanon. Från Aleppo, som är Syriens största stad, flyr man till Libanon eller Turkiet. Från Dash-kontrollerat område och kurdiska områden i Syrien går flykten framför allt till Turkiet. De flesta som flyr gör det för att Assad-regimen attackerar området där de bor, utlöst av att det pågår en revolt där. Attackerna sker med flyg och marktrupp utan att ta hänsyn till folkrätt eller att det finns civila, icke kombattanter i området. Folk flyr i mindre grad från Daesh-områden. Dels för att det finns mycket färre människor där, dels för att det är svårare att fly. Daesh har en mycket mer finmaskig polisstyrka för att kontrollera sin befolkning och det är mycket längre väg att fly från deras områden. Dessutom har Turkiet under lång tid gjort det besvärligt för folk att fly den vägen, även om de på senare tid har givit efter för det enorma trycket från människor som söker en fristad.

Det politiska läget är komplicerat, med många grupper som slåss mot varandra. Om jag har förstått det hela rätt ser det ut ungefär så här:

  • Assadregimen slåss mot Daesh, al Nusra och Free Syrian Army. De får sin styrka genom att kalla in folk till lång värnplikt och genom stöd från Ryssland.
  • Free Syrian Army, som består av sekulär, traditionell opposition (något splittrad), har sitt huvudfäste i Aleppo och slåss mot Assad-regimen, al Nusra och Daesh. Har nyligen överlevt en större offensiv från Daesh. De kontrollerar också ett tättbefolkat område söder om Damaskus. Får icke militär hjälp från Västvärlden och en mindre mängd flygunderstöd i strider mot Daesh.
  • Al Nusra är en sunnimuslimsk grupp med anknytning till al Qaeda. De vill upprätta en islamisk stat i Syrien. Inte att förväxla med Daesh, som vill upprätta ett kalifat med början i Syrien och Irak. Al Nusra kontrollerar ett litet område norr om Aleppo och har terrorgrupper som opererar i Damaskus. De slåss mot Assad-regimen och Free Syrian Army. De skulle slåss mot Daesh och kurderna om de fick tillfälle.
  • Daesh försöker bli ett muslimskt kalifat med strikta sharia-lagar och en extrem tolkning av islam. De anser att slaveri är rätt, att det är ok att våldta kvinnor, att kulturminnen och ruiner efter forntida civilisationer ska förstöras eller säljas, att homosexuella personer ska kastas ut från områdets högsta punkt och att man ska använda extremt plågsamma metoder för att avrätta sina fiender; bara för att nämna några av deras barbariska seder. De har på ett skickligt sätt tagit kontrollen över en stor och relativt glest befolkad del av Syrien, samt några viktiga olje- och befolkningscentra i Irak. De har i huvudsak stridit mot Iraks armé, med betydande framgång, mot kurderna med nederlag som resultat och mot Free Syrian Army, utan riktiga framgångar. De har med skicklig propaganda lockat till sig ungdomar från hela världen och dessa verkar utgöra en stor del av deras stridande förband. Daesh strider också mot Assad-regimen och mot al Nusra, men i mindre omfattning.
  • Kurderna, som består av flera grupperingar, slåss för att skydda sitt i huvudsak autonoma område i norra Irak och för att etablera ett lika dant område i norra Syrien. De samarbetar med Free Syrian Army och har i huvudsak fred med Assad-regimen. De slåss mot Daesh på flera fronter och har avancerat i princip över allt. De stöds av amerikanskt bomb- och attackflyg. En stor del av de amerikanska sortierna kommer från en bas i Turkiet. Samtidigt för Turkiet ett krig mot kurderna i Turkiet och norra Irak. I Syrien nöjer man sig med att göra livet surt för kurderna genom att begränsa rörelserna över gränsen.
  • Irakiska armén finns inte i Syrien, men kontrollerar större delen av Irak. De har haft stora disciplinproblem och en stor del av det material som Daesh använder har man tagit sedan enheter ur Irakiska armén har övergivit den. Bland annat fick Daesh 2000 amerikanska Humvees när irakiska trupper flydde från Mosul. USA har satsat hårt på att bygga upp stridsförmågan och moralen i den Irakiska armén och det är möjligt att det fungerar. Det är åtskilliga månader sedan senaste rapporterna om att armén har övergivit ett viktigt område.
Så ser det ut, på ett ungefär. Jag har gjort en massa grova förenklingar, för i verkligheten så får komplexiteten i situationen inbördeskriget i Libanon att framstå som enkelt. Jag var i Libanon i FN-tjänst under inbördeskriget och det ingick i mitt jobb att analysera det politiska läget där. Libanon har starka band till Syrien och den politiska situationen där ingår som en liten bricka i spelet om Syrien.

Nu är frågan, hur får man slut på konflikten? Hur kan man få till en situation som gör att folk kan återvända hem?

Jag tror att en grundförutsättning är att både Daesh och al Nusra lider ett totalt nederlag på marken, där de förlorar kontrollen över alla områden där de styr idag. De är så fundamentala barbarer att det aldrig går att förhandla med dem, och det går aldrig att lita på en överenskommelse med dem, om man mot förvåning skulle kunna få till en sådan. De skulle säkert fortsätta existera som rena terroristgrupper, men det är ett hanterbart problem.

Just nu finns det ingen kraft som kan slå Daesh. Free Syrian Army och Assad-regimen är båda för svaga och för upptagna med att slå varandra för att kunna rå på Daesh. Kurderna saknar tunga vapen, och Turkiet lägger in sitt veto mot att USA beväpnar det. Irakiska armén har fullt upp med att lära soldaterna att inte gå med händerna i byxfickorna. Det spekuleras i att Ryssland skulle skicka marktrupper, men det skulle inte lösa problemet. Det skulle bara göra Ryssland till en del av problemet. Rysslands intresse är inte att slå Daesh, det är att stötta och återupprätta Assad-regimens kontroll över landet. En truppinsats skulle troligen riktas mot Free Syrian Army i Aleppo först och sedan mot deras områden söder om Damaskus. Först därefter skulle man göra något mot Daesh, om ens då. Det passar nog Ryssarna att USA har ett besvärligt politiskt problem att brottas med. Så länge Assad-regimen sitter säkert i sadeln har ryssarna sin flottbas i Medelhavet säkrad.

Det vi kan se fram emot i ett sådant scenario är en evig lågintensiv konflikt. Få flyktingar kan återvända hem och nya människor tvingas ständigt att fly.

En intressant observation i sammanhanget är att Ryssland kanske vore det bästa landet av alla för att ta emot hela den syriska flyktingvågen. Rysslands befolkning har minskat med c:a 8 miljoner människor sedan sekelskiftet. Det finns gott om lediga bostäder och gott om utrymme.

Om man ska undvika ett evigt krig måste nog Assad-regimen och Free Syrian Army göra någon form av kompromiss, där man gör eld upphör och sedan attackerar Daesh och al Nusra med gemensamma krafter. Man behöver inte ens samarbeta, det räcker att man separerar på de fronter där man slåss idag och sätter in sina styrkor mot Daesh på de frontavsnitt som man har mot dem idag. Under en övergångsperiod kan man sedan styra sina olika områden separat, för att sedan under en längre tid arbeta fram en varaktig lösning, med fred för hela landet. Det är ingen lätt lösning, för den kräver att många människor sväljer sin stolthet och att ännu fler kväver sina hämndbegär och i stället arbetar för försoning. Ett väldigt osannolikt scenario, men i alla fall inom det möjligas ram.

Decemberunderkastelsen

written by jacob, on Oct 10, 2015 3:09:27 PM.

I december förra året bestämde Alliansen sig för att lägga sig platt som en matta inför regeringens alla budgetförslag. Nu har KD kommit fram till att det inte var någon lysande idé och dragit sig ur överenskommelsen. Övriga Allianspartier drar en suck av lättnad. Nu kan de komma ur överenskommelsen utan att (rimligt) kunna bli kallade svikare av vänstern. Regeringen, med stödparti blir upprörd. Nu kan de inte bestämma som de vill, utan måste faktiskt förhandla och kompromissa i varje fråga. Livet är hårt och orättvist.

Bitcoin i backspegeln

written by jacob, on Oct 5, 2015 1:14:51 AM.

Att jag har slutat som funktionär i Piratpartiet innebär inte att jag har slutat ha åsikter om saker och ting. Jag kommer dessutom att fortsätta blogga om olika företeelser när orken finns och andan faller på. Så här en slö söndagseftermiddag tänkte jag ta mig an Bitcoin.

Bitcoin är 3 olika saker, beroende på vilken abstraktionsnivå man väljer, när man betraktar företeelsen.

Tekniskt system

På en rent teknisk nivå så är det ett sammanhängande system för att registrera ägarskap av en viss tillgång. Det som är speciellt med systemet är att registreringen är distribuerad. Det finns med andra ord inte en specifik part som har kontroll över registret. Som teknisk specifikation är bitcoin mycket välutvecklat.

Affärsmässig innovation

Nästa nivå är en akademisk/filosofisk nivå. Här är bitcoin en affärsmässig innovation som löser ett besvärligt problem. Om jag köper något från en annan person behöver jag veta att den personen äger det jag köper, att vederbörande inte säljer det till någon annan och att jag kan bevisa att ägarskapet har övergått till mig. Bedrägerier på grund av svagheten i våra nuvarande transaktionssystem är vanliga, men jag vill använda ett klassiskt exempel för att illustrera problemet. 1925 sålde Viktor Lustig Eiffeltornet till en parisisk skrothandlare. Några månader senare var han nära att lyckas sälja tornet till en annan skrothandlare. Lustig ägde inte Eiffeltornet, men han lyckades övertyga sina offer att han representerade ägarna, eftersom de inte hade något enkelt sätt att kontrollera hans påståenden. Låt oss säga att han verkligen var ägaren och utförde den första affären. Då hade det ändå inte varit lätt för den andra spekulanten att veta att tornet redan var sålt. Som köpare skulle du dessutom ha en uppsättning förfalskade handlingar som bevis för ditt ägarskap.

Det här problemet löser vi i vissa sammanhang med hjälp av centraliserade system. För fastigheter har vi lagfarter, där domstolssystemet, med stöd av Lantmäteriverket, registrerar ägarskapet för samtliga fastigheter i Sverige. För börsnoterade aktier finns Värdepapperscentralen, där registret för vem som äger alla aktier i börsbolagen förs.

Det finns flera problem med att lita på en central resurs. Det första är att resursen kan vara överbelastad. Det har t.ex. i perioder tagit många månader att få lagfarten för en fastighet överförd. Nästa problem är att det centrala registret kan vara otillräckligt duplicerat. En olycka kan radera ut hela registret och skapa osäkerhet och förvirring under lång tid. Sedan finns problemet med att det centrala registret får felaktiga ändringar, antingen beroende på slarv och misstag eller på grund av korruption. I många länder i världen kan staten inte föra fastighetsregister av den enkla anledningen att medborgarna inte litar på registermyndigheten. Till sist så finns problemet med att en central myndighet styrs av det politiska ledarskapet. Det är lätt för en diktator att bestämma att alla fastigheter som tillhör judar ska omregistreras på staten.

Bitcoin löser alla de här problemen genom att bygga en kedja av block med transaktioner, där ett stort antal parter är överens om vilken kedja som utgör sanningen. Som köpare av en tillgång kan du vara säker på att säljaren äger tillgången och att ägarskapet överförts till dig när transaktionen är registrerad. Du kan, om så behövs, bevisa för en tredje part att du är den nuvarande innehavaren av tillgången. På samma sätt kan någon som i sin tur köper tillgången av dig bevisa att du inte längre äger den. Bevisen (blockkedjan) förvaras offentligt och du själv förvarar en hemlig nyckel som visar att du äger tillgången efter den senaste transaktionen. Korrekt använt är systemet så säkert som vi rimligen kan göra något system över huvud taget.

Valuta

Ovanpå den tekniska specifikationen och den affärsmässiga innovationen ligger valutan Bitcoin. En valuta uppstår när en grupp människor är beredda att ta emot äganderätten till enheter av valutan i utbyte mot varor och tjänster. Hur många enheter som en vara eller tjänst är värd är en klassisk fråga om tillgång och efterfrågan. I en nationell valuta garanteras efterfrågan genom att valutan är det enda sätt man kan betala skatt. Tillgången regleras av staten så att den alltid är lite högre än efterfrågan. Då sjunker värdet och vi får inflation. I Bitcoin är det annorlunda. Tillgången styrs av en algoritm. Just nu skapas 25 BTC c:a var 10:e minut. Under 2016 kommer nyskapandet av BTC att halveras. Nästa halvering därefter kommer c:a 2020. Som användare av valutan Bitcoin kan man alltså vara helt trygg vad gäller det totala utbudet. Nyproduktionen kommer att ske i avtagande takt till 2140, då den helt upphör. Därför blir den enda styrbara variabeln i värderingen av Bitcoin hur hög efterfrågan är. Den består av 2 delar, dels de som köper BTC som investeringsobjekt i förhoppning om att värdet ska stiga, dels de som köper BTC för att använda i affärstransaktioner.

Perioden med spekulation i värderingen av BTC är förbi. En stor spekulationsvåg pågick under 2013, med en toppvärdering på c:a $1000/BTC. 2014 såg fallande priser hela året och under 2015 har Bitcoin stabiliserats på c:a $240/BTC. Volatiliteten (hur mycket priset slår upp och ned) är högre än för andra valutor, men det är rimligt att anta att vi just nu har balans mellan tillgång och efterfrågan. Vad som händer härnäst beror på ett antal omständigheter.

En faktor som talar för en höjd värdering är att den politiska acceptansen av valutan har varit högre än förväntat. Flera länder accepterar Bitcoin som en äkta valuta. I alternativa scenarion skulle BTC kunna klassas som en vara och momsbeläggas eller som en utrikisk valuta och regleras eller helt förbjudas. Thailand har helt förbjudit BTC och Kina låter bara enskilda medborgare att använda BTC sinsemellan. Finansiella företag får inte hantera BTC.

För att efterfrågan verkligen ska öka måste antalet företag och individer som accepterar BTC som betalningsmedel öka. Det är här som Bitcoins verkliga problem uppstår. Modellen med registrering av alla transaktioner i en publik bokföring gör att transaktionshistorien växer. Idag är den många Gbyte stor, och detta efter endast 6 år med verksamhet i blygsam skala. Även om Moores lag gör att man kommer att kunna lagra de stora datamängderna under överskådlig framtid så blir de ohanterliga av andra skäl. Överföringshastigheter, bitfel och andra faktorersätter gränser för vad ett distribuerat nätverk klarar att hantera. Bitcoin är också begränsat till 7 transaktioner per sekund. Mer än så klarar nätverket för närvarande inte av. Det finns förslag som ska kunna dubbla det, men om man ska kunna spela i samma klass som VISA och Mastercard måste man upp i 2000-4000 transaktioner per sekund. Just nu ligger man på c:a 1,5 transaktioner per sekund, så det krävs bara en ökning med 5 gånger för att man ska slå i taket. Det är troligt att det behövs en mycket större ökning än så för att BTC ska få en stabil bas av användare. Samtidigt kommer fler transaktioner att leda till ökad efterfrågan och därmed ett ökat pris på BTC. Det kommer att dra in spekulanterna igen, med en ny bubbla som följd. Ett alternativt scenario är att BTC inte klarar av transaktionsbehovet och att en stor mängd användare flyttar sitt intresse någon annan stans. Det finns många kryptovalutor som väntar i kulisserna, och några är designade med bättre skalningsegenskaper.

Ett annat problem med Bitcoin som valuta är skapandet av nya pengar och belöningssystemet. Den som vinner en gissningstävling där varje deltagare gör tusentals miljarder gissningar får 25 BTC, värda c:a $12 000. Bitcoinalgoritmen anpassar sig så att varje gissningstävling ska ta ungefär 10 minuter, oavsett hur många som deltar och hur många gissningar per sekund de kan spotta ur sig. Gissningen består av en checksumma för ett block med transaktioner. Genom att göra minimala förändringar så får man en en helt annan checksumma. Genom att kräva att checksumman ska vara mindre än ett visst tal begränsar man sannolikheten för att checksumman för ett block är acceptabel. Man får då göra en liten förändring, räkna checksumma igen, och hoppas att den nya accepteras.

Den här gissningstävlingen har blivit så specialiserad att den idag görs med specialutvecklad hårdvara, där det kommer nya och mycket snabbare maskiner ungefär var 6:e månad. Maskinerna drar massor med ström och kostar mycket pengar i investering. Det är därför mycket tveksamt om det lönar sig att vara med i gissningstävlingen (om man inte kan skaffa sig gratis elektricitet någonstans). Om inte värdet på BTC stiger kraftigt till nästa år kommer belöningen för att gissa rätt att halveras och då kommer det med säkerhet att bli olönsamt för det stora flertalet att vara med i spelet. Vi får då en koncentration av aktörer. Om någon får kontroll över mer än 50% av alla resurser som deltar i gissningsspelet kan vederbörande skriva om tidigare accepterade block med transaktioner och ge sig själv belöningen som en annan aktör borde ha. Bitcoin förlorar då trovärdigheten och faller som ett korthus. Detta scenario kan inträffa om vi först utvecklar en enorm överkapacitet av specialhårdvara som räknar checksummor, och sedan bara använder någon procent i den dagliga verksamheten med att garantera block med transaktioner. En angripare kan då, för en spottstyver, hyra nog med kapacitet för att skriva om ett stycke transaktionshistoria, enbart för att misskreditera Bitcoin som valuta.

Ett helt annat problem med gissningsleken är att den är dyr. Utslaget per transaktion får vinnaren ungefär $23. Det är den verkliga transaktionskostnaden. Större delen av de pengarna eldas upp i form av investering i specialhårdvara, el till hårdvaran och kylning av all den effekt som utvecklas. Det är ett slöseri med resurser och inte hållbart i längden. Antingen måste Bitcoin förändras, så att man använder sig av en mycket resurssnålare gissningslek, eller så måste Bitcoin ersättas av något annat.

Som experiment är Bitcoin lyckat, men det finns ett antal svagheter som gör Bitcoin i sin nuvarande form olämpligt som global valuta. Det återstår att se om utvecklarna klarar av att reformera Bitcoin, eller om något annat kommer att ta dess plats. Bitcoin har visat att det finns efterfrågan på kryptovalutor med de egenskaper de för med sig. Frågan är bara om Bitcoin kan bli tillräckligt bra för att fortsätta dominera marknaden.