Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Vilka ska vi representera?

written by jacob, on Dec 28, 2014 3:46:44 PM.

Rick Falkvinge har startat en diskussion i Piratpartiets Facebook-grupp med inlägget:

Det liberala fältet ligger nu helt öppet. Vilket parti som helst som presenterar sig först som ett trovärdigt alternativ till Alliansens makthunger, och tror på människan i grunden på riktigt, sitter som en smäck i riksdagen 2018.

Det följs sedan av en diskussion med en del intressanta inlägg, innan Rick slår huvudet på spiken:

Till att börja med, ruta 1a: man måste börja med frågan om vilka man har avsikten att representera, som inte är representerade idag.

Rick säger en massa andra saker i sitt inlägg, men det här är kärnan. Vilka vill vi representera, som inte är representerade idag!

För mig har det varit rätt uppenbart en tid, vilka vi vill representera. Jag har skrivit om det i tidigare blogginlägg:

Jag är långt ifrån ensam om den här synen på framtiden. Forskare på området maskininlärning är inne på samma spår och jag rekommenderar varmt Jeremy Howards TED-föreläsning om var vi står idag. Bill Gates är inne på samma spår i en intervju i Business Insider.

Det finns många som inte tror att det här kommer att förändra något i sak och att nya jobb kommer att skapas. De hänvisar till Luddierna, som i början på 1800-talet kämpade mot industrialiseringen av textilproduktionen i England, och hävdar att nya jobb kommer att uppstå.

Det är annorlunda den här gången. Då skrek industrin efter arbetskraft till industrialiseringen. Då fanns det ett omättligt behov av råvaror, insatsvaror, infrastruktur och produkter. Industrialiseringen av västvärlden tog 140 år att genomföra.

Idag finns det ingen som skriker efter arbetskraft (och som har råd att betala för den). Vi har en omställning där 50% av befintliga jobb försvinner inom loppet av 20 år, inte 140.

Piratpartiet ska representera dem som hamnar i kläm i den här samhällsförändringen. Det är alla unga, som inte kommer att få ett jobb, och som dels behöver en försörjning, dels en mening i tillvaron som inte bygger på en yrkesidentitet. Det är alla som kommer att förlora jobbet på grund av att datorerna tar över det. Förare, fotomodeller, försäkringskassetjänstemän, för att bara framhålla några.

Vi ska inte, som Luddierna, försöka hindra utvecklingen. Vi ska bejaka den och ge människor en trygghet i att vi förstår vart samhället är på väg och förmår hantera det, så att ingen ska behöva hamna i misär och utanförskap.

Vi ska hitta sätt att hantera balansen mellan dem som måste arbeta och dem som inte får arbeta. Vi ska hitta sätt att skapa mening i tillvaron för dem som inte får något jobb och som inte själva klarar att skapa den meningen. Det kommer att kräva en omställning av moraliska regler och värderingar i samhället av aldrig tidigare skådat slag. Jag tror vi i Piratpartiet har en unik ställning att kunna genomföra det.

Vår värdegrund, som kan sammanfattas som individualism utan egoism, kommer att utgöra en utmärkt bas för omställningen. Vårt patos för mänskliga rättigheter (åt alla!), för rättssäkerhet, för fri rörlighet, för individens rätt att forma sitt eget liv är basen för att forma samhället för en ny tid. Vår kritik av övervärderingen av intellektuell möda får ytterligare styrka i en tid när maskiner kan utföra en stor del av den mödan.

Gruppen av människor som inte har något arbete, och som ser utsikterna att få något krympa ju längre tiden går, växer. De behöver ett annat svar än att skylla allt på invandringen. Vi kan leverera det.

Comments

 • 50% av jobben kommer inte försvinna inom 20 år.

  De som påstår det vet inte vad de talar om.

  PS Jeremy Howards tal måste ses i beaktande att han sökte riskkapital för sitt bolag: venturebeat.com/2014/10/28/enlitic-funding/

  Comment by Anders S Lindbäck — Dec 28, 2014 5:09:21 PM | # - re

 • En rejäl chans att puscha för 6 timmars arbetsdag och att dela på jobben. Det är inte bara försörjningen som är det uppenbara som riskeras utan också det sociala som ett arbete ger. Men tror inte Piratpartiet har möjlighet att driva den frågan då tyvärr det finns för många med rötterna i högermyllan.

  Comment by Mikke Svensson — Dec 30, 2014 3:39:58 PM | # - re

  • Det funkar inte att genomföra en reform med 6 timmars arbetsdag. Det skulle i ett slag minska tillgången till mänskligt arbete med 25%. Det skulle få förödande samhällsekonomiska konsekvenser. En omställning till kortare arbetstid måste ske gradvis och med små steg, så att man inte raserar strukturerna som försörjer oss alla. Det skulle fungera att korta arbetsveckan från 40 till 38 timmar i ett första steg. Justeringar mot kortare arbetstid görs sedan gradvis, i takt med att behovet av arbetskraft minskar. Vi vill inte ha en situation där det är brist på arbetskraft. Det driver inflation, skapar stress och kan utösa stora ekonomiska kriser.

   Comment by jacob — Dec 30, 2014 6:56:17 PM | # - re

   • Har för mig att IF Metall har 37.5 timmars avtal som heltid per vecka. Man får komptid.

    Comment by Henry Rouhivuori — Jan 3, 2015 6:51:04 PM | # - re

  • Tyvärr finns det folk med rötterna i vänstermyllan som tror att ökad centralplanering är lösningen på alla problem. Vad vi behöver är en uppluckring av arbetstidsnormen och ökad flexibilitet. Vissa kan jobba 40 timmar, vissa 30, vissa 20 etc.

   Comment by Mikael Ståldal — Jan 18, 2015 9:19:13 PM | # - re

 • Håller med i analysen. Att det behövs ett parti för alla som bara har halva foten, eller bara tårna, eller inte ens så pass mycket - i lönearbete. Automatiseringen är ju en väldigt stark kraft, som inte lär gå bort. För att detta inte skall urarta till kravaller om x antal år så behöver vi redan nu börja fasa in det nya systemet. Dvs något i stil med basinkomst/negativ skatt (ett system som känns liberalare och smidigare än tvångsförkortad arbetstid f.ö.). Tror också banksystemet behöver ses över apropå det.

  Comment by Mats H — Jan 2, 2015 7:06:21 PM | # - re

Leave a Reply