Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Partiledarens avgångsklagan

written by jacob, on Dec 4, 2014 10:45:12 PM.

Jag har förmånen att ha insikt i vad som händer i Piratpartiets styrelse och ledning och jag känner mig därför kvalificerad att som utomstående observatör kommentera Anna Trobergs utspel i samband med att hon har lämnat sin post. Jag kommer att göra det i generella ordalag, eftersom jag som revisor har en lojalitetsplikt.

En person kan vara frihetskämpe och hjälte i någons ögon och samtidigt vara terrorist och skurk i någon annans. I Piratpartiet har vi en falang av personer som ser sig som det fria ordets förkämpar. De är aktiva, högludda och tycker att inget är för fult, för nedlåtande eller för elakt att säga offentligt eller direkt till personer. De betraktar varje form av sanktioner mot ett obehagligt beteende som censur. Vi har några personer i styrelsen som definitivt har dragning åt det hållet. Vi har ett antal personer i våra diskussionsfora som djupt förankrade i det lägret.

Vi har också i våra diskussionsfora ett litet antal troll av olika slag. De är foliehattar, rättshaverister, homofober och misogynister. De är en plåga, men det är ett långt och krävande arbete att bli av med dem. Det krävs nämligen moderering med rätt hårda nypor för att lyckas. Jag vet för jag har nämligen städat några online-miljöer från personer som saknar respekt för sociala koder. Man måste ha tålamod, tuff hud och insikten att man kommer att göra fel ibland. Vi har i stort sett inga personer med de egenskaperna som styr våra diskussionskanaler.

Det är också svårt att få en sådan social kontroll, när vi har en fria-ordet-falang som aktivt motverkar alla försök att hejda personliga påhopp, okvädningsord och liknande.

De ser naturligtvis inte sig själva som homofoba eller misogyna och i allmänhet är de inte sådana i en utomståendes ögon. De försvarar bara rätten att säga vad man vill.

Ur mitt perspektiv så får man säga vad man vill till badrumsväggen där hemma. I alla andra sammanhang, där man kommunicerar med andra människor, måste man anpassa sig till sammanhanget. Dels måste man vara beredd att ta konsekvenserna av det man har sagt, dels så måste inte den som tillhandahåller kommunikationskanalen fortsätta upplåta den.

Min slutsats av hela affären är att Anna Troberg känner sig angripen och inte upplever sig ha stöd från styrelsen. Jag vill inte på något sätt ta ifrån henne dessa känslor. De är säkert äkta.

Däremot så vill jag starkt ifrågasätta att styrelsen skulle innehålla homofoba och misogyna personer. Såvitt jag kan se så rör det sig om att ha en annorlunda ideologisk grundsyn och att göra andra avvägningar i hanteringen av relationer människor emellan.

Comments

 • Ditt försök att vara opartisk lyckades inte så speciellt bra, tyvärr. :(

  Om man fokuserar på personer så kan jag hålla med om att du är opartisk. Du tar inte ställning till om det är Anna eller styrelsen som har uppfattat situationen rätt.

  När det gäller frågan om vilken filosofi som ska råda, däremot… Där utmålar du den ena sidan som demonisk och den andra som självklar. Allt annat än opartiskt.

  Låt mig göra ett försök att vara mer opartisk:

  Det finns personer som tycker att det viktigaste värdet i den här konflikten är att människor ska slippa känna sig trängda, förolämpade eller attackerade. Självklart finns det är poäng här; det är generellt väldigt svårt att föra en vettig diskussion när de som deltar i diskussionen känner sig attackerade eller förolämpade och reagerar känslomässigt snarare än rationellt. Det är respektlöst mot alla inblandade att provocera fram sådana reaktioner avsiktligt.

  Det finns också personer som tycker att det viktigaste värdet i den här konflikten är ett vetenskapligt tänkande, där det är extremt viktigt att ALLT får ifrågasättas. Självklart finns det en poäng här; det finns otaliga exempel genom historien där sanningar har motarbetats med motiveringen att de var obscena eller hädiska och därför gjorde att människor tog anstöt. Naturligtvis är det respektlöst mot alla inblandade att förneka verkligheten.

  Jag skulle vilja säga att BÅDA tankesätten har giltighet. I rent sociala sammanhang är det första viktigare - när det handlar om att hålla samman en grupp människor som exempelvis en familj så är sammanhållningen viktigare än det formellt korrekta. I forskningsvärlden å andra sidan är det mycket, mycket viktigare att få fram sanningar än att omhulda någons ömma tår.

  Politik är ett mellanting eller både och. Det krävs dels sammanhållning för att få genomslag för sin politik, och dels så måste man veta att man för RÄTT politik, och därför är det rimligt att försöka hitta en medelväg.

  Att så totalt förkasta den vetenskapliga filosofin, som du och många andra tongivande piratpartister gör, är möjligen tolerant mot personer - men inte mot idéer.

  Comment by Patrik — Dec 5, 2014 11:00:59 AM | # - re

  • Mmm. Jag tror du måste förklara. Vilken sida tycker du att jag utmålar som demonisk?

   Comment by jacob — Dec 6, 2014 12:00:44 AM | # - re

 • Woov, det var en rackarns självmål du gör. Och du förstår inte det.

  Inkvisitionen fungerade på det sätt du önskar dig. www.so-rummet.se/kategorier/inkvisitionen

  Comment by Dennis Nilsson — Dec 7, 2014 5:49:40 PM | # - re

Leave a Reply