Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for December 2014

Vilka ska vi representera?

written by jacob, on Dec 28, 2014 3:46:44 PM.

Rick Falkvinge har startat en diskussion i Piratpartiets Facebook-grupp med inlägget:

Det liberala fältet ligger nu helt öppet. Vilket parti som helst som presenterar sig först som ett trovärdigt alternativ till Alliansens makthunger, och tror på människan i grunden på riktigt, sitter som en smäck i riksdagen 2018.

Det följs sedan av en diskussion med en del intressanta inlägg, innan Rick slår huvudet på spiken:

Till att börja med, ruta 1a: man måste börja med frågan om vilka man har avsikten att representera, som inte är representerade idag.

Rick säger en massa andra saker i sitt inlägg, men det här är kärnan. Vilka vill vi representera, som inte är representerade idag!

För mig har det varit rätt uppenbart en tid, vilka vi vill representera. Jag har skrivit om det i tidigare blogginlägg:

Jag är långt ifrån ensam om den här synen på framtiden. Forskare på området maskininlärning är inne på samma spår och jag rekommenderar varmt Jeremy Howards TED-föreläsning om var vi står idag. Bill Gates är inne på samma spår i en intervju i Business Insider.

Det finns många som inte tror att det här kommer att förändra något i sak och att nya jobb kommer att skapas. De hänvisar till Luddierna, som i början på 1800-talet kämpade mot industrialiseringen av textilproduktionen i England, och hävdar att nya jobb kommer att uppstå.

Det är annorlunda den här gången. Då skrek industrin efter arbetskraft till industrialiseringen. Då fanns det ett omättligt behov av råvaror, insatsvaror, infrastruktur och produkter. Industrialiseringen av västvärlden tog 140 år att genomföra.

Idag finns det ingen som skriker efter arbetskraft (och som har råd att betala för den). Vi har en omställning där 50% av befintliga jobb försvinner inom loppet av 20 år, inte 140.

Piratpartiet ska representera dem som hamnar i kläm i den här samhällsförändringen. Det är alla unga, som inte kommer att få ett jobb, och som dels behöver en försörjning, dels en mening i tillvaron som inte bygger på en yrkesidentitet. Det är alla som kommer att förlora jobbet på grund av att datorerna tar över det. Förare, fotomodeller, försäkringskassetjänstemän, för att bara framhålla några.

Vi ska inte, som Luddierna, försöka hindra utvecklingen. Vi ska bejaka den och ge människor en trygghet i att vi förstår vart samhället är på väg och förmår hantera det, så att ingen ska behöva hamna i misär och utanförskap.

Vi ska hitta sätt att hantera balansen mellan dem som måste arbeta och dem som inte får arbeta. Vi ska hitta sätt att skapa mening i tillvaron för dem som inte får något jobb och som inte själva klarar att skapa den meningen. Det kommer att kräva en omställning av moraliska regler och värderingar i samhället av aldrig tidigare skådat slag. Jag tror vi i Piratpartiet har en unik ställning att kunna genomföra det.

Vår värdegrund, som kan sammanfattas som individualism utan egoism, kommer att utgöra en utmärkt bas för omställningen. Vårt patos för mänskliga rättigheter (åt alla!), för rättssäkerhet, för fri rörlighet, för individens rätt att forma sitt eget liv är basen för att forma samhället för en ny tid. Vår kritik av övervärderingen av intellektuell möda får ytterligare styrka i en tid när maskiner kan utföra en stor del av den mödan.

Gruppen av människor som inte har något arbete, och som ser utsikterna att få något krympa ju längre tiden går, växer. De behöver ett annat svar än att skylla allt på invandringen. Vi kan leverera det.

En förklaring för dem som känner sig lite dumma

written by jacob, on Dec 28, 2014 1:01:36 AM.

Emma förklarar hur hon känner sig lite dum som inte förstår spelet kring extravalet. Jag ser andra som kommer med oförstående kommentarer eller som känner sig svikna när de inte får det utlovade valet i mars.

Jag har en del erfarenhet av förhandlingar i internationella sammanhang och jag har ägnat mig åt spel som Diplomacy som ger intressanta insikter i vilka förhandlingspositioner som är möjliga att inta, och vilka som leder till låsta positioner och sammanbrutna förhandlingar.

Förspelet till att regeringen gick ut med meddelandet att man skulle utlysa nyval var att alliansen avvisade regeringens inviter om samarbete. Det är inget att förundras över. Det hade blivit en svekdebatt och ökad ström av väljare till SD från alla de borgerliga partierna. Dessutom var regeringens bud inte tillräckligt attraktivt. Därför satsade man allt på att visa enad front och göra livet surt för regeringen. Det lyckades rätt bra, och man fick regeringen att se svag ut. SD tog sin chans att ge regeringen en smäll på käften. SD gick fint i opinionen, trots att media samtidigt hade en serie avslöjanden om riktigt snaskiga åsikter högt uppe i organisationen.

Nu måste man vara medveten om att statsminister Stefan Löfvén är en av Sveriges hårdast drillade förhandlare. Han var väl medveten om hur risigt han låg till. Samtidigt så vistte han att ett nyval skulle vara minst lika dåligt för allianspartierna. Moderaterna med sprillans ny och oprövad partiledare. Folkpartiet med en rätt så svidande förlust bakom sig och en grov felsatsning i skolfrågan. Centern och KD på gärdesgården som vanligt. De enda klara vinnarna i ett nyval vore SD.

Hotet om nyval var därför det enda som verkligen skulle kunna tvinga de hårdnackade allianspartierna till förhandlingsbordet.

Löfvéns analys var korrekt. Han har kommit fram till ett förhandlingsresultat som ger regeringen en stabil grund att stå på, mandatperioden ut. Han och alliansen har lyckats skapa ett samförstånd som utesluter SD från politisk makt under överskådlig tid. De har lyckats skapa en överenskommelse som låter minoritetsregeringar styra landet under lång tid framöver.

De stora förlorarna är SD, som nu kan stå på sin högerflank och skrika sig hesa bäst de vill. Om de inte når c:a 30% av rösterna kommer de att vara helt utan inflytande.

Några andra konsekvenser är att blockpolitiken kommer att bestå. Det kommer att komma flera blocköverskridande överenskommelser, men man kommer noga att bevara några små stridsområden, för att kunna hävda ideologiska skillnader och för att kunna mobilisera väljarna för sin sak.

Om vi levde i en värld som förändras långsamt skulle den här överenskommelsen diskuteras och beundras i årtionden, ungefär som Saltsjöbadsavtalet.

Nu befinner vi oss precis i början av en omvälvning som ser ut att bli den största hittills i mänsklighetens historia. Datorerna kommer att ta över större delen av alla arbetsuppgifter som inte är kreativa. Det kommer att gå fort. Det kommer att leda till enorma spänningar i samhället. Vare sig alliansen, vänstern eller SD har någon beredskap för en sådan förändring. De förstår inte ens att det redan har börjat hända. Den nya tekniken kommer att skapa nya skiljelinjer i samhället. Det kommer att kräva nya partier med nya idéer och förmåga att lösa de nya konflikterna som uppstår.

Därför kommer dagens överenskommelse att ha en kort glanstid för att sedan ganska snart förpassas till historiens fotnötter.

Evil

written by jacob, on Dec 12, 2014 12:29:00 AM.

The United States has tortured human beings. Some of them had done nasty things. Some of them were innocent. It doesn’t really matter, because torture in any form is evil. It doesn’t matter what the victim of the torture has done. It doesn’t matter how noble the cause that brought the torture about. Torture is pure evil and the torturers deserve scorn in this life and hell in any possible afterlife.

It is a well known fact that torture does not produce information of any reliable quality. I was taught this during my compulsory militay service, some 35 years ago, in very convincing ways. We had instruction films recorded with victims of nazi Germany telling their tales. We were also taught about how to elicit useful information through various interrogation techniques. At any rate, knowledge that was taught to sargents of the Swedish Army Supply Corps some decades ago can’t have gone away from the intelligence field.

The acts of torture were done because some people wanted them to be done and some people wanted to carry them out. Their motives can’t by any reasonable standards have been to elicit information to protect others. They must have done it because it felt good to do harm to some people they thought were bastards. They thought it was ok to inflict pain on other human beings, some of whom were totally innocent of anything.

That is evil.

The fact that IS is doing the same thing and are inflicting pain on human beings does not excuse the behaviour of the United States. IS is just as evil as the United States.

There are different levels in hell, and the different parties involved should go to different depths. At the deepest level we should have Donald RUmsfeldt, Dick Cheney, George W Bush and all the top brass who actively condoned the practice of torture. As elected officials they should exercise the moral judgement of the nation and apply it to the agencies of the government. They did not just fail at preventing acts of evil - they actively promoted them. Their acts are deeply evil and there is no forgiveness for their sins.

Second, we have the CIA agents and the hired henchmen, who tortured people for money or for their own curiosity or pleasure. While their acts of evil are great, they may repent and have their sins forgiven.

At yet another level are the American people. You elected the government that carried out torture. It is up to you to decry or condone the acts that were done in your names. If you condone them, you have selected to be evil. If you decry them, you have declared for the good side. If you bring the responsible to justice, you have acted for the good. The choice is yours.

Så här skulle jag lägga upp en valkampanj

written by jacob, on Dec 6, 2014 2:59:19 PM.

Piratpartiet har nästan inga pengar och vi har en aktivistkår som är sliten efter 2 valkampanjer under 2014. Vi står just nu (i praktiken) utan partiledare och partiledning. Förutsättningarna kunde ha varit bättre.

Det betyder inte att vi ska ge upp och avstå från att vara med i valrörelsen. Om det är helt tyst om oss så försämrar det förutsättningarna i nästa ordinarie val och om vi lyckas få eko i media så förbättrar det våra framtida förutsättningar betydligt. Jag tycker att vi ska göra en dygd av våra svagheter.

Jag skulle göra en valkampanj med kaffepengar. Inte trycka valsedlar, inte göra några glättiga flygblad, inte göra några affischer, inte bekosta och bemanna valstugor.

Jag skulle göra ett svartvitt flygblad med ett enkelt budskap och jag skulle göra en enda A4-poster på kartong.

Jag skulle inte framhålla någon del av vår förträffliga politik förrän någon frågar vad vi egentligen vill.

Jag skulle helt och hållet kampanja med budskapet Riksdagspartierna har satt oss i den här skiten - vi tar ansvar för Sverige - rösta Pirat. Flygbladet skulle säga det och bara ha webbadressen till sidor med vår politik. Affischen skulle ha samma budskap och jag skulle enbart sätta upp den under riksdagspartiernas valaffischer på stan. Varje färgglad riksdagsparti-affisch skulle få ett enkelt bihang med vårt meddelande.

Jag skulle gå ut stort med att vår valbudget var liten - helst Piratpartiet satsar noll kronor på omvalet men räknar med att bli invalda. Jag skulle försöka få media att stort och brett förklara hur man kan rösta Pirat genom att skriva Piratpartiet på en tom röstsedel.

I den mån vi blir uppmärksammade i media skulle jag framhålla att vi är beredda att samarbeta i vilka konstellationer som helst, så länge vi får gehör för våra grundläggande hjärtefrågor. Jag skulle framhålla att vi helst ser blocköverskridande samarbeten för att få en handlingskraftig regering. Jag skulle undvika polemik om vår politik och i varje läge framhålla vårt ansvarstagande och att vi är en fristående kraft mellan det rödgröna blocket och alliansen.

Det finns ett stort missnöje bland medborgarna med det sätt som riksdagspartierna har hanterat budgeten och hela regeringsfrågan. Vår möjlighet ligger i att fånga upp missnöjet och konvertera det till en valframgång.

Partiledarens avgångsklagan

written by jacob, on Dec 4, 2014 10:45:12 PM.

Jag har förmånen att ha insikt i vad som händer i Piratpartiets styrelse och ledning och jag känner mig därför kvalificerad att som utomstående observatör kommentera Anna Trobergs utspel i samband med att hon har lämnat sin post. Jag kommer att göra det i generella ordalag, eftersom jag som revisor har en lojalitetsplikt.

En person kan vara frihetskämpe och hjälte i någons ögon och samtidigt vara terrorist och skurk i någon annans. I Piratpartiet har vi en falang av personer som ser sig som det fria ordets förkämpar. De är aktiva, högludda och tycker att inget är för fult, för nedlåtande eller för elakt att säga offentligt eller direkt till personer. De betraktar varje form av sanktioner mot ett obehagligt beteende som censur. Vi har några personer i styrelsen som definitivt har dragning åt det hållet. Vi har ett antal personer i våra diskussionsfora som djupt förankrade i det lägret.

Vi har också i våra diskussionsfora ett litet antal troll av olika slag. De är foliehattar, rättshaverister, homofober och misogynister. De är en plåga, men det är ett långt och krävande arbete att bli av med dem. Det krävs nämligen moderering med rätt hårda nypor för att lyckas. Jag vet för jag har nämligen städat några online-miljöer från personer som saknar respekt för sociala koder. Man måste ha tålamod, tuff hud och insikten att man kommer att göra fel ibland. Vi har i stort sett inga personer med de egenskaperna som styr våra diskussionskanaler.

Det är också svårt att få en sådan social kontroll, när vi har en fria-ordet-falang som aktivt motverkar alla försök att hejda personliga påhopp, okvädningsord och liknande.

De ser naturligtvis inte sig själva som homofoba eller misogyna och i allmänhet är de inte sådana i en utomståendes ögon. De försvarar bara rätten att säga vad man vill.

Ur mitt perspektiv så får man säga vad man vill till badrumsväggen där hemma. I alla andra sammanhang, där man kommunicerar med andra människor, måste man anpassa sig till sammanhanget. Dels måste man vara beredd att ta konsekvenserna av det man har sagt, dels så måste inte den som tillhandahåller kommunikationskanalen fortsätta upplåta den.

Min slutsats av hela affären är att Anna Troberg känner sig angripen och inte upplever sig ha stöd från styrelsen. Jag vill inte på något sätt ta ifrån henne dessa känslor. De är säkert äkta.

Däremot så vill jag starkt ifrågasätta att styrelsen skulle innehålla homofoba och misogyna personer. Såvitt jag kan se så rör det sig om att ha en annorlunda ideologisk grundsyn och att göra andra avvägningar i hanteringen av relationer människor emellan.