Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for August 2014

Vad en valkompass kan avslöja

written by jacob, on Aug 19, 2014 12:27:00 AM.

Svenska Dagbladet skrev idag om webbtjänsten Kandidatkollen. Där har man tagit SVT:s valkompass och kört den baklänges. Man har undersökt hur väl kandidaternas svar stämmer överens med partilinjen.

Det är mycket spännande läsning. Det finns ganska många kandidater som står närmre Piratpartiet än sitt eget parti. Samtidigt finns det bara 2 kandidater för Piratpartiet som står närmre ett annat parti. Det är dessutom många kandidater som får Piratpartiet som sitt näst bästa val. Det är spännande just på grund av att framgångar för Piratpartiet kan utlösa ett strömhopp av erfarna politiker som vill vara med på vårat tåg. De som ligger nära oss i åsikter kommer från nästan alla andra partier.

Samtidigt så är det slående hur lika Piratpartiets kandidater ser på andra partier. Det är c:a 40% som har MP som andrahandsalternativ och lika många som har C som andraval. Resten är spridda skurar. Jag tror inte man ska göra stor sak av att det är två kandidater som verkar ha mer gemensamt med andra partier. En valkompass är ett trubbigt instrument på personnivå. Det är när man ser på kandidaterna ur ett statistiskt perspektiv som man kan dra några riktiga slutsatser. När jag själv körde valkompassen här om dagen så höll jag med mig själv till 87%, jämfört med vad jag tyckte i juni. Det räckte i och för sig till för att jag skulle få mig själv som favoritkandidat, men det ger en fingervisning om hur mycket det kan slå fram och tillbaka enbart beroende på humör och dagsform.

Jag tycker också att det är på sin plats att gratulera Göran Widham. Han har lyckats följa partilinjen till 97%. Med det slår han både vår Partiledare och vår Partisekreterare på fingrarna.