Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for July 2014

Federal Reserve anammar piratpolitik

written by jacob, on Jul 27, 2014 10:52:29 PM.

En artikel i Dagens Industri den 10 juli rapporterar att Federal Reserve, USA:s myndighet som ungefär motsvarar Riksbanken och Finansinspektionen, vill begränsa robothandeln. Bland annat vill man bryta ned handelsdagen i en halv sekund långa intervall för att begränsa robothandlarnas möjlighet att manipulera börskurserna. Det här är väldigt likt Piratpartiets politik på området. Bevekelsegrunderna är de samma, men förslaget är inte lika radikalt som Piratpartiets politik. Vi vill att handelsdagen bryts ned i så långa intervall att en människa hinner fatta grundade beslut om att placera ordrar. En halv sekund är för kort tid för det, även om det är ett stort steg i rätt riktning.

Själv skulle jag vilja se intervaller på 10 minuter, men skulle acceptera tider ned till 5 sekunder. Någonstans där går gränsen för vad en väl förberedd människa klarar i form av avancerade överväganden.

Nu väntar vi på att handelsmarknadsministern i Sverige anammar vår politik på området.

Konkurrent i sikte

written by jacob, on Jul 9, 2014 4:27:00 PM.

Idag har det politiska partiet Enhet en debattarktikel i Göteborgsposten. Den handlar om att Fler nonsensjobb är inte svaret; det vill säga att framtiden innebär en stark minskning av arbetstillfällena och att den nuvarande politiken som skapar jobb och sysselsättning utan innehåll inte är framtiden. Samma fråga som jag under en tid har debatterat på den här bloggen.

Enhet är ett parti som är väldigt fokuserat just på hur framtidens samhälle ska se ut och de har ett antal mycket sympatiska drag - ett samhälle som verkar för individens frihet, medborgarlön och ett antal visioner på hög abstrakt nivå. Tyvärr finns ett element av New Age-mysticism i partiets bakgrund, som för mig verkar lite avskräckande. De har dessutom väldigt lite konkret politik på sitt program. T.ex. så nämns inte övervakning och andra aktuella samhällsproblem som något man vill göra något åt.

Enhet redovisar tydligt hur det har gått för partiet i olika val sedan det grundades. Normalt har man landat på 600-800 röster i riksdagsvalen, vilket inte är speciellt mycket. I EU-valet 2014 samlade man ihop 1870 röster utan att ha några tryckta valsedlar. En bedrift enligt min mening.

Det jag gillar med Enhet är att de har formulerat sig med väldigt övergripande visioner. Det finns mycket för oss att lära oss där. Det jag ogillar med partiet är att det inte finns någon konkret omsättning av de höga visionerna.

Det skulle inte vara bra för Piratpartiet om något annat parti får luft under vingarna med en politik som ligger så nära vårt område. Vi måste vara mycket mer aktiva i debatten om hur arbete och välstånd fördelas i framtidens samhälle. Det måste innebära att vi som officiellt företräder partiet måste våga ta ut svängarna lite utanför det som medlemsmötet har fastställt som vår politik. Jag tror att vi har tillräcklig förmåga att tolka våra medlemmars vilja på det här området.

Marschen mot maskinsamhället

written by jacob, on Jul 9, 2014 12:03:00 AM.

Jag har hittat ytterligare några intressanta diskussioner om vad den påbörjade automatiseringen av samhället får för konsekvenser. Den ena är en intervju som Vinod Khosla gör med Googles grundare, Larry Page och Sergey Brin. De är alla tre djupt inblandade i utvecklingen av de produkter och tjänster som kommer att ersätta stora mängder arbetstillfällen med maskiner. Det märks tydligt att de har funderat ganska länge på konsekvenserna av det de gör.

Den andra diskussionen är en TED-föreläsning där den ekonomiska teoretikern Andrew McAfee målar upp en bild av framtiden, som är mycket lik den jag har beskrivit i tidigare blogginlägg.

Jag kan varmt rekommendera att se båda om man vill förstå vart vi är på väg och om man vill fundera över vad det innebär för den politik som måste föras.

Som bjärt kontrast kan man läsa en debattartikel i dagens Svenska Dagblad av nationalekonomerna Agneta Kruse och Ann-Charlotte Stålberg. Den argumenterar att kvinnor inte är missgynnade av pensionssystemet. Det är en debatt som jag inte ska gå in på, men det som är intressant med artikeln är att den på traditionellt nationalekonomiskt manér likställer ökat antal arbetade timmar med ökad produktivitet och ökat välstånd.

Tiden då den kopplingen fanns är över. Ökat välstånd kommer mer och mer att vara kopplat till att vi arbetar färre och färre timmar och att färre och färre personer jobbar över huvud taget.

Det går i viss mån att fördela det nödvändiga arbetet mellan fler personer, där var och en arbetar mindre, men vi måste vara på det klara med att många kreativa arbeten kräver mycket tid från en person. Det går inte att dela vissa jobb mellan fler personer. T.ex. blir programvara bättre ju färre personer som har varit inblandade i produktionen. Det tar så lång tid att utbildas till och bygga upp erfarenhet som specialistkirurg, att man när man är klar måste jobba väldigt mycket för att klara av det behov av operationer som finns. Konst, musik och litteratur produceras bäst av enskilda personer. Hade det fungerat med att sätta 100 spökskrivare på att skriva färdigt A Song of Ice and Fire (böckerna som är förlaga till Game of Thrones) så hade Georeg R R Martin nog gjort det. Hade det gått att få en maskin att skriva texten så hade han nog investerat i en sådan.

Kontrasten mellan visionärerna i början av det här inlägget och de svenska nationalekonomerna är bara ett exempel på hur våra ekonomer och politiker saknar beredskap för den förändring som kommer. Här har Piratpartiet en fantastisk möjlighet att ta kommando och leda debatten. Det är vi, med vår teknikförståelse och vårt framtidsengagemang som kan arbeta fram lösningarna på den enorma sociala omvälvning vi står inför.

Vad betyder Riksbankens sänkning av räntan

written by jacob, on Jul 4, 2014 7:36:13 PM.

Riksbanken har nyligen sänkt reporäntan till 0,25%. Det är den ränta som Riksbanken tar för att låna ut pengar till affärsbankerna. Dessa måste låna en del av de pengar de har att röra sig med, för att t.ex. kunna överföra pengar till andra banker. Den räntan styr i sin tur en massa andra räntor, genom att de låneräntor som erbjuds på marknaden justeras i förhållande till tillgång och efterfrågan.

Anledningen till att räntan är så låg är att, enligt ekonomisk teori, lägre räntor innebär högre inflation. Sverige har i snitt haft 1,4% inflation per år under de senaste 15 åren. Det mål som Riksdagen har satt för Riksbanken är 2%. Enligt Keynesianska ekonomer ska 2% vara en lagom inflation, som ger optimal ekonomisk tillväxt.

Nu har räntesänkningarna inte lyckats med att få upp inflationen och många tyckare har skyllt på att Riksbanken inte har varit tillräckligt radikal. Jag har en annan förklaring.

En av de kraftigaste drivkrafterna för inflation är brist på arbetskraft. När det är svårt att få tag på personal är arbetsgivarna beredda att höja lönerna och därmed minska sina vinster. Under kortare perioder är de till och med beredda att gå med förlust, bara de får in rätt arbetskraft. Nu har vi en arbetslöshet på över 8% och med en ungdomsarbetslöshet som ligger långt högre.

Samtidigt så ska räntesänkningar minska lönsamheten i att ha pengar på banken, och därmed göra mer pengar tillgängliga för företag som vill investera. När investeringarna sker ska arbetslösheten minska och inflationen ta fart.

Så långt ekonomisk teori

Nu är vi i en situation där pengar är nästan gratis. Det gör att företagen inte borde kunna bli mer investeringsvilliga än vad de är just nu. Samtidigt så har vi en hög arbetslöshet. Det är inte en rolig situation. Ändå så är Sverige ett av de länder i världen som ligger bäst till.

Jag tror att den här situationen beror på att vi har passerat en historisk jämviktspunkt. Det är inte längre de bra investeringsprojekten som tävlar om kapital. Det är kapitalet som tävlar om de bra projekten. Det finns ett överskott på kapital, och då betyder inte en räntesänkning att investeringarna ökar - det blir inte fler vettiga projekt att investera i bara för att räntan sänks. Samtidigt så har jämvikten för efterfrågan på arbete förskjutits. Sverige, och nästan alla andra länder på jorden, får inte fler människor i arbete när det görs nya investeringar - vi får färre. Flertalet av alla investeringar går ut på att göra personal överflödig, och därmed öka företagens vinst. Det är en naturlig utveckling, och ingenting att oroa sig för.

Det vi ska oroa oss för är i stället hur vi ska överföra tillräckligt stor del av vinsterna i produktionen till medborgarna. När någon blir arbetslös försvinner dels personens levebröd, i form av lönen från företaget, och dels skattebasen för staten i form av skatt och arbetsgivaravgift på lönen. Till på köpet kommer att staten nu måste stå för personens levebröd.

Slutsatsen måste bli att skatt på lön är en förlegad skattebas och att vi måste hitta andra former för att ta in skatt. Det mest rättvisa system jag kan komma på för tillfället är att beskatta energi, men jag hoppas att det finns andra som kan komma med ännu bättre idéer.