Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

TTIP i EU-debatten

written by jacob, on May 24, 2014 12:53:00 AM.

Jag har följt SVTs EU-debatt. Normalt ser jag inte alls på TV, men jag har idag gjort ett undantag.

Det är en rätt eländig samling debattörer man får möta. Marit Paulsen verkar mest trött. Marita Ulvskog hackar på Gunnar Hökmark för åsikter som han inte ens har. Kent Johansson pratar mycket men säger nästan ingenting. Lars Adaktusson säger att tillväxt är viktigare än klimat och miljöhänsyn, men gör det så inlindat att ingen ska förstå. Malin Björk klarar sig rätt så bra, men visar prov på Vänsterpartiets normala brist på verklighetsförankring. Isabella Lövin betraktar jag som debattens klara segrare. Tydliga budskap, varierad debatteknik, nytt material, lagom angrepp på andras politik och stort fokus på de egna frågorna.

Hur gick det då för vår egen Christian Engström?

Hyfsat, men inte bra är min bedömning. I första halvan av debatten är han nästan osynlig. Frågorna är i och för sig inte Piratpartiets fokusfrågor, men med vår breddning kan man våga ta ut svängarna lite mer. När det gäller miljöpolitik kan man vara betydligt mer offensiv. Genom vår allians med den gröna gruppen är vi näst bästa val när det gäller miljöfrågor (och bästa val när det gäller integritetsfrågor). Gör vårt medlemskap i den gröna gruppen till en tillgång i stället för att se det som ett tekniskt arrangemang. Väljarna ska känna att de gör ett bra miljöval genom att rösta på Piratpartiet.

I andra halvan så blir det bättre, men Christian tappar bollen i TTIP-debatten. När Ulvskog och andra påpekar att utkastet till avtal inte är känt, och att man inte kan bestämma sig förrän man vet vad det ska innehålla så är det öppet mål. Man påpekar då att det är just det som är det största problemet. Parlamentet får inget veta förrän avtalet är färdigförhandlat. Det finns inga konsultationer i förväg och det enda som ligger på parlamentet är att säga ja eller nej när allt är färdigförhandlat. Det är en enorm demokratisk brist. Nu sitter kommissionens tjänstemän och förhandlar utan demokratisk insyn. Vi vet att de påverkas av lobbyister, ofta avlönade av amerikanska bolag, som därmed sitter på båda sidor om förhandlingsbordet.

Det är den starkaste illustrationen man kan göra av allt som är fel med TTIP.

Argumentationen mot övervakning är i huvudsak bra, men jag ifrågasätter Christians fokus på internet. Det är något som är självklart för medborgarna idag och jag tror att det är mer pedagogiskt att tala om övervakningen i vardagen utan att nämna internet över huvud taget. Så snart man säger ordet så tänker folk på datorer och teknik. Vi vill att de ska tänka på skydd mot övervakning för sin person, sin familj och sitt hem.

När man, som vi, ligger på gränsen till att ta ett mandat så måste man spela ett högre spel. Det kom inget oväntat från Christians håll. Allt han sade har han sagt i debatter tidigare. Genom att presentera någon ny vinkel eller något nytt argument kan man få sina motdebattörer ur balans. Lyckas man med det så är chansen stor att de kläcker ur sig något dumt.

Ett annat problem är att Christian i princip alltid argumenterar rationellt och aldrig plockar fram emotionella argument. Visa egna känslor och knyt an till personliga erfarenheter. Det övertygar andra kategorier människor än nördarna.

En insats är den stora behållningen från kvällen. När Christian vägrar säga om han fildelar och får in en replik om att man inte ska ange sig själv så gör han det som är oväntat. Man kan också reflektera över hur många av de andra kandidaterna som ljuger när de håller upp den röda spaden.

Vi hade behövt en superinsats av vår toppkandidat, men tyvärr blev det mest ett meh. Vi får väl vara glada att motståndet var ganska klent.

Leave a Reply