Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

En annan vinkel på vad som händer i Ukraina

written by jacob, on Mar 19, 2014 7:03:18 PM.

Det politiska spelet kring Ukraina och Krim har många bottnar och det är ibland svårt att förstå vad som driver händelseutvecklingen. Det finns en aspekt som inte nämns i Svenska media, som har gjort att jag förstår bättre än jag gjorde tidigare.

Ukrainas politiska liv domineras av av två falanger superrika personer med mångmiljardärer i spetsen. Alla är self-made-men som genom tur, skicklighet, position och hänsynslöshet skaffade sig sina förmögenheter under Sovjetunionens söderfall och Ukrainas tillkomst som nation. De har i huvudsak ekonomiska intressen av närmare anknytning till EU respektive Ryssland, även om det finns historiska och kulturella bakgrunder till vilket läger de tillhör. De har ett mycket starkt intresse av att bevara och utöka sina förmögenheter och vill därför sitta på mycket direkt makt i det ukrainska samhället. Just nu är det den EU-vänliga falangen som har makten i landet.

Ryssland är väldigt likt och samtidigt mycket annorlunda. Landet styrs av en samling superrika personer som gjorde sig förmögna i samband med Sovjetunionens fall. Även här fanns det en annan falang, men den krossades av Vladimir Putin för några år sedan. Gruppens starkaste drivkrafter är att bevara och utöka sin rikedom - något som bara kan göras om man har makt. (De stora förmögenheterna är oftast i form av naturresurser och fabriker. Om man lämnar landet blir större delen av ens rikedom kvar.)

Rysslands förmåga att dominera sin närmiljö och att ha ett avgörande inflytande på världspolitiken är beroende av militär styrka. På Krim ligger Sevastopol, där Ryssland hyr baser för sin flotta. Baserna är nyckeln för att kunna spela storpolitiskt spel i Medelhavet och Mellanöstern; områden där politiska förändringar påverkar värdet på naturresurser och fabriker. Att vara beroende av en EU-vänlig regim i Kiev för dessa baser är allt för magstarkt för de ryska härskarna. Därför ger man sig på vågspelet att införliva Krim i det ryska imperiet.

De stora förlorarna i det här spelet är befolkningarna i Ukraina och Ryssland. De lever inte mycket bättre än på Sovjettiden, medan en liten klick människor har ofattbara rikedomar. Vi har en allt för sned fördelning av förmögenheter i Sverige och EU. USA är mycket värre och slås ändå av Ukraina och Ryssland.

Det vore naturligtvis mycket mer romantiskt med historier om folklig resning och ett Krim som har ett stort folkligt stöd för att ansluta sig till Ryssland, men alla faktorer pekar på smutsig politisk manipulation på flera plan.

Comments

  • Ett utmärkt sammanfattande blogginlägg.

    I detta sammanhang så finns det mer att läsa och lära på den utmärkta amerikanska Consortiumnews, som håller på med oberoende undersökande journalistik sedan 1995.

    consortiumnews.com/

    Comment by Dennis Nilsson — Mar 19, 2014 11:44:59 PM | # - re

Leave a Reply