Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Avsaknad av visioner

written by jacob, on May 4, 2014 3:07:44 PM.

Göran Fröjdh skriver om hur partiernas visionslöshet gör att valkompasserna levererar fel resultat. Jag ska här illustrera att han både har rätt och fel. Partierna är visionslösa, men samtidigt så är konstruktörerna av valkompasserna minst lika enkelspåriga och okunniga.

Jag har hunnit med att medverka i två paneldebatter och jag har följt vad som händer i den politiska debatten i sociala medier och gammelmedia. Det är slående att budskapet från alla partier utom Piratpartiet är rösta på oss - vi vill vara med och påverka i EU. Vårt budskap är rösta på oss - vi har en agenda att driva i EU - mänskliga och medborgerliga rättigheter, stopp för övervakning, reformerad upphovsrätt, en rättvis värld med fri rörlighet. Det är skrämmande att den politiska majoriteten i Sverige saknar visioner för vart de vill att EU ska ta vägen. Deras systerpartier ute i Europa har definitivt visioner, men talet om att vara med och påverka förefaller mer vara en eufemism för att få vara med i rummet när de stora elefanterna dansar.

Att Piratpartiet verkligen har en agenda bekräftas av en undersökning som statsvetaren Svend Dahl har genomfört (jag saknar tyvärr referens, lämna gärna en kommentar om du kan ge mig en källa). Enligt honom så är det bara två partier som aktivt har drivit den politik de utlovat och åstadkommit resultat - Piratpartiet med Christian Engström och Amelia Andersdotter och Miljöpartiet med Isabella Lövén. PP har levererat resultat på områdena mänskliga och medborgerliga rättigheter och MP inom fiskeripolitik.

Men samtidigt som partierna är visionslösa så är valkompasserna och frågorna som ställs i paneldebatterna illa konstruerade. De ger inte utrymme för någon större differentiering och är allt för starka förenklingar av verkligheten. Jag deltog i en debatt på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan, där PP, C, V och S var representerade. Debatten blev pinsamt dålig eftersom alla partier var överens i nästan alla frågor som ställdes av moderatorerna och eleverna. Det är faktiskt väldigt stor skillnad på vad du får om du väljer en Piratpartist i stället för en Socialdemokrat till EU-parlamentet. Om en debatt inte uppdagar det så har moderatorerna inte gjort sitt jobb ordentligt.

Jag ska illustrera det med en specifik fråga - ska EU ha mer eller mindre makt. Där svarar SD att EU inte ska ha någon makt alls. De vill lämna samarbetet. FP vill flytta mer makt till Bryssel, även om de undviker att säga det rent ut. Övriga partier säger att de vill flytta makt från EU till nationer och lokala beslutsorgan. Sedan svarar de på varje annan fråga på ett sätt som skulle överföra mer makt till EU. Det är ingen, förutom Piratpartiet, som tar upp att makten inom EU är felfördelad. Det direktvalda parlamentet har för lite inflytande i förhållande till ministerrådets ovalda tjänstemän och kommissionärerna, som utses på ett sätt som gör det näst intill omöjligt att utkräva ansvar. På det hela taget så är det rätt frågor som beslutas på EU-nivå, men ordningen där kommissionen kan sätta sig och förhandla bort ett nej från parlamentet är högst odemokratisk.

En smartare frågeställning skulle tydligare demonstrera skillnaderna mellan partierna och ge ett tydligare utslag i valkompasserna. Hur EU styrs är faktiskt viktigare än exakt vilka frågor som hanteras på EU-nivå.

Leave a Reply