Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Sådan herre, sådan hund

written by jacob, on Sep 25, 2013 1:37:27 AM.

I Sverige är de politiska departementen skilda från statens myndigheter och verk. I de senare sitter tjänstemän som ska utöva myndighetsmakten utifrån ett regleringsbrev som departementet utfärdat. Myndigheterna får sin budget fastställd genom politisk beredning i departementet och beslut i riksdagen. I övrigt ska departementet inte lägga sig myndighetens verksamhet.

Så ska det formellt gå till, men svenska myndigheter anstränger sig oerhört mycket för att följa departementets vilja och intentioner. Såväl utskrivna som antydda. Om departementet förmedlar att man ser allvarligt på integritetsintrång från myndighetens sida så sker inga intrång. Om departementet förmedlar synen att alla medel är tillåtna så agerar myndigheten därefter. Jag har upplevt processen inifrån inom Försvarsmakten och på Kungl.biblioteket och det är rent rörande vilken lojalitet tjänstemännen har med sina politiska uppdragsgivare, oavsett vlken politisk färg dessa har.

Om polisen för register över Romer, så beror det på att signalerna från justitiedepartementet har sagt att det är ok. När Beatrice Ask går ut i TV med förslag som går ut på att kraftigt sänka rättssäkerheten för att göra det bekvämare för polisen att hitta brottslingar, då skickar hon en tydlig signal. När Beatrice Ask kommer med förslag om gredelina kuvert som skamstraff, då skickar hon en tydlig signal. När Beatrice Ask föreslår sänkta beviskrav, då skickar hon en tydlig signal.

Signalen är att rättssäkerhet, likabehandling, noggrannhet och stringens inte är viktigt för polisarbetet. Signalen är att man ska fånga bovar, och om några oskyldiga får sitta emellan så gör det inget. Signalen är att polisen får göra hur de vill. Något ansvar kommer inte att utkrävas.

Det är befattningshavare inom polisen som bär ansvaret för att register över Romer har upprättats, men det är regeringens och ytterst Beatrice Asks ansvar att attityden, som tillåter att ett register över Romer upprättas, har uppstått.

Leave a Reply