Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Fildelningen är en icke-fråga

written by jacob, on May 13, 2014 8:12:20 PM.

Jag har, som enda EU-kandidat för Piratpartiet i Västra Götaland, varit ute på ganska många skoldebatter och bokbord vid det här laget. Jag började som nybörjare, men efter hand har jag vässat min argumentation och min debatteknik att jag får gratulationer från både publik och debattmotståndare.

Det intressanta är att jag i debatterna aldrig nämner fildelning eller internet. Dels för att frågorna som ställs inte sysslar med de frågorna, men också för att jag väljer att inte ta upp dem. Världen har gått vidare sedan 2009. Alla förstår redan vilken fantastisk uppfinning internet är. Fildelning är för de flesta ett accepterat faktum, ungefär som att gå mot röd gubbe. Några enstaka bokbordsbesökare vill prata fildelning och då börjar jag med att konstatera att det inte går att beivra fildelning utan att övervaka alla människors kommunikation, och att det inte är acceptabelt i ett fritt samhälle. Sedan frågar jag om fildelningen som pågår är ett samhällsproblem - om författare, musiker och andra artister svälter på grund av fildelning. Därefter använder jag statistik ur En reformerad upphovsrätt för att visa att musikerna har det bättre idag än innan fildelningen. Sedan försöker jag avsluta ämnet så snabbt jag kan. Lustigt nog är det bara vattenkammade killar som vill prata fildelning. Aldrig några tjejer och aldrig några killar som har en klädstil som indikerar att de skulle vara intresserade av en karriär som artist.

Det jag pratar om i mitt inledningsanförande är att vi vill få mandat i parlamentet för att driva en agenda (medan de flesta andra partier bara vill vara med och påverka. Jag hänvisar till vad vi har åstadkommit och berättar vad vi vill göra - reformera upphovsrätten, värna och utöka den fria rörligheten, arbeta för en jämlikare värld, där alla har har sina grundläggande mänskliga behov uppfyllda, och viktigast av allt - att arbeta för mänskliga rättigheter, grundläggande integritet och en nedmontering av övervakningssamhället. Jag ger Miljöpartiet credd för att de har lyckats med sin fiskeripolitik. Det ger en värdefull allierad i resten av debatten

De frågor som kommer sedan är så enkelspåriga och förutsägbara att jag har gjort ett dubbelsidigt A4-blad med standardsvar. Generellt så vet jag att jag har stöd i partiet för allt som innebär öppna gränser och fri rörlighet.

Fördelning av makt i EU vinner man lätt genom att ställa sig vid sidan av käbblet om mer eller mindre makt till nationell/lokal nivå och i stället prata om mer makt till parlamentet och mindre makt till icke valda byråkrater i ministerrådet och människor där man inte kan utkräva ansvar i kommissionen. Man kan dessutom syrligt påpeka för flytta makten från Bryssel-partierna att de säger emot sig själva när de senare i debatten vill flytta en massa makt till Bryssel. Jag brukar dessutom få chansen att påpeka att en eller annan fråga inte har i Bryssel att göra. I senaste debatten ville massor av partier att EU ska besluta om kvotering till bolagsstyrelser. Jag fick dagens största applåd när jag frågade vad i helvete EU hade med det att göra.

På miljöområdet gör jag det enkelt för mig. Jag hänvisar till att vi sitter i den Gröna gruppen och röstar för gruppens miljöpolitik i utbyte mot att gruppen driver vår integritetspolitik. Har jag gott om tid pratar jag om att vi vill minska sårbarheten i samhället genom distribuerad elproduktion, främst med solceller och att vi vill minska och helst helt ta bort patentens inlåsningseffekter på ny teknik.

Så värst mycket mer brukar inte diskuteras. Det är en väldigt torftig debattmiljö. Ofta får man en minut till ett avslutningsanförande. De flesta andra partiföreträdare bluddrar iväg med massor av svammel. Jag säger bara att vi vill till Bryssel för att vi har en agenda - Den som är övervakad är inte fri, och utan frihet är allt annat meningslöst.

Leave a Reply