Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Piratpartiet och jobben

written by jacob, on Apr 28, 2014 1:27:00 AM.

Mantrat från både regeringen och oppositionen är att vi måste göra diverse stimulanser och åtgärder för att komma in i en högkonjunktur igen. Om vi bara gör det så försvinner långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten som med ett trollslag. Vad åtgärderna är varierar lite mellan blocken. Alliansen gillar att sänka skatten på olika sätt, medan de rödgröna vill subventionera anställningar inom specifika sektorer - speciellt den offentliga sektorn. I Göteborg vill de rödgröna experimentera med 6-timmars arbetsdag inom kommunen.

Jag tror inte att något av blocken har analyserat situationen speciellt väl. Det är nu 6 år sedan vi gick in i lågkonjunkturen som utlöstes av Lehman Brothers-kraschen. Börskurserna har rusat de senaste 2 åren och har nu fallit tillbaka lite grand. Allt tyder på att vi är i mitten av en högkonjunktur. Trots det har vi över 8% arbetslöshet och flera gånger högre ungdomsarbetslöshet. Situationen i de flesta EU-länder är långt värre. USA har fortfarande hög arbetslöshet, trots att de anser sig vara igenom lågkonjunkturen.

Det är något fundamentalt som har ändrat sig, och jag tror att det handlar om att de enkla tillverkningsjobben har flyttat till Kina. Det här är i grund och botten en bra utveckling, för det sprider välstånd till fler människor. Vi har det senaste årtiondet haft en minskning av fattigdomen i världen som saknar motstycke i historien. En stor del av den minskningen beror på att jobb som kan utföras lika bra i ett låglöneland som i Sverige har flyttat.

Paradoxalt nog har det gjort oss i Sverige rikare. Vi kan köpa leksaker och elektronikprylar långt mycket billigare än om svenskar skulle ha tillverkat dem. Tyvärr är rikedomen ojämnt fördelad. Vi har en klyfta mellan kapitalägare och företagsledare på ena sidan och anställda lönearbetare på den andra. Samtidigt har vi en klyfta mellan lönearbetare som har ett jobb och dem som saknar arbete.

Om det är som jag tror, att vi är mitt inne i högkonjunkturen, så kommer inga stimulanser att nämnvärt öka sysselsättningen. Det innebär att de som är förlorare nu fortsätter att vara förlorare.

Jag tror att de rödgröna i Göteborg är inne på rätt spår, men att de helt huvudlöst har hittat på ett förslag som inte tål en enkel överslagsberäkning på baksidan av ett kuvert. Om vi minskar alla kommunanställdas arbetstid från 40 timmar i veckan till 30 timmar i veckan så försvinner en fjärdedel av arbetstiden. Om vi gör förenklingen att all arbetstid är produktiv tid, så innebär det att kommunen måste öka sin arbetskraft med 25%. Om vi dessutom gör förenklingen att kommunen har 33% av alla anställda i Göteborg, så innebär det att kommunen måste anställa alla arbetslösa i Göteborg för att uppnå samma servicegrad för medborgarna. Det finns något som heter naturlig arbetslöshet - den består av människor som är mellan jobb, människor som är felutbildade och människor som av en eller annan anledning är oplacerbara. Om man kommer ned till den så leder det till kraftiga löneökningar och i förlängningen stark inflation. Dessutom så har man tänkt sig att man ska betala lika mycket som nu, fast för mindre arbete. Eftersom större delen av kommunens kostnader är personalkostnader så innebär det kraftiga skattehöjningar.

Jag tror att en bra modell är att nationellt sänka arbetstiden med 5%. Det innebär att vi går från 40 timmars arbetsvecka till 38. I stället för att sluta kl 17 på fredagar går vi hem kl 15. Vi tar en lönesänkning på 5%, vilket är något som alla utom de allra sämst avlönade utan problem klarar av. Nettoeffekten är att företag och offentlig förvaltning behöver öka sin personal med 5%, vilket innebär att arbetslösheten går från 8% ned till 3%. En lagom nivå som inte driver inflation, och som innebär att statens kostnad för arbetslöshet sjunker med enorma belopp. Pengarna kan antingen delas ut i form av skattesänkningar eller användas till förbättrad offentlig service, beroende på om man är blå eller rödgrön.

En sådan här reform skulle utjämna skillnaderna mellan dem som har jobb och dem som är utan - den som är arbetslös är sällan det under en längre period. Klyftan mellan företagsledning och anställda är en hårdare nöt att knäcka, men det finns lösningar där också. Jag återkommer till det ämnet en annan gång.

Det är för nära in på valet för att Piratpartiet ska hinna göra ett sådant här politiskt ställningstagande. Det ska stötas och blötas och förankras innan det kan bli en del av vår politik. Vad vi däremot kan göra är att argumentera kring varför de båda blockens politik är orealistisk.

Det kan också vara läge att smaka på jobbretoriken lite grand, för jag tror att uppförsbacken till riksdagen blir mindre om vi klarar att prata jobbpolitik.

Comments

 • Sorry, men du räknar fel.

  Om vi låtsas att alla utom de 8% arbetslösa är heltidsanställda, och dessa 92% går ner från 40 till 38 timmar, så frigörs arbetstid motsvarande 5%, eller 1/20, av 92% av arbetsstyrkan, räknat vid den gamla heltiden. Om vi ska dela upp denna frigjorda tid i nya 95%-tjänster dividerar vi med 95%, eller 19/20.

  Så. 92% * (1/20) / (19/20). Enkel algebra skyfflar om detta till 92/19 %, eller lite drygt 4.84% Drar vi bort dessa från arbetslöshetssiffran hamnar vi på c:a 3.16%, medges.

  Men. Arbetslöshetssiffran omfattar de som aktivt letar arbete, inte de som inte heltidsarbetar. De 92% uträkningen bygger på omfattar även studenter, föräldralediga, sjukpensionärer, deltidsarbetande, etc., etc.

  Comment by Cernael — Apr 28, 2014 11:06:20 PM | # - re

  • Sorry, men noggrannhet med 2 decimaler ger en orealistisk bild av resultatet. Det finns en rad okända effekter som kan justera resultatet upp och ned med flera tiondels procentenheter. Du själv nämner några av dem.

   I vilket fall så kvarstår min poäng. Att reducera arbetstiden lagom mycket ger en mer rättvis fördelning av arbete och inkomster.

   Comment by jacob — Apr 29, 2014 2:21:30 AM | # - re

Leave a Reply