Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for April 2014

Piratpartiet och jobben

written by jacob, on Apr 28, 2014 1:27:00 AM.

Mantrat från både regeringen och oppositionen är att vi måste göra diverse stimulanser och åtgärder för att komma in i en högkonjunktur igen. Om vi bara gör det så försvinner långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten som med ett trollslag. Vad åtgärderna är varierar lite mellan blocken. Alliansen gillar att sänka skatten på olika sätt, medan de rödgröna vill subventionera anställningar inom specifika sektorer - speciellt den offentliga sektorn. I Göteborg vill de rödgröna experimentera med 6-timmars arbetsdag inom kommunen.

Jag tror inte att något av blocken har analyserat situationen speciellt väl. Det är nu 6 år sedan vi gick in i lågkonjunkturen som utlöstes av Lehman Brothers-kraschen. Börskurserna har rusat de senaste 2 åren och har nu fallit tillbaka lite grand. Allt tyder på att vi är i mitten av en högkonjunktur. Trots det har vi över 8% arbetslöshet och flera gånger högre ungdomsarbetslöshet. Situationen i de flesta EU-länder är långt värre. USA har fortfarande hög arbetslöshet, trots att de anser sig vara igenom lågkonjunkturen.

Det är något fundamentalt som har ändrat sig, och jag tror att det handlar om att de enkla tillverkningsjobben har flyttat till Kina. Det här är i grund och botten en bra utveckling, för det sprider välstånd till fler människor. Vi har det senaste årtiondet haft en minskning av fattigdomen i världen som saknar motstycke i historien. En stor del av den minskningen beror på att jobb som kan utföras lika bra i ett låglöneland som i Sverige har flyttat.

Paradoxalt nog har det gjort oss i Sverige rikare. Vi kan köpa leksaker och elektronikprylar långt mycket billigare än om svenskar skulle ha tillverkat dem. Tyvärr är rikedomen ojämnt fördelad. Vi har en klyfta mellan kapitalägare och företagsledare på ena sidan och anställda lönearbetare på den andra. Samtidigt har vi en klyfta mellan lönearbetare som har ett jobb och dem som saknar arbete.

Om det är som jag tror, att vi är mitt inne i högkonjunkturen, så kommer inga stimulanser att nämnvärt öka sysselsättningen. Det innebär att de som är förlorare nu fortsätter att vara förlorare.

Jag tror att de rödgröna i Göteborg är inne på rätt spår, men att de helt huvudlöst har hittat på ett förslag som inte tål en enkel överslagsberäkning på baksidan av ett kuvert. Om vi minskar alla kommunanställdas arbetstid från 40 timmar i veckan till 30 timmar i veckan så försvinner en fjärdedel av arbetstiden. Om vi gör förenklingen att all arbetstid är produktiv tid, så innebär det att kommunen måste öka sin arbetskraft med 25%. Om vi dessutom gör förenklingen att kommunen har 33% av alla anställda i Göteborg, så innebär det att kommunen måste anställa alla arbetslösa i Göteborg för att uppnå samma servicegrad för medborgarna. Det finns något som heter naturlig arbetslöshet - den består av människor som är mellan jobb, människor som är felutbildade och människor som av en eller annan anledning är oplacerbara. Om man kommer ned till den så leder det till kraftiga löneökningar och i förlängningen stark inflation. Dessutom så har man tänkt sig att man ska betala lika mycket som nu, fast för mindre arbete. Eftersom större delen av kommunens kostnader är personalkostnader så innebär det kraftiga skattehöjningar.

Jag tror att en bra modell är att nationellt sänka arbetstiden med 5%. Det innebär att vi går från 40 timmars arbetsvecka till 38. I stället för att sluta kl 17 på fredagar går vi hem kl 15. Vi tar en lönesänkning på 5%, vilket är något som alla utom de allra sämst avlönade utan problem klarar av. Nettoeffekten är att företag och offentlig förvaltning behöver öka sin personal med 5%, vilket innebär att arbetslösheten går från 8% ned till 3%. En lagom nivå som inte driver inflation, och som innebär att statens kostnad för arbetslöshet sjunker med enorma belopp. Pengarna kan antingen delas ut i form av skattesänkningar eller användas till förbättrad offentlig service, beroende på om man är blå eller rödgrön.

En sådan här reform skulle utjämna skillnaderna mellan dem som har jobb och dem som är utan - den som är arbetslös är sällan det under en längre period. Klyftan mellan företagsledning och anställda är en hårdare nöt att knäcka, men det finns lösningar där också. Jag återkommer till det ämnet en annan gång.

Det är för nära in på valet för att Piratpartiet ska hinna göra ett sådant här politiskt ställningstagande. Det ska stötas och blötas och förankras innan det kan bli en del av vår politik. Vad vi däremot kan göra är att argumentera kring varför de båda blockens politik är orealistisk.

Det kan också vara läge att smaka på jobbretoriken lite grand, för jag tror att uppförsbacken till riksdagen blir mindre om vi klarar att prata jobbpolitik.

Övervakningens Historia

written by jacob, on Apr 11, 2014 8:24:00 PM.

Ett antal aktivister i Göteborg, med Egil Möller i spetsen, har skapat en utställning och website om Övervakningens Historia. Utställningen består av 3 st 120 cm breda planscher som antingen kan sättas på en 3-kantig display eller som kan sättas upp i en serie på väggen. Man kan ha utställningen i en valstuga, sätta upp den på en offentlig plats eller hitta en lokal som är villig att ha den stående. Det här är en fantastisk möjlighet att göra reklam om oss, och jag vill uppmana alla som kan att göra kopior av utställningen och sätta upp. Det är några få steg som krävs:

  1. Skaffa ett ställe att sätta upp utställningen. Hör med ditt lokala bibliotek eller din lokala skola. Utställningen i sig är neutral, men det framgår att det är Piratpartiet som är avsändare.
  2. Hitta ett ställe som kan trycka affischerna och ta reda på vad det kostar. Det rör sig om storformatstryck (100x120 cm) i svart-vitt.
  3. Om du inte kan trycka gratis, eller om kostnaden ligger över er lokala budget, kan du söka pengar för aktivistinitiativ från partiet centralt. Vi har pengar avsatta och det här är typiskt sådant som pengarna är till för.
  4. Gör i ordning utställningen så att den fungerar i den miljö där du ska ha den. Det kan innebära att du behöver klistra upp planscherna på papp eller att du plastar in materialet, om det ska stå utomhus.
På det här sättet kan vi synas utan att det finns aktivister ständigt närvarande. Bibliotek och skolor brukar gilla den här typen av tillfälliga utställningar, så det borde vara enkelt att få tillstånd. Andra bra ställen att fråga är ställen där folk ofta väntar, som busstationer, eller platser som folk besöker för att förströ sig, som museer.

Det är också ett utmärkt tillfälle att göra en lokal pressrelease när utställningen invigs. Chansen att få en reporter att göra en intervju och skriva om utställningen är god.

Afischmaterialet finns här: